:

Von Stierneman nr 2048

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Stierneman nr 2048 †

Adlad 1760-08-15, introd. 1776. Utdöd 1861-03-09.


1NF. 2Hm. 3Um. 4Sj. 5Öä VIII, sid. 207. 67Inr. Tidn. 8At (Sch).

TAB 1

Nicolaus Olai Bothniensis, född på 1550-talet i Långnäs i Piteå landsförsaml. Västerbottens län. Student i Rostock 1578–1584. Promov. filosofie magister därst. 1582. Läsemästare i hebreiska språket och teologi vid stockholmskollegiet 1586. Fängslad på Johan III:s befallning för motstånd mot liturgien 1588 och frigiven först 1592. Ordförande vid Uppsala möte 1593-03-02. Professor i exegetik och hebreiska språket vid det nyupprättade universitetet i Uppsala s. å. Domprost i Uppsala 1593. Vald till ärkebiskop 1599, men död 1600-05-18 före invigningen. Han bevistade riksdagarna i Stockholm 1597, i Uppsala 1598 och i Linköping 1600 samt var en av anförarna för allmogeuppbådet mot de i skärgården under Arvid Stålarms befäl landstigna finnarna 1598. [1]. Gift på 1590-talet med Elisabet Grubb i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1608 med domprosten i Uppsala, professorn Claudius Opsopæus, född 1578, död 1614-11-25)2, född 1568, död 1615, dotter av prosten och kyrkoherden i Luleå magister Andreas Petri Grubb och Christina Samuelsdotter samt faster till häradshövdingen Olof Samuelsson, adlad Wallenstierna.

Barn:

 • Olaus Nicolai Stiernman, född 1598-08-10 i Uppsala. Student där 1611 och i Wittenberg 1621–1624. Filosofie magister i Uppsala 1625. Konrektor därst. s. å., rektor 1631. Prästvigd 1639. Kyrkoherde i Torstuna pastorat av ärkestiftet 1642-10-03. Död 1676-09-01. [2] Han och hans systrar togo namnet Stjernman efter deras ägande gård Stjärna. Gift 1632 med Anna Honthera, dotter av kronofogden Peter Hontherus.

Barn:

 • Olof Stiernman. Student i Uppsala3 1658-05-19. Justitieborgmästare i Nyen. Död 1689. Gift med Maria Blix.

Barn:

 • Olof Stiernman den yngre, född 1685-03-18 i Nyenskans. Student i Uppsala8 1698-10-13. Filosofie magister 1713. Prästvigd2 1714-12-07. Hovmästare och informator för de k. pagerna 1715. Extra ordinarie predikant vid livdrabantkåren 1716. Ord. andre pastor därst. s. å. 19/11. Ledamot av hovfältkonsistorium2 1717-08-31. Förste pastor vid livdrabantkåren 17212. Ord. hovpredikant 1726-03-07. Överhovpredikant och preses i hovkonsistorium 1732-10-07. Deras majestäters biktfader 1735. Promov. teol. doktor i Greifswald 1739. Prost och kyrkoherde i Falun 1741-12-22. Död 1767-03-23. Hans 1760 levande barn eller sönerna Peter, Olof och Fredrik Ulrik blevo då adlade med namnet von Stierneman. Gift 1717-12-01 med Elisabet Christiernin, född 1692-07-03, död 1768-07-02, dotter av prosten och kyrkoherden i Västra Färnebo pastorat av Västerås stift Per Christiersson Christiernin och hans 2:a hustru Anna Elfvia samt av samma släkt som adl. ätterna von Christiersson, och af Cristiernin.

Barn:

 • Peter Stiernman, adlad von Stierneman, född 1722, kapten. Död 1768. Se Tab. 2.
 • Olof Stiernman, adlad von Stierneman, född 1725-03-20 Strö. Sergeant vid artilleriet4. Underlantjägare i Kronobergs län4 1737-06-27. Volontär vid fortifikationen 1740-07-17. Förare vid drottningens livregemente 1744-07-15. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike s. å. Gjorde fälttåget såsom sekundlöjtnant av grenadjärerna vid samma regemente 1745. Premiärlöjtnant därst. 1746-04-07. Gjorde även såsom löjtnant fälttåget 1747–1748. Fänrik vid drottningens livregemente i Stralsund 1749-03-21. Sekundkapten vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst 1752-06-11. Löjtnant vid drottningens livregemente i Stralsund s. å. 5/11. RSO 1757-04-28. Kapten vid regementet Royal Suédois s. å. Stabskapten vid Västmanlands regemente 1758-09-11. Kompanichef vid regementet Royal Suédois 1760-03-01. Adlad s. å. 15/8 jämte sina bröder (introd. 1776 under nr 2048). RFrOPlemér 1762. Kapten med kompani vid kronprinsens regemente 1763-06-27. Avsked ur fransk tjänst 1765. Sekundmajor vid kronprinsens regemente 1770-06-19. Avsked 1772-10-28. Död ogift 1808-11-22 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ättegren. Han gjorde under tjänsten i Frankrike icke mindre än nio kampanjer och utgav 1775 från trycket »Upplysning om regementsförændringen i Sverige år 1772», varav hela upplagan (blott 73 ex.) sekvestrerades.
 • Fredrik Ulrik Stiernman, adlad von Stierneman, född 1728-01-00. Konstapel vid hovjaktvarvet 1749-02-25. Löjtnant därst. 1752-11-25 och vid amiralitetet 1754-05-04. Kaptenlöjtnant därst. 1757-12-21. Adlad 1760-08-15 jämte sina bröder. Död ogift 1763 i Nyköping och slöt således själv sin adl. ättegren. Han hade alltsedan 1742 rest till sjöss och dels under andras befäl, dels under eget fört handelsfartyg.

TAB 2

Peter Stiernman, adlad von Stierneman (son av Olof Stjernman den yngre, Tab. 1), född 1722-09-01. Volontär vid stockholmseskadern 1737. Arklimästare 1740-05-29. Konstit. extra löjtnant 1742-03-15. Konstapel 1743-12-21. Gick 1746 i fransk tjänst. Avsked därifrån 1747. Löjtnant vid svenska amiralitetet s. å. 29/4. Löjtnant vid volontärkompaniet 1750-12-20. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet 1751-08-21. RSO 1760-04-28. Adlad s. å. 15/8 jämte sina bröder (sönerna introd. 1776 under nr 2048). Kapten vid amiralitetet 1760-10-14. Död 1768-08-05 på sin egendom Minsjö i Västra Husby socken, Östergötlands län. Han kommenderades 1738 på skeppet Nya Sverige, som förolyckades. Blev 1743 fången i Reval, ur vilken fångenskap han lösgavs året därpå. Bevistade under franska tjänsten tvenne träffningar med två engelska kapare. Gift 1:o 1752 med Fredrika Ulrika Vilhelmina Kammecker, född 1732, död 1763 (själaringning s. å. 3/4 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm), dotter av hovbagaren Carl Kammecker och Cecilia Bergman. Gift 2:o 1765-03-31 på Minsjö7 med Anna Elisabet Grotte i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1743 med kontraktsprosten och kyrkoherden i Skärkinds pastorat av Linköpings stift Georg Fredrik i Berholtz, född 1707-08-19 i Norrköping, död 1763-09-05 i Skärkinds prästgård)2, född 1728-01-09, död 1793-06-17 på Minsjö, dotter av borgmästaren i Söderköping Carl Gustaf Grotte.

Barn:

 • 1. Fredrika Ulrika Vilhelmina Carolina, född 1753-06-24, död 1780 2427/2 i Norrköping. Gift 1:o 1771-04-00 i Stockholm med löjtnanten vid fortifikationen Carl Thorsberg, född 1741-03-13, död 1776-12-00 i Stockholm. Gift 2:o 1777-12-21 i Norrköping med häradshövdingen Lars Niklas Wadström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1765-03-02 i Norrköping4 med Anna Charlotta Westerberg, född 1749, död 1775-01-07, dotter av handlanden i Norrköping Carl Magnus Westerberg och Maria Christina Nordstein. Gift 3:o 1781 före 31/5 i Stockholm4 med Agnes Lovisa von Ackern, född 1753, dotter av direktören Carl Henrik von Ackern och Maria Margareta Böcker)6, född 1740-12-01 i Stockholm, död 1794-11-01 i Norrköping.
 • 1. Cornelia Cecilia, född 1755, död 1766-01-06 i Stockholm.
 • 1. Carl Peter, född 1757. Kapten. Död 1825. Se Tab. 3
 • 1. Olof Gerhard, död ung.[5]
 • 1. Olof Vilhelm, död ung.[5]
 • 1. Olof Johan, född 1760-08-21 på Skärsätra på Lidingö i dåvarande Danderyds socken, Stockholms län, död ung. [8]
 • 1. Hedvig Sofia, född 1762, död s. å.[5]
 • 2. Fredrik Gustaf, född 1766. Sekreterare. Död 1809. Se Tab. 4.

TAB 3

Carl Peter (son av Peter Stiernman, adlad von Stierneman, Tab. 2), född 1757-04-17 på Stora Brevik8 i Danderyds (nu Lidingö) socken, Stockholms län. Kadett vid amiralitetet 1770. Rustmästare vid Hälsinge regemente 1773-09-04. Furir därst. 1774-07-28. Stabsfänrik 1777-02-26. Fänriks lön 1778-02-04. Löjtnant 1785-04-20. Kapten vid Tornérhielmska bataljonen 1789-05-14. Kronomagasinsförvaltare i Norrköping. RVO 1808-04-28. Död 1825-05-30 i sistnämnda stad. Gift 1793 med Anna Catharina Lindmarck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1781 i Stockholm med kaptenen Gustaf Hästesko af Målagård, från vilken hon 1791 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1753, död 1822), född 1756, död 1817-05-06 på Södra Rangstad i Sorunda socken, Stockholms län, dotter av brukspatronen Carl Anton Lindmarck och Juliana Kammecker.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1793-01-10. T. f. kronomagasinsförvaltare i Norrköping. Grosshandlare därst. Död barnlös 1861-03-09 i nämnda stad och slöt ätten. Gift med Mary English Clary från England i hennes 3:e gifte, född 1790, död 1860-07-15 i Norrköping, änka 1:o efter en överste Hamilton, död 1815 vid Waterloo, och 2:o efter en kapten Payne.

TAB 4

Fredrik Gustaf (son av Peter Stiernman, adlad von Stierneman, Tab. 2), född 1766-05-03 på Minsjö. Student i Uppsala8 1781-12-07. Sekreterare. Död 1809-04-11 på nämnda egendom. Gift 1793-10-29 i Västra Husby kyrka Östergötlands län med Gertrud Sofia Fornell, född 1762-09-17 i Karlskrona, död 1840-01-05 i Linköping, dotter av skeppsbyggmästaren Jakob Fornell och Ulrika Eleonora Mauwert.

Barn:

 • Anna Eleonora, född 1795 på Minsjö, liksom systern, död 1823-12-20 Tvärdala. Gift 1813-04-25 på Minsjö med översten David Magnus Klingspor, i hans 1:a gifte, född 1783, död 1851.
 • Fredrika Sofia, född 1797-07-26, död 1847-06-09 Kallerstad. Gift 1815-04-28 på Minsjö med lagmannen Fredrik Carl Pereswetoff-Morath, född 1789, död 1851.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: