Von Schäwenbach nr 619

Från Adelsvapen-Wiki

0619.jpg

Adliga ätten von Schäwenbach nr 619

Adlad 1654-05-24, introducerad 1654.

Ätten härstammar från grevskapet Mark i Westfalen, varest den först uppträder urkundligt med Wennemar von Scheven Schevenhot tagare 1466–1485. En Arnold von Scheven nämnes 1515 och Didrik von Scheven 1534. De säkert kända släktleden börja med nedanstående Georg.

TAB 1

Georg Seheven, till Neu Haus i Sprockhövel. Född 1545. Klostret Gevelsbergs läntagare av godsen Schevenhof, Myr, Kniep, Wulfing m fl. Död 1610. Gift 1:o med Anna Kleinenberger. Gift 2:o med Maria von Westen-Eichen.

Barn:

 • 2. Johan von Scheven, född i Sprockhövel. Rådsherre i Stralsund 1629. Svenska kronans faktor och kommissarie i Pommern under 15 år, 'varunder han försträckte konungen ansenliga penningsummor'. Död 1643-11-19. Han köpte flera gods i Pommern, såsom Simkendorf, Endingen, Lendershagen m fl. Gift med Maria von Queren, död 1643-09.

Barn:

 • Johan von Scheven, född 1630. Administratör. Död 1698. Se adliga ätten von Scheven nr 1755, Tab. 1.
 • Bernhard von Scheven, adlad von Schäwenbach. Ryttmästare. Död 1654. Se Tab. 2.

TAB 2

Bernhard von Seheven, adlad von Schäwenbach (son av Johan von Scheven, Tab. 1), till Endingen och Lendershagen. Kapten vid de förenade franska och svenska arméerna under trettioåriga kriget (At (Sch).). Även använd i diplomatiska värv (At (Sch).). Adlad 1654-05-24 (introducerad 1654-06-05 under nr 619). Död 1654. Gift 1650 med Anna Meyer, död 1653-03-13, dotter av borgmästaren i Stralsund Teodor Meyer och Margareta Andreæ.

Barn:

 • Johan, till Endingen, Lendershagen och Sommerfeld. Född 1651. Levde på sina gods. Död 1677. Gift 1672 med Anna Sofia Cock i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1678 med regeringsrådet Berent Christoffer von Jäger, nr 930, född 1648, död 1707), född 1655, död 1717, dotter av borgmästaren i Stralsund Joakim Fredrik Cock och hans 1:a fru Maria Spengemann, samt syster till Bernhard Mikael och Gottfried Cock, adlade von Cockenhausen, men ej introducerad. (SK.)

Barn:

 • Johan Fredrik, till Martensdorf i Pommern, Endingen i Pommern, Lendershagen i Pommern, Sommerfeld i Pommern och Munks i Pommern. Född 1675 (4?) 21-6. Var 1696 underkonduktör vid fortifikationen i Stettin. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1700-08-11. Konfirmationsfullmakt 1700-08-31. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1700-12-17. Sekundkapten 1701-07-15. Avsked 1703-10-31. Återinträdde i tjänst vid Skaraborgs regemente. Överstelöjtnants avsked 1722-08-18. Bosatte sig på sina gods i Pommern, vilka han gjorde till fideikommiss. Död 1749-04-23. Gift 1701-01-10 med Margareta Maria von Bauman, född 1681, död 1754-04-28 Sommerfeld

Barn:

 • Sofia Maria, född 1701-10-28. Död 1777-04-03 på Hohenwardt i Pommern. Gift 1727-05-14 i Prohns socken med majoren friherre Gustaf Gabriel Appelman, född 1697, död 1768.
 • Charlotta Margareta, född 1703-05-13. Gift 1732 med danska kanslirådet N. N. von Schoppen.
 • Bernhard Christian, född 1710. Ryttmästare. Död 1757. Se Tab. 3.

TAB 3

Bernhard Christian (son av Johan Fredrik, Tab. 2), till Martensdorf. Född 1710-03-13. Ryttmästare, först i ungersk, sedan i svensk tjänst. Död 1757-01-03. Gift 1735-10-28 i Prohns socken med Christiane Maria Baudevin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Johan Albert Hagemeister till Clausdorf och Solkendorf, död 1732-12-19).

Barn:

 • Johan Fredrik Christian, född 1736. Godsägare. Död 1783. Se Tab. 4.
 • Maria Dorotea, född 1738-04-21, död 1800-03-24 i Stralsund. Gift 1760 med hovrådet och advokaten i Stralsund Emanuel Henrik Hagemeister, död 1778-11-29.
 • Margareta Sofia Henrietta, född 1740-07-30. Gift med Carl Fredrik von Rhein, till Wildenhagen i Pommern.
 • ? Gustaf Herman, född 1743-11-03, död 1748-04-03.

TAB 4

Johan Fredrik Christian (son av Bernhard Christian, Tab. 3), född 1736-08-05 i Prohns socken. Innehade fideikommissegendomarna Sommerfeld, Munks och Endingen. Död 1783-09-26. Gift 1761-11-20 i Neuenkirchen med Maria Elisabet von Bülow, född 1738-11-16, död 1804-03-18 i Prohns socken, dotter av (At (Sch).) danska generalmajoren Hardjenak Heidenreich von Bülow och hans 2:a fru, friherrinnan Louise von Stisser.

Barn:

 • Gustaf Ludvig Fredrik, född 1763-03-10 på Sommerfeld, död på Sommerfeld 1763-03-22.
 • Gustaf Ludvig Christian, född 1764-11-30 på Sommerfeld. Innehade fideikommissegendomarna Sommerfeld, Munks och Endingen. Död ogift 1825-12-08 i Stralsund.
 • Fredrik Vilhelm Carl, född 1767 på Sommerfeld, död ogift 1791-07-26 i Prohns socken.
 • Sofia Louise Fredrika, född 1769 på Sommerfeld, död ogift 1830-12-31 på Sommerfeld.
 • Maria Dorotea Henriette, född 1770 på Sommerfeld, död ogift 1795-10-17 på Sommerfeld.
 • Fredrika Dorotea Elisabet, född 1771 på Sommerfeld, död 1778-01-12 på Sommerfeld.
 • Ernst Christian Georg, född 1773 på Sommerfeld, död 1773-07-01.
 • Carl Ferdinand Alexander, född 1774 på Sommerfeld, död 1778-01-21.
 • Charlotta Reinholdina Amalia, född 1776 på Sommerfeld.
 • Ferdinand Heinrich Alexander, född 1778 på Sommerfeld. Godsägare. Död 1851. Se Tab. 5.

TAB 5

Ferdinand Heinrich Alexander (son av Johan Fredrik Christian, Tab. 4), född 1778-11-02 på Sommerfeld. Innehade efter äldre broderns död fideikommissen Sommerfeld och Munks i Prohns socken i Neu Vorpommern. Död 1851-03-31 i Stralsund. Gift med Sofia Juliana Dorotea von Hagemeister, född 1790-08-27, död 1861-09-02 i Stralsund, dotter av Gustaf Carl von Hagemeister zu Clausdorf och hans 2:a fru Johanna Juliana Reinke.

Barn:

 • Carl Ludvig Ferdinand, född 1812. Godsägare. Död 1894. Se Tab. 6.
 • Fredrik Bernhard Thurow, född 1814-04-00 på Sommerfeld, död på Sommerfeld 1817-03-04.
 • August Heinrich Sigismund, född 1816. Överste. Död 1887. Se Tab. 7.
 • Vilhelm Christian Georg, född 1818-08-25 på Sommerfeld. Löjtnant vid preussiska kyrassiärregementet nr 6. Död ogift 1846-05-02.
 • Fredrika Johanna Carolina, född 1823-10-16 på Sommerfeld, död 1866-06-18. Gift med preussiske överstelöjtnanten Gustaf Adolf du Trossel, död 1880-09-28.
 • Adolf Reinhold Teodor, född 1824-08-11 på Sommerfeld, död 1824-08-14.

TAB 6

Carl Ludvig Ferdinand (son av Ferdinand Heinrich Alexander, Tab. 5), född 1812-09-06 på Sommerfeld. Innehade fideikommissen Sommerfeld och Munks. Död 1894-01-13 i Stralsund. Gift 1839-10-11 med Carolina Louise von Harder, född 1821-11-27 på Kransdorf, död 1910-06-19 i Stralsund, dotter av kaptenen Adolf Ludvig von Harder och Carolina Anna Elisabet Atmer.

Barn:

 • Carolina Maria Celestine, född 1840-10-29 på Munks, död ogift 1877-09-10 i Stralsund.
 • Rikard Conrad Ludvig, född 1842-07-02 på Munks. Kapten i preussisk tjänst. Död ogift 1924-06-05 i Stralsund. Innehade fideikommissen Sommerfeld och Munks.

TAB 7

August Heinrich Sigismund (son av Ferdinand Heinrich Alexander, Tab. 5), född 1816-02-26 på Sommerfeld. Preussisk överstelöjtnant och kommendör för pommerska kyrassiärregementet nr 2 och överste i disponibilitet. Död 1887-01-11 i Frankfurt a. O. Gift 1:o 1845-04-15 i Schwedt a. O. med Berta Hermina Malvina von Bessel, född 1820-01-11 i Mainz, död 1856-05-14 i Woldenberg. Gift 2:o 1862-06-06 i Berlin med grevinnan Fredrika Louise Adele von Westarp, född 1836-09-30 i Potsdam, död i Potsdam 1910-06-24, dotter av översten greve Ludvig Fredrik Viktor von Westarp och Franziska von Lavergne Peguilhen.

Barn:

 • 1. Conrad Ludvig Ferdinand, född 1847. Överstelöjtnant. Död 1901. Se Tab. 8.
 • 1. Helena Carolina Antoinetta Valeska, född 1850-03-30 i Landsberg, död ogift 1910-08-12 i Stralsund.
 • 2. Louise, född 1863-04-26 i Pasewalk.

TAB 8

Conrad Ludvig Ferdinand (son av August Heinrich Sigismund, Tab. 7), född 1847-05-23 i Gartz. Major vid lantgendarmeriet i Kiel. Överstelöjtnant. RJohO. Död 1901-04-12 i Stralsund. Gift 1881-06-20 i Stralsund med friherrinnan Hedvig Franziska Elisabet von Barnekow, född 1857-10-17 Sissow

Barn:

 • Conrad Robert August Ferdinand, född 1883. Ryttmästare. Se Tab. 9.
 • Franziska Helena Maria Elisabet, född 1885-10-12, död 1886-12-31.

TAB 9

Conrad Robert August Ferdinand (son av Conrad Ludvig Ferdinand, Tab. 8), född 1883-12-17 i Köln. Ryttmästare i preussiska dragonregementets nr 2 reserv. Med honom utgick adliga ätten von Schönbach på svärdsidan. Gift 1909-12-09 i Berlin- Charlottenburg med friherrinnan Elisabet Maria Anna Fredrika von Esebeck, född 1886-03-13 i Darmstadt, dotter av generallöjtnanten friherre Burkhard Ludvig Rudolf Clemens von Esebeck och Maria von Hesse.

Barn:

 • Dorotea Hedvig Maria Elisabet, född 1910-10-15 i Schwedt.
 • Birgitta Louise Adelheid Sabina, född 1912-04-04 i Stralsund.

Källor

Adelig. Taschenbuch alter Adel und Briefadel (1930).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.