Bagghufvud nr 755

Från Adelsvapen-Wiki

0755.jpg


Adliga ätten BAGGHUFVUD (von Baggo) (von Bagowut) nr 755

Renovation å gammalt adelskap 1652-01-20. Introducerad 1668.

Ätten fortlever talrikt i Ryssland och Estland, å vars riddarhus den är intagen under nr 76 med namnet von Baggehufwudt. I Ryssland kallar och skriver sig ätten von Baggo och von Bagowut.

Bagghufvud%20(v%20Baggo)%20A75500.jpg


TAB 1

Hans Persson von Stockholm (Bagge), till Pungsund. Uppgives hava tillhört en gammal adlig släkt i Norge och skall hava inkommit till Sverige 1565. Gift med Christina Nilsdotter i hennes 2:a gifte, dotter till Nils Nilsson till Järna av en adlig men ej introd. ätt och Hilla Nilsdotter (Af.).

Barn:

 • Nils Hansson, till Pungsund i Gryts socken, Södermanlands län samt Samm i Maholms socken och Kerrafer, Rakkamois, Heidmetz och Alefer, alla i Ampels socken (Estland). Hovjunkare hos Carl IX 1602. I slottslofven på Narva 1604–1606. Ståthållare på Wittensten 1609-06-16. Slottslofven på Reval 1614-05-24. Erhöll i förläning Kerrafer för sin och sin hustrus livstid 1612 med konfirmation. 1615-12-01 och Heidmetz och Alefer på livstid 1614-10-20. Ståthållare på Narva 1615-12-01 och på Nöteborg 1617-12-13 [Al]. Gift med Lucia von Treijden, som levde änka 1645, dotter av Wolmar von Treijden till Samm.

Barn:

 • Johan Nilsson, adlad Bagghufvud. Kaptenlöjtnant. Se Tab. 2
 • Jakob Nilsson, adlad Bagghufvud, till Pungsund. Född 1620-08-14. Fick jämte bröderna, förnyelse på sitt gamla adelskap 1652-01-20 (introducerad 1668 under nr 755). Ryttmästare för ett nyuppsatt ökningskompani av Upplands ryttare 1657 (Blr.) Sårades 1657-10-02 i striden vid Lagan (Knäröd) så svårt, att han dagen därefter avled (Blr.) och begraven i Gryts kyrka, där hans huvudbaner varit uppsatt. (RHHj.)
 • Samuel Nilsson, adlad Bagghufvud, född 1624. Ryttmästare. Död 1669. Se Tab. 3.
 • Nils Nilsson, adlad Bagghufvud. Löjtnant. Se Tab. 4

TAB 2

Johan Nilsson, adlad Bagghufvud (son av Nils Hansson, Tab. 1), till Kerrafer. Född i Nöteborg. Kaptenlöjtnant vid överste Johan Wrangels regemente. Fick jämte bröderna, förnyelse på sitt gamla adelskap 1652-01-20 (introducerad 1668 under nr 755). Begraven 1680-02-28 i Reval. Gift 1:o med Anna von Ungern-Sternberg. Gift 2:o (1661) med friherrinnan Ebba Barbara Wrangel af Ludenhof i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1704-05-15 med översten Gustaf von Wrangel i hans 2:a gifte (gift 1:o 1680-01-29 med Helena von Zöge i hennes 2:a gifte, född 1640-09-14, död 1690-03-10 dotter av överstelöjtnanten Joakim Fredrik von Zöge och Helena Henriksdotter Horn af Kanckas), född 1645-06-19, död 1710] (H. von Baensch, Geschichte der Familie von Wrangler.), dotter av ryttmästaren Herman Wrangel, friherre Wrangel af Ludenhof, och Anna Dorotea von Tiesenhausen.

Barn:

 • 1. Johan, till Kerrafer, född 1652-03-16 i Reval. Ryttmästare. Död 1702-12-12 och begraven i Revals domkyrka, där hans huvudbaner uppsattes.
 • 1. Anna Helena. Gift 1672-01-30 i Reval med Reinhold Johan von Vietinghoff, arvherre till Hauküll.
 • 1. Jakob, till Ampel och Mäe i Ampels socken (Estland). Löjtnant vid Bistrams kavalleriregemente 1679-08-00. Konfirmationsfullmakt. 1696-01-13. Kapten vid jerwiska lantmilisen 1701-01-30. Avsked 1702-05-26.

TAB 3

Samuel Nilsson, adlad Bagghufvud (son av Nils Hansson, Tab. 1), till Pungsund (Gällringesund) (Af.). i Gryts socken, Södermanlands län samt Kerrafer och Samm. Född 1624-05-18. Kornett. Fick lejd för ett begånget dråp 1651 i december. Fick jämte bröderna, förnyelse på gammalt adelskap 1652-01-20 (introducerad 1668 under nr 755). Ryttmästare för ett kompani Västgöta ryttare 1665-08-07. Ryttmästare vid Östgöta kavalleri 1668-06-26. Död 1669-06-19 och begraven i Gryts kyrka, där hans huvudbaner varit uppsatt. Gift med Sara Berling, död 1686 [RReg k. brevet 1687-06-03 (OA)]. Dotter av häradshövdingen Olof Mårtensson Berling, adlad Berling, och Sara Larsdotter. Hon hade vid mannens död flera »små barn», bland dem sannolikt även dottern Ebba, som uppgives (RHKI) vara syster till Margareta, men på riddarhusstamtavlan upptages såsom dotter till Jakob Nilsson, adlad Bagghufvud.

Barn:

 • ? Ebba, död 1750-12-13 Månsarp. Gift 1686 på Pungsund med löjtnanten Fredrik Carl Stuart.
 • Margareta, död 1700-01-23 på Pungsund. Gift 1690 med överstelöjtnanten Emanuel de Besche, adlad de Besche, i hans 1:a gifte, född 1665, död 1736.

TAB 4

Nils Nilsson, adlad Bagghufvud (son av Nils Hansson, Tab. 1), till Samm. Löjtnant. Fick jämte bröderna, förnyelse på gammalt adelskap 1652-01-20 (introducerad 1668 under nr 755). Gift 1:o med (Reval.) Anna von Brakel, dotter av översten Henrik von Brakel och Margareta von Wrangel. Gift 2:o med (Reval.) Catharina von Tiesenhausen, dotter av Rutger von Tiesenhausen, af huset Carrol, och Carolina Magdalena von Wrangel.

Barn:

TAB 5

Rutger Johan (son av Nils Nilsson, adlad Bagghufvud, Tab. 4), arvherre till Samm. Löjtnant vid Viborgs infanteriregemente. Avsked 1689-10-03. Kapten vid wieriska lantmilisinfanteriregementet (Lk) 1701-03-05. Gift. 1:o 1690-09-23 i Reval (Lk) med Gertrude Helena von Treijden av huset Tatters. Gift 2:o med Magdalena Raabe, av huset Alt Wardes.

Barn:

 • 1. Fredrik Jakob. Manngerichtsassessor. Död 1738. Se Tab. 6
 • 1. Dorotea Elisabet. Gift med Johan Henrik von Toll, av huset Meiris [Reval.].
 • 1. Anna Helena, döpt 1695-04-16 på Samm [RHKI.].
 • 1. Johanna Margareta, döpt 1696-08-09 på Samm [RHKI.].
 • 2. Bernhard Johan, född 1704. Kapten. Död 1735. Se Tab. 49

TAB 6

Fredrik Jakob (son av Rutger Johan, Tab. 5), arvherre till Samm, Kerrafer och Rakkemois. Manngerichtsassessor i Estland. Död 1738-10-00 i Ampels socken. Gift 1714-07-06 med Gertrude Elisabet von Vietinghoff, dotter av ryttmästaren Jürgen von Vietinghoff, av huset Metstak.

Barn:

 • Anna Helena, född 1715-08-11. Gift 1735-05-27 med fortifikationslöjtnanten Gustaf Adolf von Tollstein.
 • Gertrude Elisabet, född 1716-09-11, begraven 1721-09-03.
 • Johanna Fredrika, född 1717-12-22.
 • Barbara Henrika, född. 1719-01-26, död ogift 1789-06-22 i Reval. (RHH.).
 • Margareta Charlotta, född 1720-05-22, död 1720-11-01 i Reval. (Reval.)
 • Adam Gustaf Bernhard, född 1721. Löjtnant. Död 1776 Se Tab. 7.
 • Jakob Johan, född 1723. Hakenrichter. Död 1787. Se Tab. 29
 • Carl Fredrik, född 1724-06-03, begraven 1724-08-16.
 • Jakobina Dorotea, född 1725-05-27, begraven 1725-08-16.
 • Fredrik Vilhelm, född 1726. Mannrichter. Död 1785. Se Tab. 44

TAB 7

Adam Gustaf Bernhard (son av Fredrik Jakob, Tab. 6), arvherre till Kerrafer samt Jendja i Turgels socken och Kunda i Maholms socken, alla i Estland. Född 1721-11-19. Löjtnant i rysk tjänst. Död 1776 i maj i Ampels socken. Gift 1:o 1747-10-01 med baronessan Charlotta Renata von Mengden, född 1730-01-01 (1721-08-27), död 1758-06-11 i Wolmar. Dotter av majoren och lantrådet i Livland, friherre Gustaf Reinhold von Mengden, och Anna Helena von Vietinghoff. Gift 2:o 1769-04-07 i Reval (RHKI) med Helena Amalia von Schwengelm, född 1738, död 1827-01-25 på Saksimois, dotter av lantrådet Jakob Henrik von Schwengelm och Anna Margareta von Pohlman.

Barn:

 • 1. Helena Gertrude, född 1751-06-03 död ogift och begraven 1793-07-23.
 • 1. Charlotta Augusta, född 1752-09-07, död ogift och begraven 1795-08-25.
 • 1. Renata Helena, född 1753-10-22, död ogift 1808-04-16 i Reval. (RHH.)
 • 1. Carolina Fredrika, född 1755-06-19, död 1808-03-31. Gift 1790-06-07 med sin kusin Berend Georg von Bagghufvud, född 1762, död 1793.
 • 1. Eleonora Juliana, född 1756-09-26 död ogift 1807-02-21 i Reval. (RHH.)
 • 2. Jakob Gustaf Fredrik, född 1770. Löjtnant. Död 1820. Se Tab. 8.
 • 2. Bernhard Moritz, född 1771. Guvernementssekreterare. Död 1832. Se Tab. 19.
 • 2. Margareta Gertrude, född 1772-05-15, död 1854-06-12 i S:t Petersburg. (Riga) Gift 1795-09-14 med löjtnanten Carl Conrad von Vietinghoff, till Koik.
 • 2. Anna Lovisa, döpt 1773-05-23, död 1831-03-02. Gift med majoren Carl Henrik von Kessler, död 1843-10-08.
 • 2. Gustaf Johan. född 1774. Löjtnant. Se Tab. 20
 • 2. Jokobina Vilhelmina, född 1775-08-09 död 1807-12-21. Gift 1793-09-02 med sin kusin, kaptenen Fredrik Jakob von Bagghufvud, född 1766, död 1819.

TAB 8

Jakob Gustaf Fredrik (son av Adam Gustaf Bernhard, Tab. 7), arvherre till Kerrafer och Saksimois. Född 1770-01-10. Löjtnant. Död 1820-03-05 Reval. (RHH.) Han sålde Kerrafer till greve Alexander Igelström och även Saksimois. (RHKI.) Gift. 1792-07-02 i Reval (RHH.) med Margareta Carolina Eberhardina von Baranoff, döpt 1775-01-17 i Reval (RHH.), död 1848-12-08, dotter av majoren Christian Henrik von Baranoff, av huset Allenküll, och Charlotta Helena von Helffreich.

Barn:

 • Helena Jakobina Margareta, född 1793-05-06, död 1793.
 • Christoffer Carl Gustaf, född 1794-05-13, begraven 1795-08-10.
 • Carolina Charlotta Amalia, född 1795-05-20, död 1795.
 • Eva Amalia Henrietta, född 1796-10-14.
 • Amalia Helena Henrietta, född 1797-10-06, död 1875-06-07 i Werro. (Reval.) Gift 1826-02-19 med Ludvig Vilhelm Pezold, född 1794-06-23 död 1829-01-10 i Kosch. (Reval.)
 • Georg Ludvig Henrik, född 1798. Generalmajor. Död 1862. Se Tab. 9.
 • Natalia Julia Dorotea, född 1800-04-22 i Reval. (RHH.)
 • Pauline Vilhelmina, född 1801-04-23, död 1868-04-01 i Weissenstein. Gift 1824-03-28 med löjtnanten Constantin von Engelhardt, född 1799-03-09, död 1868-04-11.
 • Edvard Magnus Nils, född 1802. Överste. Se Tab. 12
 • Christoffer Alexander Magnus, född 1803-08-13. Stabsryttmästare vid Jamburgska ulanregementet. RRStAO3kl med sleif. Medalj för polska fälttåget. Överste. Död 1862-08-18 i Moskva. (RHH.) Gift med Alexandra Roggenbau i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en Zwetkow), född 1803 död 1886-02-23 i Moskva. (RHH.)
 • Carl Ferdinand August, född 1804. Kapten. Död 1870. Se Tab. 13
 • Gustaf Julius Teodor, född 1806-06-20, död 1806-07-20.
 • Anna Juliana Matilda, född 1807-08-31, död 1872-08-23 i Werro. (Reval.) Gift 1842-01-24 med stabskaptenen, sedan skoldirektören i Werro Henrik Krümmer.
 • Adelheid Rosalie Adolfine, född 1808-11-03, död 1811-12-03.
 • Gustaf Adolf, född 1810. Löjtnant. Död 1892. Se Tab. 18
 • Adolfina Barbara, född tvilling 1810-08-27, död ogift 1843-01-14 i Werro. (Reval.)
 • Moritz Viktor, född 1812-09-09 på Saksimois. Fänrik vid infanteriet. Överstelöjtnant. Död 1863-08-09 i Moskva. (RHH.)
 • Maria, född 1814-03-25, död ogift (Reval.) 1869-07-17.
 • Ernestine Helena Margareta, född 1816-05-26 på Saksimois, död 1847-11-21 i S:t Petersburg. Gift 1843-05-26 med sin syssling generalen Carl Teodor von Bagghufvud i hans 1:a gifte, född 1810, död 1895 [Reval.].

TAB 9.

Georg Ludvig Henrik (son av Jakob Gustaf, Tab. 8), född 1798-05-22. Generalmajor vid ryska artilleriet. Död 1862-12-04 i S:t Petersburg. (riga.) Gift med Annette Petrovna Tursjininov.

Barn:

 • Peter, född 1826. Överste. Död 1877. Se Tab. 10
 • Nadeschda, född 1827-04-10, död.
 • Alexander, född 1829-03-12, död.
 • Ljubov, född 1831-08-20, död.
 • Jakob, född 1833-05-24. Kapten vid gardet (1875).
 • Vladimir, född 1838-01-01, död 1900-04-16 i Starodub.

TAB 10

Peter (son av Georg Ludvig Henrik, Tab. 9), döpt 1826-05-29. Överste. Död 1877 i Tirnovo. Gift 1860-02-07 i Marseille med sin kusin Olga von Bagghufvud, dotter av kaptenen Carl Ferdinand August von Bagghufvud och Natalie Nikolajevna Wodimov.

Barn:

 • Olga, född 1860-12-10 i Wiesbaden. Gift 1882-10-11 i Hannover med löjtnanten i preussisk tjänst Richard Carl Ludvig von Stutterheim, född 1856-10-04 i Holzminden.

TAB 11

Nikolai (son av Georg Ludvig Henrik, Tab. 9), döpt 1844-09-28. Död 1900-09-10 i S:t Petersburg. Gift med Elvine Andrejevna.

Barn:

 • Olga, född 1868-03-10. Gift 1889 med Alexander Kukiel.
 • Leonti, född 1870-12-18, död 1871-01-17 i S:t Petersburg.
 • Nikolai, född 1872-08-27. Jur. kand.

TAB 12

Edvard Magnus Nils (son av Jakob Gustaf Fredrik, Tab. 8), född 1802-07-02. Stabsryttmästare vid Jamburgska ulanregementet. Överste vid ryska gardet (1845). Död före 1866. (Riga.) Gift 1833-10-07 med Barbara Chomutov.

Barn:

 • Nadeschda, född 1840-07-22, död 1867-10-21 i S:t Petersburg. Gift 1866 med generallöjtnanten Alexander von Baltz, född 1841-11-18, död 1899.
 • Natalia, född 1842-08-08.
 • Maria, född 1844-07-27. Gift 1866 i S:t Petersburg (Riga.) med fortifikationsingenjören Julius Carl Ernst von Baltz, född 1838, död 1915-12-22.
 • Alexander, född 1847-06-09. Verkligt geheimeråd. Bosatt i S:t Petersburg (1916).
 • Sofia, född 1851-06-15.

TAB 13

Carl Ferdinand August (son av Jakob Gustaf Fredrik, Tab. 8), arvherre till Sack i Kegels socken (Estland). Död 1804-12-06. Kapten vid 1. kadettkåren. RRS:tAO 3kl. Avsked. Död 1870-12-11 i Heidelberg. Gift 1835 med Natalie Nikolajevna Wodimov, född 1819-02-19 Död 1876-04-06 i Stuttgart, fosterdotter till den rike greve Nikolai Nikititj Demidov, vilken hon fick ärva.

Barn:

 • Olga. Gift 1860-02-07 i Marseille med sin kusin, översten Peter von Bagghufvud, född 1826, död 1877.
 • Jakob, född 1841-10-02 i S:t Petersburg. Död ogift 1908-04-01 på Newe (Estland).

TAB 14

Paul (son av Carl Ferdinand August, Tab. 13), arvherre till Sack, född 1838-10-15 i S:t Petersburg. Ryttmästare. Kammarherre. Gift 1:o med grevinnan Marie Agnes von Kotzebue, född 1844-03-04 i Warschau (Riga.), död 1872 i mars i Alexandria, Egypten (Riga.), dotter av greve Paul Demetrius von Kotzebue och grevinnan Elise von Manteuffel. Gift 2:o 1884-07-06 med Claudia Andrejev, född 1846-05-14.

Barn:

 • 1. (Daisy) Margareta Lovisa, född 1865-06-01 på Sack, död 1924-08-19 i Reval ( EÄ Dorpat). Gift 1887-09-08 med Otto Alexander von Brevern, arvherre till Saksimois och Maart (Estland), född 1857-01-18.
 • 1. Helene, Olga, född 1866-11-17, död 1912-05-12. Gift med greve Nikolai Hans Heinrich von Tiesenhausen, till Sellie och Odenwald (Estland), född 1848, död 1921-07-19 på Odenwald.
 • 1. Marie, född 1870-06-12 Odessa. Gift 1890-09-12 (1890-03-02) i Reval med friherre Roman August Taube af Karlö, född 1862, död 1918.

TAB 15

Valerian (son av Carl Ferdinand August, Tab. 13), arvherre till Sack, född 1843-05-13. Godsägare. Död 1923-07-03 i Reval. Gift 1:o 1866-10-18 i Reval med friherrinnan Josefina Magdalena von Ungern-Sternberg, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1860-09-09 i Reval med friherre Johannes Ernst Constantin von Ungern-Sternberg, från vilken hon 1863 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1835), född 1839-08-20 i Reval, död 1917-02-18 på Newe, dotter av friherre Edvard Archibald Percival von Ungern-Sternberg, och Josefine Anna Helena von Helffreich. Gift 2:o 1894-07-27 med Lucie Eveline Marie von Kotzebue i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Frank von Veh, död 1902, från vilken hon blev skild), född 1859-09-20, dotter av Georg von Kotzebue och Eveline von Staal.

Barn:

 • 2. Margareta, född 1895-07-31. Gift 1918-11-14 i Reval med löjtnanten i bajersk tjänst Eugen Guggenmos, född 1893.

TAB 16

Edvard Carl Evald (son av Valerian, Tab. 15), född 1870-10-18 i Reval. Gift i Reval 1897-05-28 med Elsbet von Glehn, född 1869-06-30.

Barn:

 • Nils, född 1898-10-28 Wassalem
 • Paul, född 1900-09-24 på Wassalem.
 • Ned (Edvard), född 1904-01-04 i Reval.
 • James, född 1910-02-14 i Reval.
 • Constance Elisabet, född 1913-03-24 på Wassalem.

TAB 17

Viktor (son av Carl Ferdinand August, Tab. 13), född 1853-08-04 i Neapel. Rysk kammarjunkare och legationssekreterare. Död 1900-03-24. Gift 1889-01-25 i Rom med friherrinnan Marguerite Marie von Bruck, född 1861-07-23, dotter av tyske geheimerådet och sändebudet, friherre Carl von Bruck och Alexandrine Constantia von Fehleisen.

Barn:

 • Sergei, född 1890-12-20 i Rom. Anställd i ryska utrikesministeriet. Titulärråd (1916).

TAB 18

Gustaf Adolf (son av Jakob Gustaf Fredrik, Tab. 8), född tvilling 1810-08-27. Löjtnant vid ryska ingenjörkåren. Kollegiesekreterares titel. Stadsingenjör i Libau. Död 1892-08-05 i Libau. Gift 1841-06-08 i S:t Petersburg (Riga.) med baronessan Catharina Elisabet von Küster, född 1816, död 1904-04-23 i S:t Petersburg.

Barn:

 • Marie Helene Pauline, född 1842-06-17 i S:t Petersburg, död i S:t Petersburg 1846-01-09.
 • Margareta Elisabet, född 1844-08-07 i S:t Petersburg, död i S:t Petersburg 1858-07-12.

TAB 19

Bernhard Moritz (son av Adam Gustaf Bernhard, Tab. 7), arvherre till Kerrafer. Född 1771. Kapten. Guvernementssekreterare. Död 1832-12-26 i Reval. (RHH.) Gift 1797-08-14 med Anna Elisabet Henriette von Maydell, född (RHH.) 1779-09-23, död (Riga.) 1843-05-03, dotter av majoren Christoffer Henrik von Maydell, till Tockumbeck, och Anna Augusta Fredrika von Schwengelm.

Barn:

 • Amalia Augusta Henriette, född 1798-10-30 på Tockumbeck i Goldenbecks socken (Estland), död ogift 1835 i S:t Petersburg. (Riga.)
 • Charlotta Jakobina Vilhelmina, född 1800-03-25.
 • Alexander Gustaf Henrik, född 1801-09-09 på Tockumbeck, begraven (Ha.) 1803-06-22.
 • Helena Theophila Therese, född 1803-06-11 på Wennefer.
 • Carl Gustaf Henrik, född 1805-03-14 på Wennefer, död ogift 1863-03-04 i Reval. (RHH.)

TAB 20

Gustaf Johan (son av Adam Gustaf Bernhard, Tab. 7), arvherre till Karman i Klein Marien socken och Watküll i S:t Katerinen socken (båda i Estland). Född 1774. Löjtnant. Gift 1800-03-09 i Reval (RHH.) med Anna Margareta von Klot, född (Reval.) 1776-10-04, död 1808-02-19 på Watküll, dotter av godsarrendatorn Herman Gotthard von Klot och hans 2:a fru Lovisa Sofia Christina von Helmersen.

Barn:

 • Sofia Helena, född 1801-02-28, begraven (Ha.) 1803-01-11.
 • Augusta Charlotta, född 1802-07-07, begraven (Ha.) 1802-08-02.
 • Sofia Augusta, född 1803-08-12, begraven (Ha.) 1803-09-09.
 • Carl Constantin, född 1806. Major. Död 1847. Se Tab. 21
 • Herman Nikolai, född 1808. General. Död 1890. Se Tab. 25

TAB 21

Carl Constantin (son av Gustaf Johan, Tab. 20), född 1806-01-17 i S:t Katerinen socken (Estland). Major vid ulanregementet storfursten Nikolai Alexandrovitj. Död 1847-08-14 på godset Markofka i kretsen Kobelock i guvernementet Poltava. Gift med Darja Ivanovna Kapzvitj i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Carl Moritz Otto von Bremen), född 1826, död 1887-06-26.

Barn:

 • Nikolaus, född 1847. Godsägare. Död 1907. Se Tab. 22

TAB 22

Nikolaus (son av Carl Constantin, Tab. 21), född posthumus 1847-09-26 på Markofka. Ägde Hohenheim i Estland. Död 1907-10-01 i Reval. Gift 1878-07-05 med Sofie Julie Olga von Mohrenschildt, född 1859-02-07, död 1906-11-26 i Reval, dotter av kaptenen Edvard Fromhold von Mohrenschildt, af en adlad men ej introducerad svensk ätt, och Caroline Vilhelmina Texter.

Barn:

 • Caroline Leopoldine Dorotea Benita, född 1882-04-23 på Hohenheim. Gift 1908 med Vilhelm Eckert.
 • Alexandrine Pauline Erika, född 1886-11-22 i Hapsal. Gift 1910-12-09 i Reval med Carl Hugo Hahn.
 • Edit Johanna Sofie, född 1888-02-03 på Hohenheim, död ogift 1909-11-05 i Sarata i Bessarabien.
 • Anna Margareta, född 1893-08-17 i Hapsal, drunknade 1910-07-05 i Järlep, Jördens socken, Estland.
 • Carl Henrik Leopold, född 1895-09-04 på Gross Lechtigal i S:t Martens socken (Estland). Kornett vid 3:e ulanregementet »Smolensk». Stupade 1916-09-21 under världskriget.
 • Sigrid Elisabet Constance, född 1898-11-18 i Reval.

TAB 23

Valter Jakob Constantin (son av Nikolaus, Tab. 22), född 1880-05-25 på Hohenheim. Gift 1914-07-25 med Marie Constance Lilliefelt (von Lilienfeld), född 1887-12-12, dotter av godsägaren Alexander Fredrik James Lilliefelt (von Lilienfeld), nr 497, och grevinnan Rosalie Marie Irene von der Mohl.

Barn:

 • Georg Sigfrid Johan Alexander Nikolai Marie Josef Constantin, född 1915-04-13.

TAB 24

Robert Nikolaus (son av Nikolaus, Tab. 22), född 1884-03-25. Gift 1912-04-23 med Lena Elisabet Johannsen.

Barn:

 • Edit, född 1914-08-21.

TAB 25

Herman Nikolai (son av Gustaf Johan, Tab. 20), född 1808-01-07. General vid ryska artilleriet. Död 1890-02-01 i S:t Petersburg. Gift med Pauline Bulgarin, född 1818-06-18, död 1889-03-17 i S:t Petersburg.

Barn:

 • Constantin Paul, född 1845-01-08 i byn Paddubofska i kretsen Priluck i guvernementet Poltava, (Riga.) döpt 1845-08-07 i Kiev. (Riga.) Stabsryttmästare vid husarregementet »Pavlograd». Överstelöjtnant. Död ogift 1893.
 • Marie, född 1849-08-16, död ogift 1893 i S:t Petersburg.
 • Olga, född 1850-08-28. Gift 1:o med Carl Nitsche. Gift 2:o med Boleslav Samotsjirskij.
 • Nikolai, född 1853. Verkligt statsråd. Se Tab. 28
 • Paul, född 1858-11-07 i Elisabetgrad, död 1863.

TAB 26

Vladimir (son av Herman Nikolai, Tab. 25), född 1843-07-21. Löjtnant. Gift 1:o med Alexandra Kun. 2:o med Marie Olchovsky.

Barn:

 • 1. Alexandra, född 1874-09-17. Gift med Lev. Galski.
 • 1. Olga, född 1877-04-30. Gift med översten Alexander Litvinov, född 1860-06-27.

TAB 27

Constantin (son av Vladimir, Tab. 26). född 1879-08-09, död (?). Gift 1902-10-09, med Eugenie Sjtjensovitj.

Barn:

 • Vladimir, född 1904-12-26 i Riga.

TAB 28

Nikolai (son av Herman Nikolai, Tab. 25), född 1853-11-13. Generalmajor. Verkligt ryskt statsråd (1916). Gift 1882 med Alexandra Pogoski.

Barn:

 • Eugenie, född 1883-08-29.
 • Alexander, född 1884-11-04. Löjtnant vid 12:e husarregementet »Ingermanland». Stupade 1915 i maj under världskriget.
 • Vladimir, född 1887-03-23.
 • Helena, född 1889-08-22.
 • Sofie, född 1890-04-24.
 • Marianne, född 1895-09-18.

TAB 29

Jakob Johan (son av Fredrik Jakob, Tab. 6), arvherre till Rakkemois, född 1723-01-26. Hakenrichter. Begr. 1787-07-30..Gift 1:o med Auguste Helene von Rosenbach, född 1733, begraven 1760-01-27, dotter av (Reval.) kaptenen Evald Johan von Rosenbach, av huset Laus och Mohrenhoff, och Augusta von Klugen. 2:o 1761-07-05 på Affel i Södra Mathias' socken (Estland) med Helena Dorotea von Grünewald, född.1737-10-24, begraven 1774-06-21, dotter av hakenrichtern Georg Bernhard von Grünewald, af huset Affel, och Elisabet Helene von Mohrenschildt.

Barn:

 • 1. Jakob. Fänrik vid ryska gardet. Död 1770 [RHKI].
 • 1. Gustaf. Kapten [RHKI].
 • 1. Carl Fredrik, född 1758. Major. Död 1835. Se Tab. 30
 • 1. Herman Otto, född 1759. Kapten. Död 1823. Se Tab. 40
 • 1. Augusta, född 1760-01-00, död ogift 1823.
 • 2. Berend Georg, född 1762, död 1793. Se Tab. 41
 • 2. Adam Reinhold, född 1764-03-12. Löjtnant.
 • 2. Fredrik Jakob, född 1766. Kapten. Död 1819. Se Tab. 42
 • 2. Moritz Woldemar, född 1767-09-15.
 • 2. Elisabet Helena, född 1769-09-24, död 1822-04-28 i Reval. (RHH.) Gift i Reval (RHH.) 1792-02-17 med hakenrichtern, jägmästaren och löjtnanten Berend Henrik von Sittman, född 1765-11-23, död 1823. (Reval.)
 • 2. Moritz Fabian, född 1773. Ryttmästare. Död 1829. Se Tab. 43.

TAB 30

Carl Fredrik (son av Jakob Johan, Tab. 29), arvherre till Woibifer, född 1758-06-01. Major. Hakenrichter. Död 1835-10-18 i Reval. (RHH.) Gift 1:o 1786-01-06 med Helene Vilhelmina von Ulrich, född 1752-02-16, död 1816-09-02 dotter av lantrådet Adam Gustaf von Ulrich och Anna Christina von Ulrich. Gift 2:o 1819-01-16 med Juliana Vilhelmina von Schonert i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1795 (Reval.) med ryttmästaren Moritz Fabian Bagghufvud, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1773, död 1829), född (Reval.) 1777-10-28, död 1835-11-09 i Reval (RHH.), dotter av ryttmästaren Carl Johan von Schonert, till Aggers, och Charlotte Helene von Harpe.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf Jakob, född 1786. Löjtnant. Död 1867. Se Tab. 31.
 • 1. Fredrik Herman Reinhold, född 1788. Överstelöjtnant. Död 1881. Se Tab. 36.
 • 1. Augusta Charlotte Julie, född 1792-01-16, död ogift 1833-02-05.
 • 1. Anna Christina Vilhelmina, född 1795-05-30, död 1835-04-22 i Mitau. (Reval.) Gift 1819-08-08 med professorn och kollegiirådet, med. doktorn Georg Magnus von Paucker, född 1787-11-15, död 1835-04-22 i Mitau. (Reval.)
 • 2. Alexis Vilhelm, född 1821. Manngerichtsassessor. Död 1886. Se Tab. 38.

TAB 31

Carl Gustaf Jakob (son av Carl Fredrik, Tab. 30), arvherre till Korps i S:t Maria Magdalena socken, Pergel i S:t Johannis socken och Rettel (alla i Estland). Född 1786-12-14. Löjtnant i ryska generalstaben. RRS:tWlO3kl och S:tAO3kl. Död 1867-04-04 i Reval. (Reval.) Gift 1812-02-16 med Johanna Maria von Ulrich, född 1790, död 1820-03-15 i Reval, (RHH.) dotter av statsrådet von Ulrich, av huset Ruil.

Barn:

 • Johanna Vilhelmina Augusta, född 1813-09-20 i Reval (RHH.), död 1813-12-22.
 • Helena Charlotta Emilia, född 1814-12-28 på Pastfer, död 1885-12-21 i Graz. Gift 1835-03-10 i Reval med kaptenen Alexander von Staal, till Haiba, född 1807-03-13, död 1892-05-08 i Graz [Reval].
 • Agnes Pauline, född 1817-01-25, död ogift 1837-09-03 Haiba
 • Carl Fredrik Teodor, född 1819. Hakenrichter. Död 1878. Se Tab. 32.

TAB 32

Carl Fredrik Teodor (son av Carl Gustaf Jakob, Tab. 31), född 1819-03-31 på Korps. Hakenrichter i Estland. Död 1878-12-17 i Reval. (RHH.) Gift med Catharina von Löwenstern, född 1819-08-06 i Reval (RHH.), död 1859-10-11 på Korps, dotter av vice guvernören Carl Henrik von Löwenstern, av en adlad, men ej introducerad svensk ätt, och Anna Charlotta von Vietinghoff.

Barn:

 • Carl Ludvig Alexander, född 1847. Överste. Död 1919. Se Tab. 33.
 • Maria Charlotta Catharina, född 1848-11-28, död 1905-04-21 på Luist. Gift 1869-02-19 i Reval med godsägaren Carl Johan Ferdinand von Mohrenschildt, till Luist, av en adlad, men ej introducerad svensk ätt, född 1842-12-22, död 1898-11-06 [Reval].
 • Teodor Paul Hermann, född 1851-04-16 Meeks
 • Annette Emelie, född 1853-07-05 i Reval (RHH.), död (Reval.) 1918-01-04. Gift 1875-08-18 i Reval (RHH.) med friherre Otto Gottlieb von Ungern-Sternberg, född 1845.

TAB 33

Carl Ludvig Alexander (son av Carl Fredrik Teodor, Tab. 32), född 1847-07-13 överste vid ryska gardet. Ägde först Pachel i Haggers socken (Estland), sedan Boguslawitzy i guvernementet Petrikau i Ryssland. Död 1919. Gift 1878-06-03 med hovfröken Olga Jeannette von Witte.

Barn:

 • Georg Teodor Gustaf, född 1879-03-22, död 1884-01-09 i Reval.
 • Teodor Carl Ludvig, född 1884. Hovråd. Se Tab. 35
 • René Rudolf Carl, född 1886-12-04, död ogift 1909-04-21 i Ichelendorf vid Berlin.

TAB 34

Paul Carl Otto (son av Carl Ludvig Alexander, Tab. 33), född 1882-03-09. Gift 1907-05-27 med Julie Ladyzenski, född 1885-03-01.

Barn:

 • Paul, född 1908-11-29.
 • Natalie, född 1910-09-12.

TAB 35

Teodor Carl Ludvig (son av Carl Ludvig Alexander, Tab. 33), född 1884-01-18 i Reval. Hovråd. Gift 1908-11-12 med Lydia von Hahn, född 1884-06-21, dotter av Sergei von Hahn och Helena von Stein.

Barn:

 • Georges.
 • René.

TAB 36

Fredrik Herman Reinhold (son av Carl Fredrik, Tab. 30), arvherre till Woibifer, född 1788-05-19. Ingenjör. Överstelöjtnant. RRS:tWlO4kl och S:tAO4kl (RHKI.). Död 1881-05-18. Gift 1:o 1811-08-25 i Reval (RHH.) med Dorotea Johanna Margareta von Knorring, född 1791-03-13, dotter av översten Gustaf Reinhold von Knorring, av huset Weissenfeld, och Margareta von Baranoff. 2:o med grevinnan Carolina Helena Mellin, född 1787-03-20, dotter av majoren och kretsmarskalken, greve Georg Johan Mellin, och friherrinnan Carolina Filippina von Mengden.

Barn:

 • 1. Johanna, född 1813-10-14, död 1813-12-22 på Woibifer [Reval.].
 • 1. Gotthard Gustaf Carl Johan, född 1820. Kreisgerichtsassessor. Död 1895. Se Tab. 37.
 • 1. Gustaf Teodor, född 1822-07-09 kapten. Död ogift 1872-10-06 i Reval (RHH.)

TAB 37

Gotthard Gustaf Carl Johan (son av Fredrik Herman Reinhold, Tab. 36), till Woibifer. född 1820-08-17 i Dorpat (Reval.). Kreisgerichtsassessor. Död 1895-04-18 i Reval (RHH.) och begraven på samma gång som hustrun. Gift med friherrinnan Sofie Anna Caroline von Myller-Friedberg, född 1819-12-13 i La Valette (Malta), död 1895-04-20 i Reval (RHH.), dotter av (Reval.) översten i engelsk tjänst i Indien Benoit von Myller-Friedberg och Anne Marie Marguisa d'Alessi.

Barn:

 • Elise Marie Dorotea: född 1850-02-14, död 1920-03-20 i Appenzell (Schweiz). Gift 1:o 1872-02-14 med sin kusin, statsrådet och professorn i Dorpat Carl von Paucker, född 1820-12-07 i Mitau, död 1883-08-07. Gift 2:o 1901-07-19 med pastor emeritus Hermann Haller i hans 3:e gifte, född 1833-10-30, död 1905-12-31 [Reval.].
 • Sofie Anna Caroline, född 1851-10-24, död ogift 1888-12-13.
 • Gustaf Fredrik Nils, född 1853-11-29, död 1859-01-30.
 • Helena Emelie Matilde, född 1861-04-11. Gift 1886-01-02 med regeringsrådet i Warschau Constantin Edvard von Peetz, född 1855-12-04, död 1918-10-11 i S:t Petersburg. (Reval.)

TAB 38

Alexis Vilhelm (son av Carl Fredrik, Tab. 30) till Sarckfer i S:t Petri socken (Estland). Död 1821-02-23 på Aggers. Manngerichtsassessor. Död 1886-11-03 i Reval. (RHH.) Gift 1841-10-30 med friherrinnan Catharina (Kitty) Ottilie von Stackelberg, född 1820-09-15, död 1894-09-19 på RodevaII, dotter av ryttmästaren, friherre Peter Alexander Gottfried von Stackelberg, till Moisama, av huset Kassar, och Ottilie Helena von Mohrenschildt.

Barn:

 • Nikolai, född 1842-09-28, död 1844-03-12 [Reval.].
 • Constantin Alexander Nils, född 1843. Tulltjänsteman. Död 1914. Se Tab. 39.
 • Carl Viktor, till Aggers. Född 1845-05-02 död ogift 1875-02-03.
 • Julie Cecilia Helena Elisabet, född 1847-08-29, död 1914-08-21. Gift 1872-02-11 på Kerro med Boman Steinberg, född 1845-01-19, död 1890-04-10 i Reval. (Reval.)

TAB 39

Constantin Alexander Nils (son av Alexis Vilhelm, Tab. 38), född 1843-01-03. Tulltjänsteman. Död 1914-10-01 i Wesenberg (Reval.) (Estland). Gift 1:o 1867-05-09 i Narva (Riga.) med Ottiliana Rosalie Sass, född 1849, död 1872-04-03 i Narva (Reval.). Gift 2:o 1878-10-06 med Alexandrine Henriette (Adeline) von Winkler, född 1853-02-22, död 1879-08-29 i Reval (Reval.), dotter av kollegiiassessorn Henrik von Winkler, till Oerten, och Carolina Emelie Holtermann. Gift 3:o med den förras syster Vilhelmine Charlotte Elisabet von Winkler i hennes 2:a gifte (gift 1:o med doktor Scholinus), född 1841-08-28.

Barn:

 • 1. Viktor Alexei, född 1868-01-23. Sjöman. Drunknade 1886-10-18 vid Kanarieöarna.(Reval.)
 • 1. Anna Catharina, född 1870-07-20. Gift 1891-05-17 med översten Johan von Hasenkampff, född 1847-01-06.
 • 2. Alexis Georg Adin, född 1879-07-06 på Strandhof, död ogift 1911-04-13 på Gostilitzy (Reval.) i Ingermanland.
 • 3. Adine Vilhelmine Julie, född 1880-12-13 i Wesenberg. Gift 1904-07-16 med Reinhold Emil Gustaf von Winkler, född 1874-03-30 [Reval.].

TAB 40

Herman Otto (son av Jakob Johan, Tab. 29), född 1759. Kapten. Död 1823-09-07. Gift 1796-05-16 med Christina Vilhelmina von Rosenbach, död 1824, dotter av Magnus Adolf von Rosenbach, av huset Laus och Mohrenhof, och Catharina Elisabet von Mohrenschildt.

Barn:

 • Magnus Jakob Carl, född 1797-06-07, begraven 1798-06-24.
 • Elisabet Helena, född 1799-05-12, död ogift 1863-06-11 i Reval. (RHH.)
 • Paul Moritz, född 1800-12-09. Fänrik vid artilleriet. Begraven 1820-02-05 i Wesenberg.
 • Trofim, till Kerro, född 1808-02-26 därstädes. Med. doktor och assessor. Död barnlös 1868-09-21 på Kerro. Gift 1843-09-21 Pikkifer

TAB 41

Berend Georg (son av Jakob Johan, Tab. 29) arvherre till Nömküll (Kluttorp) i Nuckö socken (Estland). Född 1762-04-17. Begraven 1793-05-03. Gift 1790-06-07 i Reval (RHH.) med sin kusin Carolina Fredrika Bagghufvud, född 1755-09-19, död 1808-03-31, dotter av löjtnanten Adam Gustaf Bernhard Bagghufvud och hans 1:a fru friherrinnan Charlotta Renata von Mengden.

Barn:

 • Gustaf Johan Reinhold, född 1791-04-04. Major. Död 1835-04-28 i Reval. (RHH.)
 • Bernhard Georg, född posthumus 1793-10-02. Ryttmästare. Död 1828-06-26 på Neu Wardes.

TAB 42

Fredrik Jakob (son av Jakob Johan, Tab. 29), döpt 1766-08-14. Kapten. Död 1819-04-10. Gift 1793-09-02 i Reval (RHH.) med sin kusin och svägerska Jakobina Vilhelmina Bagghufvud, född 1775-08-09 död 1807-12-21, dotter av löjtnanten Adam Gustaf Bernhard Bagghufvud och hans 2:a fru Helena Amalia von Schwengelm.

Barn:

 • Helena Amalia, döpt 1794-04-24, död 1794.
 • Amalia Helena Elisabet, född 1796-04-15, död ogift 1878-07-28 i Reval. (RHH.)
 • Herman Jakob Gustaf, född 1797-04-30 i Reval (RHH.). Löjtnant. Död 1813.
 • Carl Moritz Didrik, född 1800-09-03 Wannamois Kavalleriöverste. Död 1872 på Ösel.
 • Casimir Fredrik Vilhelm, arvherre till Pergel, Rettel och Korps. Född 1803 Waimel Kapten. Död 1868-05-24.
 • Vilhelmina Jakobina Pauline, född 1805-11-16. Gift med kaptenen Viskovatov, född 1806, död 1858. (Reval.)

TAB 43

Moritz Fabian (son av Jakob Johan. Tab. 29), till Aggers, född 1773-02-14. Ryttmästare. Död 1829-08-05. Gift 1795 (Reval.) med Juliana Vilhelmina von Schonert, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1819-01-16 med sin halvsvåger Carl Fredrik Bagghufvud, född 1758, död 1835), född 1777-10-28, död 1835-11-09 i Reval. Gift 2:o 1810-03-18 med Johanna Margareta von Handtwig i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1798-03-05 med Carl Gustaf Johan von Baumgarten, till Soinitz, född 1770, död 1807), född 1777-07-20, död 1834-08-09 i Reval (RHH.), dotter av majoren Christian Fredrik von Handtwig och Johanna Elisabet von Stauden.

Barn:

 • 1. Juliana Helena, född 1796-04-26, död 1796.
 • 1. Carl Jokob Moritz, född 1797-09-02, död 1798-02-02.
 • 1. Emilie Anna Elisabet, född 1800-03-18, död ogift 1846-05-25 i S:t Petersburg. (Riga.)
 • 1. Natalia Juliana Helena, född 1801-04-07, död 1888-06-26. Gift 1837-07-25 i S:t Petersburg (Riga.) med översten Peter Alexander von Fass.
 • 1. Edvard Alexander, född 1802-07-13. Överste. Död 1856-12-22.
 • 1. Gustava Vilhelmina, född 1803-11-01, död 1805-03-28.
 • 1. Gustaf Ferdinand Herman, född 1807-05-05. Löjtnant. Död 1858-03-24 på Aggers.
 • 1. Carl Otto, född 1808-08-22, död i Venedig.
 • 2. Constantia Elisabet, född 1810-06-15 i Reval (Riga.), död ogift 1835-06-26 Fegfeuer ) (Estland).
 • 2. Adelina Helena, född 1812-05-12 i Reval (Riga.), död 1839-05-05.
 • 2. Charlotta Elmira, född 1814-10-31 i Reval (Riga.), död i Reval. (Riga.) 1832-09-14.
 • 2. Emma Leopoldine, född 1817-11-13 i Reval (Riga.), död ogift i Reval (Riga.) 1842-08-23.

TAB 44

Fredrik Vilhelm (son av Fredrik Jakob. Tab. 6), arvherre till Hördel, Pergel och Rettel. Född 1726-11-10. Mannrichter i Harrien. Död 1785 Heidmetz Gift 1:o 1749-05-30, med Sofia Juliana von Toll, dotter av hakenrichter von Toll, av huset Hördel, och Catharina Elisabet Koldenroth. Gift 2:o 1759-11-26 med Charlotta Eleonora von Rosenthal, döpt 1743-09-10, begraven 1768-09-29, dotter av löjtnanten Gustaf von Rosenthal, till Pergel, och Anna Christina von Rosenthal.

Barn:

 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1751. Hovråd. Död 1810. Se Tab. 45.
 • 1. Voldemar, född 1752. Guvernör. Död 1816. Se Tab. 48
 • 1. Gertruda Dorotea, född 1753, död ogift 1821-06-09.
 • 1. Julius Herman Johan, född 1755-07-08.
 • 2. Anna Charlotta Juliana, född 1760-10-15, död 1839-09-20 i S:t Petersburg. (Riga.) Hon blev såsom änka föreståndarinna för adliga jungfrustiftet i S:t Petersburg och dame d'honneur av S:t Katarinas orden. Gift 1786-09-25 i Reval (RHH.) med ryske översten Gustaf Fredrik Adlerberg B, i hans 2:a gifte, född 1738, död 1794.
 • 2. Carl Gustaf, född 1761-10-16. Generallöjtnant och RRS:tGeorgsO. Stupade 1812-10-18, träffad av en kanonkula i slaget vid Tarutino (guv. Kaluga) mot fransmännen. Han deltog i polska kriget 1794, i kriget mot Napoleon 1806–07, i 1808 års finska fälttåg, varunder han med framgång förde befälet över de vid Bottniska viken förlagda trupperna, och var en av Rysslands utmärktaste generaler under 1812 års krig mot fransmännen. Gift med Elisabet von Fock, dotter av översten Jakob Johan von Fock och Elisabet Vilhelmina von Tannenberg.
 • 2. Herman Gustaf, född 1762-06-27, död 1762-06-29.
 • 2. Elisabet Christina, döpt 1763-06-15 i Reval (RHH.), död 1763 på Pergel och begraven 1763-08-11.
 • 2. Johan Moritz, född 1764-06-13. Överste. Död 1814-08-07 i S:t Petersburg. (Riga.) Gift.
 • 2. Elisabet Helena, född 1765-09-03. Gift 1782-08-19 i Reval (RHH.) med kornetten Fredrik Reinhold von Buddenbrock, arvherre till Schujenpahlen.
 • 2. Johan, född 1767, död 1768-04-18.
 • 2. Fredrik August, född 1768-03-23.

TAB 45

Fredrik Vilhelm (son av Fredrik Vilhelm. Tab. 44) till Pergel. Född 1751-07-25. Premiärmajor 1791. Kollegiiråd. Hovråd 1801. Död 1810-10-16 i Libau. Gift 1775-08-13 med Henriette Carolina von Brevern, från vilken han blev skild, född 1755, död 1836-02-08, dotter av brigadiären Adolf Ludvig von Brevern, av huset Jaggowal, och Christina von Trütschler. Gift 2:o 1791-08-18 i Reval med Helena Eleonora Löschern von Herzfeld, född 1763-04-14, död 1801, dotter av kornetten Carl Vilhelm Löschern von Herzfeld, nr 802, och Catharina Elisabet von Rosenthal. Gift 3:o 1806 med Anna Elisabet Hoepner, född 1784 i Libau, död 1853-11-13, i S:t Petersburg.

Barn:

 • 1. Fredrik Adam, född 1777-06-17 i Reval, död 1780-08-05 i Kivinebbs socken i Finland [Ckb.].
 • 1. Peter, född 1778. Överste. Död 1826.
 • 1. Henriette Juliana, född 1779-01-18.
 • 1. Fabian Fredrik, född 1781-08-23. Löjtnant och kreisgerichtsassessor. Död 1858-12-07 i Reval. Gift 1807-09-13 med Charlotta Carolina von Gernet, född 1789-08-01, död 1808-08-07, dotter av majoren Carl Gustaf von Gernet, av huset Likkola, och Johanna Elisabet von Harpe.
 • 2. Ludvig Nikolaus, född 1792-05-08 i Reval.
 • 2. Julie Christine Charlotte, född 1793, död ogift 1833-02-04 i Reval.
 • 2. Casimir Carl, född 1795, död 1801-03-27 i Reval.
 • 2. Alexander Alexei Voldemar, född 1801. Kapten. Se Tab. 46.
 • 3. Juliana Vilhelmina Elisabet, född 1808-11-24 i S:t Petersburg.
 • 3. Carl Teodor, född 1810. General. Död 1895. Se Tab. 47

TAB 46

Alexander Alexei Voldemar (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 45), född 1801-09-10 i Reval. Rysk gardeskapten. RRS:tWlO4kl och S:tAO2kl. RPersSLO. Gift 1:o (Riga.) 1832-04-29 med furstinnan Chawansky, hovfröken hos kejsarinnan Maria. Gift 2:o med Elisabet Dimitrievna Jermolajev.

Barn:

 • 1. Catharina. Gift med Leonti Turgenjev.
 • 1. Vladimir, död 1848-05-08.
 • 2. Teodor, född 1847-06-17.
 • 2. Nadeschda. Gift med Nikitin.

TAB 47

Carl Teodor (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 45), född 1810-12-29. General av ryska infanteriet. Död 1895-03-08 i S:t Petersburg. Gift 1:o 1843-06-21 med sin syssling Ernestine Helena Margareta Bagghufvud, född 1816-05-26 på Saksimois, död 1847-11-21 i S:t Petersburg. dotter av löjtnanten Jakob Gustaf Fredrik Bagghufvud och Margareta Carolina Eberhardina von Baranoff. Gift 2:o 1858 i S:t Petersburg med Maria Ivanovna Pavlov, född på Martina i guv. Pavlov, dotter av löjtnanten Ivan Pavlov.

Barn:

 • 1. Elisabet Natalie, född 1844-11-01 i S:t Petersburg. Gift i S:t Petersburg 1864 med gardeslöjtnanten Alexandrovitj Orlov, född 1836, död.
 • 2. Vladimir, född 1859-04-27, död 1904.
 • 2. Alexander, född 1860-06-11. Guvernör i Poltava. Verkligt statsråd (1913). Gift med Helena Petrovna Sulgokov i hennes 2:a gifte.
 • 2. Ivan, född 1862-04-12. Generallöjtnant. Gift med Ljuba Wiskasatov.
 • 2. Marie, född 1868-02-03, död 1902.

TAB 48

Voldemar (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 44), född 1752. Statsråd. Civilguvernör i Vilna. Död 1816-04-11 i S:t Petersburg. (Riga) Gift 1778-02-15 i Reval med Henriette Anna Lunetta von Essen, född 1755-06-28, död 1811, dotter av generallöjtnanten Johan Vilhelm von Essen och Anna Elisabet von Sass.

Barn:

 • Charlotta Eleonora, född 1779-07-25 i Reval, död 1859-09-28 i Kiev. Gift med generalmajoren Christoffer von Brevern, av huset Ilgas, i hans 2:a gifte, född 1779-08-16, död 1852-09-02.
 • Reinhold Vilhelm, född 1780-03-15. Gardeskapten. Död 1800.
 • Roman Vilhelm, född 1781-03-15 i Reval, död 1805-05-20 i S:t Petersburg.

TAB 49

Bernhard Johan (son av Rutger Johan, Tab. 5), arvherre till Alt-Wardes, född 1704-10-31 i Reval. Löjtnant vid ryska flottan. Kapten vid ryska flottan. Begraven 1735-02-22. Gift 1731-03-04 i Reval med Henrietta Maria Gersdorff i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1737-09-13 i Reval med Nikolaus von Ditmar) (RHH.), dotter av ryttmästaren Moritz Henrik Gersdorff, och Anna Maria von Derfelden.

Barn:

 • Henrik Moritz, arvherre till Wardes, född 1731-11-27. Överste i rysk tjänst.
 • Anna Maria, född 1733-01-25 och döpt 1733-01-29 på Alt-Wardes, död 1783-01-10 och begraven 1783-02-29 i Maholms kyrka, Estland. Gift 1766-03-23 i Reval med ryske översten Gustaf Fredrik Adlerberg A, i hans 1:a gifte, född 1738, död 1794.
 • Henrika Elisabet, född 1735-10-30, på Alt-Wardes, död ogift 1785-10-15.
 • Utan känt samband:
 • Juliana Bagghufvud, gift med överstelöjtnanten Georg von Stockman, död 1807 i Fredrikshamn [Ckb.].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.