:

Von Göeding nr 1399

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Göeding nr 1399 †

Adlad 1705-04-08, introd. 1706. Utdöd 1758-07-14.


1Um. 2Sj.

 • Johan Andersson. Skattebonde och häradsdomare inom Uppland.

Barn:

 • Anders Johansson, född 1622. Var assistent i förmyndarkammaren i Stockholm 1672. Extra ordinarie rådman därst. s. å. 7/9 (ed). Ord. rådman 1674-05-20. Död 1699-12-00 och begraven 1700-01-14 i Storkyrkan. Gift omkr. 1653 med Carin Hansdotter Giöding, död 1707-08-28 och begraven s. å. 13/10 i Storkyrkan.

Barn:

 • Hans Andersson Giöding, adlad von Göeding, född 1662-10-08 i Stockholm. Student i Uppsala1 1674-12-18. Kammarskrivare hos Stockholms magistrat 1678 och i kammarkollegium 1687-01-10. Generalguvernementskamrerare i Bremen och Verden 1698-09-24. Adlad 1705-04-08 (introd. 1706 under nr 1399). Död 1719-06-19 i Stade. Gift 1690-12-02 i Stockholm med Christina Franc, född 1669-07-08, död 1743-03-30 Säby, dotter av vice lagmannen i Östergötland Lars Franc och Dorotea Low samt brorsdotter till herrarna Franc, adlade Franc, 943 och 1013.

Barn:

 • Dorotea Catharina, född 1691-12-16. Kammarjungfru (fröken) hos drottning Ulrika Eleonora. Död ogift 1743-12-21.
 • Anna Christina, född 1693-07-05, död ogift 1780-01-13 på Säby.
 • Anders, född 1694-10-14. Student i Uppsala1 1713-04-11. Levde utan tjänst. Död ogift 1758-07-14 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan.
 • Maria Margareta, född 1696-02-05, död 1785-11-18 på Säby. Gift 1739-01-04 i Jonsbergs socken2, Östergötlands län med kaptenen vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente, lantjägmästaren Gabriel Retzell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1702-07-20 med Catharina Lindman), född 1677 i Odensvi socken, Kalmar län, död 1747 och begraven i St. Åby socken, Östergötlands län. [2]
 • Ulrika Charlotta, född 1702-06-28 i Stade, död ogift 1787-11-14 på Säby.
 • Christina Sofia, född 1703-09-26, död s. å. 27/12.
 • Niklas, född 1705-07-25. Student i Uppsala 1723-11-18. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1729. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium s. å. Kopist därst. 1736-07-27. Avsked 1741-04-21. Död ogift 1754-01-22. Han författade 1747 en gravskrift över riksrådinnan, grevinnan Ulr. El. von Höpken, född Sparre.'
 • Sofia Laurina, född 1706-11-04.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: