:

Brunell nr 752

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Brunell nr 752 †

Adlad 1650, introducerad 1668. Utdöd efter 1736.


TAB 1

Johan Brunelle. Borgare i Ückermünde. Gift med Maria Adelberg.

Barn:

  • Christoffer Brunell, adlad Brunell, till Plauentin i Caminska kretsen i Hinterpommern, som han köpte 1654, och Engelswacht i Greifwaldska kretsen i Vorpommern. Född 1616-02-18 i Ückermünde. Page hos morbrodern, kejserlige kavallerimajoren Adelberg 1626. Fången av svenskarna 1630. Ryttare vid greve Gustaf Gustafssons (av Vasaborg) livländska kavalleriregemente 1630. Kornett vid Duvallska kavalleriregementet 1639. Löjtnant vid Duvallska kavalleriregementet. Kaptenlöjtnant vid Gustaf Horns kavalleriregemente 1640. Ryttmästare vid Gustaf Horns kavalleriregemente 1642. Major 1647. Överstelöjtnant 1647. Avsked 1649. Adlad 1650-10-08 (sönerna introducerade 1668 under nr 752). Överstelöjtnant i Brandenburgsk sold. Överste i Brandenburgsk sold 1656. Ihjälstucken 1656-10-09 i Goldab av en svensk fänrik och begraven 1657-06-18 i Gross-Gestins kyrka. Gift 1639 i Lemberg med Anna Rohden i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1668 med överstelöjtnanten Carl Albrecht Gärtfelt, nr 307, i hans 1:a gifte), död 1675 före 1675-05-07, dotter av borgaren i Colberg Christoffer Rohden.

Barn:

  • Johan. Levde 1682.
  • Christoffer Johan Stefan. Överstelöjtnant. Se Tab. 2
  • Anna Lovisa, levde 1676. (At (Sch).)

TAB 2

Christoffer Johan Stefan (son av Christoffer Brunell, adlad Brunell, Tab. 1), överstelöjtnant och generaladjutant. Begraven i Reinckenhagen i Pommern. Gift 1676 med Regina Klinckow, född 1658-09-10, dotter av rådsförvanten i Stralsund Martin Klinckow och Maria von Schewen samt syster till herrarna Klinckow, adlade Klinckowström.

  • (?) Barn:
  • Johan Christoffer, född 1679 i Pommern. Konstapel vid artilleriet i Stralsund 1693. Förare vid Stralsundska infanteriregementet 1696. Sergeant vid Stralsundska infanteriregementet 1697. Fältväbel 1697. Fänrik 1702-08-23. Löjtnant 1706-09-26. Kapten 1713-01-04. Konfirmationsfullmullmakt. 1715-01-04. Fången 1715-12-23 vid Stralsund. Hemkom 1717-05-00. Placerad vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1717-05-28. Avsked 1719-09-30. Erhöll pension 1732-04-03. Död 1736-12-00 i Stockholm i Tyska församlingen, Stockholm. Gift med Beata Catharina Bråkenhielm, född 1683-03-05, död 1721 i barnsäng, dotter av ryttmästaren Peder Svensson Bråk, adlad Bråkenhielm, och Beata Catharina Lood i Småland.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: