Rubzoff nr 1773

Från Adelsvapen-Wiki

1773.jpg


Adliga ätten Rubzoff nr 1773 †

Natural. 1723. Introd. s. å. Utdöd 1739.

De äldre släktleden hava icke kunnat kontrolleras.


1Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors. 2Fru J. Ramsays samling i Finlands statsarkiv och 3Ingermanlands dombok 1697 (medd. av arkivarien R. Rosén).

 • Michailo Rubzow, till Bellope vid staden Smolensk i Ryssland. Rysk överste samt vojvod på Augdow. Gift med Helena Lugemenow.

Barn:

 • Alexander Lubin Rubzow. Ryttmästare. Gift med Ofdalia Kalitin.

Barn:

 • Detlev Rubzow, till Krasnagora vid Smolensk. Överstelöjtnant vid strelitzerregementet. Gift med Agata Pereswetoff-Morath.

Barn:

 • Casimir Lubin Rubzow, till Krasnagora och Bellope. Vojvod i Novgorod. Gift med Helena Rosladin.

Barn:

 • Perofil Rubzow, till Krasnagora och Poltava. Överste för ett regemente ryska strelitzer. Gift med Catharina Lugmerow.

Barn:

 • Casimir Rubzow, till Krasnagora och Bellope. Överste för ett ryskt regemente till häst. Gift med Anna Poltew.

Barn:

 • Demetriev Rubzow, till Krasnagora och Bellope. Rysk överstelöjtnant. Gift med Helena Pasinkowitz, till Obskowa och Sabrodia.

Barn:

 • Alexander Lubin Rubzoff, till Schudowa, Bystuze och Rejeva samt Rothenhoff uti det marienburgska distriktet i Preussen. Överstelöjtnant i Ryssland. Gick 1617 i svensk sold. Konung Gustaf II Adolfs sändebud till tatarkan 1626. Erhöll s. å. 5/8 donation på gods i Marienburgs krets, vilka sedermera, då kretsen avträddes till Polen, 1630-11-05 utbyttes mot andra1. Levde 1642, men var död 1650. Gift på 1630-talet med Anna Aminoff, död 1697 på sommaren, dotter av ståthållaren Feodor Aminoff, och Audotia Camajkov.

Barn:

 • Constantin Rubzoff, till Schudova. Född där 1642-05-11. Ryttare 1655. Hovjunkare hos riksrådet Gustaf Bielke 1660. Hovjunkare hos extra ordinarie envoyén och ryske diplomaten Gustaf Oljeqvist på dennes beskickning till Moskva. Fänrik vid österbottniska regementet 1667-03-28. Regementskvartermästare därst. 1671-09-05. Kapten i Riga 1676-12-12. Major 1679-11-20. Överstelöjtnant vid viborgska infanteriregementet 1691-07-17. Död 1697 på Ivangorod, bisatt s. å. 13/4 i tyska kyrkan i Narva2 och begraven 1698-02-00 i tyska kyrkan i Nyen. 'Han hade med sin fru tolv barn, av vilka allenast sex överlevde honom.’. Gift på 1680-talet med sin kusins dotter Catharina Pereswetoff-Morath, dotter av översten Alexander Pereswetoff-Morath, natural. Pereswetoff-Morath, och Barbara Möller.

Barn:

 • Alexander Rubzoff, natural. Rubzoff, född 1683-03-003 i Ingermanland. Pikenerare vid livgardet 1698-06-08. Rustmästare därst. 1700-04-03. Underofficer s. å. Fältväbel 1702. Fänrik s. å. 17/7. Löjtnant 1706-01-15. Kapten vid Meijerfelts dragonregemente s. å. 5/7. Majors titel 1722-06-26 med kaptens indelning vid Österbottens regemente. Natural. svensk adelsman jämte yngre brodern Carl Gustaf 1723 (introd. s. å. under nr 1773). Kapten vid livdragonregementet 1728-09-15. Genom byte kapten vid livgardet 1733-02-22 barnlös och slöt således själv sin adl. ättegren. Han gick den 15 jan. 1706 vid övergången av Memelströmmen närmast efter konung Carl XII och blev vid detta tillfälle av ryssarna skjuten i ena knäet, varav han sedermera i alla sina dagar haltade. Bevistade slaget vid Holovzin den 4 juli 1708 och slaget vid Poltava den 28 juni 1709, varefter han blev fången vid Perevolotjna s. å. 1/7 och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet.’. Gift 1729-04-29 med friherrinnan Hedvig Sigrid Leijonsköld, född 1670-03-25 i Stockholm, död 1747-02-05 Vallhov och begraven s. å. 13/3 i Jumkils kyrka, dotter av hovmarskalken friherre Axel Leijonsköld, och friherrinnan Sigrid Oxenstierna af Eka och Lindö.
 • Carl Gustaf Rubzoff, natural. Rubzoff, född 1684 i Ingermanland. Kom i tjänst 1700. Fänrik vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingsinfanteriregemente 1701-01-08 löjtnant vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente s. å. i dec. Kaptens karaktär 1722-06-26 och placerad på livdragonregementet. Natural. svensk adelsman jämte äldre brodern Alexander 1723 (introd. s. å. under nr 1773). Kapten vid Upplands regemente 1724-10-03. Kapten vid karelska dragonregementet 1728-03-29 död ogift 1739-07-02 på Strömsby ryttmästareboställe i Vekkelaks socken, begraven s. å. 3/7 i Vekkelaks kyrka, och slöt ätten. Han blev 1704-08-04 vid Narva fången hos ryssarna och förd till Saranski, varifrån han hemkom först efter fredsslutet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.