:

Af Segerström nr 2181

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Segerström nr 2181 †

Adlad 1805-03-01, introducerad 1805. Utdöd 1912-06-21.

TAB 1

Lars Segerström. Bondson från Flens socken, Södermanlands län. Frälseinspektor på Stora Sundby i Öja socken, Södermanlands län hos överståthållaren greve Axel Wrede-Sparre. Gift med Elisabet Ihlström, dotter av inspektören på Östanå Nils Ihlström och Anna Dagström, som var syster till överstelöjtnanten Olof Dag- ström, adlad Dagström.

Barn:

 • Lars Larsson Segerström, adlad af Segerström, född 1745-08-08. Erhöll sin första undervisning i studier på överståthållaren greve Axel Wrede-Sparres bekostnad. Gymnasist i Strängnäs. Student i Uppsala (Um.) 1763-02-22. Notarie vid kämnärsrätten i Nyköping samt notarius publicus i nämnda stad 1766-04-14. Kanslist vid handels- och manufakturdeputationen under riksdagen 1769 (Ak.). Auskultant i kommerskollegium 1770-01-09. Kopist i kommerskollegium 1770-06-18. Kanslist 1771-04-30. Notarie 1773-08-11. Vice preses i Stockholms hallrätt 1774-12-14. Justitiaries namn och befordringsrätt 1775-08-10. Justitiarie i hallrätten 1776 (Ak.). Tillika sekreterare och ombudsman i järnkontoret 1776 (Ak.). Avsked från hallrätten 1785-08-23. Borgarståndets sekreterare vid riksdagen i Gävle 1792. Avsked från järnkontoret 1796. Sekreterare hos bondeståndet vid riksdagen i Norrköping 1800. Kammarråd 1800-06-09. Adlad 1805-03-01 (introducerad 1805-04-30 under nr 2181). Född 1807-03-26 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven på Klara kyrkogård. 'Han hade många viktiga förrättningar och var länge direktör vid rikets ständers diskontverk. Lät 1782 på sitt förlag trycka Rinmans Järnets historia, likaledes 1788 hans Bergverks-Lexikon. Fick 1793-09-26 konungens tillstånd att besitta säteriet Abbotsnäs i Floda socken, Södermanlands län. Emottog slutligen icke något arvode såsom bondeståndets sekreterare eller någon lön såsom kammarråd.' Gift 1775-07-27 på Stora Djulö i Stora Malms socken, Södermanlands län med Charlotta Ryding, född 1751, död 1808-04-28, dotter av assessorn Johan Ryding och Christina Ulfsparre samt brorsdotter till överstelöjtnanten Erik Ryding, adlad Rydingsvärd.

Barn:

 • Johan, född 1777. Krigsråd. Död 1858. Se Tab. 2
 • Lars August, född 1782. Konsul. Död 1865. Se Tab. 5
 • Göran Zakarias, född 1785-02-27 i Stockholm. Student i Uppsala 1794-03-03. Kansliexamen 1802-06-09. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen 1802-09-20. Kopist vid inrikes civilexpeditionen 1803. Kanslist 1805-03-01. Protokollssekreterare 1808-01-25. Härold vid SO 1810-05-04. Expeditionssekreterare. Avsked från civilexpeditionen 1813-09-21. Förste expeditionssekreterare i kungliga maj:ts kansli s. d. Härold vid KMO 1815-11-27. Kansliråds n. h. o. v. 1817-12-16. RNO 1818-05-11. Död barnlös 1827-07-11 på Högsjö bruk i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Gift 1818-09-01 med sin broders svägerska Hedvig Carolina Burén i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1815-07-13 i Ekeby-Rinna kyrka, Östergötlands län med bruksägaren Christian Eberstein, i hans 3:e gifte, född 1738-10-31 i Norrköping, död i Norrköping 1816-06-03), född 1784-08-23 Boxholm, död 1829-03-08 i Linköping, dotter av brukspatronen Carl Daniel Burén och Didrika Zetterling samt syster till brukspatronen Peter Carl Burén, adlad af Burén.
 • Beata Charlotta, född 1788-03-11 i Stockholm, död 1866-06-15 i Vadstena. Gift 1810-10-30 i Stockholm med hovmarskalken Erik Julius Lagerheim, A, född 1786, död 1868.

TAB 2

Johan (son av Lars Larsson Segerström, adlad af Segerström, Tab. 1), född 1777-09-06 i Stockholm. Student i Uppsala 1791-05-09. Extra ordinarie kammarskrivare i krigsmanshuskontoret i krigskollegium 1796-11-03. Tredje kammarskrivare 1797-03-30. Andre kammarskrivare 1798-11-22. Avsked 1805-11-21. Assessors titel 1805. Krigsråds titel 1819. Död 1858-01-07 på sin egendom Beckershov i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län. Gift 1807-07-09 Boxholm med Maria Lovisa Burén, född i Boxholm i Ekeby socken, Östergötlands län 1787-09-30, död 1867-05-18 på sin egendom Beckershov, dotter av bruksägaren Carl Daniel Burén och Didrika Zetterling samt syster till brukspatronen Peter Carl Burén, adlad af Burén.

Barn:

 • Charlotta Didrika Lovisa, född 1808-11-07 Nordsjö, död 1878-11-09 Skalltorp Gift 1834-10-21 i Linköping med hovjunkaren Carl Adolf Drake af Hagelsrum, född 1800, död 1868.
 • Augusta Carolina, född 1810-07-13 Kungs-Norrby. Död 1886-01-18 Åängen. Gift 1841-10-12 Olstorp med sin svågers kusin, kaptenen greve Adolf Wierich Lewenhaupt, född 1807, död 1880.
 • Lars Carl Fabian, född 1812. Ryttmästare. Död 1860. Se Tab. 3.
 • Aurora Vilhelmina, född 1813-10-08 Nordsjö, död 1884-02-04 i Uppsala och begraven på Kimsta kyrkogård, Östergötlands län. Gift 1834-10-21 i Linköping med majoren greve Charles Emil Lewenhaupt, född 1797, död 1871.
 • Johan Robert, född 1814-10-29 på Nordsjö, död 1834-10-30 i Linköping.

TAB 3

Lars Carl Fabian (son av Johan, Tab. 2), född 1812-03-28 Kungs-Norrby. Kadett vid Karlberg 1828-05-10. Utexaminerad 1835-06-15. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1835-07-14. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1842-01-25. Avsked 1849-05-02. Ryttmästares n. h. o. v. 1850-01-25. Död 1860-03-23 för egen band i Stockholm. Gift 1845 med stiftsjungfrun Hilda Oktavia von Geijer, född 1824-11-01 i Hälsingborg, död 1858-10-14 i Stockholm, dotter av översten Carl Emanuel Geijer, adlad von Geijer, och Maria Christina Follin.

Barn:

 • Carl Johan Emanuel, född 1846. död 1850-11-18 på Liljestad i Skönberga socken, Östergötlands län.
 • Carl Axel Robert, född 1847-11-28, död 1850-11-22 på Liljestad.
 • Hilda Antonia, född 1849-11-16 Böke s län. Hovfröken hos änkehertiginnan av Dalarna 1878-06-01, död ogift 1889-08-26 å Stenungsön i Norums socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Helge Gotthold, född 1850-11-25 på Liljestad. Telegrafist vid Bergslagernas järnväg 1876. Död ogift 1879-04-07 Skalltorp
 • Birger, född 1851-12-15 på Liljestad, död 1857-09-28 Mauritzberg
 • Valdemar, född 1853. Stationsinspektor. Död 1912. Se Tab. 4
 • Maria Lovisa, född 1854-11-18 Näs. Ledamot av styrelsen för Sofiahemmet i Stockholm sedan 1886. Tjänstgörande hovfröken hos änkedrottning Sofia 1912-12-31. GMiqml 1916-07-00. Död ogift 1917-06-17 i Stockholm.
 • Lars Erik, född 1856-07-01 på Mauritzberg, död 1873-02-07 i Pernambuco i Sydamerika.

TAB 4

Valdemar (son av Lars Carl Fabian, Tab. 3), född 1853-05-14 Näs. Genomgick lantbruksskolor å Jylland och Själland i Danmark samt landbohöjskolans mejerikurs 1869–1874. Elev vid bergslagernas järnvägar 1876. Extra ordinarie stationsskrivare vid statens järnvägstrafik 1877-04-01. Stationsskrivare 1881-01-01. Stationsinspektor i Karlstad 1908-12-00. Död i Karlstad ]] 1912-06-21 och slöt ätten på svärdssidan. Arrenderade Runstorp i Kimsta socken, Östergötlands län 1874 och Albäck i Simtuna socken, Västmanlands län 1875–1876 samt ägde del i Uddeholmsverken i Råda socken, Värmlands län 1864. Gift 1885-04-14 i Karlstad ]] med Helena Ottilia Kaijser, född 1864-08-08 i Landskrona. Dotter av apotekaren Lorentz Kaijser och Beata Krook.

Barn:

 • Disa Hilda Beata, född 1886-01-26 i Karlstad. Stiftsjungfru. Gift 1911-12-16 i Karlstad ]] med borgmästaren Elis Nordenfelt född 1880.
 • Inga Helena Charlotta, född 1887-10-03 i Karlstad. Stiftsjungfru. Gift 1911-04-12 i Karlstads domkyrka ]] med filosofie doktorn Arved Edvard Gaston von Vegesack, född 1880-08-17.

TAB 5

Lars August (son av Lars Larsson Segerström, adlad af Segerström, Tab. 1), född 1782-09-08 i Stockholm. Student i Uppsala 1794-03-03. Kansliexamen 1802-06-10. Extra ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen (Um.) 1802-03-20. Grosshandlare. Konsul i Danzig (Um.) 1815-08-02. Död i Danzig 1865-09-07. Gift 1818-11-30 i Danzig med Catharina Elisabet Piratzky, född 1792-05-15, död 1848-06-04, dotter av apotekaren Johan Piratzky.

Barn:

 • Julius August, född 1819-09-04 i Danzig. Svensk och norsk vice konsul i Danzig 1853-02-17. Tillförordnad konsul där 1860 och ordinarie konsul 1866-05-25. RVO 1878-12-01. Död ogift 1891-03-21 i Danzig.
 • Catharina Charlotta, född 1821-04-30 i Danzig, död.
 • Gertrud Carolina Malvina, född 1823-03-17 i Danzig. död ogift 1892-12-18 i Magdeburg.
 • Laura Adelaide, född 1826-07-04 i Danzig.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: