:

Österling nr 662

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Österling nr 662
Vapensköld för adliga ätten Österling nr 662

Adlig †

Adlad 1660-02-06. † 1739-06-21

TAB 1

Jonas Andersson Östling adlad Österling till Gottenvik i Häradshammars sn/E född 1627-07-06 i Norrköping, † 1691-08-01 i Jakob/A, begraven i Riddarholmen/A och 1691-11-06 jordfäst i Örebro kyrka, där man kan se hans vapen på en pelare framme vid koret. Son till Anders Mattsson Upplänning och Anna Stigh Källa Beskrifning om upstaden Örebro s180. Bokhållare vid svenska ambassaden till Moskva 1647, fältkassör vid svenska armén 1648, hovbokhållare 1650, hovkamrerare 1655. Gift 1:o 1660-04-27 med Helena Gyllenadler född 1640-12-25, † 1665-05-28 i Nikolai/A, begravd i Katarina/A. Gift 2:o 1669-08-29 med Ingeborg Lithman född 1627-07-06, levde som änka 1693. Not.:En "son" död 1679-02-15 i Maria/A. Ett "barn" (Elisabet Sofia) död 1688-07-13 i Riddarholmen/A. En "dotter" död 1690-02-28 i Riddarholmen/A. Ett "barn" (Matts) död 1692-12-21 i Jakob/A. En "son" död 1693-11-29 i Jakob/A. "Svärmodern" död 1680-01-13 i Maria/A.

Barn 1:a giftet:

 • Anna Österling. Gift med N.N. Edberg.

Barn 2:a giftet:

 • Brita Österling född 1671-10-28, † 1714-08-02 vid Sätra hälsobrunn i Kila sn/U och begraven s.å. 4/8 i Kila kyrka. Gift 1699-06-20 i Riddarholmen/A med generallöjtnant Gabriel Cronstedt i hans 1:a gifte.
 • Carl Gustaf Österling född 1673 och döpt 14/6 s.å., † ogift 1732-12-29 i Tyska kyrkan/A. Generalauditör vid Västerbottens regemente. Han hölls fången vid Poltava 1709-06-28 och förd till Kasan. Översättare och psalmförfattare utöver sin militära bana.
 • Helena Catharina Österling född 1674-08-28 i Storkyrko/A. Gift med tullinspectorn och rådmannen i Örebro Carl Öhr, † 1727-06-23 i Örebro.
 • Anders Jakob Österling. Student i Uppsala 1683-05-10 och sedan i Åbo 1687-1688.Referenser: HYK frk., Index s144b. (se: Andr. Jacobi), se J. Vallinkoski, Åbo akademis avhandlingar 1642-1828. HYKJ 30 (1962-66) #4257G. Se V. Lagus studentmatrikel (1889-91) s232 (XLVIII); V. Lagus Studentexamen. Tillägg (1906) s39 (XLVIII); Uppsala univ. matr. I 1595-1700 (ug. A. Andersson m.fl. 1900-11) s283. Yrjö Kotivuori, Studentbok 1640-1852: Anders Jakob Österling. Onlinepublikation 2005. Källa: Helsingfors universitets studentmatrikel 1640-1852. I lantmäterikontorets tjänst 1692. Hans vidare öde är hittills helt okänt.
 • Jonas Österling, † ung.
 • Ingeborg Christina Österling, † 1720 och begravd 11/3 s.å. okänt var men möjligen inne i Örebro kyrka där fadern är begraven. enligt bou. bodde hon på Myrby gård Skuttunge/C. Bouppteckning efter hennes finns: Örebro RR F2:3:734-755. Äktenskapet troligen barnlöst. Gift med kaptenen vid Västmanlands regemente Christoffer Thuring † 1719-02-24, i hans 2:a gifte (1:a giftet med Anna Maria Funck, dotter till bruksägaren Simon Simonsson Funck och Christina Christiernin).
 • Johannes Österling döpt 1680-05-11 i Riddarholmen/A. Hans öde är helt okänt.
 • Matts Österling döpt? 1680-05-11, † 1692-12-21 i Jakob och själaringning s.å. 24/12 i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • Ulrika Österling född 1681.
 • Mattias Österling döpt 1682-01-17 i Riddarholmen/A.
 • Hedvig Eleonora Österling döpt 1683-05-25 i Riddarholmen/A.
 • Adam Österling döpt 1684-06-09 i Stockholm, † 1693-08-05 på Mälby i Tillinge sn/C.
 • Eva Maria Österling döpt 1685-10-19 i Riddarholmen/A.
 • Elisabet Sofia Österling döpt 1687-03-07 i Riddarholmen/A, † 1688.
 • Jonas Österling född 1689-04-14, † 1739. Se Tab. 2.

TAB 2

Jonas Österling född 1689-04-14 i Riddarholmen/A, † 1739-06-21 i Fredrikshamn och slöt ätten på svärdssidan. Volontär vid fortifikationen i Stockholm 1706, konduktör vid fortifikationen i Riga 1709-08-30, fången där 1710-07-01, hemkom till Sverige 1711, löjtnant vid fortifikationen i Karlskrona 1712-08-08, fången vid Tönnigen 1713-05-16, hemkom till Sverige 1714-05-00, löjtnant konfirm. fullmakt 1715-03-31, kapten vid fältartilleriet samma dag, fången vid Stralsund 23/12 samma år, hemkom till Sverige 1717-07-00, äldste fyrverkerikapten 1717-08-22, majors grad 1719-12-02, sekundmajor vid fältartilleriet 1721-06-27, tygmästare därstädes 1729-12-06, överstelöjtnant vid artilleriet i Finland 1734-11-14. Gift 1730 med Agneta von Bromell född 1708-10-00, † 1732-06-16.

Barn:

 • Magnus Österling född 1731, † före fadern.

Utan känd härledning

 • Samuel Österling. Överste och kommendant på Iglau, av sachsisk släkt (gift med Barbara von Eichstädt, dotter av pommerska lantrådet Ernst Dubislaw von Eichstädt till Gross-Küssow). Hans dotter Maria Elisabeth Österling, † 1678. Gift 1670 med översten Gustaf Adolf Horn af Åminne
 • Wälborne Carl Österling dopvittne 1691-06-01. (troligen sonen Carl Gustaf från 2:a giftet se TAB 1) Tillinge C:2 s12h.
 • Wälborne Anna Österling dopvittne 1691-06-01. (troligen dottern från 1:a giftet se TAB 1) Tillinge C:2 s12h.


: