:

Von Gegerfelt nr 861

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Gegerfelt nr 861

Adlad 1674-08-08, introd. 1675.

Gegerfelt A86100.png

TAB 1

Per Andersson Geggen Kapten i svensk tjänst, 'däruti han sitt liv ändade'.

Barn:

 • Anders Persson Geggen. Major vid Östgöta kavalleriregemente. Dödad i Preussen. Gift med Eva Styfwert1, död före 1668-10-02, 'som var av gammal adel både på fäderne och möderne'.

Barn:

 • Samuel Gegenlelt, adlad von Gegerfelt, till Åsterud i Bergviks socken, Värmlands län. Född 1638-11-14. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1653. Furir därst. 1654. Förare 1655. Fänrik 1657-01-02. Löjtnant 1659. Regementskvartermästare 1660-11-15. Kapten 1667-02-28. Adlad 1674-08-08 (introd. 1675 under nr 861). Död 1684-03-30 (?/11) och begraven i Nors kyrka Värmlands län, där hans vapen uppsattes. Gift 1662-06-15 med Christina Thomson, dotter av överstelöjtnanten Patrik Thomson, och Agneta Svenske.

Barn:

 • Alexander, född 1663-05-12, död s. å. 4/6.
 • Carl Gustaf, född 1664-09-19, död s. å. 16/10.
 • Andreas, född 1665-11-14. Fänrik i fransk tjänst. Död ogift i krig.
 • Tomas, född 1666-11-21. Fänrik i fransk tjänst. Död ogift i krig.
 • Agneta Margareta, född 1667-11-24, död ogift 1722-04-02 Ivägsholm
 • Patrik, född 1669-04-21, död 1673.
 • Eva Maria, född 1670-05-29. Gift med kaptenen Benjamin Schmidt, adlad von Wulffschmidt, född 1669, död 1745.
 • Margareta Catharina, född 1674, död 1733-06-17 på Åsterud. Gift med kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Johan Gråberg, död 1724 på Åsterud och begraven s. å. 2/4.
 • Anna Catharina, född 1675-03-00, död s. å. 16 veckor gammal.
 • Anna Catharina, född 1678-11-28, död 1682-05-19.
 • Alexander, född 1679-12-24. Löjtnant i fransk tjänst. Död ogift vid franska armén.
 • Carl Gustaf, född 1682-02-11, död s. å. 24/6.

TAB 2

Samuel, (son av Samuel Gegenfelt, adlad von Gegerfelt, tab 1), född 1672-06-29. Kadett, fänrik och löjtnant vid regementet Royal Danois i Frankrike. Regementskvartermästare vid Upplands ståndsdragonregemente 1700-09-05. Kapten därst. 1701-08-21. Sårade 1705 i en duell kaptenen Gustaf Reinhold von Gahlen, som dog s. å. 19/6, fördes i arrest till Riga men flydde till Holland, där han gick i fransk tjänst. Gift med Agneta Kyronia, född 1669. Dotter av borgmästaren i Stockholm Peter Kyronius och hans 1:a hustru Anna Carlsdotter Wudd.

Barn:

 • Adolf Patrik, född 1703 i Stockholm. Kapten. Död ogift 1750 i Finland.
 • Carl Christoffer, född 1704 i Stockholm. Underofficer vid livgardet. Fänrik vid Upplands regemente 1723-08-06. Död ogift.

TAB 3

Carl Samuel, (son av Samuel, tab 2), född 1701 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1719-07-01. Sergeant därst. 1720-06-28. Fänrik vid Upplands regemente 1723-03-06. Placerad som exspektant s. å. Transp. till Kalmar regemente 1734-04-29. Löjtnant därst. 1744-09-08. Död 1748-05-12. Gift 1739-12-24 Sandshult med Maria Elisabet Aminoff, född 1712, död 1795-02-28 i Alsheda socken, Jönköpings län, dotter av ryttmästaren Georg Aminoff, och Magdalena Jakobina Hastfer.

Barn:

 • Agneta Magdalena, född 1740-10-16 på Hålfredstorp i Tuna socken, Kalmar län, död änka 1822. Gift med en fänrik Sundberg.

TAB 4

Georg Samuel, (son av Carl Samuel, tab 3), född 1742-08-27 på Hålfredstorp. Arklimästare vid amiralitetet 1760-08-22. Konstapel därst. 1765-02-23. Löjtnant 1768-12-10. Kapten 1777-09-23. Major 1788-09-21. Överstelöjtnant 1793-02-25. RSO 1797-11-01. Överstes avsked 1798-03-29. Död 1810-05-24 på Gamla Varvet vid Göteborg. Han förde 1797 svenskostindiska kompaniets skepp Gustaf Adolf till och ifrån Kina. Gift 1:o 1768-07-10 med Susanna Bogman, född 1744-03-13, död 1770-09-08 (30/9), dotter av majoren Lars Bogman och Mariana Chapman samt syster till översten Lars Bogman, adlad Nordenbielke. Gift 2:o 1773 med den förras kusin Anna Eleonora Kamp, död 1813-11-01 i Örgryte socken vid Göteborg, dotter av handlanden i Marstrand Christian Kamp och Eleonora Chapman.

Barn:

 • 1. Susanna Mariana, född 1768-11-20, död 1770-09-21.
 • 2. Eleonora Elisabet, född 1775-09-16, död 1857-05-31 i Alingsås. Gift 1796-12-06 med konstruktionskaptenen Carl Arvid Petersson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1789-10-21, med Brita Christina Roempke, född 1769-04-25 i Göteborg, död där 1794-02-25, dotter av skeppsbyggmästaren Johan Fredrik Roempke och Dorotea Elisabet Beijer), född 1757, död 1805-02-13 i Göteborg.
 • 2. Susanna Mariana, född 1777-08-02, död 1870-03-25 i Göteborg. Gift där 1805-06-02 med grosshandlaren Anders Hansson Busck i hans 2:a gifte (gift 1:o 1793 med Carolina Bagge, född 1772, död 1798, dotter av bruksägaren Peter Bagge och Magdalena Beijer), född 1763, död 1805-09-22.
 • 2. Anna Magdalena, född 1788-07-30, död 1858-12-27 på Nya varvet vid Göteborg. Gift 1809-01-28 i Göteborg med överstelöjtnanten och riddaren Carl Abraham Blessing, född 1763-07-26 i Karlskrona, död 1824-04-13.

TAB 5

Carl Christian (son av Georg Samuel, tab 4), född 1774-07-03 i Göteborg. Arklimästare vid örlogsflottan2 1782-12-06. Adjutant vid Stedingkska regementet 1790-03-25. Löjtnant därst. 1795-07-22. Stabskapten 1801-05-30. Kapten vid Göta artilleriregemente s. å. 31/5. Regementskvartermästare därst. 1806-11-06. Kapten med kompani 1810-03-08. RSO 1814-08-12. Major i armén 1818-11-05. Avsked 1840-05-04. Död 1844-04-06 i Kungsbacka. 'Han blev år 1798 nattetid i sin säng illa huggen och mordiskt hanterad samt plundrad av en soldat vid namn Palm, vilken därför undergick straff. Gift 1812-04-18 på Strömma Älvsborgs län med Carolina Fredrika Clanceif, född 1792, död 1842-01-24, dotter av löjtnanten Tomas Morgan Clanceij och Christina Johanna Bagge.

Barn:

 • Julia Eleonora Christina, född 1813-02-05, död ogift 1844-04-06.
 • Carolina Amalia, född 1814-11-26, död ogift 1891-11-07 i Göteborg.
 • Carl Georg Tomas, född 1816, död 1819-07-20.
 • Otto August, född 1817-07-26, död 1838-03-01 i England.
 • Emilie Constance, född 1821-04-23 i Göteborg, död där ogift 1862-03-07.
 • Carl Georg, född 1824-03-22, död 1825-03-04.
 • Adelaide Mariana, född 1828-11-24 i Göteborg, död 1905-02-16 i Saltsjöbaden. Gift 1:o 1855-09-28 Uggleberg med överstelöjtnanten Gustaf Alexander Lilliehöök af Fårdala, i hans 2:a gifte, född 1796, död 1863. Gift 2:o 1869-11-28 på Uggleberg med bokhållaren vid Stockholms utskänkningsaktiebolag, RVO, Erik Segersäll Melin, född 1842-02-03 i Göteborg, död 1905-02-27 i Saltsjöbaden.
 • Tekla Nikolina Fredrika, född tvilling 1837-01-01, död 1838-01-19.
 • Augusta Henrietta Fredrika, född tvilling 1837-01-01, död 1838-03-01.

TAB 6

Fredrik Morgan, (son av Carl Christian, tab 5), född 1818-09-27. Kofferdikapten. Död 1851-04-11. Gift 1850-11-15 i Göteborg med Carolina (Lina) Maria Höglund, född 1826-12-07 i nämnda stad, död där 1915-03-24 Haga förs,. Dotter av sjökaptenen Carl Fredrik Höglund och Maria Catharina Svenonius.

Barn:

 • Constance, född 1851-06-07, död s. d.

TAB 7

Georg Adolf, (son av Carl Christian, tab 5), född 1826-02-11 i Göteborg. Ångbåtsbefälhavare. Död 1887-03-25 i nämnda stad. Gift 1862-10-09 på Nya varvet vid Göteborg med sin kusin, artisten (målarinnan) Anna Charlotta Maria Aurora (Lotten) von Gegerfelt, född 1834-06-14 på Nya varvet, död 1915-05-22 vid Charlottenberg i Eda socken, Värmlands län ]], dotter av kommendören Georg Samuel von Gegerfelt och hans 2:a fru Eva Fredrika Ehrenstam.

Barn:

 • Maria Georgina Charlotta (Lotten), född 1863-08-29 i Göteborg, liksom syskonen. död 1947-12-06 (S:t Görans förs Sth db nr 465). Gift där 1887-09-23 med före detta postmästaren i Kalmar, RVO, Per Fredrik Björkman, född 1852-09-17 i Landskrona. Död 1936.
 • Ebba Fredrika Constantia, född 1864-12-04, död 1867-04-10 i Göteborg.
 • Fritz Verner Erland, född 1867-03-03, död s. å. 3/12 i Göteborg.

TAB 8

Carl Georg Reinhold, (son av Georg Adolf, tab 7), född 1865-12-03 i Göteborg. Elev å apoteket Kronan därst. 1883-07-17. Farm. Stud. examen 1887-01-24 samt provisors- och apotekareexamen 1890-05-20. Anställd å apoteket i Oskarshamn 1893. Föreståndare för apoteket i Vara 1904. Erhöll personligt privilegium å apoteket i Charlottenberg 1914-09-14 och å apoteket i Vänersborg 1924-06-20. Död 1935-12-20 i Vänersborg 1924-06-20. Gift 1892-03-13 i Trollhättan förs, med Klara Johanna Kjellman, född 1869-12-14 i Motala, död 1929-09-02 i Vänersborgs förs,. Dotter av bryggaren Otto Gustaf Kjellman och Eleonora Matilda Wulff.

Barn:

 • Gösta Rikard, född 1892-05-27 i Göteborg. Studentexamen i Skara 1911. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullverket 1913. T. f. kammarskrivare i tullkammaren i Lysekil 1921-12-14. Ord. kammarskrivare 1922. Tullkontrollör vid Centraltullkammaren i Göteborg 1947-01-28 – 1957. Under ett flertal år chef för exportkontrollen i Göteborgs hamn. Gift 1916-09-24 i Vara kyrka i förs med samma namn, Skarab. med Neijmi Olivia Thörnquist, född 1892-02-09 Skarab. l. Dotter av handlanden Gustaf Thörnquist.
 • Jonn Sixten, född 1894-07-22 i Oskarshamn. Se Tab. 9
 • Carl Erik, född 1896-03-01 i Oskarshamn. Se Tab. 10
 • Frits Gunnar, född 1898-01-14 i Oskarshamn, död där 1899-03-17.
 • Aina Margit, född 1904-07-14 i Norrtälje. Död 1904-11-11 i spånga. Gift 1928-07-15 i Vänersborgs förs, med postassistenten Emil Abelard Wallerström, född 1898-05-07.

TAB 9

John Sixten, (son av Carl Georg Reinhold, tab 8), född 1894-07-22 i Oskarshamn. Studentexamen i Skara 1913-06-05. Apotekselev 1913–1915. Elev vid farmaceutiska institutet 1915–1916. Journalist. Medarbetare i Folkets Dagblad Politiken 1918. Ansvarig utgivare för nämnda tidning 1919–1925. Affärsman i Trollhättan 1926. Journalist 1927. Litteratur. Utflyttad till Ryssland och antagit namnet Georgievitj. Tilldel rysk tapperhetsmedalj. Har utg. diktsamlingar. Gift 1:o 1916-09-04 i Stockholm Gustaf Vasa förs,med Augusta Hildgonetta Sjöberg, född 1894-10-05 i Göteborgs Gamlestads förs,. Död 1919-01-28 i Göteborg, Oscar Fredriks förs, ]] . Dotter av filaren Johan August Svantesson Sjöberg o Hilda Charlotta Ottosson. Gift 2:o 1920-06-02 i Charlottenberg (Gustaf Vasa förs, Göteborg, vb), med skådespelerskan Elsa Nancy Helena Runqvist från vilken han blev skild genom Stockholms Rådhusrätts utslag 1936-04-22 (gift 2:o omkr 1941 med Åkesson), född 1899-07-17 i Brunflo förs, Jämtlands län. Dotter av ryttmästaren vid Norrlnads dragonregemente Knut Herman Fredrik Runqvist och Nancy Rosén.

Barn:

 • 1. Inga Majken Charlotta (tillagt 1989-10-00 enl. namnlagen) (RHD:s prot. 1944-10-00 2 § 9), född 1916-04-01 i Göteborg, Gamlestads förs, (Gustaf Vasa förs, Stockholm fb) . Skrivbiträde. Lekledare i parkavd. v Gbg:s kommun. Gift 1940-03-21 i Göteborg (Oscar Fredriks förs, Gtbg.vb. 75) med ingeniören Olof Hilbert Vidar Samuelsson (Geggen) från vilken hon blev skild gm Göteborgs tr:s 4.avd.1971-04-26 lkr maj, född 1916-12-21. Bitr. länsarkitekt v länsarkitektkontoret i Göteborg 1967-12-00.
 • 2. Georg Sixten Adam, född 1922-07-08 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs,. Se Tab. 9A.
 • 2. Gunnel Saga Marianne (Ma), född 1927-04-25 i Stockholm (Trollhättans förs, Älvsb. l., fb nr 109). Skribent.

TAB 10

Carl Erik, (son av Carl Georg Reinhold, tab 8), född 1896-03-01 i Oskarshamn. Korrespondent vid Nationella korrespondensbyrån i Stockholm 1918–1921. Skådespelare (1921–1924. Handlande i Laholm 1924). Red sekr i Litterära byrån o i Västerås Dagblad. Sedan 1934 anst vid Dramatiska teatern, Komediteatern o Oscarsteatern. Ledde egen turné ("Teaterbåtsturnén") 1935. Deltagit i 16 turnéer med Riksteaterns Ekstamsturnéer (sedan 1938). Medverkat i filmer. Samarb. med Ingmar Bergman o bl a regisserat "Balkongen". medverkat i TV-teatern o skol-TV. Vid sin bortgång var han knuten till Marsyasteatern. Gift 1:o 1920-06-12 i Stockholm med Karin Josefina Westholm från vilken han blev skild gm Sthlms RR:s 3:e avd. dom 1949-08-02, född 1897-03-03 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Konstnärinna. Se Biografica. Dotter av instrumentmakaren Magnus Daniel Westholm och Ester Josefina Löfström. Gift 2:e 1950-04-22 i Kungsholms förs, Stockholm ]] med Elna Maria Ödlund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Alm), från vilken han blev skild gm Sthlms RR:s 2. avd. 1960 (8/12) lkd 15/12, född 1896-03-04.

Barn:

 • 1. Maud Solveig, född 1921-07-06 på Allmäna BB, Stockholm. Studentexamen 1942-05-22.
 • 1. Brita Kajsa, född 1923-06-02 på Allmäna BB, Stockholm.
 • 1. Carl-Gunnar, född 1926-08-30 i Laholm.
 • 1. Claes-Eric Vilhelm Magnus, född 1940-06-12 i Adolf Fredriks förs, Stockholm (fb nr 86).

TAB 11

Tor Herman Adolf, (son av Georg Adolf, tab 7), född 1871-08-13 i Göteborg. Kontorist därst. 1889. Tjänsteman i brand- och livförsäkringsaktiebolag Svea i Göteborg 1898. GM. Gift 1913-10-11 i Göteborg, Örgryta förs, ]] med Anna Johansson, född 1878-06-10 i Örby socken, Älvsborgs län. Dotter av lantbrukaren Birger Johansson.

Barn:

 • Tor Georg Gunnar, född 1914-02-23 i Göteborg. Se Tab. 11A.

TAB 12

John Morgan Georgsson (Moje), (son av Georg Adolf, tab 7), född 1882-09-18 i Göteborg. Mogenhetsexamen vid Högre realläroverket i Göteborg 1902-05-30. Elev vid Sjökrigsskolan s.å. Student vid Chalmers tekniska institut s. å. Utexaminerad från dess fackavdelning för elektroteknik 1905. Anställd hos allm. Svenska Elektriska Aktiebolag i Västerås 1905–1912. Kommerskollegii stipendiat 1911. Anställd hos The Chloride Electrical Storage Co, Ltd., Manchester 1912. Chef för aktiebolag Calvert & Co:s elektriska och hissavdelning 1913–1919. Chef för Svenska elektromekaniska industriaktiebolagets filial i Göteborg 1919–1924. Direktörsassistent vid aktiebolaget Janssons elektr. verkstad, Falun 1924–1926. Inneh. ingenjörsbyrå i Stockholm sedan 1927. Teknisk medarbetare i Social-Demokraten från 1933. LSTF 1911–1924. Gift 1911-05-29 i Stockholm, Katarina förs, ]] med Rosa Ottilia Harling, från vilken han blev skild genom Stockholms Rådhusrätts utslag 1935-02-27, född 1884-12-09 i sistnämnda stad. Dotter av grosshandlaren Hugo Rikard Ludvig Harling och Tekla Ottilia Malmstedt.

Barn:

 • Curt Johan Morgan, född 1914-06-16 i Göteborg, Annedals förs,. Tjänsteman vid aktiebolaget Asea svetsmaskiner.

TAB 13

Carl Erland, (son av Carl Christian, tab 5), född 1832-06-27 i Göteborg. Handlande och t. f. rådman i Strömstad samt sedermera källarmästare därst. Död 1888-01-05 i Stockholm. Gift 1:o 1866 med Emelie Weinberg, född 1837-05-19, död 1882-07-15 i Strömstad, dotter av grosshandlaren Gustaf Edvard Weinberg och friherrinnan Terese von Zeitz från Hamburg. Gift 2:o 1883-06-02 i Strömstad med Johanna Helene Lovisa Grönvall, född 1841-10-02 i Rydeholm i Anderslövs socken, ]] Malmöhus län. Död 1928-10-10 i Göteborg (Osc. Fredr. db nr 190). Dotter av auditören. Kronolänsmannen Johan Theodor Grönvall och Hilda Augusta Kinberg.

Barn:

 • 1. Emilie Adelaide (Emmy), född 1866-06-09 i Strömstad, liksom alla syskonen. Död 1929-03-26 i Trosa.
 • 1. Carl Georg Axel, född 1867-09-04. Handelsresande. Död ogift 1905-02-23 i Mariestad.
 • 1. Bengt Rudolf, född tvilling 1869-09-09, död 1874-06-28 i Strömstad.
 • 1. Tor William, född tvilling 1869-09-09, död 1870-08-11 i Strömstad.
 • 1. Beda Amalia Vilhelmina, född 1872-05-14. Gift 1894-03-26 i Stockholm med källarmästaren i Alingsås Georg Alexander Andersson, född 1861-06-30, död 1915-11-29 i Stockholm.
 • 1. Carolina Fredrika Elvina, född 1873-12-31, död 1874-06-23 i Strömstad.
 • 2. Hilda Pauline Linnéa'' Edvina, född 1885-07-13, död 1918-10-15 i Göteborg Oscar Fredriks förs,. Gift 1916-07-13 i Oscar Fredriks förs, ]] med schaktmästaren Per Johan Hägglund, född 1872-02-27.

TAB 14

Georg Samuel, (son av Georg Samuel, tab 4), född 1779-03-17 i Göteborg. Arklimästare vid amiralitetet 1790-05-15. Kadett på ett svenskt ostindieskepp 1794. Styckjunkare 1796-12-28. Fänrik vid amiralitetet 1797-05-29. Löjtnant vid arméns flotta 1807-03-09. Kapten därst. 1808-12-08. GMtf. RSO 1817-07-04. Major vid K.M:ts flotta 1821-11-05. Tygmästare i Göteborg. Kommendörkapten 1827-07-11. Befälhavare vid flottans station i Göteborg 1851-05-13. Kommendör på flottans reservstat 1852-12-07. Död 1866-05-02 på Nya varvet vid Göteborg. Gift 1:o 1817-07-27 i Jönköping med Charlotta Vilhelmina Schröderheim, från vilken han 1828-07-09 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1829-06-01 i Göteborg med löjtnanten vid sjöartillerikåren Johan Viktor Strandberg, född 1804, död 1837 i Stockholm), född 1790-12-25 i Stockholm, död 1829-06-01 i Göteborg (på sin andra bröllopsdag), dotter av statssekreteraren och landshövdingen Elis Schröder, adlad Schröderheim A, och Anna Charlotta von Stapelmohr. Gift 2:o 1831-08-20 i Alingsås med stiftsjungfrun Eva Fredrika Ahrenstam, född 1803-02-21 i Stockholm, död 1851-07-06 på Nya varvet vid Göteborg, dotter av krigsrådet Samuel Gustaf Staare, adlad och adopt. Ehrenstam, och friherrinnan Catharina Charlotta Gripenstierna.

Barn:

 • 2. Georg Gustaf Fritiof, född 1832-06-13, död 1834-12-23.
 • 2. Georgina Fredrika Augusta (Nina), född 1833-05-30 på Nya varvet vid Göteborg. Död 1930-04-17 i Stockholm. Gift där 1855-08-20 med sekundlöjtnanten vid flottan, gruvdisponenten, RVO m. m. Gustaf Napoleon Eugène Bratt, född 1826-04-23 i Broddetorps prästgård Skaraborgs län, död 1906-02-27 i Djursholm.
 • 2. Anna Charlotta Maria Aurora (Lotten), född 1834-06-14 på Nya varvet. Artist (målarinna). Död 1915-05-22 i Charlottenberg. Gift 1862-10-09 på Nya varvet med sin kusin, ångbåtsbefälhavaren Georg Adolf von Gegerfelt, född 1826, död 1887.
 • 2. Ulrika Maria Amelie (Ulla), född 1838-02-24 på Nya varvet. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1871. Sjukgymnast i Stockholm. Död ogift 1925-04-28 i Stockholm. (Begr. Göteborg ). Engelbrekts förs,.

TAB 15

Georg Fredrik Vilhelm, (son av Georg Samuel, tab 14), född 1836-03-15 på Nya varvet vid Göteborg. Styrman i handelsflottan 1856. Ångbåtsbefälhavare 1868. Sedan cigarrettfabrikant och ägare av fabriken Stjärnan i Stockholm. Död där 1902-05-14. Gift 1865-10-20 Apelsäter med Julia Oskara Vilhelmina Wiens, född 1842-08-13 på Nya varvet ]], död 1893-05-13 i Malmö, dotter av kaptenlöjtnanten Carl Edvard Wiens och Sofie Antoinette Braune.

Barn:

 • Valborg Georgina Sofia Amalia, född 1866-05-16 i Stockholm Katarina förs, i Stockholm. Gift 1896-01-07 i Stockholm med sin kusin, ingenjören vid Generalstabens litografiska anstalt, RVO, Carl Eugène Bratt, född 1857-11-11 vid Långbanshyttan i Färnebo socken, Värmlands län.
 • Olga Signhild Fredrique, född 1867-12-12 i Göteborg, död 1883-09-29 i Malmö.
 • Georg Gustaf Edvard, född 1869-12-07 i Göteborg. Elev vid sjökrigsskolan 1885-10-01. Utexaminerad 1891-10-30. Underlöjtnant i flottans reserv s. d. Överflyttade till Brasilien men återkom. Död 1906-06-05 på Katarina sjukhus i Stockholm.
 • Carl Axel Ivar, född 1871 och död 1872-10-19 i Göteborg.
 • Agda Ingeborg, född 1872-11-24 i Göteborg. Gift 1896-01-07 i Stockholm med före detta godsägaren Carl Adolf Berg, född 1870-11-12 i Växjö.
 • Hedvig Gerda, född 1874-08-14 i Malmö, död där 1875-06-29.
 • Saga Helfrid Gerda, född 1876-10-11 i Malmö. Gift 1:o 1896-03-31 i Stockholm med yrkesinspektören Anton Tamm (se frih. ätten Tamm), från vilken hon 1909 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1870, död 1936. Gift 2:o 1910-05-15 i Järstorps kyrka Jönköpings län, ]] med överläkaren och badintendenten vid Ulricehamns sanatorium och badanstalt, RNO, med. licentiat Johan Anton Andersson, född 1867-12-30 i Malmö, död 1940-06-13.
 • Anna Oktavia, född 1878-03-12 i Malmö, död där 1879-05-17.

TAB 16

Adolf Fredrik, (son av Georg Samuel, tab 4), född 1781-04-05 på Nya varvet vid Göteborg. Sergeant vid Stedingkska regementet 1793-10-20. Fänrik därst.2 s. å. 16/12. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1801-10-05. Stabslöjtnant därst. 1805-08-16. Stabskapten 1812-09-01. RSO2 1814-08-19. Major i armén 1822-08-14. Avsked från regementet 1828-05-28. Död 1838-08-05 Prinshaga. Gift 1816-09-09 Härlingstorp med Anna Ulrika Gyllenhaal, född där 1793-04-10, död 1852-04-12 i Jönköping, dotter av Lars Herman Gyllenhaal, och friherrinnan Hedvig Margareta Leuhusen.

Barn:

 • Herman Georg, född 1817-08-16 i Göteborg. Student i Uppsala 1834. Disputerade pro exercitio 1838. Filosofie kandidat s. å. Promov. filosofie doktor 1839-06-14. Jur. kandidat 1841. Auskultant i Göta hovrätt 1842-01-17. Extra ordinarie kanslist där s. å. 31/12. Vice häradshövding 1846. Adjungerad ledamot i nämnda hovrätt 1848–1853. Notarie 1851. Assessor i nämnda hovrätt 1853-08-26. T. f. revisionssekreterare under flera månader 1857 och 1858. Landstingsman 1863. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag till förordning om häradsrätternas arbetssätt 1866–1868. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1868–1879. Hovrättsråd 1869-09-28. RNO s. å. 29/7. Ledamot av kommittén för mantalsskrivning m. m. 1872. Jur. hedersdoktor i Uppsala vid 400-årsjubelfesten 1877-09-06. Ordf. i kommittén för utarbetande av ny patentlag 1877–1878. President i förbemälda hovrätt 1878-06-14. KNO1kl s. å. 30/11. Avsked från presidentämbetet 1883-01-13. Död ogift 1886-04-30 i Jönköping.

TAB 17

Carl Adolf, (son av Carl Samuel, tab 3), född 1744-10-25 Hålfredstorp. Arklimästare vid amiralitetet 1760-10-20. Lärstyrman s. å. Konstapel vid marinkåren 1762. Konstapel vid sjöartilleriet 1767-12-18. Löjtnant 1769-09-05. Varvskapten 1778-02-18. Varvsmajor 1786-12-14. Överstelöjtnant vid amiralitetet 1793-12-22. RSO 1795-04-28. Överste vid örlogsflottan 1807-11-23. Eskaderchef 1808. Död 1808-11-12 ombord å chefsskeppet Gustaf IV Adolf. Gift 1777-12-24 med sin broders svägerska Brita Mariana Kamp, född 1753, död 1835-03-21, dotter av handlanden i Marstrand Christian Kamp och Eleonora Chapman.

Barn:

 • Christian Vilhelm, född 1782-02-05, död s. å. 23/2.
 • Patrik Samuel, född 1785-05-21 (1786-08-12?), död 1800-05-17.

TAB 18

Georg Fredrik, (son av Carl Adolf, tab 17), född 1778-10-12 i Göteborg. Sergeant vid Stedingkska regementet2 1785-01-14. Fänrik därst. s. å. 2/3. Artilleriofficersexamen 1794-12-23. Stabslöjtnant vid nämnda regemente 1799-03-18. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1800-06-16. Stabskapten därst. 1805-08-16. Majors titel 1815-09-05. RSO 1822-07-04. Tygmästare i Jönköping, major och bataljonschef 1827-04-25. Överstelöjtnant 1837-03-03. Avsked 1844-05-29. Död 1855-07-23 i Göteborg. Gift 1811-03-19 med Gustava Cecilia Anckarsvärd, född 1782-11-20 i Karlskrona, död 1860-12-18, dotter av överdirektören Magnus Cosswa, adlad och adopterad Anckarsvärd B, och Eva Cecilia Ferber.

Barn:

 • Fredrika Mariana Gustava, född 1811-12-31, död 1844-05-08 i Jönköping. Gift 1835-10-09 i Göteborg med assessorn Fredrik August Hedenstierna, i hans 1:a gifte, född 1797, död 1872.
 • Hilda Carolina Gustava, född 1813-03-01, död 1818-05-01 i Jönköping.
 • Ida Gustava, född 1814-07-02, död 1818-05-01 i Jönköping.
 • Fredrik Hildmar, född 1819-02-15 i Jönköping. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1836-03-22. Sergeant 1837-01-21. Transp. till enahanda beställning vid Västgötadals regemente 1838-05-07. Officersexamen s. å. 4/5. Avsked från Göta artilleriregemente s. å. 7/5. Furir vid Västgötadals regemente 1838-05-15. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 10/8. Löjtnant 1846-05-15. Avsked från regementet 1850-05-22. Ritare vid sjökarteverket 1858-10-04. RVO 1872-05-27. Avsked ur krigstjänsten med kaptens n. h. o. v. 1873-05-12. GMiqml 1881-12-02. Död 1897-01-07 i Stockholm. Gift där 1868-09-14 med Hedvig Josefina Oidenburg, född 1830-04-12 i nämnda stad, död där 1907-10-19, dotter av grosshandlaren Henrik Julius Oldenburg och Anna Ulrika Engel.
 • Tor Fredrik Hjalmar, född 1820-06-09 (8/6) i Jönköping. Examen vid Chalmerska skolan i Göteborg 1839. Elev vid Motala mek. verkstad 1840–1846. Företog studieresor i utlandet åren 1846–1851. Föreståndare för Nyköpings m. fl. mek. verkstäder i Sverige och Finland under olika år "kungl. storbritannisk vicekonsul i Hudiksvall 1881–1883". (enl Statskalendern). Död barnlös 1905-03-28 i Södertälje. Gift 1857-07-28 i Västra Hargs prästgård Östergötlands län med Vilhelmina Regina (Minna) Flodman, född 1833-06-12 i Vreta klosters socken, Östergötlands län, död 1915-12-28 i Södertälje, ]] dotter av prosten och kyrkoherden Carl Fredrik Flodman och Lovisa Charlotta Vilhelmina Lindström.
 • Ida Carolina Gustava, född 1821-06-13 i Göteborg, död 1891-04-20 i nämnda stad. Gift där 1845-07-28 med tullförvaltaren vid tullverkets uppbördskontor i nämnda stad, auditören vid Göta artilleriregemente, RNO, RVO, Gustaf Teodor Bolander, född 1805-07-28, död 1889-01-11 i Göteborg.
 • Albin Fredrik Adalrik, född 1823-08-26 i Jönköping. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1839-09-25. Sergeant därst. 1840-09-16. Avsked 1841-05-20. Mekaniker. Överflyttade till Kalifornien. Död 1891-04-20.
 • Emma Vilhelmina Gustava, född 1825-01-31 i Jönköping, död ogift 1889-01-20 i Göteborg.

TAB 19

Carl Fredrik Viktor, (son av Georg Fredrik, tab 18), född 1817-05-06 i Jönköping. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1832-11-17. 1. Konstapel därst.2 1833-04-08. Sergeant s. å. 29/7. Artilleriofficersexamen 1834-11-13. Underlöjtnant 1835-08-05. Transp. till Värmlands fältjägarregemente 1836-10-18. Studerade arkitektur i Berlin 1839–1841. Löjtnant 1843-06-12. Avsked från regementet 1844-04-30 samt ur krigstjänsten 1845-03-17. Ombudsman vid Göteborgs museum 1850. Lärare i husbyggnadskonst vid Chalmerska slöjdskolan i nämnda stad 1868–1876. RVO 1869-06-22. RNS:tOO 1871-08-02. Stadsarkitekt i Göteborg 1872–1896. Död 1915-03-13 i Torekovs sn Kristianstads län. Bland märkligare av honom utförda byggnader må nämnas Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset 1852 samt Chalmers tekniska läroanstalt 1869. Gift 1843-10-09 i Göteborg (V. Karups förs, Krist, db) med Harriet Johanna Damm, född 1820-10-12 i nämnda stad, död där 1892-05-18, dotter av handlanden Christian Damm och Anna Hall.

Barn:

 • Anna Cecilia, född 1853-05-10 i Göteborg, död där 1863.
 • Georg Fredrik, född 1859-12-09 i Göteborg. Artist (målare). Död 1878-11-03 i nämnda stad.

TAB 20

Vilhelm, (son av Carl Fredrik Viktor, tab 19), född 1844-11-09 i Göteborg. Studerade vid konstakademien i Köpenhamn 1861–1863, vid akademien för de fria konsterna i Stockholm 1864–1867 och i Düsseldorf 1867–1872. Agréé av akademien för de fria konsterna 1872. RVO 1886-12-01. Artist. Landskapsmålare. Död 1920-04-02 i Torekovs socken, Kristianstads län. Gift 1:o 1871-09-17 i Trollhättans socken,Älvsborgs län, med Vilhelmina Carolina (Mina) Fogelberg, född 1837-10-08 i Trollhättan, Gärdhems förs,död 1882-08-24 på Marbäcken i Säters socken, Skaraborgs län. Dotter av gästgivaren Sven Fogelberg och Susanna Holmberg. Gift 2:o 1883-10-25 i Uppsala med Gunhild Amanda Baalack, född 1853-06-20 i Vänersborg ]], död 1896-12-03 i Uppsala, dotter av kollegan Vilhelm Gotthard Baalack och Erika Adolfina Brundin. Gift 3:o 1915-12-22 i Västra Karups socken, Kristianstads län (Torekovs förs, Krist, vb) med Maria Helena Fex, född 1860-09-22 i Torekovs socken,. Död 1936-04-21 i Västra Karups socken, Krist., ]] begr. i Torekov. Dotter av sjökaptenen Johan August Fex och Carolina Josefina Johnson.

Barn:

 • 1. Fredrik, född 1875-07-31 i Dinard i Frankrike. Mogenhetsexamen i Göteborg 1895. Utexaminerad från F. Holmqvists handelsinstitut därst. Anställd hos Bracq Frères, Gravelines, 1895–1897, å svenska och norska konsulatet i Düsseldorf 1897 och hos C. J. Friedländer, London, 1898–1899. Tjänsteman i Sundsvalls enskilda banks avdelningskontor i Stockholm 1900–1922. Död 1939-11-22 i Marseille (Kungsholms förs, Sth. db nr 310).
 • 1. Gustaf (Gösta), född 1879-06-26 i Göteborg. Ingenjör i New York. Gift 1905-02-19 i sistnämnda stad med Helene Abelmann född 1880-07-28 i Jönköping. Dotter av köpmannen Abel Abelmann och Anna Rosalie Germaize.
 • 2. Agnes Cecilia, född 1885-06-05 i Boulogne-sur-Seine i Frankrike. Konstnärarinna. Se Biografica. Gift 1909-08-28 i Hälsingborg (V. Karups förs, Krist, vb) med bruksägaren Johannes John Olander direktör, född 1874-09-16 i Malmö. Från vilken hon blev skild gm Sthlm RR:s utslag 1942-08-17.

TAB 21

Harald, (son av Carl Fredrik Viktor, tab 19), född 1848-08-21 i Göteborg. Delägare i firman Gegerfelt & Weijdling i Göteborg. Kontrollant för undersökning av eldfarliga oljor i nämnda stad. död 1941-11-07 i Göteborg (Domk. förs, db 87). Gift där 1878-09-25 med Engel Charlotta Weijdling, född 1853-05-17 i Kalmar,. Död 1926-01-23 i Göteborg, begr. i Leksands socken, Kopp. Domk. förs,. Dotter av häradsskrivaren Carl Johan Otto Weijdling och Christina Charlotta Ekman.

Barn:

 • Anna Hellevi, född 1879-07-11 i Göteborg. Gift i Göteborg . Domkyrka förs. 1911-06-10 med med. licentiat Gustaf Axel Lindström, född 1882-10-27, från vilken hon blev skild genom Stockholm Rådhusrätts utslag 1928-07-25.

TAB 22

Carl Adolf, (son av Carl Adolf, tab 17), född 1779-12-23. Kadett vid amiralitetet 1785-06-27. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1787-05-30. Artilleriofficersexamen 1794-12-24. Löjtnant vid nämnda regemente 1799-09-30. Kapten därst. 1810-04-03. 2. Major vid Jönköpings regemente 1812-03-03. RSO 1814-05-22. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1815-07-11. 1. Major vid regementet 1816-09-24. Överstelöjtnant i regementet 1817-03-04. Överste i armén 1818-05-11. Generaladjutant 1836-07-04. Död 1837-03-14 i Jönköping. Gift 1812-08-30 i Aneboda kyrka Kronobergs län med Hedvig Maria af Klinteberg, född 1790-01-16 i Jönköping, död där 1864-03-18, dotter av presidenten Vilhelm Klinteberg, adlad och friherre af Klinteberg, och Hedvig Falk.

Barn:

 • Hedvig Mariana Adelaide, född 1813-06-12 i Jönköping, död där 1817-06-01.
 • Carl Vilhelm Fredrik, född 1815-09-11 i Jönköping. Student i Lund3 1831-10-05. Auskultant i Göta hovrätt. Extra ordinarie kanslist därst. Död 1837-05-19 i Jönköping.
 • Adelaide Charlotta Eleonora, född 1817-06-26 i Jönköping, död ogift 1895-06-30 i nämnda stad.
 • Hedvig Mariana Teresia (Teresina), född 1819-12-27 i Jönköping, död ogift 1905-05-29 i nämnda stad.
 • Clara Fredrika Aurora, född 1826-05-13 Riddersberg, död ogift 1904-12-05 i Jönköping.

TAB 23

Patrik Henrik Otto Magnus, (son av Carl Adolf, tab 22), född 1821-12-22 på Tolarp i Ödestugu socken, Jönköpings län. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1838-03-31. Officersexamen 1840-04-30. Underlöjtnant s. å. 21/12. Löjtnant 1850-06-05. Kapten 1862-07-09. RSO 1867-06-04. Förordnad att förestå kronohäktet å Långholmen 1870-08-00. T. f. direktör vid straffängelset i Landskrona s. å. 30/9. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1872-02-16. Major i armén s. å. 22/3. T. f. direktör vid länscellfängelset i Härnösand 1874-04-00. Direktör vid länscellfängelset i Falun 1875-06-07. Död 1879-02-28 i sistnämnda stad. Gift 1864-10-20 Vilhelmsberg, ]] med Hedda Maria Christina Geisler, född 1840-08-03 på Hestra i likanämnd socken, i Tofteryds förs, ]] Jönköpings län. Död 1869-12-19 i Borghamn i Roglösa socken, Östergötlands län. Dotter av bergmästaren Erik Tobias Geisler och Gustava Fredrika Sjögren.

Barn:

 • Hedda Gustava, född 1865-12-20 på Vilhelmsberg. död 1944-09-18 i Göteborg i (Jönk. Kristina db nr 127). Gift 1904-04-21 i Jönköping med bruksdisponenten (Moje) Mauritz Gunnar Nor Ekermann, född 1871-12-23 i nämnda stad.

TAB 24

Carl Erik, (son av Patrick Hinrik Otto Magnus, tab 23), född 1867-04-20 på Vilhelmsberg i Kvillinge socken, Östergötlands län. Volontär vid dalregementet 1884-10-20. Mogenhetsexamen 1886-05-29. Volontär vid Smålands grenadjärbataljon 1887-05-31. Sergeant s. å. 10/6. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1888-10-17. Underlöjtnant vid nämnda bataljon s. å. 9/11. Löjtnant därst. 1894-01-26. Underintendent i Intendenturkåren 1897-05-07. Redogörare vid Intendenturkårens huvudstation och adjutant hos generalintendenten 1897–1904. Intendent 1898-12-30. Regementsintendent vid Jönköpings regemente 1899, vid Svea artilleriregemente 1905-07-00. Chef för arméns intendenturförråd i Stockholm 1906. Till chefens för Lantförsvarsdepartementet förfogande i ärenden rörande arméns bokföring och redovisningsväsende 1907. Fältintendent av andra graden 1909-04-30. Fästningsintendent å Karlsborgs fästning s. å. i maj. RVO s. å. 6/6. Fördelningsintendent vid VI. arméfördelningen s. å. –1915. Major i intendenturkåren 1914-12-23. Fördelningsintendent vid IV. arméfördelningen 1915–1917. Överstelöjtnant vid Intendenturkåren 1915-10-23. Ledamot av Folkhushållningskommissionen 1916–1919. Överste vid Intendenturkåren 1917-05-19. Chef för arméns intendentsdepartements underhållsbyrå 1917–1927. RNO 1918-06-06. KVO2kl 1920-06-05. Delegerad för sjukvårdens ordnande i Norrbotten 1920. Arméförvaltningens ombud vid fiskerimässorna i Lysekil 1921, 1922, i Göteborg 1923, i Jönköping 1924 och i Kristianstad 1925. Ordförande i intendentursällskapet och i Intendenturkårens begravningskassor. Förordnad att tills vidare vara ledamot av statens lager- och fryshusstyrelse 1923-09-28. KVO1kl 1923-12-08. Avsked 1927-04-14 fr.o.m. s.m. 21. Chef för arméns tvättanstalt i Stockholm 1927–1934. Ledamot av Stockholms handelskammares skuljenämnd från 1930. Ordförande i Statens lager- och fryshusstyrelse sedan 1938. Gift 1900-10-17 i Göteborg med Maria Olivia Augusta (Maja) Brummer nr 1772 i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1891-01-28 i Falköping med bryggeridisponenten Carl Edvard Nilsson, från vilken hon 1899 blev skild, född 1864-05-13), född 1871-10-10 i Falköping. Dotter av borgmästaren Fredrik Otto Brummer, och Hilma Ottilia Sjöström.

Barn:

 • Maud Hedvig Maria Fredrique, född 1904-10-14 i Stockholm. Gift 1935-07-21 i Lidingö (vb nr 34) med ingenjören Peter Priklonsky från Ryssland, född (1900-11-13) 1900-11-26 i S:t Petersburg.
 • Ebba Maria Vilhelmina, född 1909-07-22 på Karlsborg i förs med samma namn, Skarab (Sthlm, K Svea art regementes förs, fb). Kanslibiträde i statistiska centralbyrån. GMnor.

TAB 25

Johan Fredrik, (son av Carl Samuel, tab 3), född 1746-02-21 på Grimmansmåla löjtnantsboställe i Algutsboda socken, Kronobergs län. Volontär vid Kalmar regemente2 1761-05-01. Rustmästare2 därst. s. å. 2/9. Korpral 17652. Förare2 1767-09-14. Sergeant 1773-10-31. Avsked 1778-06-23. Löjtnant vid Ölands frikår. Död 1823-03-23. Gift 1780-01-11 på Näshult i likanämnd socken, Jönköpings län med Maria Elisabet Ehrenström, född 1753-05-17 Kullebo, dotter av överjägmästaren Anders Ehrenström, och hans 2:a fru Catharina Petrosyna Elisabet Tovér.

Barn:

 • Carl Anders Göran, född 1780-11-14 i Skede socken, Jönköpings län. Volontär vid Kalmar regemente. Död 1802-06-04 i Bäckagården i Alsheda socken.
 • Christina Elisabet, född 1781-12-19, död 1782, 11 veckor gammal.
 • Christina Elisabet Fredrika, född tvilling 1785-05-29 i Alsheda socken, död ogift 1853-11-03.
 • Johan Elias, född 1791-08-25 i Alsheda Bäckagård, död 1792-05-30.

TAB 26

Gustaf Fredrik, (son av Johan Fredrik, tab 25), född 1783-04-18 Fagerhult : sergeant vid Kalmar regemente 1795-11-16. Avsked därifrån 1801-10-01. Dragon vid Smålands dragonregemente 1802-02-04. Korpral vid Smålands lätta dragonregemente 1803-03-15. Fanjunkare i regementet 1814-08-09. Avsked 1823. Bataljonsadjutant vid Jönköpings regemente. Fanjunkare därst. 1823-11-28. Svärdsman 1851-11-10. Avsked 1854-05-02. Död 1862-11-06 på bostället Botarp i Forserums socken, Jönköpings län. Gift 1835-08-25 med Catharina Magdalena Reenstierna, född 1793-09-29, död 1852-08-18, dotter av hovjägmästaren Jean Abraham Reenstierna, och Magdalena Carolina Papke.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1836-11-19, död s. å. 21/11.

TAB 27

Magnus Olof, (son av Johan Fredrik, tab 25), född tvilling 1785-05-29 i Alsheda socken, Jönköpings län. Volontär vid Smålands lätta dragonregemente 1798-12-16. Korpral därst. 1802-06-22. Kvartermästare 1810-11-01. Fanjunkare i regementet 1813-05-05. SMtf 1814. RRS:tGO5kl. Avsked 1836-12-31. Död 1837-11-02 i Jönköping. Gift 1818-12-29 med Eva Gustava Ekelund, född 1791 2098, död 1878-09-30 i Lund, dotter av kyrkoherden Jonas Ekelund och Anna Klow.

Barn:

 • Eva Sofia, född 1821-06-04 i Näshults socken, Jönköpings län, död ogift 1868-04-06 i Lund (Karlskrona stadsförs).
 • Carl Otto, född 1823-04-05. Inspektor. Död ogift 1855-05-27.
 • Charlotta Carolina Elisabet, född 1829-08-06, död 1869 i Kalmar. Gift 1857-07-29 i Vimmerby med kronolänsmannen, sedan bankkassören Johan Emil Bökelund i hans 1:a gifte (gift 2:o med Ingeborg Maria Sabelström), född 1826-04-04 i Ljungby socken, Kalmar län, död 1900-05-23 i Kalmar.
 • Carl Fredrik, född 1835-03-27 (2/3). Handelsbokhållare. Död ogift 1859-05-04 i Lund.

TAB 28

Johan Gustaf Magnus, (son av Magnus Olof, tab 27), född 1819-10-17 i Näshults socken, Jönköpings län. Student i Uppsala 1839-02-15 och i Lund 1841-10-21). Disputerade pro exercitio s. å. 22/11. Filol. Kandidatexamen 1842-06-20. Filosofie kandidat 1844-06-03. Disputerade pro gradu s. å. Promov. filosofie doktor s. å. 31/6. Docent i fysik vid universitetet i Lund 1847-11-02. Lektor i matematik och fysik vid högre allm. läroverket i Karlstad 1858-12-27. Död där 1879-03-13. Gift 1855-01-13 Bjärsgård s län med Hedvig Helena Ask, född 1829-06-08 vid Skarhult i likanämnd socken, Malmöhus län, död 1899-03-10 i Lund, dotter av lantbrukaren John Ask och Jakobina Petronella Modén.

Barn:

 • Magna Helena, född 1857-02-13 i Lund, död ogift 1923-07-01 i nämnda stad.
 • Ines, född 1859-03-23 i Lund. Kamrer i Lunds sparbank. Avsked 1919. Död ogift 1926-02-22 i nämnda stad.
 • Ellen, född 1861-02-02 i Karlstad. Död 1934-01-19 i Göteborg, Vasa förs,. Begr. å Lunds Norra kyrkogård, efter studier i Paris och England en tid privatlärarinna. Kontorist i Göteborg 1896-07-00.
 • Bror Magnusson, född 1864-01-05 i Karlstad, död där 1871-02-04.

TAB 29

Carl Magnusson, (son av Johan Gustaf Magnus, tab 28), född 1855-11-13 i Lund. Mogenhetsexamen 1875-05-27. Volontär vid Pontoniärbataljonen s. å. 1/7. Sergeant 1876-06-30. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1877-10-26. Underlöjtnant vid fortifikationen s. å. 16/11. Transp. till Vendes artilleriregemente s. å. 21/12. Löjtnant därst. 1884-09-12. Kapten 1893-09-15. Död 1905-01-31 i Kristianstad. Gift 1899-12-27 på Fredriksberg i Urshults socken, Jönköpings län med Selma Camilla Fredrika Bredberg, född där 1882-08-18. död 1941-05-27 i Lund (stads förs, db 233). Dotter av kronolänsmannen Johan Fredrik Bredberg och Camilla Thuleborg.

Barn:

 • Selma Carola, född 1904-10-02 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Filosofie magister. Avlade filosofie kandidatexamen vid universitetet i Lund 1926-05-31, filosofie licentiatexamen där 1934-05-31, amanuens vid universitetsbiblioteket därst. Gift 1935-08-10 i Lund (vb nr 114) med dr. phil. läraren i Polska språket vid Lunds universitet Sigismund Sygmunt Otto Roman Lacosinski från Krakow, född 1905-06-20 i Österike.

TAB 30

Adam Vilhelm, (son av Magnus Olof, tab 27) född 1825-06-28 Mölletorp. Handlande i Lund. Död där. 1908-08-21. Gift 1857-12-20 Eksväng, ]] med Charlotta Amalia Hyllén, född 1830-02-07 på Eksvång, i Gödelövs förs, Malmö.. Död 1907-09-17 i Lund, dotter av kantorn Nils Peter Hyllén och Elsa Lemke.

Barn:

 • Alma Elsa Gustava Vilhelmdora, född 1859-02-26, i Lund, liksom syskonen. Död 1934-05-05 i Lund. Gift 1880-04-17 i Lund med handlanden Per Emil Holmberg, född 1855-09-05 i nämnda stad, död där 1892-12-25.
 • Anna Julia Judit Maria, född 1861-01-21. Död 1934-06-02 i Ystad. Gift 1890-04-20 i Lund, Lunds stadsförs, med förste stadsläkaren i Ystad, med. licentiat Vilhelm August Carlsson Winther, född 1857-02-26 i Torrlösa socken, Malmöhus län, död 1926-03-27 i Ystad.
 • Eva Malin Hildur Augusta, född 1863-01-14. Död 1943-01-15 (Lunds stadsförs, db nr 13)
 • Amalia Cecilia Ester Adele, född 1866-07-16. Utexaminerad från seminariet för utbildande av lärarinnor för sinnesslöa barn 1887-05-28. Lärarinna i skolor för dylika barn t. o. m. 1902. Bokhandelsmedhjälpare i aktiebolag Gleerupska universitetsbokhandeln i Lund sedan 1903-02-01. Död 1930-02-08 i Lund ]] och begr. i Malmö.
 • Ida Teresia Constantia Sofia, född 1868-04-27, död 1871-04-13 i Lund.

TAB 31

Nils Olof Vilhelm Vilhelmsson, (son av Adam Vilhelm, tab 30), född 1865-02-28 i Lund. Utexaminerad från Malmö tekniska elementarskola 1888-06-06. Ingenjör vid armaturtabriken i Lund 1890. Överingenjör vid aktiebolag Nordiska armaturtabrikerna i Lund 1918. Disponent därst. 1926. Död 1934-07-07 i Malmö S:t Petri förs, ]] och begr. i Lund (Lunds db). Gift 1894-03-29 i Malmö med Hilma'' Alexandra Matilda Carlson, född 1872-07-29 i sista, stad. Dotter av expeditionsföreståndaren vid statens järnvägar Bengt Stefanus Carlson och Matilda Andersson.

Barn:

 • Ernst Gustaf Vilhelm Vilhelmsson, född 1895-04-03 i Lund, död där ]] 1900-01-24.
 • Margit Signe Elisabet, född 1901-04-05 i Lund. Stiftsjungfru. Död 1935-06-10 i Stockholm (Skeppsh. db). Gift 1920-11-25 i Lunds domkyrka med löjtnanten vid flottan Agne Johan Fredrik Löfgren, född 1896-12-29 i Stockholm. Kommendör.

TAB 32

Erik Albrekt, (son av Johan Fredrik, tab 25), född 1787-06-01 i Alsheda socken, Jönköpings län. Volontär vid Smålands dragonregemente 1800. Korpral därst. 1806-06-03. Fanjunkare i Smålands dragonregemente 1810-02-08. Fänrik vid skånska roteringen. Fänrik i armén 1811-03-12. Avsked 1840-12-31. Underlöjtnants n. h. o. v. 1842-08-30. Stadsfiskal i Mariestad. Död där 1857-12-11. Gift 1:o 1810-12-28, på Björkö Backgården i Björkö socken, Jönköpings län med Maria Catharina Ädelberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1801-01-24 med J. Södra Wallerman, från vilken hon blev skild), född 1783-11-06, död 1839-03-19, dotter av löjtnanten Johan Gustaf Ädelberg, och Anna Maria Papke. Gift 2:o 1842-06-24 med Sofia Schaerman , född 1813-10-13, död 1891-05-18 i Halmstad.

Barn:

 • 1. Johan Gabriel, Tillhör icke ätten, han var son till Maria Catharina Ädelberg i hennes 1:a gifte med kornetten Johan Gabriel Wallerman. Han var född Torsjö och upptog styvfaderns namn, vilket står särskilt angivet i dopboken. (Medd. av V. Ljungfors).
 • 2. Agnes Abela Maria, född 1844-01-16, död 1893-04-06 i Halmstad. Gift 1871-11-26 i Eskilstuna med tulldirektören och överinspektören vid packhusinspektionen i Göteborg, RNO, RVO, Johan Henrik Lindquist i hans 1:a gifte (gift 2:o 1894-06-04 i Göteborg med Agnes Maria Cecilia Bolander, född där 1862-03-25, dotter av tullförvaltaren Gustaf Teodor Bolander och Ida Carolina Gustava von Gegerfelt), född 1840-12-14, död 1923-02-13 i Göteborg.
 • 2. Hilma Amanda, född 1853-10-31, död 1856-04-03.

TAB 33

Axel, (son av Erik Albrecht , tab 32), född 1839-07-12 i Lidköping (enl. pastor i Jönköping, Sofia förs). Var en tid fotograf samt skrivare och sedermera agent och sakförare. Död 1913-03-27 i Jönköping östra förs, (db nr 34). Gift 1:o 1864-08-06 med Hilda Cecilia Wigandt, från vilken han 1883-06-20 blev skild genom Domkapitlets i Växjö skiljobrev, född 1825-11-25, död 1913-08-04 i Jönköping (enl. pastor därst., Sofia förs). Död 1913-08-04 i Jönköpnig V:a förs, ]] och begr. i Jönköpings östra förs, (V:a förs:s db nr). Gift 2:o 1886-10-10 i Jönköpings V:a förs, (vb nr) med Augusta'' Josefina Larsson, född 1862-10-11 Suttran, i Habo förs, Skarab. (enl. pastor i Jönköping, Sofia förs). Död 1926-08-04 i Jönköping, Christina förs,. Dotter av torparen Peter Johan Larsson och Christina Andersdotter.

Barn:

 • 1. Albrecht Eberhard, född 1865-02-24 i Jönköping. Se Tab. 34.
 • 2. Fritz Leopold, (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1887-10-29), född 1885-05-23 i Jönköping. Se Tab. 33B=E35
 • 2. Lilly, född 1887-04-12 i Jönköping. död 1942-03-15 i Göteborg (Örgryte förs, Göteborg. o. Bohus. db nr 67). Gift 1915-12-23 i Jönköpings östra förs, ]] med handlanden i Minneapolis, USA, Johan Viktor'' Lundberg, född 1882-09-01.
 • 2. Allan, född 1888-06-22 i Jönköping. Bosatt i Welch., MN, USA. Gift 1922-08-07 med Marta Viktoria Peterson född 1898-01-28.
 • 2. Vive, född 1889-10-27 i Jönköping. Fotograf i Jönköping. Gift 1823-12-15 i Stockholm, Storkyrkoförs, ]] med Rut Elsa Söderqvist, född 1881-05-03 i Norrköping. Dotter av posttjänstemannen Carl Anders Söderqvist och Charlotta Johanna Nilsson.
 • 2. Nanny, född 1890-10-30 i Jönköping. Gift 1914-12-10 i Göteborgs domk. förs, ]] med bolagstjänstemannen vid aktiebolag Svenska kullagerfabriken Ernst Erik Valdemar Svanström, född 1884-12-31. Inköpschef.
 • 2. Tage, född 1892-05-25 i Jönköping. Död 1893-01-02 i Jönköping.

TAB 34

Albrecht Eberhard, (son av Axel, tab 33), född 1865-02-24 i Jönköping. Mogenhetsexamen 1884-06-06. Student i Uppsala universitet 1885-10-15. Överflyttade till Nordamerika och var där anställd vid Edisons fabriker såsom elektrotekniker. Återvände till Sverige, där han varit privatlärare i Stockholm. Död 1925-04-29 i Stockholm, Maria förs,. Gift 1:o 1898-08-04 i USA med Selma Christina Henriksson, från vilken han blev skild 1906-10-02, född 1864-07-04 i Eda. Dotter av bokhållaren Anders Wilhelm Henriksson o. Britta Christina Werme. Gift 2:o 1906-11-25 i Stockholm med lärarinnan vid Maria folkskola i Stockholm Emma Augusta Lundh, född 1869-06-21, död 1927-04-00 i Stockholm. Lärarinna vid Maria folkskola i Stockholm. Död 1927-04-18 i Stockholm (Högalids förs, db nr 165). Dotter av ölutköraren Anders Lundh o. Emma Lovisa Persson.

Barn:

 • 2. Erik Albrecht, född 1907-08-24 i Stockholm. Handelsresande. Konsthantverkare. Chaufför. Gift 1940-12-14 i Stockholm (Johannes förs, Sth. vb nr. 337) med Anna Margareta Almén

TAB 35

Fritz Leopold, (son av Axel, tab 33), (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1887-10-29), född 1885-05-23 i Jönköping. Typograf. Gift 1915-03-06 i Sthlm Kungsholms förs, ]] med Inez Eleonora Albertina Persson, född 1896-06-11 i Malmö, S:t Pauli förs

Barn:

 • Axel, född 1915-07-31 i Stockholm, liksom syskonen. Chaufför. Se Tab. 35A.
 • Emil Leopold, född 1916-10-18, död s. å. 21/11 i Stockholm, Kungsholms förs,. Död s. å. 21/11 därst., Kungsholms förs,.
 • Lennart Olof, född 1917-10-06 i Stockholm, Kungsholms förs,. Död 1918-06-09 i Stockholm, Kungsholms förs,.
 • Britta Maria, född 1920-04-21 i Stockholm, Kungsholms förs,.
 • Inez Viola, född 1931-12-22 i Stockholm (Katarina förs, fb nr 655). Kontorist.
 • Axel, (son av Fritz Leopold tab 35), född 1915-07-31 i Stockholm, Kungsholms förs,.

TAB 36

Emil, (son av Erik Albrekt, tab 32), född 1848-08-03 i Varnhems socken, Skaraborgs län. Farm. Stud. examen 1868-06-22. Grosshandlare i Stockholm 1881. Död 1925-08-19 i Stockholm, S:t Görans förs,. Gift där 1873-12-20 med Hilda Teresia Ulrika Lebrechtin Elies, född 1851-07-14 i nämnda stad, död i Stockholm, Kungsholms förs, ]] 1920-06-21, dotter av byggmästaren Carl Fredrik Elies och Sofia Westergren.

Barn:

 • Hilda Fanny Elisabet, född 1877-10-15 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1933-02-02 på Högbo vid Falun. Gift 1905-10-05 med överläkaren vid Falu läns tuberkulossjukhus, med. licentiat Axel Valdemar Malmström, född 1876-10-19 i Gagnefs socken, Kopparbergs län.
 • Emil Rikard Mauritz, född 1879-12-23 i Stockholm. Kemigraf vid Grohmann & Eichelbergs zinkografiska konstanstalt 1898. Död ogift 1901-03-16 i Stockholm.
 • Ernst Georg Albrekt, född 1881-09-06 och död 1882-06-28 i Stockholm.
 • Fredrik Eli(e)s , född 1885-07-14 på Jakobsdal vid Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1906-05-22 . Efter 1924 kamrer i Sveriges industriförb. Gymnastikdirektör. Amanuens i Sveriges industriförbund 1919. Kontorschef därst. 1924. Gift 1921-11-13 med Ingegerd Maria Catharina (Inga) Dillner, född 1894-07-08. Dotter av distriktsveterinären Per Dillner och Jenny Johanna Westman.

TAB 37

Erik Vilhelm, (son av Emil, tab 36), född 1874-10-18 i Stockholm. Kemigraf vid Silfversparres nya grafiska aktiebolag 1897–1901. Föreståndare för Gegerfelts grafiska aktiebolag 1901–1902. Verkst. direktör därst. 1902–1906. Föreståndare för Stockholmstidningens grafiska anstalt 1906–1914. Redaktör. Gift 1:o 1898-11-20 i Linköping med Anna Elisabet Carlsson, född 1877-01-08 i nämnda stad, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1926-05-22. Dotter av lantbrukaren Jöns Carlsson och hans 1:a hustru Sofia Carlsson. Gift 2:o 1927-06-25 i Köpenhamn (Gbg dk. förs 54) med Gunvor Wadell född 1904-07-17. Dotter av Luther Wadell och Anna N.N.

Barn:

 • Brita Carin Elisabet, född 1900-02-12 i Stockholm. Gift där 1921-01-31 med löjtnanten i Västgöta reg:s reserv Carl Magnus Ludvig Magnusson född 1892-04-04 i Vänersborg.
 • Carin Anna Teresia (Therése), född 1903-01-19 i Stockholm. Kansliskrivare v statist centralbyrån GMnor.
 • Gun Ann-Mari Eriksdotter, född 1928-07-22 i Göteborg (Tyska S:ta Gertruds förs, fb nr 19). Sjuksköterska. Operationssköterska.

TAB 38

Ernst Otto Emilsson, (son av Emil, tab 36), född 1883-07-11 i Stockholm. Kontorist. Direktör i Grus- och sandaktiebolag i Stockholm 1919. Kamrer i Nya Murbruksfabrikens i Stockholm aktiebolag. Gift 1:o 1919-07-13 i Köpmanholm i Blidö socken, Stockholms län, ]] med Maria Eleonora Wetterström, född 1883-12-07 i Stockholm. Död 1934-12-29 i Stockholm. Dotter av grosshandlaren Carl Axel Wetterström och Selma Eleonora Aronsson.

Barn:

 • 1. Ernst Emil Lennart, född 1922-01-09 i Stockholm, Kungsholms förs,. Död 1923-05-07 därst. Kungsholms förs, (Solna förs, db).

TAB 39

Johan Adam, (son av Johan Fredrik, tab 25), född 1793-08-16 i Alsheda Bäckagård i Alsheda socken, Jönköpings län. Konstit. fänrik vid Jönköpings lantvärn 1808-06-11. Fänrik i armén 1811-03-12. Furir vid Kalmar regemente s. å. 21/10. Fänrik därst. 1812-07-21. 2. Löjtnant 1818-07-24. Stabskapten 1829-05-31. Kapten 1837-12-15. RSO 1839-07-04. 2. Major 1840-04-15. Avsked 1860-03-13. CXIVJoh:s medalj. Död 1870-03-25 i Vimmerby. Gift 1822-08-16 Kidanäs med Abela Petronella Keij, född 1798-09-16 på Edshult i likanämnd socken, död 1873-10-05 i Vimmerby, dotter av ryttmästaren Jakob Magnus Keij och Charlotta Sofia Hammarberg.

Barn:

 • Adelaide Charlotta Elisabet, född 1823-07-19 Åkersberg, död ogift 1875-04-27 i Vimmerby.
 • Sofia Ulrika Johanna, född 1825-02-03 på Åkersberg, död 1853-06-02 Ekholm. Gift 1849-12-12 med bruksförvaltaren Zakarias Sandelin, född 1814-09-06.
 • Henrietta Aurora Cecilia, född 1828-10-30 på Åkersberg, död ogift 1909-12-29 i Vimmerby förs,.

TAB 40

Johan Christian, (son av Samuel Gegenfelt, adlad von Gegerfelt, tab 1), till Välinge i Väsehärads socken, Värmlands län. Född 1683-10-02. Korpral vid Upplands ståndsdragonregemente 1701. Fältväbel därst. 1702. Rustmästare 1703. Fänrik vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1704-10-26. Konfirm.fullm.5 1705-08-23. Löjtnant därst. 1706-10-24. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1709-03-02. Kaptens karaktär 1721-06-07. Avsked 1739-09-15. RSO 1751-12-04. Död 1755-06-18 på Välinge och begraven s. å. 18/7 i Väsehärads kyrka, varest hans vapen uppsattes. Han blev vid Poltava fången och förd till Saransk, därifrån han lyckades rymma 1721. Gift 1723-04-23 med Christina Maria Uggla, född 1686-01-06, död 1765-03-31 på Välinge, dotter av kaptenen Carl Uggla, och hans 1:a fru Christina Björnberg.

Barn:

 • Carolina Christina, född 1724-05-17, död 1761. Gift 1746-06-07 med sin mosters mans brorsson, kaptenen Lars Gustaf Granfeldt från Dal, född 1718, död 1763.
 • Elsa Margareta, född 1725-11-04, död 1726-02-10.

Källor

1At (RA). 2KrAB. 3Lsn. 4B. Schöldström, Svenskarne under Dannebrogen 1848–1850 (1903). 5Lk.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: