Barclay nr 562

Från Adelsvapen-Wiki

0562.jpg

Adliga ätten Barclay nr 562 †

Natural 1648-12-17. Introd 1654. Utdöd under förra hälften av 1700-talet.

Gammal skotsk adlig ätt, som utgrenat sig i flera linjer. De fyra äldsta nedanstående släktleden äro upptagna enligt det »bevis», som den adlade William Barclay erhöll av konung Carl II av England om sin adliga börd och härkomst, daterat Edinburgh 1668-12-17.


TAB 1

Walter Barclay, baronet of Towie. Gift med Agneta Meldrum, dotter av Georg Meldrum, baronet of Fyfe.

Barn:

 • Patrik, baronet of Towie. Gift med Joneta Ogilwy, dotter av Alexander Ogilwy, baronet of Findlater och Margareta Obirneth.

Barn:

 • Guillam, of Siggot. Gift med Maria Dempster, dotter av Thomas Dempster, baronet of Muresk och Elisabet Forbes.

Barn:

 • Patrik. Commarchus (domare) of Siggot. Gift med Margareta Stuart, dotter av Thomas Stuart, Commarchus of Boggs, och Jeanna Haij.

Barn:

 • William, natural Barclay, till Vrå (nu Fredriksdal) i Vagnhärads socken, Södermanlands län. Född 1603-05-04 på fädernegården Siggot i Skottland. Tjänte sig upp i svensk tjänst till överste. Blev av generalkrigsrätten dömd sin överstebeställning förlustig för plundring och begångna excesser 1648. Natural Barclay 1648-12-17 (introd 1654 under nr 562). Stadsmajor i Stockholm 1652. Stadsöverste därst (At (KrA). 1656-08-12. Generalmajor 1665-09-07. Död 1676-05-06 i Stockholm och begraven i Vagnhärads kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1647 med Margareta Becker, som levde ännu 1686, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Patrik Kinnemond, natural Kinnemond, död 1645), dotter av köpmannen i Stockholm Johan Becker och Christina de Wijk, samt syster till generalinspektören Carl Becker, adlad Beckerfelt.

Barn:

 • Johan. Student i Uppsala (Um.) 1660-02-11. Häradshövding i Vaksala, Långhundra och Erlinghundra härader i Uppland 1674–1680 (Uff II s. 150). Levde ännu 1690. (At(RA). 'Han var en i lagen förfaren man, och så nitisk, att, då han ej själv förmådde sitta ting, han lät bära sig in i domsalen av tvenne dragkarlar'. Gav en stor förgylld kalk och patén till Närtuna kyrka. (Uff II s. 150). Gift 1679-08-09 efter kunglig tillstånd med änkan Barbro Nilsdotter, som efterlevde mannen och 1701 bodde på sin gärd Ingelsta i Närtuna socken Stockholms län.
 • Gustaf. Student i Uppsala (Um.) 1660-02-11. Var död 1662. (KrAB.)
 • Niklas Fredrik, döpt 1651-11-19 i Stockholm (Jakobs förs. i Sth. kyrkoarkiv.)
 • Carl Magnus, född 1655-06-18. Student i Uppsala (Um.) 1660-02-11. Kornett vid adelsfanan. Ryttmästare därst. 1676-09-05. Död 1678-05-04 I Stockholm och begraven i Vagnhärads kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Margareta. Hon var sannolikt den Margareta Barclay, som var förlovad med ryttmästaren Gustaf Rosensköld, vilken för att få trolovningen upphävd utspred förklenliga rykten om henne, vilka dock vid den rättegång, som därom uppstod, befunnos falska.

TAB 2

Vilhelm Patrik (son av Vilhelm Barclay, natural Barclay, tab 1). Student i Uppsala (Um.) 1660-02-11. Musketerare och pikenerare vid Delings regemente i Skåne 1663. Kornett vid överste Kocks skvadron. Löjtnant vid Upplands regemente 1672-07-17. Löjtnant vid Wittenbergs Smålands ryttare 1672-07-27. Ryttmästare. Levde ännu 1697. (Ridd. o. A. prot.). Gift 1:o med Elisabet Sofia von Wasaby (?). Gift 2:o 1691-12-05, med Maria Furumarck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1679 med hovjunkaren Carl Ekehielm, död 1686), dotter av krigskommissarien Erik Johansson Furubom, adlad Furumarck, och Margareta Ulfvenklou. Hon efterlevde mannen med små barn.

Barn:

 • 1. Vilhelm. Löjtnant vid Palmqvists regemente i Vismar. Kapten vid Kronobergs regemente 1700-12-25. Transp. till garnisonsregementet i Stralsund 1701-08-28. Död 1707-05-00 (1707-06-28). (KrAB.). Gift 1690(?) med Ingrid Dalin, döpt 1673-06-27, i Linköping (Hm.), dotter av lektorn i nämnda stad Samuel Dalinus och Ingrid Figrelius.
 • 1. Magdalena Margareta, döpt 1673-11-16 i Stockholm, död 1743-04-19 i Rakered i Vikingstads socken, Östergötlands län. Gift 1701 med överstelöjtnanten Henrik Modée, född 1667, död 1743.
 • Alexander Henrik. Förare vid drottningens livregemente till fot. Fänrik därst. 1710-10-21. Sekundkapten vid Östgöta infanteriregemente 1712-10-31. Tången 1713-05-16 vid Tönningen. Kapten vid Ariklamska Infanteriregementet 1715-06-27. Avsked 1724-06-18.
 • Utan känt samband:
 • Carl Vilhelm Barclay. Löjtnant vid Hälsinge regemente. Löjtnant vid Klingstedts sammanstötta regemente i Wismar 1713. Fången 1713-06-05 av ryssarna nära Wismar [Lk]. Död 1718 i Moskva. (KrAB.). Hans änka Sara Barclay begärde nådår efter honom. (KrAB.).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.