:

Mannerheim nr 1260

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Mannerheim nr 1260 †

Adlad 1693-03-18 introducerad 1693. Ättens sist levande manliga medlemmar upphöjda i friherrligt stånd 1768-02-29.

Litteratur: B. Lesch, Carl Erik Mannerheim. I (Helsingfors 1924).


TAB 1

Henrik Marhein. Född 1618, sannolikt i Holland. Inflyttade till Gävle omkring 1640. Vann burskap i Gävle 1651-10-15. Delägare i och förvaltare vid Tolffors bruk i Valbo socken, Gävleborgs län. Förordnades 1659 om våren till bokhållare i (Palmstruchska) banken. Död 1667-06-16 i Stockholm och ligger med sin hustru begraven i Storkyrkan. Gift 1650 med Margareta Olofsdotter Gammal, död 1674-06-14 i Stockholm, dotter av borgaren i Gävle Olof Gammal och Helena Nilsdotter.

Barn:

 • Augustin Marhein, adlad Mannerheim, till Vrå i Tibble socken, Uppsala län som han köpte 1710. Född 1654-12-02 i Gävle. Blev efter idkade studier och vidlyftiga utrikes resor förvaltare av de Oxenstiernska godsen i Estland 1684–1694. Adlad 1693-03-18 (introducerad 1693 under nr 1260). Anställd i exekutionskommissionen 1696. Ledamot av exekutionskommissionen 1699-12-01. Död 1732-04-09 och begraven i Tibble kyrka. Gift 1688-05-03 med Anna Elisabet Olderman, adlad och adopterad Cronstedt B, född 1665-05-29. Död 1737-07-21, dotter av handelsmannen i Stockholm Anders Olderman och Anna Gerdes.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1689-08-23, död 1723-08-25. Gift 1709-09-30 med översten Johan Jakob Scheffer, adlad Ehrensvärd, i hans 1:a gifte, född 1666, död 1731.
 • Christina Elisabet, född 1690-10-06, död ogift 1737-02-20.
 • Catharina, född 1691-11-08, död ogift 1727-10-09.
 • Mårten, född 1693. Tygmästare. Död 1738. Se Tab. 2
 • Carl Anders, född 1694-03-04. Överfyrverkare . Sekundlöjtnant vid fältartilleriet 1717-08-22. Död ogift 1717-12-15 i Norge.
 • Gustaf Henrik, friherre Mannerheim, född 1695, död 1777. Se friherrliga ätten Mannerheim, Tab. 1.
 • Maria Augusta, född 1700-12-03, död 1754-04-10. Gift med kaptenen vid artilleriet Gilius Seth, död 1755-02-02.
 • Hedvig, född 1702-11-05, död ogift 1755-05-03.
 • Johan Augustin, friherre Mannerheim, född 1706, död 1778. Se friherrliga ätten Mannerheim, Tab. 2.

TAB 2

Mårten (son av Augustin Marhein, adlad Mannerheim. Tab. 1), född 1693-04-12 i Stockholm. Volontär vid fortifikationsstaten i Stockholm 1707. Konduktör vid fortifikationsstaten i Kalmar 1709-12-19. Fänrik vid skånska fältartilleriregementet 1710-05-13. Löjtnant 1710-06-00. Överlöjtnant 1711-09-18. Artillerilöjtnant i Kristianstad 1712-05-19. Konfirmationsfullmakt 1715-03-31. artillerikapten 1717-08-22. Tygmästare vid artilleriet i Stockholm 1734-11-14. Död 1738-01-31. Blev vid belägringen av Stralsund fången hos Brandenburgarna. Gift med Sofia Metta Grissbach, född 1702-02-14 Salnecke, död 1781 (före 7/6) i Stockholm, dotter av majoren Georg Fredrik Grissbach, och Margareta Metta Blixencron.

Barn:

 • Carl, död som barn före fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: