Von Björnbourg nr 1714

Från Adelsvapen-Wiki

1714.jpg


Adliga ätten von Björnbourg nr 1714 †

Adlad 1720-02-18, introd. s. å. Utdöd 1745-09-13.


1Lk. 2S:t Nikolai förs. i Sth. kyrkoarkiv.

  • Peter Nilsson: ryttmästare i Finland.

Barn:

  • Matts Pedersson. Major vid Åbo läns infanteri.

Barn:

  • Peder Mattsson Borg. Tullinspektor i Blekinge i 30 år. Sedan överinspektör vid tullarna i Finland. Gift med Christina Ståhl, dotter av ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Jonas Ståhl och Maria Sjöblad.

Barn:

  • Mattias Björnbourg, adlad von Björnbourg, till Sjötuna i Kumla socken, Östergötlands län. Född 1683-02-25 i Ronneby. Volontär vid Sinclairs bataljon 1700. Gick igenom underofficersgraden dels vid infanteriet, dels vid kavalleriet. Kornett vid Dückers dragonregemente 1706-12-03. Löjtnant därst. 1709-03-01. Ryttmästare vid pommerska kavalleriregementet 1713-12-13. Placerad vid norra skånska kavalleriregementet1 1717-03-09. Konfirm. fullm.1 s. å. 15/3. Ryttmästare vid sista, regemente1 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Överstelöjtnants titel s. å. 21/12. Adlad 1720-02-18 (introd. s. å. under nr 1714). Död barnlös 1745-09-13 och slöt således själv sin ätt. Han var med i slaget vid Poltava och kalabaliken i Bender. Gift 1735-05-01 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm2 med Anna Maria Rudbeck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1746-09-18 på Sjötuna med majoren Bleckert Andreas Blomensköld, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1762), född 1709-11-30, död 1785-07-11 i Stockholm, dotter av arkiatern Olof Rudbeck den yngre, adlad Rudbeck, och hans 2:a fru Anna Catharina Schönström.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.