:

Lithman nr 648

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1654-06-02, introducerad 1655. Utdöd 1674-05-21.

TAB 1

Nicolaus Jacobi Bothniensis, född 1578 i Västerbotten, † i Örebro 1655-10-03 och begraven i sakristian i Örebro kyrka, där hans gravsten lades samt över dörren dit uppsattes en tavla med en lång latinsk påskrift till förvarande av hans beröm och minne. Student i Uppsala 1599-01-30. Student i Wittenberg 1604-10-06 och magister där 1607-09-22. Återvände till Sverige 1608. Filosofieag. vid ett utländskt universitet. Hovpredikant 1609 hos Carl IX. Kyrkoherde i Nyköpings östra eller Allhelgona samt Svärta församling av Strängnäs stift 1610 och i Örebro 1618. Tillika præpositus generalis över alla landsförsamlingarna i Närke och inspektor generalis över skolan i Örebro. Han kom i tvist med Örebro borgerskap om kvicktiondet av slottsladugården, där han tidigare fått två oxar. Gift 1609-12-03 i Nikolai församling (Wn.), Stockholm med Anna Börjesdotter född 1590. Dotter till kyrkoherden i Nederkalix Birgerus Erici, som tillhörde en gammal prästsläkt.

Barn:

  • Carolus Nicolai Lithman, född 1612, † 1686. Se Tab. 2.
  • Jakob Lithman, adlad Lithman, född 1611. Vice lagman. † 1674. Se Tab. 3.
  • Christina Lithman, † 1656. Gift med Tomas Clerck född 1614, † 1682.
  • Elisabeth Lithman född 1624-05-11 i Örebro, † 1659-04-30 i Köping. Gift 1647-01-01 troligen i Örebro med kyrkoherden i Köping Petrus Olai Wibyensis född 1611-09-22 i Viby, † 1662-12-09 i Köping, i hans 1:a gifte. Hans 2:a gifte 1660 med Christina Rudbeckia född 1620-11-00 i Västerås, † 1699-01-11 i Norrbärke/X, i hennes 2:a gifte. Dotter till biskop Johannes Johannis Rudbeckius och Magdalena Hising, Hennes 1:a gifte 1635-06-21 i Västerås med lektorn där Simon B. Arbogensis, † 1649-03-21 som pastor primarius i Stockholm.

TAB 2

Carolus Nicolai Lithman född 1612-12-12 i Allhelgona församlings prästgård, Stenbro, † natten till den 14 oktober 1686 i Strängnäs och begravd i Strängnäs domkyrka, där hans gravsten med svenska verser och hans epitafium med latinsk inskrift på en marmortavla finns. Han och hans syskon tog släktnamnet efter grekiska ordet Litos, vilket betyder sten. Student i Uppsala 1627-01-00. Student i Jena 1633 och magister i Rostock 1638. Teologie adjunkt vid Uppsala akademi 1641. Vice teologie professor vid Uppsala akademi 1642. Teologie lektor vid Stockholms gymnasium och tillika kyrkoherde i Solna 1643. Fjärde teologie professor vid Uppsala akademi 1648-01-15. Tillika kyrkoherde i Danmarks prebendesförsamling 1656. Förste teologie professor och båda församlingarnas i Uppsala kyrkoherde (domprost) 1670-02-22. Teologie doktor 1670. Biskop i Strängnäs stift 1674-07-14. Hans barn adlades 1682-04-24 med faderns släktnamn introducerades under nr 1015. Gift 1643-12-03 med Anna Lenaea Clo född 1617-10-26, † 1693-09-15 och begravd 1694-02-20 i Uppsala domkyrka. Dotter till ärkebiskopen i Uppsala doktor Johannes Canuti Lenaeus och Catharina Kenicia eller Könick/König? Åker/D CI:1: Relation ang. biskop Lithmans tillträde 1674. Vedleveranser till biskop Lithman 1676. Bou Uppsala RR o Mag F IIa:2 1694-05-01 nr 216.

Barn:

TAB 3

Jakob Lithman till Ingelmark och Jakobslund. Född 1611-04-28 på prästgården Stenbro vid Nyköping, † 1674-05-21 (enligt hans epitafium dog han först på 1680-talet) och slöt själv sin adlad ätt samt begraven i Örebro kyrka, där hans vapen finns. Student i Uppsala 1627-01-00 och i Rostock 1633-06-00 (At (P.) Borgmästare i Örebro 1641-10-05. Assessor i Göta hovrätt 1646-06-19 med nådig befallning att så ställa sina sysslor, att han även kunde förestå borgmästartjänsten. Underlagman i Värmland 1647. Adlad 1654-06-02 och introducerad 1655 under nr 648. Vice lagman i Västergötland och på Dal. Gift 1639-01-06 med Brita Uppe född 1617-11-16, † 1678-10-07. Dotter till borgmästaren i Örebro Arvid Bengtsson och Ingeborg Olofsdotter, som var faster till kamreraren Anders Bohm Bohm.

Barn:

  • Ingeborg Lithman levde som änka 1693. Gift 1669-08-29 med hovkamreraren Jonas Andersson Österling född 1627, † 1691, i hans 2:a gifte.
  • Fyra söner och fyra döttrar alla döda i barndomen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: