:

Thewitz nr 856

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Thewitz nr 856 †

Adlad 1674-03-18, introd. 1675. Utdöd sannolikt 1761-03-28.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909).


1Benzow, Kungl. Skaraborgs regementes historia (1931). 2At (So). 3Sv. 4At (Sch).

TAB 1

Bertil Theus eller Tewes. Var kapten vid fotfolk i Västergötland 16211. Major vid Västgöta infanteriregemente (Skaraborgs regemente) 16221. Överstelöjtnant 16281. Stupade vid Nürnberg 1632.2 Gift med Anna Grifs, nr 192, som levde änka 1639.

Barn:

 • Johan Thewitz, adlad Thewitz. Hovkvartermästare. Kornett vid Upplands ryttare (livregementet till häst) 1649. Regementskvartermästare därst. 1656-04-11. Ryttmästare 1658. Adlad 1674-03-18. (Introd. 1675 under nr 856). Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1674-07-12. Major därst. s. å. Överstelöjtnant och chef för adelsfaneregementet i Finland 1675-06-26. Död 1691-09-08 och begraven 1695-04-07 i Mäntsälä kyrka, där hans vapen uppsattes. Han ägde Sellinge i nämnda socken. Gift med Ebba Catharina Falkengréen, dotter av majoren Anders Siggesson, adlad Falkengréen, och Maria Kula eller Lod.

Barn:

 • Abraham. Regementskvartermästare. Död 1694. Se Tab. 2
 • Anders, född 1655. Kornett. Död 1696. Se Tab. 3.
 • Gustaf. Var sergeant vid Viborgs läns infanteriregemente 1692 och fältväbel därst. 1694. Fänrik 1701-02-23. Kvarstod i tjänst 1708. Gift 1694-04-20 med Hedvig Sofia Adamkowitz, dotter av överstelöjtnanten Otto Herman Adamkowitz och hans 2:a fru Eleonora von Rodenburgh, nr 693.
 • Carl. Var korpral 1690. Levde ännu 1694 i Ulvsby socken.
 • Maria, född 1662-07-01, död 1747-01-07 på Mäntsälä gård i likanämnd socken. Gift 1689 med ryttmästaren Carl Henrik Möller (Möllerswärd), nr 645, död 1714.
 • Anna, levde 1666.

TAB 2

Abraham (son av Johan Thewitz, adlad Thewitz, Tab. 1), till Savisalo i Sagu socken, som han erhöll genom sitt gifte. Kornett vid finska adelns fördubblingsrytteri 1678-09-01. Deltog i fälttåget mot Jämtland s. å. Löjtnant 1678-08-01. Regementskvartermästare. Död på Savisalo och begraven 1694-01-25 i Sagu kyrka. Gift med Catharina Jägerhorn af Storby, död 1704-08-22 på Savisalo, dotter av majoren Claes Jägerhorn af Storby, och hans 1:a fru Märta Lindelöf.

Barn:

 • Claes Johan, till Savisalo, som han förpantade 1731 och sålde 1737. Kom i tjänst vid Åbo läns fördubblingsinfanteriregemente 1702. Sergeant därst. Fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom efter fredsslutet 1722. Erhöll 1723-06-19 k. resolution på att icke lida något förfång i sina adliga privilegier på grund av sitt under fångenskapen ingångna ofrälse gifte. Av Åbo hovrätt fråndömd adelskapet 1731-02-20 såsom delaktig i något brott. Fick pension från Vadstena krigsmanshuskassa 1734-10-09. Död 1761-03-28 i Åbo. Gift 1:o under fångenskapen i Ryssland med Christina Elisabet Malm. Gift 2:o med Hebla Hagström, som efterlevde.
 • Ebba Catharina, döpt 1689-01-08 på Savisalo, död före 1732. Gift 1:o 1712 på Savisalo med sergeanten N. N. Gardeling, som stupade i kriget. Gift 2:o med N. N. i Jämtland, dit hon flyktat 1713.
 • Anna Helena. Flyktade 1713 jämte systern till Jämtland. Levde ogift i Stockholm 1732-03-31.

TAB 3

Anders (son av Johan Thewitz, adlad Thewitz, Tab. 1), född 1655 på Näs. Page hos konung Carl XI. Korpral vid livregementet. Kornett därst. Reducerad. Kornett vid ett ökningskompani av livregementet till häst 1678 och 1679. Bodde 1690 i Mäntsälä socken. Död 1696-09-26 i Stockholm. Gift 1684-01-20 Kättsta med Elsa Catharina Örnstierna, död 1687, dotter av fältsekreteraren Lars Månsson, adlad Örnstierna, och hans 1:a fru Sofia Pedersdotter.

Barn:

 • Johan Lorentz, levde 1697.
 • Anders Bertil, född 1687-07-25 på Kättsta.

TAB 4

Johan Didrik (son av Johan Thewitz, adlad Thewitz, Tab. 1). Fänrik vid Jämtlands dragonregemente och vid Ulfsparres regemente 1678-11-01. Avsked vid regementets upplösning 1679-12-01. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1685-08-18. Sergeant därst. 1688-07-28. Fänrik 1689-01-19. Löjtnant 1700-12-07. Premiärlöjtnant 1701-01-30. Deltog i kriget i Ryssland och Polen 1700–1705. Avsked 1705-03-08 på grund av sjukdom och erhöll s. å. 30/5 i underhåll på livstid räntorna av hemmanet Holtsmalm i Malma socken Västmanlands län. Var stånddrabant hos riksänkedrottningen 1712 och levde 1713 i Stockholm. [3]. Gift 1686-09-16 Kättsta med sin broders svägerska Brita Sofia Örnstierna, dotter av fältsekreteraren Lars Månsson, adlad Örnstierna, och hans 1:a fru Sofia Pedersdotter.

 • Barn4:
 • Brita Sofia, född 1689-12-29. Gift före 1716 med mönsterskrivaren Anders Holmbaum.
 • Johan Didrik, född 1699-02-08, död 1704-06-13.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: