Rosenhielm nr 326

Från Adelsvapen-Wiki

0326.jpg


Adliga ätten Rosenhielm nr 326 †

Adlad 1645-07-28, introducerad 1647. Utdöd 1731.


TAB 1

Ericus Petri, född 1523. Komminister i Segersta och Hanebo församlings pastorat av ärkestiftet 1561. Kyrkoherde i Segersta och Hanebo församlings pastorat av ärkestiftet 1580. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1606. Gift med Brita N. N. [Hm].

Barn:

 • Petrus Erici Bröms, född 1560. Faderns efterträdare som komminister i i Segersta och Hanebo församlingar 1580 och som kyrkoherde i Segersta och Hanebo församlingar 1607. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1632-05-01. Gift med Elisabet Carlsdotter [Hm].

Barn:

 • Erik Bröms, adlad Rosenhielm, till Helgslätt i Västra Hargs socken, Östergötlands län, som han erhöll med sin första hustru. Malmsjö i Grödinge socken, Stockholms län och Börrum i Börrums socken, Östergötlands län, vilka han tillbytte sig av kungliga rådet, friherre Claes Stiernsköld, samt Arnöberg i Bond-Arnö socken, Uppsala län och Idingstad i Östra Hargs socken, Östergötlands län, vilka han erhöll genom sitt andra gifte. Född 1603 i Hanebo komministergård Gävleborgs län. Student i Uppsala 1621-01-30 Filosofie magister i Uppsala 1632. Utrikes resor. Assessor i Svea hovrätt 1639-05-12. Tillika häradshövding i Öknebo, Svartlösa och Sotholms härader i Södermanland. Adlad 1645-07-28 (introducerad 1647 under nr 326). Avsked omkring 1660 (Ash.). Död 1688 före juni månad, jordfäst 1689-01-29 i Bond-Arnö kyrka och därefter förd till Grödinge kyrka. 'Vid hans introduktion på riddarhuset resolverades, att hans vapenplåt ej skulle få anslås, innan kronan på hjälmen blivit i adelsbrevet och på plåten borttagen, vilket ock sedermera lärer skett, eller ock kunglig maj:ts ytterligare förklaring därom blivit inhämtad.' Gift 1:o 1641 med (SH Liber caus, vol. 99, p. 2 (OA) Carin Christoffersdotter, »nyligen» död (Ridd. o. Ad. Protok. 1650, s. 303.) 1650-07-05, dotter av Christoffer Jönsson, till Alby i Vårdinge socken, Stockholm och Fågelsta i Salems socken, Stockholm och Märta Jöransdotter Stiernsköld (nr 19) samt brorsdotter till amiralen och ståthållaren på Älvsborg Severin Jönsson till Gäddenäs. Gift 2:o 1655 med Helena Jacobsköld, född 1634, död 1705 efter 7/3, men före 13/4, på Idingstad och begraven 1705-07-06, dotter av överstelöjtnanten Johan Jacobsköld, nr 85, och Dorotea Ruhr.

Barn:

 • 1. Christina, levde 1721. Gift 1:o 1667-12-28 på Malmsjö med översten och krigsrådet Tomas Gerwe, adlad Gärffelt, i hans 2:a gifte, död omkring 1670. Gift 2:o med lagmannen Vilhelm Clerck.
 • 1. Märta, född 1644, död 1700 Hjortshög och begraven 1700-12-21 i Kropps kyrka (At (S).). Gift med tullnären vid stora sjötullen och postmästaren i Hälsingborg Henrik Brunswik.
 • 1. Per, född 1646. Assessor. Död 1685. Se Tab. 2
 • 1. Maria, död 1676-01-15. Gift 1674 med häradshövdingen Samuel Furubom, adlad Furubom, i hans 1:a gifte, född 1646, död 1698.
 • 1. Catharina. Gift, enligt kunglig tillstånd, med sin svågers halvbroder Gustaf Furubom, född 1631.
 • 2. Dorotea Elisabet, död ogift före 1694. (Trögds dombok 1696-03-06 och 1698-07-18 (OA).) 'Blev 1692 förlovad med Nils Ulfsköld.'
 • 2. Elisabet. Drevs genom moderns hårdhet från hemmet 1687 och råkade på villovägar samt gjordes genom moderns testamente 1694-11-10 arvlös (Trögds dombok 1696-03-06 och 1698-07-18 (OA)) Död ogift.
 • 2. Johan, född 1658. Kornett. Död 1695. Se Tab. 3
 • 2. Helena. Blev sommaren 1697 lägrad av en trädgårdsdräng Johan Ludvig Falk, med vilken hon senare rymde och gjordes av modern arvlös (Trögds dombok 1696-03-06 och 1698-07-18 (OA).). Död ogift på våren 1698 (Trögds dombok 1696-03-06 och 1698-07-18 (OA).).
 • 2. Erik, född 1661-05-23 i Stockholm, död 1662-02-03 på Malmsjö. Hans vapen uppsattes i Grödinge kyrka (Medd. Av kaptenen greve R. Stenbock.).
 • 2. Carl, till Idingstad. Musketerare vid livgardet. Löjtnant vid garnisonsregementet i Stade 1688-10-18. Kapten vid garnisonsregementet i Stade 1696-11-05. Major 1710-05-22. Överstelöjtnant 1710-12-30. Konfirmationsfullmakt 1711-05-23. Död ogift 1731 i Hamburg och slöt ätten på svärdssidan. Han erhöll genom moderns testamente 1694-11-11 all hennes kvarlåtenskap. (Trögds dombok 1696-03-06 och 1698-07-18 (OA).).

TAB 2

Per (son av Erik Bröms, adlad Rosenhielm, Tab. 1), till Helgslätt, Malmsjö och Börrum. Född 1646-06-12 i Stockholm. Student i Uppsala 1662-09-24. Notarie i reduktionskollegium 1674-12-17. Kommissarie i reduktionskollegium 1675-10-12. Assessor i reduktionskommissionen. Död 1685-08-12 i Jakobs församling, Stockholm. Hans vapen uppsattes i Grödinge kyrka (Medd. Av kaptenen greve R. Stenbock.) Stockholms län. Gift 1678 med Vendla Canterstierna, död 1731 före 16/4 och begraven i Börrums socken, dotter av hovkamreraren Anders Gudmundsson, adlad Canterstierna.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1679-01-16 i Jakobs församling, Stockholm, liksom syskonen, död i Stockholm 1680-04-22. Hans vapen uppsattes i Grödinge kyrka (Medd. Av kaptenen greve R. Stenbock.).
 • Vendla Catharina, döpt 1680-09-27, död 1757-06-05 på Börrum och begraven i Rosenhielmska graven vid Börrums kyrka, till vilken hon gav ett frälsehemman, en tornklocka samt altarsilver mm. Gift 1:o 1712-12-05 på Börrum med kornetten Jakob Wernsköld, nr 354, född 1664, död 1731. Gift 2:o 1745, dom. oculi, på Börrum med assessorn och bruksägaren Gustaf Adolf Fors, född 1691, död 1754-07-21 på Börrum.
 • Hedvig, döpt 1683-01-28. Gift med torparen under Börrum Carl Persson.
 • Gustaf, född 1685-03-04 och död 1686-01-31 i Jakobs församling, Stockholm. Hans vapen uppsattes i Grödinge kyrka (Medd. Av kaptenen greve R. Stenbock.).

TAB 3

Johan (son av Erik Bröms, adlad Rosenhielm, Tab. 1), född 1658-11-11 Idingstad. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1692-08-13. Död 1695-04-04 på rusthållet Knylinge i Östra Hargs socken och begraven i Östra Hargs kyrka, där hans vapen uppsattes. Han gjordes liksom systrarna arvlös av modern (Trögds dombok 1696-03-06 och 1698-07-18 (OA).) 1694-11-10. Gift 1691-08-01 med Botilla Palin, död 1726-11-05, dotter av kyrkoherden i Rystads pastorat av Linköpings stift Nikolaus Palinus och hans 1:a till namnet okända hustru.

 • Barn.
 • Anna Maria, döpt 1691-09-08 på Idingstad.
 • Helena, född 1692, död 1719 Karstorp s socken och begraven 1719-04-12 i Rystads kyrka. Gift 1712-03-30 på Karstorp med tullinspektören och rådmannen i Linköping Johan Lithner, död 1732-05-11 i Linköping.
 • Catharina, döpt 1693-05-17 på Idingstad, begraven 1694-05-04 i Östra Hargs kyrka
 • Carl Johan, född 1694-10-13 på Knylinge, begraven 1699-06-17 i Östra Hargs kyrka

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.