:

Ehrenfelt nr 890

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenfelt nr 890 †

Adlad 1675-10-01, introd. 1678. Utdöd 1724-01-12.

För uppgiften på riddarhusgenealogien om släktens polska härkomst hava några bevis icke kunnat anträffas. Äldste kände stamfadern Bertil Andersson – på riddarhusgenealogien kallas han »Barthold Dudowski, Starost i Polen» – var sannolikt av ren svensk härkomst. – Av samma ursprung är adliga ätten Ehrenfelt.


1Öä XIII s. 207. 2Um. 3Kp.

TAB 1

Bertil Andersson. Stadsuppbördsman eller byfogde redan 1641-01-03 i Norrköping, begraven där 1669-01-06. Gift med Ingeborg N. N., begraven 1679-10-26 i nämnda stad.

Barn:

  • Anders Bertilsson Nordman, adlad Ehrenfelt. Död 1724. Se Tab. 3.
  • Johan Bertilsson Nordman, född 1643. Borgmästare. Död 1698. Se Tab. 2.

TAB 2

Johan Bertilsson Nordman (son av Bertil Andersson, Tab. 1), döpt 1643-06-10 i Norrköping. Student i Uppsala 16642. Kronobefallningsman i Linköpings fögderi 1669 borgmästare i Linköping 1682, tillika räntmästare. Postinspektör 16873 och mantalskommissarie. Död 1698-01-19 i Nyköping på hemresa från Stockholm och begraven s. å. 3/3 i Linköpings domkyrka. Gift 1668-03-08 i Norrköping med Catharina Thöle, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fältskären i Nyköping Henrik von Mellen), dotter av bagaren och kämnären i Nyköping, sedan lantbruksarrendatorn Zacharias Thöle.

Barn:

  • Anders Nordman, adlad Ehrenfelt, född 1674. Hovauditör. Död 1741. Se adliga ätten Ehrenfelt, Tab. 1.

TAB 3

Anders Bertilsson Nordman, adlad Ehrenfelt (son av Bertil Andersson, Tab. 1), född omkr. 1637. Student i Uppsala 1657-06-002. Advokatfiskal vid riddarhuset. Adlad 1675-10-01 (introd. 1678 under nr 890). Häradshövding i Ydre, Kinds och Bankekinds härader i Östergötland 1679-02-05. Bankokommissarie 1681-03-23. Lagmans karaktär 1721-08-29. Död 1724-01-12 Viksberg, och slöt själv sin ätt.1 'Han var en skicklig och nitisk banktjänsteman, men invecklades så i den tidens tvister och trakasserier rörande bankaffärerna, att han slutligen blev avsatt.'. Gift 1:o med Ingeborg Lind, död 1667, dotter av rådmannen i Linköping Joen Sixtensson och Anna Olofsdotter Skute. Gift 2:o med Anna N. N. Gift 3:o 1705-01-24 med Margaretha Pfeiff, adlad Pfeiff, döpt 1656-05-27 i Stockholm, död 1709-05-00. Dotter av biskopen Johannes Jacobus Pfeiffius och Anna Grundel. Gift 4:o 1711-05-09 med Maria Catharina Furubom, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med översten och kommendanten Julius Modée, i hans 2:a gifte, född 1657, död 1740), död 1746-04-28 Viksberg, ? dotter av häradshövdingen Samuel Johansson Furubom, adlad Furubom, och hans 1:a fru Maria Rosenhielm.

Barn:

  • Beata. Levde 1724. Gift 1691-04-30 med kanslirådet. Baltasar Brandenburg, adlad Ehrenstolpe, i hans 2:a gifte, född 1654, död 1734.
  • Magnus, död barn före fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: