:

Bergencreutz nr 2146

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bergencreutz nr 2146 †

Adlad 1788-01-24, introducerad 1788. Utdöd 1832-01-07.


TAB 1

Israel Hansson. Bonde i byn Hunshult, Rogberga socken, Jönköpings län, död 1764-03-29. Gift med Elisabet Persdotter, död änka.

Barn:

 • Johannes Rogbergius, sedan Rogberg, född 1660-01-19 i Hunshult. Inskriven i Jönköpings (Växjö) skola 1673-01-27. Student i Åbo 1685. Prästvigd till pastorsadjunkt i Virestads pastorat av Växjö stift 1693. Rektor vid Jönköpings skola 1696. Fil. mag. i Åbo 1693 (1698). Prästvigd 1693. Kyrkoherde i Unnaryds och Jäluntofta församlingars pastorat av Växjö stift 1702 (1700). Kontraktsprost 1725. [Johannes rogbergius' egen levnadsbeskrivning (H. F.)]. Död 1728-07-05 i Unnaryds prästgård. Gift 1696-09-30 med Christina Hellman, född 1680-07-12 i Kristianstad, död 1760-01-16 Nässja Anders Hellman och hans 1:a fru Anna Rubenia.
 • Johan Rogberg, född 1716-01-16 Unnaryds prästgård. Inskriven i Visingsö skola 1725, i Växjö skola 1728 och i gymnasiet i Växjö 1729. Student i Lund (Lsn.) 1734-07-29. Fil. mag. i Lund 1738. Pastorsadjunkt i Skärstads pastorat av Växjö stift 1740. Gymnasiiadjunkt i Växjö 1743. Vice lektor vid Växjö gymnasium 1743. Prästvigd 1748. Rektor vid Växjö skola 1751. Lektor vid nämnda gymnasium 1760. Teologisk doktor 1768. Domprost i Växjö, tillika kyrkoherde i Nöbbele och Östra Torsås församlings pastorat samt häradsprost i Kinnevalds kontrakt, allt 1774. Var därjämte riksdagsman 1771 och 1778 och 1778 en av kronprinsen Gustaf Adolfs faddrar. Död 1785-05-28 i Växjö. Gift 1746 med Eva Sofia Algera, född 1725-02-25, död 1791-12-24 i Växjö, dotter av kyrkoherden i Åsheda pastorat av Växjö stift Lars Algerus och hans 3:e fru Catharina Isabella Monpenne.
 • Johan Rogberg, adlad Bergencreutz, född 1747, död 1829. Se Tab. 2
 • Lars Algerus Rogberg, adlad Bergencreutz, född 1753, död 1821. Se Tab. 3.

TAB 2

Johan Rogberg, adlad Bergencreutz (son av Johan Rogberg, Tab. 1), född 1747-03-12. Student i Lund 1762-04-19. Auskultant i Göta hovrätt 1767. Auditör vid Smålands kavalleriregemente 1771. Häradshövding i Konga, Uppvidinge och Östra härader i Småland 1776. Vice sekreterare i bondeståndet 1778. Lagmans titel 1779. Adlad jämte brodern 1788-01-24 (introducerad 1788 under nr 2146). RVO 1800-06-14. Död 1829-03-05 Torsjö [Lsn]. Gift 1:o 1779-06-28 med Emerentia Magdalena Dahl, född 1751-05-20, död 1788-06-02 på Kampen vid Växjö, dotter av kamreraren Jonas Jakobsson Dahl och Anna Maria Rückersköld. Gift 2:o 1804-12-11 i Växjö med Catharina Maria Apiarie i hennes 2:a gifte (gift 1:o med domprosten i Växjö, teologisk och jur. doktor Samuel Cronander, född 1719, död 1801-04-10), född 1754-03-20, död 1810-10-08 på Kampen, dotter av apotekaren i Växjö Fredrik Vilhelm Apiarius och Maria Wedige.

Barn:

 • 1. Johan Reinhold, född 1780-04-08. Student i Lund (Lsn.) 1797. Jur. examen (Lsn.) 1798-05-16. Auskultant i Göta hovrätt. Död 1800-09-19 på Kampen.
 • 1. Charlotta Sofia, född 1781-08-20, död 1816-12-06 på Torsjö. Gift 1801-12-24 på Kampen med sin kusin ryttmästaren Fredrik Adolf Hedenstierna, född 1770, död 1811.
 • 1. Gustaf Fredrik, född 1783-04-16 i Växjö. Student i Lund (Bsh.) 1797. Avlade hovrättsexamen (Bsh.) 1798-05-16. Auskultant i Göta hovrätt 1798-07-06. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1801-11-00. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen (Bsh.) 1806-10-06. Vice häradshövding (Bsh.) 1806-05-20. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1807-07-26. Kanslist 1809-06-29. Protokollssekreterare 1810-09-24. Assessor i förutnämnd hovrätt 1816-03-12. Hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge 1821-03-20. RNO 1825-05-11. Död ogift 1832-01-07 i Kristianstad.

TAB 3

Lars Algerus Rogberg, adlad Bergencreutz (son av Johan Rogberg, Tab. 1), född 1753-12-04. Student i Lund. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1769-07-20. Korpral vid Smålands kavalleriregemente1771-06-04. Kornett 1772-06-17. Löjtnant 1777-03-19. Ryttmästare 1781-08-20. Regementskvartermästare 1783-04-30. Avsked från regementet 1785-12-14. Anställd vid generalstaben 1788-05-28. RSO. Adlad jämte brodern 1788-01-24 (introducerad 1788 under nr 2146) major och överadjutant 1792-08-06. Stallmästare hos konungen 1793-11-26. Överste i armén 1802-05-12. Anställd vid södra arméns generalstab 1808-07-19. Generalintendent vid kustartilleriet 1809-01-05. Anställd vid kronprinsens generalstab 1813-03-30. Myntmästare 1819-10-12. RRS:tWIO3kl och PrOPlemér. Död 1821-06-12 i Stockholm. Gift 1783-12-21 i Alingsås med friherrinnan Charlotta Gustava Koskull, född 1757-12-11, död 1803-09-06 i Stockholm, dotter av ryttmästaren friherre Anders Gustaf Koskull, och friherrinnan Catharina Charlotta Koskull.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1786-01-15. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Avgick därifrån (Hc.) 1799-02-09. Stallpage hos konungen 1802-10-06. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1803-02-13. Död 1806-02-05 i Bordeaux.
 • Sofia Charlotta, född 1787-05-30. Stiftsjungfru. Död 1805-04-20 i Kungsholms församling, Stockholm och begraven 1805-04-23.
 • Ulrika Mariana, född 1788-08-15. Stiftsjungfru. Död 1801-09-20 i Kungsholms församling, Stockholm och begraven 1801-09-23.
 • Lovisa Sofia, född 1791-03-07, död 1793 och begraven 1793-07-31 i Ronneby.
 • Amalia Augusta, född 1793-08-31 i Ronneby, död 1811-10-18 i Stockholm och begraven 1811-10-21.
 • Lovisa Aurora, född 1796-09-22 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1864-10-16 Haga. Gift 1:o 1822-10-15 Vasa med kaptenen Fredrik Ludvig Trafvenfelt, född 1786, död 1825. Gift 2:o 1831-09-22 med kaptenen vid Hälsinge regemente, majoren i armén, RSO, Johan Erik Bergstedt, född 1801-08-16 i Stockholm, död 1873-09-28 i Arbrå socken.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: