:

Furubom nr 1046

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Furubom nr 1046 †

Adlad 1683-03-27, introducerad 1686. Sannolikt utdöd 1698.

Av samma ursprung som adliga ätten Furumarck.


  • Samuel Johansson Furubom, adlad Furubom (son av Johan Eriksson Furubom, se adliga ätten Furumarck, Tab. 1), född 1646 i Stockholm. Student i Uppsala 1654-06-00 (Um.). Vice häradshövding inom Uppland 1672. Vice lagman i Södermanland. Häradshövding i Sotholms, Värmdö, Sollentuna och Danderyds härader i Stockholms län 1680-12-18 och i Vallentuna och Seminghundra härader i Uppland 1681-04-27. Adlad 1683-03-27 (introducerad 1686 under nr 1046). Landshövdings titel (SRA. civilprot. för 1689.). Levde ännu (SRA. civilprot. för 1689.) 1689-12-02. Död sannolikt 1698 (en Samuel Furubohm Har underskrivit 1697 års riksdagsbeslut). (Ridd. o. Ad. riksdagsprot. för 1697.) 'Honom ullbiöds, när han hemkom från sina utrikes resor, en kaptenlöjtnants beställning vid Kalmar regemente, men han föredrog den civila banan.' Gift 1:o 1674 med Maria Rosenhielm, död 1676-01-15, dotter av assessorn Erik Bröms, adlad Rosenhielm. Gift 2:o 1676-05-07 i Stockholm med Magdalena Hiep, döpt 1658-04-18 i Tyska församlingen, Stockholm, dotter av vinhandlanden i Stockholm Tomas Hiep från Landau och Maria Torngren.

Barn:

  • (?) 1. Maria Catharina (enligt Lüdeke (Ld s. 304.) döpt 1678-07-06 i Tyska kyrkan i Stockholm och dotter till Samuel Furubords broder Olaus Johansson Furubom), död 1746-04-28 på sin egendom Viksberg i Salems socken, Stockholms län. Gift 1:o 1711-05-09 med lagmannen Anders Nordman, adlad Ehrenfelt, i hans 4:e gifte, född omkring 1637, död 1724. Gift 2:o med översten och kommendanten Julius Modée, i hans 2:a gifte, född 1657, död 1740.
  • (?) 2. Tomas Johan, född 1677-05-02 i Stockholm (enligt Lüdeke (Ld s. 304.) döpt 1677-05-03 i Tyska kyrkan i Stockholm och son till Samuel Furuboms halvbroder Johan Johansson Furubom). Skeppare vid amiralitetet. Död ogift 1694-12-05 i Göteborg. Hans vapen uppsattes i Jakobs kyrka i Stockholm.
  • 2. Samuel, döpt 1679-11-05 i Tyska församlingen, Stockholm.
  • 2. Magdalena, döpt 1683-02-00 i Nikolai församling, Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: