Orrfelt nr 533

Från Adelsvapen-Wiki

0533.jpg


Adliga ätten Orrfelt nr 533 †

Adlad 1651-04-30, introd. 1652. Utdöd 1702-07-09.

Den adlade Elias Orre-Orrfelt hade enligt riddarhusstamtavlan bl. a. barn två söner Johan och Elias. Då fadern vid sin död 1656, förutom fyra döttrar, efterlämnade allenast en son, var denne utan tvivel sonen Johan, vilken innehade faderns frälsehemman Västerby. Den å riddarhusstamtavlan upptagna sonen Elias, vilken uppgives varit ryttmästare, återfinnes icke i några handlingar och har sannolikt aldrig existerat, utan har insatts i stamtavlan av den anledningen, att den såsom hans son uppgivne kaptenen Carl Gustaf Orrfelt 1736 innehade Västerby. Mera troligt är, att den sistnämnde var en avkomling av någon av den adlades bröder, kornetten Gustaf Orre eller ryttmästaren Arvid Orre. Namnet Orrfelt var vid denna tid icke ovanligt.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909).


1Lk. 2Lå.

TAB 1

Joen Eriksson, till Kaukola i Letala socken i Finland. Fogde i Vemo härad 1601-12-041604, 1607–1608, 1609-08-24–1613 och 1614-06-241620-06-24, i Piikkis härad 1622-08-06–1623 och i Nedre Satakunda 1624–1626 samt slutligen ånyo i Vemo härad 1626–1627. Levde 1635.

Barn:

  • Elias Orre, adlad Orrfelt. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1643. Löjtnant 1645. Fick 1647-07-09 frälse på ett hemman i Karanluoto by i Vemo socken och 1650-11-29 på Västerby i Töfsala socken. Ryttmästare 1648. Adlad 1651-04-30 (introd. 1652 under nr 533). Stupade 1656-07-00 i tredagarsslaget vid Warschau, 'tvärt avskjuten av en styckekula'. 'Han tjänade sig upp vid krigsstaten manligen, troget och tappert.' Gift 1648 med Catharina von Falkenberg, begraven 1702-10-13 i Töfsala kyrka, dotter av översten Gottfrid von Falkenberg och Christina von Jordan.

Barn:

  • Elisabet, född 1650-11-09 i Åbo, död 1691-05-17 i Malmö. Hennes epitafium uppsattes i Fosie kyrka Malmöhus län. Gift 1674-08-27 i Stockholm med majoren och kommendanten Arent von der Osten i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Sofia Bochshöfft, begraven 1712-09-09 i Malmö)1, död 1711-02-00 i Malmö.
  • Anna Maria, död 1736. Gift 1:o med regementsskrivaren Gustaf Hansson Svarthafra. Gift 2:o 1698-12-30 med kyrkoherden i Kumo Henrik Paulinus i hans 2:a gifte, död 1713.
  • En dotter. Gift med inspektören på Lavila gård i Eurajoki socken Johan Johansson Nordman.
  • En dotter, levde vid faderns död.

TAB 2

Johan (son av Elias Orre, adlad Orrfelt, Tab. 1). Student i Åbo2 1661. Korpral vid drabanterna. Fick 1679-08-29 konfirm. Västerby Kaptenlöjtnant vid blekingska, sedan södra skånska kavalleriregementet 1679-10-28. Ryttmästare därst. 1683-10-03. Stupade 1702-07-09 i slaget vid Klissov och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1:o med Eva Maria Modée, född 1662 på Stora Bjurum i Bjurums socken Skaraborgs län, död 1699 och begraven s. å. 19/3 i Östra Sallerups socken Malmöhus län, dotter av översten Reinhold Modeus, adlad Modée, och Maria Ulfvenklou. Gift 2:o 1701-09-27 på Fulltofta i likan, socken Malmöhus län med Hedvig Eleonora Cronacker, född 1660-10-24, död 1750-10-14 på Fulltofta, dotter av krigskammarrådet Niklas Jonsson, adlad Cronacker, och Sara Maria Waxmouth.

Barn:

  • 1. Catharina Maria, född 1687, död 1766-02-05 i Skåne. Gift 1711-12-08 på Södra Björstorp i Brösarps socken Kristianstads län med rådmannen och postmästaren i Simrishamn Jonas Moderus i hans 2:a gifte, (gift 1:o 1706-03-06 på Skarhult i likan, socken, Malm., med Catharina Sofia Gedda, död 1711-03-03 i Simrishamn, dotter av rådmannen och kämnärspreses i Visby Jakob Gedda och Catharina Lönn), född 1681 i Moheda prästgård Kronobergs län, död 1757 Ulatofta
  • 1. Eva Elisabet. Gift med amiralitetskaptenen Nils Ekegrehn.
  • 1. Beata, född 1692-07-25 i Östra Sallerups socken, död 1719-04-29 i Svinstads socken Östergötlands län. Gift 1719-04-10 på Strömsbro i sistnämnda socken med överstelöjtnanten Casper Herman Krebs, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1771.
  • 1. Christina, född 1696-06-04 i Östra Sallerups socken, död 1736-05-24 på Kölleröd i nämnda socken. Gift 1723-12-27 på Fulltofta med överstelöjtnanten vid södra skånska kavalleriregementet Carl Detlof Balck, född 1679, död 1738-10-17 på Kölleröd.
  • 1. Johan, född 1697-10-25 i Östra Sallerups socken, död där 1699 och begraven s. å. 19/3 på samma gång som modern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.