:

Anckarsköld nr 274

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten ANCKARSKÖLD nr 274 †

Adlad 1642-10-20, introducerad 1642. Utdöd 1712. Knapesläkt från Eura socken i Finland.

TAB 1

Göran Jönsson i Lähteenoja, Eura socken, väpnare 1540. Levde 1566

Barn:

 • Mårten Göransson i Lähteenoja gjorde adlig rusttjänst för detta gods 1569. Reviderade Björneborgs kungsgård 594. Levde 1598. Det hette om honom i frälserannsakning 1589, att han ville gälla för adelsman, ehuru han varken ägde sköldebrev eller märke. Gift med Margareta Stefansdotter.

Barn:

 • Göran Mårtensson i Lähteenoja. Gift med Agnes Urbansdotter.

Barn:

 • Göran Göransson till Koivulaks i Töfsala socken, (Finland.). Han var instämd för Åbo hovrätt 1627 för att försvara sitt frälse, men kunde det icke, och dömdes att betala skatt. Gift med Margareta Hansdotter till Långholmen (At (S).).

Barn:

 • Arvid Göransson Anckarsköld. Ryttmästare. Se Tab. 2

TAB 2

Arvid Göransson, adlad Anckarsköld (son av Göran Göransson, Tab. 1), till Uussaari säteri i Nykyrko socken, i Finland, som han fått genom sitt gifte. Kapten. Bevistade slagen vid Nördlingen och Wittstock, där han blev illa skjuten och sargad. Adlad 1642-10-20 med namnet Anckarsköld, som han förut antagit efter vapnet (introducerad 1642 under nr 274). Korpral vid finska adelsfanan 1647-07-10. Erhöll s. d. donation på några hemman i Finland under Norrköpings besluts villkor samt fyra hemman i Sauvala 1650-10-19), likaledes under Norrköpings besluts villkor, allt i Piikkis socken, Åbo län. Död (KAS.) efter 1665-10-24 och begraven i Piikkis kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1641 med Maria Stierna (som förut varit gift med löjtnanten Johan Eriksson Hästesköld, död före 1640 [KA, redukt.kollegii akt 84 (OA)]), död före 1647, då för hennes grav gavs en altarduk till Nykyrko kyrka, dotter av Arend Scheringsson (Arp) och Magdalena Hansdotter af Hartikkalasläkten (Görtzhagen), finsk uradel. Hennes syster Iliana Stierna ålades, sedan hon ingått ofrälse gifte, av generalguvernören Per Brahe 1649-10-03 att sälja sina gods under svågern Anckarsköld.

Barn:

 • Margareta, begraven 1726-12-04 i Töfsala socken, 90 år gammal. (Medd.av frih. T. Carpelan.)
 • Maria Arvidsdotter, levde änka 1692. Gift 1670 med regementskvartermästaren Johan Mårtensson Hästesko af Målagård, död 1672.

TAB 3

Arvid (son av Arvid Göransson, Tab. 2), till Sjusholms säteri i Töfsala socken, i Finland. Underskrev finska ständernas beslut i Åbo 1657-05-13 löjtnant vid finska adelsfanan 1677–78. Följde med adelns fördubblingsryttare till Jämtland 1678. Ryttmästare 1679-07-01. Förde under stora ofreden befäl över uppbådsmanskap. Stupade vid fiendens infall i Åbo län 1712. Han ägde genom arv fädernegodset Koivulaks, som han 1681 försålde, och genom sitt första gifte Sjusholms säteri samt innehade även sin moders arvgods Uussaari i Nykyrko socken, vilket undergick reduktionen 1683, men varpå han fick livstids frälse 1685. (Rf.) Gift 1:o med Hebla Jägerhorn af Slorby, född 1645 (Medd. av frih. T. Carpelan), begraven 1697-10-24 i Töfsala kyrka, dotter av kornetten Lars Hansson Jägerhorn af Storby, och Hebla Stiernkors. Gift 2:o med Hedvig Maria von Falkenberg, som levde 1734, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med korpralen Starck), dotter av assessorn Johan Gottfrid von Falkenberg, adopterad Falkenberg af Bålby, och Anna Barbara von Tiesenhausen.

Barn:

 • 1. Maria, levde änka 1734. Gift 1:o med kvartermästaren vid adelsfanan Carl Gustaf Wedeman i hans 2:a gifte. Gift 2:o med ryttmästaren Henrik Lorentzon Blåfield. född 1658, död 1731.
 • 1. Christian. Volontär vid amiralitetet. Blev 1693 om sommaren på skeppet Jägaren under kryssning i kurländska farvattnet blesserad genom ett styckeskott i högra handen. Fick därför genom kungliga brevet 1694-02-09 underhåll av krigsmanskassan. Kallas arklimästare. Född 1697-05-01 och begraven 1697-05-19, i Karlskrona.
 • 1. Ett barn, född död och begraven 1672-05-01 i Töfsala socken.
 • 1. Tomas, sergeant vid Viborgs infanteriregemente. Fänrik vid Viborgs infanteriregemente 1705-09-05 konfirmationsfullmakt. 1705-10-31. Död ogift 1710-08-00.
 • 1. Hebla. Levde änka 1734. Gift med länsmannen i Halikko socken, Johan Sundelin.
 • 1. Ett barn, begraven 1680-11-08 i Töfsala socken.
 • 1. Elisabet, död 1714. Gift efter 1703 med regementskvartermästaren vid Nyslotts och Kymmenegårds läns infanteriregemente Joakim Vagel, född 1683 i Marva , levde 1738 i Åbo.
 • 1. Catharina, levde änka 1710. Gift med barberaren vid Åbo läns regemente Petter Wasz.
 • 1. En son, begraven 1693 i Stiernkorsska graven i Töfsala kyrka.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: