Footangel nr 229

Från Adelsvapen-Wiki

0229.jpg


Adliga ätten Footangel nr 229 †

Introducerad 1634. Utdöd 1744-09-05.

Finsk frälsesläkt från Töfsala socken. Vid riksdagen 1634 uppvisade ägaren av Kahiluoto säteri i Töfsala socken Erik Arvidsson ett frälsebrev, utfärdat den 7 december 1407 i Åbo av konung Erik XIII för ägaren av nämnda gods, antagligen riksrådet och lagmannen i norra Finland Sune Sunesson, och blev på grund härav introducerad. Erik Arvidsson torde på mödernet hava härstammat från nämnda riksråd, vars ätt (Ille) utdog på 1500-talet med sonsonsonen Erik Sunesson, som avled barnlös. Ätten Footangels på riddarhusstamtavlan angivna härkomst på fädernet från riksrådet Sune Sunesson är uppkonstruerad [Rf].

TAB 1

Arvid Mattsson, till Kahiluoto i Töfsala socken, Finland. Beordrad 1566 att undersöka, vilka frälsemän i Finland försummat sin rusttjänst. Erhöll i förläning 1566 på behaglig tid Löpö i Gustafs socken och 1570 Härmälä i Masku socken. Förordnad till uppsyningsman över alla tullkvarnar i Finland 1572-12-30. Fogde i Hattula och Hauho härad 1576–1578 (Al.). Död 1579 eller 1580 (Al.). Gift före 1565 med Gertrud Mattsdotter, till Kahiluoto, som 1584 avstod Härmälä till kronan mot Metsäaro i Resö socken, dotter av Matts Markusson, av finska adliga Hietamäkisläkten, och Margareta Sunesdotter Ille, av finsk uradel.

Barn:

 • Matts Arvidsson, till Kahiluoto. Bevistade ständermötet i Åbo 1612. Uppvisade vid frälserannsakningen 1618 konung Eriks av Pommern frälsebrev för Kahiluoto 1407-12-07. Död 1621 och begraven i Töfsala kyrka, där hans vapen uppsattes.

TAB 2

Erik Arvidsson Footangel (son av Arvid Mattsson, Tab. 1), till Kahiluoto samt ägde genom sitt giftermål Germundö säteri i Saltviks socken på Åland. Underskrev finska adelns försäkran till hertig Carl 1602. Deltog i tioåriga kriget mot Ryssland. Antecknades i 1633 års riddarhusprotokoll bland dem av adeln i Finland, vilkas adelskap sattes i tvivelsmål, men företedde vid riksdagen 1634 konung Eriks av Pommern frälsebrev av 1407-12-07 och blev på grund därav introducerad 1407 under nr 229. Död 1636-09-08 och begraven i Töfsala kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift (Medd. av f.d. statsarkivarien i Finland R. Hausen.) 1601-10-07 på Germundö med Anna Haraldsdotter, död i slutet av år 1628, dotter av ståthållaren Harald Tyrilsson (Stålhandske) och Anna Henriksdotter Lapp, av åländsk frälsesläkt.

Barn:

 • Christian, död 1631-11-02, ihjälstungen under ett rabalder på Åbo bro (Medd. av f.d. statsarkivarien i Finland R. Hausen.), och begraven i Töfsala kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Sidonia. Gift 1:o med Hans Hansson Jägerhorn af Storby, död 1641, drunknade i vårisen mellan Luonnonmaa ö och Nådendal. Gift 2:o 1642 med Tönne Bertilsson, "en ung person från Pargas", från vilken hon 1657 blev skild. Gift 3:o före 1661 med målaren i Åbo Mattias Reiman.
 • Arvid.
 • Marina.
 • Ebba.
 • Anna. Hon var en tid förlovad med löjtnanten Johan Eriksson Hästesköld, vilken förlovning dock bröts (Medd. av f.d. statsarkivarien i Finland R. Hausen.).

TAB 3

Harald (son av Erik Arvidsson Footangel, Tab. 2), till Kahiluoto och Germundö. Född 1606-12-31. Ryttare vid Åbo läns infanteriregemente 1630 . Fänrik i Åbo läns infanteriregemente 1632 . Löjtnant 1635 . Kapten 1641 . Kapten och kompanichef 1650-09-24. Konfirmationsfullmakt 1651-10-29. Kommendant på Kexholm 1657. Major 1662. Död 1676-08-16, bisatt 1677-01-28 i Åbo domkyrka, och begraven 1677-10-29 i Töfsala kyrka, där, liksom i Saltviks kyrka, hans vapen uppsattes. 'Han fick 1651-10-25 renovation på sitt adelskap samt förbättring av vapnet med två röda fanor på hjälmen. Dömdes 1660 för dråp på kaptenen Stefan Danielsson till fyra års landsflykt, men erhöll pardon 1662-07-09 mot erläggande till änkan av 1,000 daler silvermynt och till Töfsala kyrka av 120 daler silvermynt. Gav, jämte sin 2:a fru, 1666 altartavla till Saltviks kyrka och bekostade 1672 med sin 3:e fru målning av kyrkovalvet i Saltviks kyrka ' Gift 1:o med Brita Carpelan, död 1657 på Kahiluoto med hela sitt hus, "själv fjortonde", i pesten, och begraven i Saltviks kyrka, dotter av assessorn Lars Carpelan, och Carin Lax, av en adlad, men ej introducerad ätt. Gift 2:o med Susanna Richter från Livland, som levde 1666. Gift 3:o med Anna Margareta von Königsthun i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Israel Grabbe, död 1664), levde 1685.

Barn:

 • 1. Elisabet, född 1646, begraven 1724-02-14 i Töfsala kyrka. Gift omkring 1670 med ryttmästaren Tomas Starck, född 1632, död 1697.
 • 2. Erik Johan, född 1662-08-25 i Livland. Korpral vid Åbo läns kavalleriregementet. Ingick 1683-05-01 arvsförlikning med sin broder Tyris och övertog sina mödernegods i Livland. Död ogift 1695-03-18 i Åbo och begraven i Saltviks kyrka

TAB 4.(Rf.)

Tyris (son av Harald, Tab. 3), till Germundö, född omkring 1664. Ärnade sig 1697 till riksdagen i Stockholm, men blev vinddriven. Fullmäktig vid riksdagen 1710 för adeln i Åbo län. Död 1744-09-05 på Germundö, "på sitt åttiondeförsta år", enligt kyrkoboken och begraven 1744-11-08 i tysthet i sin egen grav i Saltviks kyrka, varest hans vapen uppsattes. Han slöt ätten på svärdssidan. Gift 1:o 1681, således i sitt sjuttonde år, om åldersuppgiften i kyrkoboken är riktig, med Ebba Leussner i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenlöjtnanten Otto Banco, adlad Bankow 1662 ??/11 men ej introducerad), död 1722-03-14 under "flykten" på Salta gård i Teda socken, Uppsala län, dotter av majoren vid Helsinge regemente Hans Leussner, naturaliserad Leussner men ej introducerad, och Margareta Kristiernsdotter, av adliga ej introducerad Tomptaätten, som förde i skölden tre spärrar över varandra. Gift 2:o 1730-06-07 på Germundö med Brigitta Sciurenia, död 1742-09-25 under en sjöresa, vid Rödhamn och begraven i Saltviks kyrka.

Barn:

 • 1. Christina, döpt 1683-04-25 på Germundö (Medd. av f. d. statsarkivarien i Finland R. Hausen.) död på Germundö 1709-12-25 och begraven i Saltviks kyrka. Gift med majoren (Medd. av f. d. statsarkivarien i Finland R. Hausen.) vid dalregementet Johan Grönstedt i hans 1:a gifte (gift 2:o 1717-12-26 med Christina Gezelius i hennes 1:a gifte [gift 2:o med pedagogen i Nås församling, Kopparbergs län, Samuel Dicander, född 1704, död 1742], född 1700-11-00, dotter av prosten och kyrkoherden i Gagnets pastorat av Västerås stift Jakob Gezelius och Margareta Christiernin) (Hm.).
 • 1. Harald, döpt 1685-09-13 på Germundö (Medd. av f. d. statsarkivarien i Finland R. Hausen.), död som barn.
 • 1. Ebba, född 1693, död 1749-07-17 på Germundö (Medd. av f. d. statsarkivarien i Finland R. Hausen.) och begraven 1749-10-12 i Saltviks kyrka. Gift 1715-01-06 på Salta gård i Teda socken (Medd. av f. d. statsarkivarien i Finland R. Hausen.) med kaptenen vid Helsinge tremänningsbataljon Magnus Gagge, född 1676 i Kristianstad, död 1737-04-30 på Fremmanby och begraven 1737-05-08 i Saltviks kyrka.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.