:

Sabelfelt nr 317

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Sabelfelt nr 317

Adlad 1643-12-09, introducerad 1647.

Sabelfelt A31700.png

TAB 1

Zakarias Nilsson Sabel, adlad Sabelfelt (översiktstab 1, till Hökatorp i Lemnhults socken, Jönköpings län, vilket han erhöll i donation 1639 med Konfirmerat 1645 och 1655, och Tjureda eller Sabelsjöholm i Tjureda socken, Kronobergs län, vilket han fick med sin fru. Kom i tjänst omkring 1620. Fänrik vid Smålands ryttare 1632 (Hk.). Löjtnant vid Smålands ryttare 1638 (Hk.). Ryttmästare 1640 (Hk.). Adlad 1643-12-09 och däruti stadfästad av drottning Christina 1645-11-03 (introd. 1647 under nr 317). Major vid Smålands ryttare 1656-08-00. Överstelöjtnant vid Smålands ryttare 1657-11-00. Avsked 1663 (Hk.). Död 1664 (Uppvidinge DC 1664, fol. 10 (P. G. Vejde).). 'Han bevistade 1655 polska kriget och tjänade kronan i 46 år. Han och hans fru skänkte ett altarkläde av svart sammet till Lemnhults kyrka' Gift med Carin Stråle af Ekna, född på 1620-talet, död 1699, dotter av vice presidenten Olof Stråle af Ekna, och Märta Stolpe.

Barn:

 • Zakarias, till Mundekulla norregård och Sabelsjöholm. Löjtnant (P. Gr. Vejde, Kronoberg» läns herrgårdar). Levde ännu 1721-06-05, då systern Märta tillbytte sig av honom ett hemman i Tjureda säteri.
 • Estrid, till Örsholm. Född 1645, död 1711-01-05. Gift på 1660-talet med löjtnanten Anders Ulfsax, död 1676.
 • Johan, född 1653. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1663. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1675-03-19. Löjtnant därst. 1677-09-15. Ryttmästare 1692-07-11. Död 1701 och begraven 1701-02-17 i Västra Husby socken, Östergötlands län.
 • Gustaf, till Ilareboda och Mundekulla norregård2. Född 1656. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1678-09-09. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1679-07-21. Avdankades vid fredsslutet men blev åter kornett 1683. Avsked 1699-09-16. Död 1725 Staffansbo s socken, Jönköpings län och begraven 1725-02-28.
 • Märta. Levde ännu 1722, men bouppteckningen hölls efter henne 1726-11-28 på Tjureda. (Norrvidinge Db 1733 (P. G. Vejde).) Gift med ryttmästaren Nikolaus von Helsen, naturaliserad von Helsen, nr 804, död 1688.

TAB 2

Nils, (son av Zakarias Nilsson Sabel, adlad Sabelfelt, tab 1), till Grimsberg i Solberga socken, Jönköpings län. Född på 1640-talet. Furir 1661. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1672-07-27. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1675. Ryttmästare vid förstnämnda kavalleriregemente 1677. Död 1692-12-14 på Grimsberg och begraven i Solberga kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Helena Justina Dachsberg, född 1650, död 1727-06-28 på Grimsberg och begraven 1727-06-28 dotter av översten David Dach, adlad Dachsberg, och hans 1:a fru Regina von Kanten.

Barn:

 • Tre barn, död död Slätthult och begraven 1678-06-16.
 • Zakarias, döpt 1678-06-16 på Slätthult. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1696-04-28. Furir vid Kronobergs regemente 1696-05-20. Sergeant 1700-04-30. Fänrik 1702-07-02. Konfirmationsfullmakt 1702-09-18. Löjtnant 1705-06-01. Död barnlös 170(7). Gift med Annika Nyberg, död änka 1708 och begraven 1708-03-25, dotter av kaptenen Christer Nyman, adlad Nyberg, och Elisabet Cronstrand.
 • Adolf, född 1679. Gemen vid Skyttes livländska infanteriregemente 1698-05-00. Korpral vid Skyttes livländska infanteriregemente 1699. Fältväbel. Fänrik 1701-11-09.
 • Fredrik, född 1680. Överstelöjtnant. Död 1738. Se Tab. 3.
 • Catharina Regina, född 1681, död ogift 1764-05-17 på Grimsberg och begraven 1764-05-25.
 • Beata Christina, född 1683, död ogift 1760-06-01 på Grimsberg.
 • Christiern, född 1684. Uppgives varit fänrik. Stupade 1700-11-28 i slaget vid Närvä.
 • Casimir, född 1685. Kornett. Död 1761. Se Tab. 11
 • Åke, född 1686. Volontär vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1706. Sergeant vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1707. Fältväbel 1709. Fänrik vid Savolaks fördubblingsinfanteriregemente 1709. Fänrik vid Västgötadals regemente 1722-12-20. Kaptens avsked 1733-10-18. Död ogift 1744-05-14 på Grimsberg och begraven i Solberga kyrka. 'Han blev 1708 vid övergången av Nevaströmmen blesserad av tre sabelhugg och med en pik stucken i halsen samt vid Kolkanpää i Ingermanland 1708 kväst av en muskötkula ner i livet. Skadades 1710 vid Viborgs belägring svårt av en bomb och blev vid stadens övergång fången hos ryssarna och förd till Tomsk, därifrån han ej återkom förrän 1722 eller efter fredsslutet.'
 • Gideon, död 1692-12-17 i Eksjö och begraven 1693-04-09 samt sedan nedsatt i familjegraven i Solberga kyrka

TAB 3

Fredrik, (son av Nils, tab 2), till Grimsberg. Född 1680. Volontär vid Österbottens infanteriregemente 1693. Korpral vid Österbottens infanteriregemente 1694. Rustmästare 1695-07-06. Furir 1696-02-01. Förare 1698. Sergeant 1700. Sekundf anrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1700-08-08. Premiärfänrik vid Nylands infanteriregemente 1701. Löjtnant vid Björneborgs läns infanteriregemente 1704-04-26. Kapten vid Savolaks och Nyslotts läns fördubblingsintanteriregemente 1704-09-17. Major vid Savolaks och Nyslotts läns fördubblingsintanteriregemente 1709-10-05. Konfirmationsfullmakt 1712-08-12. Överstelöjtnant med kaptens indelning vid Älvsborgs regemente 1724-05-06 med tur från 1723-08-26. Död 1738-11-09 på Ekarp i Timmelle socken, Älvsborgs län. 'Han blev 1710 vid Viborgs belägring blesserad i huvudet och högra axeln samt vid stadens övergång fången hos ryssarna och förd till Puiskar. Återkom ur fångenskapen 1722 eller efter fredsslutet.' Gift 1709-10-17 med Helena Catharina Pereswetoff-Morath, född 1690-06-06 död 1755-08-19 Stumperyd, dotter av överstelöjtnanten Alexander Pereswetoff-Morath, och Barbara Gustaviana Staël von Holstein.

Barn:

 • Alexander Fredrik, född 1710, död 1710.
 • Carl Gustaf, född 1712. Kapten. Död 1776. Se Tab. 4
 • Beata Christina, född 1717, död 1760-05-00. Gift 1736-09-21 på Ekarp med ordinarie lantmätaren i Älvsborgs län Johan Didrik Stridbeck, född 1705, död 1773-11-19 i Ulricehamn.
 • Helena, född 1721-07-12 i Solikamsk i Sibirien under föräldrarnes fångenskap, död 1775-06-19 på Stumperyd. Gift 1744-01-31 med fänriken Arvid Gustaf Ribbing, född 1709, död 1789.
 • Nils, född tvilling 1723. Förare vid Västgöta regemente 1741. Fänrik vid Skaraborgs regemente. Död ogift 1742 i Finland under kriget.
 • Fredrik, född tvilling 1723, död 1724-04-16 på Grimsberg och begraven 1724-04-22.
 • Georg Bogislaus, född 1725-07-21. Dopvittnen var wälborne fru överstinnan Barbara Staël von Holstein, välborne herr majoren Johan von Campenhausen, för högvälborne herr Generalmajoren Georg Bogislaus von Holstein, samt för sig siälf herr probster magister Harald Ullenius som dopet förrättade, för välborne herr baron och Captain Gustaf Fleetwood, samt sig siälf, välborne herr Captain Johan Uggla, och ...Herr Lieutnanten Carl Gustaf Morath, fröken välborne Anna Greta Örnevinge för sig och för herr Captain Moraths fru, probstinna fru Helena Rydhenia, och jungfru Elisabet Ullenia. Källa Timmele födelsebok C:2 s360 No23. Reste år 1744 till Västindien, där han dog.
 • Fredrik, född tvilling 1726-12-03, död 1727 och begraven 1727-02-04.
 • Barbara, född tvilling 1726-12-03, död 1727 och begraven 1727-01-03.
 • Fredrika, född 1728-04-12, död 1753-05-10 i Norra Solberga socken. Gift med volontären Jakob Berggren.
 • Alexander, född 1729. Konstapel. Reste 1746 till Ostindien, där han dog.
 • Fredrik, född 1731-03-03, begraven 1731-06-27.
 • Fredrik, född 1735-09-23 på Ekarp, död 1743-12-16 Solberga

TAB 4

Carl Gustaf, (son av Fredrik, tab 3), till Grimsberg. Född 1712-01-12. Sergeant vid Skaraborgs regemente. Adjutant vid Skaraborgs regemente 1741-10-00. Sekundlöjtnant 1742-05-06. Kaptens avsked. Död 1776-12-31 på Grimsberg. Han bevistade 1742 sjökampanjen till Finland samt året därpå fälttåget vid Stockholm, i Dalarne och Bohuslän. Gift 1744-07-31 i Björsäters socken med Gustaviana Johanna Uggla, döpt 1720-06-03 Krokstad, död 1771-10-04 på Grimsberg, dotter av generaladjutanten och överstelöjtnanten Knut Uggla, och Maria Magdalena Soop.

Barn:

 • Catharina Magdalena, döpt 1745-05-25 på kungsgården Ettack i Velinge socken, Skaraborgs län, död 1829-02-06 i Mellby socken, Älvsborgs län. Gift 1789-10-09 med assistenten vid ostindiska kompaniet Johan Peter Fransson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1769-12-04 i Stockholm med änkefru Anna Maria Lundberg, född 1722, död 1788-11-26), född 1743-12-11, död 1825-06-02 i Mellby.
 • Fredrik Gustaf, född 1746-08-01 på Ettack. Volontär vid Skaraborgs regemente 1759-10-03. Förare vid Jönköpings regemente 1764-09-08. Sergeant vid livgardet 1771-07-11. Fältväbel vid dalregementet 1772-01-10. Sekundadjutant vid dalregementet 1772-01-22. Premiäradjutant 1773-03-10. Fänrik 1775-04-22. Död ogift 1777-10-07 på Grimsberg och begraven 1777-10-15.
 • Augusta, född 1747, död 1747-10-26 på Ettack.
 • Maria Helena, född 1748-06-30 på Ettack, död 1810-03-25 i Flisby prästgård Jönköpings län. Gift 1788-10-31 med prosten och kyrkoherden i Flisby och Solberga förs av Linköpings stift, mag. Claes Magnus Livin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1819 med Catharina Maria Ekström, född 1795-04-08, död 1873-06-21) , född 1753-09-04 i Vinnerstads socken, Östergötlands län, död 1831-05-22 i Flisby prästgård.
 • Adolf, född 1749-09-03 Brandstorp, död där 1749-10-06.
 • Nils, född 1751. Fänrik. Död 1807. Se Tab. 5
 • Carl Johan, född 1753-11-08 i Norra Solberga socken, Jönköpings län. Volontär 1760. Furir vid Jönköpings regemente 1772. Stabsfänrik vid dalregementet 1777-12-11. Löjtnants avsked 1780-08-20,. Död ogift 1788-07-05 på Grimsberg.

TAB 5

Nils, (son av Carl Gustaf, tab 4), till Grimsberg. Född 1751-06-24 Rosenskog. Fänrik i armén. Död 1807-02-05 på Johannesberg i Norra Solberga socken, Jönköpings län. Gift 1779-12-07 med Charlotta Gustava Key, född 1753-04-05 Botorp, död 1823-04-26, dotter av häradshövdingen Johan Key och Christina Maria Wiesel.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1780-09-24 på Grimsberg, död 1781-09-25.
 • Maria Gustava, född 1781-11-18 på Grimsberg, död 1784-05-21.
 • Claes Gustaf Casimir, född 1782. Ryttmästare. Död 1840. Se Tab. 6.
 • Gustava Henrietta, född 1785-07-25 på Grimsberg, död 1847-08-27 Tomestorp. Gift 1:o 1802-07-27 på Grimsberg med kornetten Göran Fredrik Engelcrona, född 1741, död 1812. Gift 2:o 1813-02-05 Opphem s socken, Östergötlands län med majoren Gustaf Bennich, född 1779-09-24, död 1857-07-17, fader till generaltulldirektören Nils Axel Gustafsson Bennich, adlad Bennich.
 • Johan Zakris, född 1786-07-16 på Grimsberg, död där 1790-07-14.
 • Georg Fredrik, född 1787-08-22 på Grimsberg, död ogift och tjänstlös 1813-04-01 på Grimsberg.
 • Carl Åke, född 1788-09-18 på Grimsberg. Sergeant vid Jämtlands regemente 1807-06-01. Löjtnant vid Jämtlands regemente 1807-08-03. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarbataljon 1808-02-16. Löjtnant vid Värmlands fältjägarbataljon 1809-06-29. 1. Löjtnant 1809. Stabskapten 1812-12-18. Konfirmationsfullmakt 1813-02-18. Dödsskjuten ogift 1813-10-19 i stormningen av Leipzig.
 • David, född 1790-04-30 på Grimsberg. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1807-04-07, fänrik vid lantvärnet 1809 och vid Jönköpings regemente 1809-09-19. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1817-03-11. Avsked 1822-12-20 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén. Död ogift 1854-06-06 på Utrike Kalmar län.
 • Johan Zakarias, född 1791-06-01 på Grimsberg. Sergeant vid Savolaks fältjägarregemente 1807-11-03. Livdrabant 1807-12-03. Konstituerad löjtnant vid skånska lantvärnet 1808-07-28. Konstituerad kapten vid skånska lantvärnet 1808-08-01. Löjtnant i armén 1809-08-15. Genom byte löjtnant vid Västgötadals regemente 1812-02-25. Kapten vid Västgötadals regemente 1815-10-17. Avsked 1817-04-30. Död ogift 1833-01-22 i Stockholm. Han bevistade kriget i Norge 1814 och ihjälsköt i duell 1816-05-29 i Lockerudskogen vid Vänersborg kaptenen friherre Gustaf Salomon von Köhler.
 • Bogislaus, född 1796-10-16 på Grimsberg, död där 1804-06-07.

TAB 6

Claes Gustaf Casimir, (son av Nils, tab 5), född 1782-11-27 på Grimsberg. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1798-06-16. Livdrabant 1799-06-16. Löjtnant i armén 1803-03-31 och en bland de 25 äldste. Ryttmästares karaktär 1807-12-03. Död 1840-10-15 i Eksjö. Gift 1805-04-05 Johannesberg med Magdalena Ottiliana Schlytern, född 1783-12-11, död 1850-06-29 i Stockholm, dotter av (Lns.) tullförvaltaren Carl Georg Schlytern och hans 2:a fru Anne-Lovise Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Agnes Gustava Elvira, född 1806-03-01 Torsjö, död Torsjö 1806-03-20.
 • Nils Emil Casimir, född 1807-02-03, död 1814-11-17 Åkersberg
 • Otto Gustaf Reinhold, född 1808-11-24. Överflyttade till Amerika.
 • Carl Johan Oscar Claes, född 1811. Lantbrukare. Död 1858. Se Tab. 7.
 • Agnes Catharina Magdalena Ottiliana, född 1813-01-15, död 1875-11-16 i Stockholm. Gift 1838-09-27 i Tjärstads kyrka Östergötlands län med magistratssekreteraren i Stockholm, RNO, Per Öhnell, född 1808-05-25 i Kuddby socken, Östergötlands län, död 1880-08-15 i Stockholm.
 • Gustaviana Charlotta Helena, född 1815-08-04 på Åkersberg, död där 1815-12-26.
 • Herman Georg Åke Bogislaus, född 1816. Kaptenlöjtnant. Död 1880. Se Tab. 8.

TAB 7

Carl Johan Oskar Claes, (son av Claes Gustaf Casimir, tab 6), född 1811-01-11. Först klädeshandlare i Stockholm, sedan lantbrukare. Död 1858-11-14 på Slottsmöllan vid Halmstad. Gift 1837-10-02 med Elisabet Catharina Charlotta von Sydow, född 1815-03-08, död 1846-11-09 i Stockholm. Dotter av vice landshövdingen Axel Reinhold von Sydow, adlad von Sydow, och Anna Catharina Carling.

Barn:

 • Gustaf Axel Oskar, född 1838-05-20, död 1838-05-25. Betty Charlotta, född 1839-07-01, död 1856-11-19 i Halmstad.

TAB 8

Herman Georg Åke Bogislaus, (son av Claes Gustaf Casimir, tab 6), född 1816-11-03 Åkersberg. Jungman på svenska handelsbriggen Anna Sofia 1832-09-26–1833-09-13. E. kadett på briggen Vänta litet 1834-06-07. Styrman på ångfartyget Gustaf Vasa. Sjöofficersexamen vid krigsakademien å Karlberg 1838-08-28. Andre styrman på handelsskeppet Libertas 1839-07-09–1840-07-19. Förste styrman på skeppet Conception 1841-08-12–1842-05-21. Sekundlöjtnant vid kunglig maj:ts flotta 1842-12-29. Befälhavare på ångfartyget Västmanland 1848–1850. Premiärlöjtnant 1851-01-10. Befälhavare på ångfartyget Polhem 1853-03-15. Befälhavare på ångfartyget Göteborg 1854-03-01–1856. Avsked med tillstånd att med tur och befordringsrätt kvarstå såsom lönlös i flottan 1857-01-16. Befälhavare på ångfartyget Berzelius 1857–1858. Kaptenlöjtnant 1857-03-27. Befälhavare på ångfartyget Chapman 1859. RSO 1865-05-31. Överflyttad till kunglig maj:ts flottas nya reservstat 1866-10-01. Död 1880-09-25 i Stockholm. Gift 1863-07-12 i Örebro med grevinnan Gustava Charlotta Elisabet (Ava) von Hermansson, född 1833-02-16 Vaholm s socken, Skaraborgs län, död 1912-04-04 i Domkyrko förs, Uppsala ]], dotter av löjtnanten greve Gustaf Adolf von Hermansson, och hans 2:a fru Johanna Elisabet Apelqvist.

Barn:

 • Gustaf (Gösta) Hermansson, född 1864. Kapten. Se Tab. 9
 • Nils Herman, född 1868-01-23 i Rörstils socken, Stockholms län. Anställd i handelsflottan. Styrmansexamen. Sjökaptensexamen 1889-05-00. Reservofficcrsaspirant vid flottan 1891-01-09. Underlöjtnant i handelsflottans reserv 1892-05-12. Löjtnant i handelsflottan 1900-10-19. Avsked 1909-01-22. Död 1941-07-05 i Vejbyslätt. Gift 1914-10-07 i Salems kyrka d:o förs,Stockholms län med Ejda Rodhe, född 1877-06-06 i Varberg, dotter av rektorn, fil. jubeldoktorn Herman Teodor Rodhe och Ellen Svensson.

TAB 9

Gustaf (Gösta) Hermansson, (son av Herman Georg Åke Bogislaus, tab 8), född 1864-07-13 i Börstils socken, Stockholms län. Volontär vid Svea artilleriregemente 1883-06-02. Mogenhetsexamen 1884-06-11. 2. Konstapel 1885. 1. Konstapel 1885. Sergeant 1885. Elev vid krigsskolan 1885-07-20. Kammarpage hos konungen 1885. Utexamen 1886-10-16. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1886-11-05. Löjtnant vid Svea artilleriregemente 1891-02-14. Kapten i armén 1901-12-05. Kapten vid regementet 1903-03-13. RSO 1907-12-01. Avsked 1914-07-03. Död 1939-09-01 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1:o 1889-09-08 Nynäs med Ida Fransiska Elvira Gabriella Adlercreutz nr 1386 A, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1903-09-22 i Huddinge socken, Stockholms län, med verkställande styrelseledamoten vid riksbankens avdelningskontor i Härnösand Ragnar August Forssman, född 1875-01-25 i Uppsala), född 1869-12-02 Ruda, dotter av löjtnanten Oskar Nikolas Adolf Valentin Adlercreutz, A, och grevinnan Aurora Lovisa Georgina Augusta Gyldenstolpe. Gift 2:o 1919-07-01 med Dorotea Renée Winifred Mc Connel, skilda genom Skanör och Falsterbo Rådhusrätts utslag 1929-05-02, född 1884-08-27.

Barn:

 • 1. Nils Gustafsson, född 1890-06-28 i Stockholm. Kontorist. Död 1913-06-18 i Göteborg.
 • 1. Aurora Cecilia Alice Gabriella Fransiska Tatjana Pia Alexandra, född 1900-03-25 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1926-04-15 i Engelbrektskyrkan, Oscars förs, Stockholm ]] med tjänstemannen i svenska tändsticksaktiebolag Gustaf Bernhard Hay, från vilken hon 1928-09-13 blev skild, född 1893-12-26. Gift 2:o i Hedvig Eleonora, Stockholm med Paul Falush, född 1891-05-02. Affärsman.

TAB 10

Adolf, (son av Nils, tab 5), född 1783-12-20 Grimsberg. Antagen i krigstjänst 1801. Sergeant vid Kalmar regemente 1801-05-21. Livdrabant 1806-01-06. Löjtnant vid skånska lantvärnet 1808-07-28. Kapten vid skånska lantvärnet 1808-08-01. Löjtnant i armén 1809-08-15. Transportera till 1. löjtnant vid Älvsborgs regemente 1809-10-10. Stabskapten vid Älvsborgs regemente 1812-07-14. Majors avsked 1819-05-12. Död 1844-05-18 på Ulriksdal. Gift 1818-05-13 i Ulricehamn med Anna Maria Magdalena Rydeberg, född 1801-10-11 på Ringebäcks Molla vid Lund, död 1872-12-13 i Stockholm, dotter av kronobefallningsmannen Gerhard Rydeberg och Anna Catharina Kow.

Barn:

 • Charlotta Catharina, född 1818-09-01 i Ulricehamn, död 1867-12-28 i Stockholm. Gift där 1859-01-20 med buntmakargesällen Anders Ferner.
 • Gustava Maria Magdalena, född 1820-05-27 död 1869-04-25 i Norbergs socken, Västmanlands län. Gift 1843 med kronolänsmannen i Norbergs bergslag Västmanlands län Carl Vilhelm Hallen, född 1820.
 • Christina Hedvig Carolina Sofia Henrietta, född 1824-05-04, död 1828-05-13 alt 1828-05-14.
 • Josefina Matilda Juliana, född 1826-06-16, död 1828-05-13.
 • Carl Åke Leipzig, född 1829-01-31 i Stockholm. Begav sig till sjös 1841 och överflyttade till Kalifornien. Död.
 • Nils Petter Gustaf, född 1832-01-26, död 1834 i Stockholm i kolera.
 • Oskara Josefina Sofia, född 1834-05-18, död 1918-12-16 i Stockholm. Gift i Stockholm 1855-07-28 med målarmästaren
 • Johan Henrik Engström, död 1883.

TAB 10A

Carl Åke Leipzig, (son av Adolf tab 10). Kallade sig Smith i USA. (Se vidare om honom och hans efterkommande Riddarhusdirektionens protokoll 1941-09-30 § 16), född 1829-01-31 i Stockholm. Begav sig till sjöss 1841. Påmönstrade såsom jungman 1855-08-22 i Butte i Carlifornien amerikanskt medborgarskap under namnet Chas A. Smith. Affärsman. Under amerikanska frihetskriget kapten vid Fifth Carlifonien Infantry 1861-10-18-1864-12-14. Blev sedan järnvägsbyggare och 1888-1898 kanalbyggare. Död 1904-08-26 i Milwaukee, Wisc., U.S.A. Gift 1867-10-10 i Augusta, Maine med Frances Locretia Hoyt, född 1844-03-21 i Augusta, maine. Död 1942-03-21 i Mineapolis, Minesota. Dotter av byggmästare Georg B. Hoys o.h.h. Maria, född Sawyer.

Barn:

 • Carl, född 1868-07-17 i Augusta, Maine. Död 1868-09-18 i Augusta, Maine.
 • Åke Bernhard, född 1872-01-10 i Mineapolis, Minnesota. Död 1916-07-28 i Birmingham, Ala. Manager of Cement Mill.
 • Clinton Hoyt, född 1875-06-11 i La Porte, Indiana. Var ogift 1938.

TAB 10A I

Fredric Carleton, (son av Carl Åke Leipzig tab 10A). Kallar sig Smith, född 1873-07-31 i Chicago, III. U.S.A. Assistant manager Milwaukee Elevator C:o. Gift 1904-04-06 i Milwaukee, Wisc., med Daisy Maude Margaret Daniells, dotter av Jobe Daniells och Eugenie Elisabeth Haille.

Barn:

 • Arthur Carlton, kallar sig Smith, född 1905-01-27 i Milwaukee.

TAB 11

Casimir, (son av Nils, tab 2), till Grimsberg i Norra Solberga socken, Jönköpings län. Född 1685. Var underofficer vid Smålands rytteriregemente. Kornetts karaktär 1730. Död 1761-03-25 på Grimsberg och begraven 1761-04-03. Gift omkring 1719 med Marta Elisabet Pistolekors, född 1696, död 1774-11-07 på På varp i Säby socken, Jönköpings län.

Barn:

 • Helena Catharina, född 1722-11-27 på Grimsberg. Gift 1745-04-14 i Kållerstads socken med löjtnanten Anders Magnus Wetter, född 1718-11-19 i Jönköping, död 1797-08-29 i Åsheda socken, Kronobergs län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: