:

Gyllenståhl nr 919

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gyllenståhl nr 919 †

Adlad 1677-09-02, introd. 1680. Utdöd 1705.


Peder Ståhl. Kapten vid Kronobergs regemente 1641–1644-03-18. Arkebuserad 1644 under kriget mot Danmark1. Gift med Sofia Anrep1 som överlevde mannen, dotter av2 ryttmästaren Johan Anrep och Kühna von Berch.

Barn: 2:

Gabriel Plädeståhl, adlad Gyllenståhl, till Sommenäs i Tirserums socken. Liljeholmen och Linnekulla i Torpa socken, Aspenäs, Sommevik och Stjärnesand i Malexanders socken samt Stjärnvik i Risinge socken och Kuseboholm i Vårdnäs socken (alla i Östergötlands län). Född omkr. 1640. Fänrik vid Kronobergs regemente 1670-11-18. Fick 1671 adliga privilegier. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1674-08-28 värvade under danska kriget 1675–1678 tre kompanier ryttare. Regementskvartermästare vid nämnda regemente 1676. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1677-04-01. Adlad s. å. 2/9 (introd. 1680 under nr 919). Major 1678. Konfirm.fullm. 1695-11-09. Avsked. Död 1705 och slöt själv sin adliga ätt samt begrovs jämte sin 1:a fru i murad grav på Torpa kyrkogård. Förvärvade stor rikedom, därtill grundplåten skall hava varit en under danska kriget i Skåne tagen krigskassa, som han fick behålla. Gift 1:o 1672-07-16 i Torpa socken, efter k. tillstånd 1671-08-17 att få ingå adligt gifte, med Maria Margareta Fahnehielm, född 1651, död 1691-05-05 på Linnekulla och begraven s. å. 6/9 i Torpa kyrka, dotter av kaptenen Peder Jönsson, adlad Fahnehielm, och Brita Armsköld. Gift 2:o 1692-09-01 Marieholm med Catharina Cronhielm, döpt 1674-05-07 i Stockholm, död 1731-11-02 och begraven s. å. 11/11 i Östra. Eneby kyrka Östergötlands län, dotter av landshövdingen Polykarpus Crumbügel, adlad och friherre Cronhielm, och Hebbla Standorph.

Barn:

  • 1. Per Gabriel, född 1673-03-01 på Linnekulla, död 1674-06-14 och begraven s. å. 19/6 i Torpa kyrka .
  • 1. Per Gabriel, född 1674-06-13 på Linnekulla, död 1679-01-26 Näs
  • 1. Brita Maria, född 1676-04-17 på Linnekulla, död 1690-02-18 och begraven s. å. 28/9 i Torpa kyrka .
  • 1. Hedvig Margareta, till Sommevik och Stjärnesand. Född 1681-01-10 på Linnekulla, död 1737 på Sommevik och begraven s. å. 7/10. Gift 1:o 1699 med kaptenen Gustaf Adolf Makeléer, nr 513, född 1674, död 1706. Gift 2:o enl. tillstånd av justitierevisionen4 1710-03-31 med kommissarien Anders Wetterström, född 1669, död 1735-12-11 på Sommevik.
  • 1. Maria Sofia, till Liljeholmen. Född 1683, död 1753-11-22 på Liljeholmen och begraven s. å. 13/12. Gift 1701-04-03 i Torpa socken med amiralitetskaptenen Erik Ahlfort, född omkr. 1660, död 1730-01-30 på Liljeholmen.
  • 1. Märta Christina, till Linnekulla. Född 1688-02-13 i Torpa socken, död 1741-12-09 i Säby socken, Jönköpings län. Gift 1707 med vice häradshövdingen Johan Svanhals, född omkr. 1668, död 1747-01-14 på Brevik i Torpa socken och begraven s. å. 18/2, fader till översten Fredrik Svanhals, adlad Gyllensvaan.
  • 2. Ulrika Christina, till Stjärnvik och Sommenäs, född 1694-02-22 på Linnekulla, död 1742-10-19. Gift 1715-03-29 Börsjö med sin mosters svägerskas son, kaptenen Carl Du Rietz, i hans 1:a gifte, född 1692, död 1758.
  • 2. Hebbla Catharina, född 1696-04-22, på Linnekulla, död där 1700 och begraven s. å. 22/4 i Torpa kyrka.
  • 2. Carl Magnus, född 1698-01-08 på Linnekulla, död där 1700 och begraven s. å. 22/4 i Torpa kyrka .

Källor

1Hyltén-Cavallius, Kronobergs regementes officerskår 1897). 2Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening 1917, s. 23. 3Lk. 4 Medd. av arkivarien W. Enblom.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: