:

Hästesko nr 257

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hästesko nr 257 †

Adlad 1595-10-20, introd. 1638. Utdöd 1724-03-12.

Ättens medlemmar skrevo namnet Hestskoo eller Hästskoo.

Litteratur: O. Adelborg: Några anteckningar om ätten Hästesko (Personh. tidskrift för 1924).


1RAB. 2KA regemente (medd. av assessor O. Adelborg). 3Gravvers (medd. av förste aktuarien O. Edelstam). 4Svea, hovrätt lib. caus. vol. 67 och 5 lib. caus. vol. 136 p. 5(medd. av assessor O. Adelborg). 6Södra J. Kardell. Minnen från fjällbygden och Fyrisvall, s. 142.

TAB 1

Peder Carlsson till Hof i Tråvads socken, Skaraborgs län. Adlades »för välvillig och trogen tjänst» av konung Sigismund genom brev dat. Krakau 1595-10-25 och fick till vapen två svarta hästskor i vitt tält, snett uppått ställda. Han erhöll Hov med sin hustru, vilkens mormoder Carin Håkansdotter, gift med, Arvid Jonsson, ärvt det efter sin broder Arvid Håkansson, som förvärvat sköldemärke och frälse på Hov av konung Gustaf.4. Gift med en dotter till kyrkoherden Sven i Fågelås pastorat av Skara stift och Anna Arvidsdotter.4

Barn:

 • Sven Hästesko. Var 1629–1631 kapten vid Närkes och Värmlands regemente och chef för Vadsbo kompani därst. Erhöll av konung Gustaf II Adolf 1630-01-10 donation på ett och ett halvt mantal Rösavi i Kumla socken, Örebro län uti hans och hans hustrus livstid. Sannolikt död i fält 1632, då nämnda förläning indrogs fr. o. med 1633.
 • Jakob Hästesko. Var 1626–1627 mönsterskrivare vid Västgötadals regemente. Fänrik därst. 1628–1631. Kapten vid Carl Hårds (Skaraborgs) regemente 1634. Var reformerad kapten 1637. Blev jämte brodern Nils introd. 1638 under nr 257. Kapten vid Lars Kaggs (Älvsborgs) regemente s. å. Död 1645-09-17 i Ober-Ramsdorf i Österrike under trettioåriga kriget. Han ägde Källebo i Fågelås socken.
 • Två söner, döda före 1644 i fält.
 • Elin Pedersdotter, levde ännu 1656-09-00. Gift med löjtnanten Brynte Eriksson Gyllengren, levde 1665.

TAB 2

Nils Hästesko (son av Peder Carlsson, Tab. 1), till Björnarbo i Jumkils socken, Uppsala län, som han erhöll genom sitt gifte. Löjtnant vid Upplands regemente. Anmälde sig vid 1634 års riksdag till introduktionen 'men skulle till nästa herredag framhäva sitt sköldebrev'. Blev jämte brodern Jakob introd. 1638 under nr 257. Kaptenlöjtnant vid nämnda regemente 1639. Kapten därst. Död 1644-04-00 i Landsberg i Brandenburg. Gift med Anna Sabel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1647 eller 1648 med ryttmästaren Erik Andersson Galle, adlad Rosensabel, död 1656-04-00), död 1678 på Björnarbo (bouppt. efter henne s. å. 2/12)5, dotter av sekreteraren Johan Persson Sabel, och hans 2:a hustru Anna Nilsdotter. Hon ägde förutom Björnarbo Sundbro i Bälinge socken, Uppsala län samt Dalkarlsbo i Jumkils socken, vilket hon sålde 1660, och Finsta i Vänge socken, vilket hon sålde 1663 båda i Uppsala län.

Barn:

 • Per, född 1635. Överstelöjtnant. Död 1698. Se Tab. 3
 • Elsa, levde ännu 1704. Gift med kaptenen Gustaf Richard de la Chapelle, natural. de la Chapelle, som levde ännu 1666. Gift 2:o med överstelöjtnanten Nils Bjugg, levde 1683-05-00 men död före maj 1685.
 • Elisabet, var änka 1698, levde ännu 1702. Gift med en ofrälse.
 • En dotter, död före 1643.
 • Sannolikt flera barn, ej ens kända till namnen.

TAB 3

Per (son av Nils Hästesko, Tab. 2), till Björnarbo. och Sundbro. Född 1635-08-07. Var fänrik vid Västmanlands regemente 1655. Avsked 1659. Återinträdde i tjänst. Kapten vid Skåne-Bohus-Jämtlands dragonregemente 1662-10-23. Major därst. 1665-08-23. Kommendant i Hälsingborg 1669-12-10. Överstelöjtnant s. å. 11/12. Uppgav Hälsingborg 1676 och blev fången hos danskarna. Död 1698-09-29 på Björnarbo. Gift med Maria Baillet, död före mannen, dotter av k. språk- och köksmästaren Jeremias Baillet.

Barn:

TAB 4

Nils (son av Per, Tab. 3), till Bjärsgård i Gråmanstorp socken, Kristianstads län, som han erhöll genom sitt gifte. Fänrik vid greve Carl Oxenstiernas regemente 1678-05-30. Fänrik vid Upplands regemente 1682-04-07. Löjtnant därst. 1689-07-24. Avsked 1695-07-20. Major vid skånska stånddragonregementet 1700-09-24. Konfirm.fullm. 1701-01-27., Överstelöjtnant därst. 1703-06-01. Avsked 1703-02-11. Överste för Kronobergs regemente 1710-02-26. Konfirm. fullm. s. å. 22/11. Avsked 1714-10-05. Död 1724-03-07 på Bjärsgård3 och begraven s. å. 18/3 i Gråmanstorps kyrka. Han slöt sannolikt ätten. Han blev i slaget vid Hälsingborg svårt sårad. Försålde fäderneegendomen Björnarbo 1700-04-09. Gift 1695 med Margareta Sofia Gyldenstierne, född 1658-08-22, död 1740, dotter av landskommissarien på Jutland och länsherren på Halls slott Ebbe Laxmanssen Gyldenstierne och Edla Olofsdotter Parsberg. Hon gjorde sin ärvda egendom Bjärsgård till fideikommiss för sin namnfrände landshövdingen friherre Axel Erik Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

 • Carl, född 1696-07-07. Sekundlöjtnant vid Kronobergs regemente 1712-01-28. Premiärlöjtnant därst. 1714-02-18. Konfirm.fullm. 1715-06-03. Stupade ogift s. å. 5/11 i slaget vid Stresov på Rügen.
 • Gustaf Adolf. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1716-07-18. Konfirm.fullm. s. å. 6/10. Död 1717-12-12.
 • Ebbe Christoffer. Student i Lund. Död 1717-12-24.
 • Utan känt samband:
 • 1) Sven Carlsson Hästskoo (sannolikt sonson till Peder Carlsson, Tab. 1), »hade tjänt många år under riksens militie och sedan låtit bruka sig under slottsstaten för en exekutionsbetjänt»1. Hade 1674 en fordran av kronan.'
 • 2) Christina Hestesko, gift med prosten och kyrkoherden i Litslena pastorat av Uppsala ärkestift Erik Waselius, död 1715-10-26. [6]
 • 3) Elisabet Hästesko, född 1670, död 1744-01-03 i Huddinge prästgård, gift med komministern i Ösmo församling av Strängnäs stift Petrus Benedicti Carelius, död 1726 [Hm].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: