:

Andersson nr 738

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Andersson nr 738 †

Naturaliserad 1668-08-18, introducerad 1668. Utdöd 1862-01-08.


TAB 1

Alexander Andersson, naturaliserad Andersson. Kom från Skottland till Sverige är 1627. Tjänade vid överste Mackays regemente under hela tyska kriget. Generaladjutant 1655 och bevistade drabbningen vid Bug. Kommendant å skansen Nowo Dwor 1655-10-00 (Ckg.) och låg där i 2 år. Överste och kommendant på Lowitz fästning samt var 1657-10-00 överste för generalissimi livregemente dragoner (Ckg.). Kommendant Nyenskans 738). Död vid Nyenskans. Hans mor var en Sinclair av huset Mourtell. Gift med Sofia Vilhelmsdotter von Estorph, född i Skottland.

Barn:

 • Vilhelm Jakob. Fänrik under överste Erik Silfversparres regemente skånska knektar 1667-09-04. Kapten vid Erik Pistolekors' blå regemente i Nöteborg 1684-07-17. Död barnlös 1696 i Narva. Gift med Elisabet Ottosdotter Brundert.
 • Catharina Elisabet, född 1644-05-06. Levde änka 1675. Gift med majoren och kommendanten på Nöteborgs slott Conrad Cordtsson Meurman, född 1639 , död 1673-04-26, kusin till överstelöjtnanten Johan Meurman, adlad von Meurman.
 • Sofia Margareta. Gift med överstelöjtnanten Nils Vilhelm Torwigge.
 • Dorotea. Gift med regementskvartermästaren Erik Claesson Platzman.
 • Hedvig. Gift 1:o med fortifikationskaptenen Sigismund Weijder, död 1684 (före 03-15). Gift 2:o med ryttmästaren Christer von Rohr, i hans 2:a gifte, född 1656, död 1710.

TAB 2

Herman Alexander (son av Alexander Andersson, naturaliserad Andersson, Tab. 1). Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1666-04-26. Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1676. Kaptenlöjtnant. Död 1688-01-13 i Karelen. Gift med Sigrid Brandsköld, död 1706 i Viborg (At(L).), dotter av generalkvartermästarelöjtnanten Måns Arvidsson, adlad Brandsköld, och hans 2:a fru Anna Mörner.

Barn:

 • Sofia Elisabet, född 1674, död 1741.
 • Alexander Magnus, född 1676. Underofficer vid Savolaks infanteriregemente. Fänrik vid Savolaks infanteriregemente 1700-05-14. Löjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1701-02-19. Löjtnant vid Meijerfelts dragonregemente. Sekundkapten vid Meijerfelts dragonregemente 1704-11-21. Kapten vid Österbottens infanteriregemente 1707-09-08. Fången 1710-09-08 vid Reval . Gick i rysk tjänst före fredsslutet. . Gift med Anna Closter.
 • Carl Johan, född 1678. Adjutant vid garnisonsregementet i Narva. Stupade ogift i stormningen av Narva 1704-08-10.
 • Herman Engelhart, född 1680. Förare vid vid garnisonsregementet i Narva. Stupade vid Narva 1700-11-20.
 • Ester Elisabet, född 1681, död 1767-01-29. Gift 1704 i Viborg med överstelöjtnanten Erik Licin, född 1680 i Finland, död 1745-12-00 .

TAB 3

Anton Vilhelm (son av Hennan Alexander, Tab. 2), född 1677-01-05 i Dorpt. Lärkonstapel vid artilleriet i Narva 1695. Volontär vid garnisonsregementet i Narva 1697. Korpral vid garnisonsregementet i Narva 1698. Rustmästare 1698. Furir 1699. Volontär vid Wellingks ingermanländska dragonregemente 1704. Furir vid Wellingks ingermanländska dragonregemente 1705. Sergeant 1705. Fältväbel vid Wellingks ingermanländska dragonregemente 1707. Adjutant 1708-12-02. Kornett 1710-02-23. Avsked 1711-08-21. Löjtnant vid Österbottens infanteriregemente 1711-12-01. Avsked 1712-05-05. Kapten vid Närkes och Värmlands tremänningsregemente 1713-10-27. Konfirmationsfullmakt 1717-04-15. Sekundkapten vid Jönköpings regemente 1714-06-30. Premiärkapten vid Närkes och Värmlands regemente 1714-11-09. Avsked 1719-09-30. Kapten vid Björneborgs infanteriregemente 1741-08-13. Död 1743-12-20 i Stockholm. Gift i Stockholm 1713-09-20 med Anna Christina Pereswetoff-Morath, född 1694-12-29 Newrahof

Barn:

 • Barbara Sofia, född 1715-09-13, levde änka 1752 i Kumo. Gift med löjtnanten vid livdragonregementet Gustaf Mentscher, född 1688 i Finland, död 1749.
 • Sigrid Christina, född 1718.
 • Vilhelm Jakob, född 1725.
 • Carl Antonius, född 1728, död 1732 i Hälsingborg och begraven 1732-10-10.
 • Anna Maria, född 1729, död 1792-12-08 i Stockholm.
 • Georg Bogislav, död 1757.
 • Ulrika, döpt 1732-03-05 i Hälsingborg, begraven 1732-08-27 i Hälsingborg.
 • Catharina Eleonora.
 • Ulrika.

TAB 4

Alexander (son av Anton Vilhelm, Tab. 3), född 1717-02-11 i Viby socken (Närke). Volontär vid överste Horns regemente 1753. Rustmästare vid överste Horns regemente 1737. Furir 1740. Förare vid Södermanlands regemente 1741. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1742-04-10. Livdrabant 1753-12-13. Löjtnant i armén 1765-12-13. Avsked med kaptens karaktär 1767-05-01 död 1797-12-15 på sin egendom Janslunda i Över-Selö socken Södermanlands län. Gift 1746 med Catharina Elisabet Tyrohl, född 1710-08-28 i Moskva, död 1777-04-01, dotter av överstelöjtnanten Johan Adolf Tyrohl och Margareta Borg, syster till generalmajoren Erik Borg, adlad Borg.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1747-10-22, död 1747-10-31.

TAB 5

Adolf Vilhelm (son av Alexander, Tab. 4), född 1749-11-06. Volontär vid Södermanlands regemente. Fänrik vid dalregementet. Död 1794-11-19 på Janslunda. Gift 1773-02-23 med Emerentia Schultze, född 1745, död 1799 på Janslunda.

Barn:

 • Catharina Christina Vilhelmina, född 1774-02-26, död före fadern.
 • Emerentia Charlotta, född 1777-12-06. Stiftsjungfru. Död 1846-12-24 Strömsta. Gift 1798-03-20 på Janslunda med majoren vid Södermanlands regemente (Lsr.) Johan Fredrik Norlin, född 1772-11-09 i Lots socken Uppsala län, död 1852-05-28 på Strömsta. (Lsr.)
 • Gustava Vilhelmina, född 1782-09-28. Stiftsjungfru. Död 1828-04-02 i Stockholm. Gift 1812-07-29 i Enköpings- Näs socken Uppsala län med adjutanten vid Södermanlands regemente Gustaf Erik Wiberg, född 1774-08-13 i Muskö socken Stockholms län, död 1813-06-26 i Stralsund. (Lsr.)
 • Ulrik, född 1790-04-23 på Janslunda. Kadett vid Haapaniemi 1806. Fanjunkare utan lön vid Åbo läns infanteriregemente 1808-02-15. Fänrik utan lön vid Åbo läns infanteriregemente 1808-07-11. Transp. till fänrik vid Södermanlands regemente 1810-06-19. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1813-03-16. Kaptens avsked 1821-05-08. Död 1826-09-15 Harphus. Gift Harphus 1820-08-22 med Sofia Charlotta Thim i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1804 med kommissionslantmätaren Erik Lindberg, född 1773, död 1816) (El.), född 1788-04-00. Död 1835-04-27 i Stockholm, dotter av frälseinspektoren Daniel Thim och Hedvig Sofia Ramstedt.

TAB 6

Herman Alexander (son av Adolf Vilhelm, Tab. 5), född 1779-09-13 på Janslunda. Förare vid Södermanlands regemente 1794-06-10. Fänrik vid Södermanlands regemente 1796-05-01. Löjtnant 1804-02-07. RSO 1807-07-30. Stabskapten 1808-08-13. Avsked med majors karaktär 1813-06-13. Död 1860-04-20 i Stockholm. Gift 1814-08-04 med Christina Maria Ennes, född 1788-07-11 i Gävle (As.). Död 1861-09-13 i Stockholm, dotter av lagmannen Fredrik Ennes och Christina Catharina Brändström.

Barn:

 • Maria Catharina, född 1815-06-13, död ogift 1864-02-09 i Stockholm.
 • Betty Charlotta, född 1818-02-18, död ogift 1902-10-27 i Stockholm.
 • Fredrik Vilhelm Alexander, född 1822-07-31, död ogift 1862-01-08 i Stockholm och utgick med honom ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: