Lillienadler nr 1385

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Lillienadler nr 1385

Adliga ätten Lillenadler nr 1385 †

Adlad 1700-06-28. † 1724-02-21.

Johan Lundius, adlad Lillenadler, (son av Carl Lundius). Född 1671 i Uppsala. Häradshövding i Hanekinds, Bankekinds, Åkerbo, Skärkinds och Memmings häraders domsaga i Östergötland. Adlad 1700-06-28. Assessor i Göta hovrätt. Död barnlös 1724-02-21 i Jönköping och slöt således själv sin adliga ätt. Han sökte 1723-10-22 att få sin broder, ryttmästaren Johan Lundius adopterad på sitt adelsbrev. Deras fader hade av konung Carl XI befunnits värdig »icke allenast till adlig sköld, utan jämväl till friherrestånd ». Gift 1713-05-28 på Sörby i Örtomta socken med friherrinnan Anna Margareta Cederhielm i hennes 1:a gifte, dotter av presidenten friherre Germund Cederhielm och hans 1:a fru Anna Margareta Nyman.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.