:

Möller nr 454

Från Adelsvapen-Wiki

von Möller
von Möller

Adlig

Adlad 1631-02-28, introducerad 1649. Utdöd.

1At (So). 2Lk. 3Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors. 4Al.

TAB 1

Arent Möller. Borgare och stadsäldste i Riga. Gift med Barbara Königin.

Son:

 • Johan Möller, † 1632-08-20 eventuellt † 1651-08-20. Adlad Möller till Liljenhagen (Konets) i Grigorovski pogost i Koporje län samt Ruskawitz i Vrudski pogost i Jama län, båda i Ingermanland. Antog 1621 vid staden Rigas övergång svensk krigstjänst. Fick 1622-11-15 jämte Bogislaus Rosen fullmakt på ask-, beck- och tjärbrännande4. Fick s. å. 20/11 (jfr 1630-04-23) i förläning 128 obser i Koporje län, på vilka han byggde Liljenhagens sätesgård4. Ryttmästare och nedsatte sig i Estland. Agent till Moskva 1631-02-27. Adlad s. å. 28/2 (sonen introd. 1649 under nr 454). Svensk resident i Moskva. Levde ännu 1636.1 Gift 1620 med Catharina Stopia som erhöll konfirm. på ovanstående Liljenhagen3 1636-07-17 och levde änka 1637 (?). Dotter till stadsläkaren i Riga Zacharæs Stopius och Anna Ingener.

Barn:

 • Arent Möller född 1621, † 1692. Se Tab. 2
 • Johan Möller. Se Tab. 4.
 • Barbara Möller. Gift 1:o med Adolf Wilhelm von Becker från Kurland från vilken hon blev skild från 1650. Gift 1:o med översten Alexander Pereswetoff-Morath.
 • Anna Möller. Gift med pastorn i Moskva Martin Münsterberg, † före 1667.

TAB 2

Arent till Liljenhagen född 1621-11-05 i Riga, † 1692-04-25 på Utdala i Oppeby socken Östergötlands län och begraven i Dalhems kyrka Kalmar län. Hovjunkare 1646. Fick 1649-03-15 förnyelse på adelskapet och blev s. å. introd. Underståthållare på Narva 1653-08-20. Landshövding i Narva och över dess län 1667-01-09. Han och hans fru förärade år 1660 ett dopbäcken till Oppeby kyrka. Gift 1:o med Barbro Mattsdotter Stiernfelt, född 1622-05-19, † före 1667. Dotter till assessorn Peder Mattsson Stiernfelt och hans 2:a fru Anna Skute. Gift 2:o 1667 med Metta Stake, † 1692-06-06 på Tyllinge i Dalhems socken och begraven s. å. 5/9 i Dalhems kyrka. Dotter till landshövdingen Olof Stake och Anna Ribbing. Hennes 1:a gifte 1660-02-05 på Årnäs med majoren Gustaf Adolf Pauli född 1629, † 1666.

Barn i 1:a giftet:

 • Christina Möller, † 1683. Gift 1664 med överstelöjtnanten Johan Staël von Holstein född 1636, † i april 1703.
 • Anna Möller, † 1688. Gift 1669-08-26 i Narva med översten Mauritz von Gertten född 1635, † 1688. Drunknade jämte sin man och dotter 1688-10-00 på resa mellan Narva och Reval. Kan möjligen vara den vackra jungfrun Anna Möller med vilken ryska sändebudet Gösta Oljeqvist varit förlovad med, men som han övergav. Källa: Catharina Wallenstedts brev till sin make 1674-01-10.
 • Simon Adam Möller född 1665, † 1738. Se Tab. 3

TAB 3

Simon Adam Möller född 1665, † 1738 på Utdala och begraven s. å. 23/4 i Oppeby kyrka. Fänrik vid Österbottens infanteriregemente 1685-05-20. Hovjunkare. Löjtnant (vid Södermanlands regemente?). Han ursäktade sitt uteblivande från 1689 års riksdag. Gav 1695 en mässhake till Oppeby kyrka. Gift med Beata Drake af Hagelsrum, † 1718-01-20 på Utdala och begraven s. å. 14/2. Dotter till majoren Magnus Drake af Hagelsrum, och Christina Kagg.

Barn:

 • Anna Helena Möller född 1696, † 1703-04-03 på Utdala och begraven s. å. 12/4.
 • Johan Arnt Möller, † ung före fadern.
 • Barbro Christina Möller, † 1747-05-17 i Askeby socken Östergötlands län och begraven s. å. 22/5. Gift 1731-10-24 på Utdala med sin kusins son löjtnanten Jean Mauritz von Gertten född 1700, † 1761.
 • Catharina Möller född 1702-05-13 på Utdala, † 1767-04-09 Stjärnevik. Gift 1736-10-03 på Utdala med Alexander Memsen.
 • Metta Margareta Möller. Gift 1729-08-19 på Utdala med löjtnanten Carl Heise.
 • Arent Magnus Möller född 1707-04-22 på Utdala.
 • Johan Welam Möller döpt 1710-06-19 på Utdala.

TAB 4

Johan Möller. Kapten 1654. Gift med Eva Stieglitz som levde änka 1686.

Barn:

 • Ertman Möller, † 1708. Se Tab. 5.
 • Johanna Juliana Möller. Gift 1673 med majoren Hans Fock, född 1649.

TAB 5

Ertman Möller, † 1708-09-01. Stupade 1708-09-01 vid Nevaströmmen. Sergeant. Fänrik vid Savolaks och Nylands infanteriregemente 1684-03-04 och löjtnant där. Kapten vid Otto Vellingks ingermanländska infanteriregemente 1700-05-12 och konfirm.fullm. s. å. 6/12. Gift med Christina Eufrosyne Staël von Holstein född 1675, † 1744-01-30 i Halmstad.

Barn:

 • Barbara Christina Möller levde som änka 1741 i Halmstad. Gift med kaptenen vid ingermanländska infanteriregementet2 Johan Hoffman, född 1677,2 levde 1727, † före 1732.2
  Vapensköld för ätten Möller
  Vapensköld för ätten Möller

Källor


: