:

Von Sydow nr 2305

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Sydow nr 2305

Adlad 1830-05-28 enl. § 37 R.F., introd. 1831. Utslocknad 1951-01-09.

Med detta namn hava i Tyskland av gammalt funnits flera släkter, vilkas inbördes genealogiska sammanhang är sannolikt, men ej för närvarande påvisbart. De äldsta släktlinjerna, av vilka en del ännu fortlever, tillhöra Mark-Brandenburgs uradel. Minst två olika ättevapen hava förekommit. Från en, likaledes i Tyskland ännu levande släktgren, härstamma de svenska grenarnas närmaste gemensamma stamfader Christian von Sydow, som levde under senare hälften av 1800-talet och dog i Curow i Pommern, dödsåret obekant. Hans son, nedanstående David von Sydow, begav sig 1721 till Sverige och vistades där någon tid, men synes hava återvänt till Tyskland, kvarlämnande en av sina söner Christian Fredrik. Släkten fortlever talrikt i Sverige.

TAB A

David Sydow. Amtman i distriktet Zachan i Hinterpommern. Inflyttade 1724 till Kalmartrakten i avsikt att inrätta ett saltkokeri av havsvatten, vilket anlades på major Ulfvenklous hemman Vastena på Skägganäs i Ryssby socken Kalmar län och erhöll privilegier 1727. Återvände till Pommern, sedan verket nedlagts 1731. Död 1735 (1745 ?) i Stralsund. Gift med Anna Maria Burchard från Tyskland, död 1731 i Kalmar och begraven s. å. i Ryssby socken.

Barn:

 • Christian Fredrik Sydow, född omkr. 1714. Frälseinspektor på Stävlö säteri i Åby socken Kalmar län. Död 1773-05-12. Gift 1:o 1742-07-02 med Christina Wahlsten, född 1707, död 1753-11-06. Gift 2:o med Ingrid Maria Elfström.

Barn:

 • 1. Johan Peter Sydow, född 1747-07-13 på Horssö i Kläckeberga socken Kalmar län. Student i Uppsala 1767-12-12. Prästvigd i Strängnäs domkyrka 1773-06-00 till huspredikant hos riksrådet, friherre Chr. Falkengreen. Domkyrkoadjunkt i Kalmar 1774. Amiralitetspastor vid sjökastellerna Kungsholm och Dronningskär i Karlskrona 1779-05-01–1784-05-01. Kyrkoherde i Högsby och Långemåla försars pastorat av Kalmar stift 1782-11-15, tilltr. 1784. Prost över Handbörds kontrakt 1799-07-25. Bankrevisor för stiftet 1807. Riksdagsman 1810 och 1817. Död 1827-12-26. Gift 1:o 1782-06-07, i Kalmar med Charlotta Elisabet Rudbeck, född 1752-09-13, död 1812-11-17, dotter av överjägmästaren Olof Fredrik Rudbeck, och hans 1:a fru Eva Barbro Ström. Gift 2:o 1814 med sin yngste sons svärmoder Sara Catharina Lidiin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1787-09-09 i Stockholm med sidenfabrikören i Stockholm Olof Benjamin Berg i hans 2:a gifte [gift 1:o med Margareta Johanna Brandt, född 1746, död 1786-08-14 i Stockholm J), född 1778-06-01, död 1826-03-06.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik von Sydow, född 1783 i Karlskrona, † 1816 i Högsby sn.
 • 1. Johan Gustaf von Sydow, född 1784; konteramiral; † 1850. se Tab 5.
 • 1. Adolf Peter von Sydow, född 1785-11-09 på Högsholm, Högsby sn, † 1850 i Stockholm.
 • 1. Sven Ludvig von Sydow, född 1887 på Högsholm, Högsby sn; handelsbokhållare; † ogift och barnlös 1825-05-06 på Högsholm, Högsby sn (bröstinflammation, 37 år gammal).
 • 1. Ulrika Charlotta von Sydow, född 1787-10-20 på Högsholm, Högsby sn. Gift 1812-06-24 på Högsholm, Högsby sn med kaptenen Erik Eriksson.
 • 1. Axel Reinhold von Sydow Se Tab. 1.
 • 1. Henrik Samuel von Sydow, född 1790-03-22 på Högsholm, Högsby sn, † 1845 i Stockholm.

TAB 1

Axel Reinhold von Sydow, adlad von Sydow, (son av Johan Peter von Sydow. tab A) född 1788-11-10. Student i Uppsala. Auskultant i Göta hovrätt 1806-01-20 och i Svea hovrätt 1807-10-09. Extra ordinarie kanslist i förvaltningen av sjöärendena s. å. 13/10. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1808-02-11. Extra kanslist i krigskollegium och krigshovrätten s. å. 23/4. Ord. kanslist i förutn. förvaltning s. å. 21/6. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1809-10-14. Notarie i nämnda förvaltning 1811-02-01. Landssekreterare i Stockholms län 1813-06-13. RNO 1826-11-27. Lagmans n. h. o. v. 1828-11-23. Adlad 1830-05-28 enl. 37 § R.F. (introd. 1831 under nr 2305). Vice landshövding i Örebro län 1833-09-28. T. f. underståthållare i Stockholm 1834-06-12. Död s. å. 1/10, troligen i kolera. Han var bl. a. förordnad till krigsfiskal vid armén under fälttåget 1812-09-10. Gift 1814-05-07 med Anna Catharina Carling, född 1779-05-01, död 1832-10-27, dotter av kaptenen Daniel Carling och Elisabet Ekman.

Barn:

 • Catharina Elisabet Charlotta, född 1815-03-08 i Stockholm, död där 1846-11-09. Gift 1837-10-02 i nämnda stad med klädeshandlanden därst., sedermera lantbrukaren Carl Johan Oskar Claes Sabelfelt, född 1811, död 1858.
 • Daniel Johan, adelsman vid faderns död 1834. Född 1817-01-15 i Stockholm Klara förs i Stockholm. Bruksbokhållare. Reste 1850 till Kalifornien. Död där. Deltog i danska kriget 1849.
 • Axel Gustaf Reinhold, adelsman vid äldre broderns död. Född 1818. Handlande. Död 1904. Se Tab. 2.
 • Olof Peter, född 1820-09-10, död 1921-10-10.
 • Carl Oskar, född 1824-05-10 i Stockholm, död 1842-05-05 i Kalmar.
 • Olof Peter, född 1827-07-24, död 1831-01-07.
 • Henrik Adolf Ludvig, född 1830-09-09. Konstapel vid k. m:ts flotta. Omkom vådligen 1850-08-02 vid en av Crozetteöarna i Indiska oceanen.

TAB 2

Axel Gustaf Reinhold, (son av Axel Reinhold von Sydow, adlad von Sydow. tab 1), adelsman vid äldre broderns död. Född 1818-04-19 i Stockholm. Klädeshandlande i nämnda stad. Död där 1904-12-17. Gift 1:o 1847-10-18 i Stockholm med Gustava Vilhelmina (Mina) Björklund, född 1821-06-04 i nämnda stad, död där 1895-11-12. Gift 2:o 1902-11-23 i Stockholm med Olga Maria Lundin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1923-12-17 med byggnadssnickaren Anders Peter August Andersson, född 1859-10-23, död 1925-03-29 i Sthlm, S:t Eriks sjukhus ]]), född 1864-01-03.

Barn:

 • Hilda Catharina Leontina, född 1850-12-16 i Stockholm. Lärarinna i nämnda stad. Död 1918-02-23 i Strängnäs. Gift 1901-11-26 i Stockholm med lantbrukaren Robert Fritiof Axel Landin, född 1850-01-03, död 1930-03-19.
 • Maria Gustava Charlotta, född 1855-04-29 i Stockholm, död ogift 1923-03-20 i nämnda stad.
 • Alexandra Amalia Augusta, född 1857-03-24 i Stockholm, död där 1931-06-03. Gift 1887-08-19 i nämnda stad med kontorsskrivaren vid järnvägsstyrelsens kontrollkontor Christer Hugo Teodor Robsahm, född 1861-06-22 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm, död 193.
 • Hedda Eugenia, född 1858-08-09 i Stockholm, död där 1912-02-25 i Maria förs ]] . Gift 1887-07-16 i nämnda stad med stationsskrivaren vid statens järnvägar Otto Gerhard Gustaf von Sydow, född 1852-08-05, död 1912-06-25 i Stock. holm.
 • Vilhelm Daniel Fingal, adelsman vid faderns död 1904. Född tvilling 1861-08-04 i Stockholm. Handlande i nämnda stad. Med honom utslocknade denna adliga ätt. Gift 1917-10-14 i Stockholm i Engelbrekts förs ]] med Johanna Maria Sofia (Jenny) Björk, född 1858-01-07 i Norrsunda socken Stockholms län, dotter av lantbrukaren Per Johan Björk och Maria Charlotta Lundberg.
 • Axel Hjalmar Oskar, född tvilling 1861-08-04 i Stockholm, död där s. å. 20/8.

Källor

Stambok för den svenska släkten von Sydow (1855. Ny uppl. 1930). Tersmeden, Kalender över i Sverige levande ointroducerad adel, Svensk Slägtkalender 1885 och Svenska Släktkalendern 1912–1930. Von Gerber, Sveriges ointroducerade adels kalender.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: