:

Rotenburg nr 1267

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rotenburg nr 1267 †

Adlad 1693-07-07, introd. 1693. Utdöd 1717-06-11.


  • Peter Fredrik Rotenburg. Bördig från Tyskland. Gift med Vendela Regina Sack.

Barn:

  • Carl Fredrik Rotenburg, adlad Rotenburg, till Kydingeholm i Alunda socken, Uppsala län. Född 1648-08-29 Tunbyholm s län. Var underjägmästare i Uppland 1671. Hovmästare hos riksskattmästaren Sten Bielke. Underjägmästare i Uppland, Västmanland, Gästrikland, Bergslagen och Dalarne 1679-05-31. Adlad 1693-07-07 (introd. 1693 under nr 1267). Jägmästare i Uppland 1686-04-10. Död 1697-08-21 på Kydingeholm och begraven i Alunda kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han blev adlad för det han med särdeles vaksamhet fredat de frikallade kronans parker och jaktplatser för allt intrång.' Gift på 1680-talet med Christina Rudbeckia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1669-11-07 med professorn vid Uppsala universitet Andreas Grubbe, död 1680-07-08), född 1652, levde ännu 1701, dotter av biskopen i Västerås, doktor Nikolaus Johannis Rudbeckius och hans 1:a hustru Catharina Nentzelia samt brorsdotter till assessorn Paul Rudbeck, adlad Rudebeck.

Barn:

  • Peter Fredrik. Student i Uppsala 1706-10-23. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1708. Rustmästare vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1709. Fänrik vid Upplands regemente 1709-11-05. Sekundlöjtnant vid Upplands regemente 1710-02-22. Konfirmationsfullmakt 1712-03-08. Kapten 1716-08-16. Konfirmationsfullmakt 1716-12-26. Död 1717-06-11 och slöt ätten på svärdssidan. Gift med Sara N. N., i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1721-05-23 i Kalvs socken, Älvsborgs län, med kornetten vid norra skånska kavalleriregementet, löjtnanten Herlach Buthel, född 1695 i Västergötland), levde 1739 i Tranemo socken, Älvsborgs län.
  • Catharina. Gift med kornetten Henrik Adam Schildt, död 1704.
  • Charlotta, född 1691-12-05, död 1761-08-15 på Hässelby i Börje socken, Uppsala län. Gift 1721 med sin moders kusin, arkiatern Olof Rudbeck den yngre, adlad Rudbeck, i hans 3:e gifte, född 1660, död 1740.
  • Anna Catharina, var 1710 gift med Johan Botvidsson.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: