:

Falkengréen nr 343

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Falkengréen nr 343 †

Adlad 1645-12-24, introducerad 1647. Ättens sist levande medlemmar upphöjda i friherrlig värdighet 1771-10-15.

Denna släkt har förr uppgivits hava samma ursprung som oriktigt tillskrivits Bureätten. Måhända kan man såsom stamfader antaga bonden Sigge Falesson i Byrestad i Sköns socken i Medelpad, som levde i början av 1500-talet och var gift med Ramfrid Christoffersdotter. Han skall hava haft sönerna Christoffer och Johan. Christoffer Siggesson uppgives hava varit hövidsman vid konung Erik XIV:s livvakt och sedan överste för krigsfolket i Norrbotten och Medelpad samt säges hava blivit adlad av konung Johan III. Detta synes dock vara en förväxling med (brodern?) Johan Siggesson till Svartingstorp och Stäflö i Åby socken, Kalmar län, fältöverste och befallningsman på Vadstena slott, vilken adlades 1572, död barnlös och begraven i Åby kyrka. Såsom son till Christoffer Siggesson uppgives kyrkoherden Sigge Christoffersson, vilken är ättens förste med full säkerhet kände stamfader.


TAB A

Sigge Christoffersson, född omkring 1556. Sändes vid 16 års ålder till Kalmar skola. Prästvigd 1583. Kapellan i Växjö 1584. Huspredikant hos riksrådet Göran Claesson (Stiernsköld) Biby 1584. Komminister i Jäders församling i Strängnäs stift 1587. Bevistade Örebro möte mot liturgien 1588. Komminister i Taxinge församling 1589. Kyrkoherde i Stenkvista pastorat av samma stift 1590. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Prost och kyrkoherde i Eskilstuna 1609. Död i Eskilstuna 1643-05-03 och ligger jämte sin 1:a hustru begraven i Eskilstuna kyrka s kor [Hm]. Gift 1:o 1588-12-08 på Bro gård med Ebba Andersdotter, född i Gällstads socken, Älvsborgs län, död 1625-12-07. Gift 2:o med Carin Månsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Bettna pastorat av Strängnäs stift Abraham Kule, död 1619), dotter av kyrkoherden i Stigtomta och Nykyrka församlings pastorat av nämnda stift Magnus Petri (av samma släkt som friherrliga ätten Palmstierna och adliga ätten Schillerfelt) och hans 1:a hustru Margareta Jönsdotter [Hm].

Barn:

 • 1. Anders Siggesson, adlad Falkengréen Se Tab 1
 • Christophorus Siggonis, g. 1:o m. Elisabet Kula el­ler Lod, som var av samma släkt som ätterna Palmstierna och Schillerfelt. De hade en dotter, Maria Christoffersdotter Stenqvist, som blev gift med Germund Palm, adlad Cederhielm, †. 1635.
 • Kerstin, g. m. Peder Olofsson, befallningsman över VästerSysslet i Värmland.

TAB 1

Anders Siggesson, adlad Falkengréen, till Skälestad i Överenhörna socken, Södermanlands län, född 1595-07-05. Skrivare i kansliet 1617. Avsked 1621-05-22. Uppvaktade hos översten Cobron i Riga 1621. Fänrik vid överste Horns finska regemente. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1625. Kapten vid Södermanlands regemente 1630. Regementskvartermästare 1633. Hade 1634 uppsikt över arbetena vid Hjälmare slussverk och Arboga grav. Fullmakt såsom uppsyningsman över slussverket (slussbyggmästare) 1639-03-15. Major 1644. Fullmakt att förestå slussverken i riket 1645-12-20. Adlad 1645-12-24 (introducerad 1647 under nr 343). Avsked från sistnämnda befattning 1647-11-13. Död 1655-05-02 och begraven i Torshälla kyrka [Lsn]. Gift med sin styvsyster Maria Kula eller Lod, död före 1685-02-24, dotter av kyrkoherden Abraham Kule och Carin Månsdotter.

Barn:

 • Sigge (Sigismundus), var 1659-60 kornett vid Upp­ lands kav-reg,-levde ännu 1682 i jan. Löjtnant vid Kalmar regemente 1665. Kapten vid Kalmar regemente. Gift med Anna Ulfsax, dotter till kaptenen Gustaf Ulfsax, och Eliana Rääf i Småland.
 • Abraham, född 1630. Generalkvartermästarelöjtnant. Död 1677. Se Tab. 2.
 • Ebba Catharina. Gift med överstelöjtnanten Johan Thewitz, adlad Thewitz, död 1691.
 • Anders. Var 1657-59 kornett vid Upplands kav-reg. Död ogift.
 • Christoffer, född 1647. Överstelöjtnant. Död 1708. Se Tab. 5.
 • Johan, levde 1685-02-24. Var 1672 furir vid Skåne-Bohus-Jämtlands dragonreg. Död ogift.

[EÄ:I s785; EÄ:IV s630; EÄrätt; RKrA]

TAB 2

Abraham (son av Anders Siggesson, adlad Falkengréen, Tab. 1), till Friggeråker i Friggeråker socken, Skaraborgs län. Född 1630. Ingenjör vid fortifikationstältstaten 1658. Regementskvartermästare vid Skåne-Bohusläns dragonregemente 1660. Kapten vid Skåne-Bohusläns dragonregemente. Generalkvartermästarelöjtnant vid Magnus Gabriel De la Gardies armé i Västergötland 1676. Död 1677-07-25 sedan han sårats i slaget vid Landskrona 1677 [Mf]. 'Blev angiven för närmare bekantskap med sin hustrus halvsyster Ingeborg Gyllensting, varför han begav sig ur riket 1674, men fick lejd 1675-12-18 och friade sig med tolvmanna ed.' Gift 1664-07-04 Bålltorp med Märta Gyllensting, som levde änka 1679 men var död före 1705, dotter av regementskvartermästaren Johan Botvidsson, adlad Gyllensting, och hans 1:a fru Anna Maria Posse.

Barn:

 • En dotter, dödfödd 1665 och begraven i Farstorps kyrka, Kristianstads län.
 • Johan, född 1666-01-17, levde 1688, men var död 1695.
 • Abraham, född 1667-12-26, död 1668-02-04 och begraven i Friggeråkers kyrka
 • Anders, född 1668. Löjtnant. Död 1744. Se Tab. 3
 • Anna Maria, född 1672-12-17. Död 1673-05-18.

TAB 3

Anders (son av Abraham, Tab. 2), född 1668-10-30. Löjtnant. Död 1744-03-02 i Slätthögs socken, Kronobergs län. 'Han dömdes av Göta hovrätt för obevisliga beskyllningar att böta 60 daler s. m., vartill Kungl Maj:t 1727-06-23 lade förbud att längre bruka adliga namnet Falkengréen. Han antog då namnet Falkenblad, men fick 1728-06-22 restitutio honoris med villkor att framdeles ej med lastbarheter beträdas.' Gift med Emerentia Reutervall, född 1673, död 1732-10-05 Gripenberg, dotter av ryttmästaren Bengt Reetz, adlad Reutervall, och hans 1:a fru Emerentia von Mentzer.

Barn:

 • Emerentia Maria, född 1713, död 1770-07-30 på Knapagården i Västra Torsås socken, Kronobergs län. Gift 1732-12-28 i Slätthögs socken med hejderidaren i Småland Mattias Wittbom, död 1751 7/8 i Västra Torsås sn (Kron.).

TAB 4

Abraham (son av Abraham, Tab. 2), till Möckelsnäs i Stenbrohults socken, Kronobergs län. Född 1670-07-24. Beridare vid kungliga stallet. Volontär vid livgardet 1693. Avsked 1693-04-15. Förare vid änkedrottningens livregemente i Pommern 1693. Sergeant vid änkedrottningens livregemente. Fänrik vid bohuslänska skvadronen 1694-09-26. Avsked 1695-04-22. Kornett vid Bohusläns kavalleriregemente 1701. Löjtnant vid Bohusläns kavalleriregemente 1704-03-09. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1709-11-12. Majors avsked 1727-01-19. Död 1738-07-10 på Möckelsnäs och ligger jämte sin fru begraven i Stenbrohults kyrka. Han blev i slaget vid Hälsingborg blesserad och fången. Gift 1708 med sin syssling, friherrinnan Ebba Catharina Cederhielm, född 1665, död 1754-09-12 på Möckelsnäs, dotter av landshövdingen Germund Palm, adlad och friherre Cederhielm, och Maria Christoffersdotter Stenqvist.

Barn:

 • Maria Märta, född 1710, död 1710.
 • Germund Abraham, friherre Falkengren, född 1713, död 1785. Se friherrliga ätten Falkengren, Tab. 1.

TAB 5

Christoffer (son av Anders Siggesson, adlad Falkengréen, Tab. 1), född 1647 i Närke. Page hos greve Arvid Wittenberg. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente. Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1675-07-16. Major 1677-09-07. Överstelöjtnant samt kommendant i Kalmar 1696-12-31. Död 1708 i Kalmar och begraven 1708-09-12 i domkyrkan, Kalmar varest hans vapen uppsattes (numera deponerat i Kalmar museum). Gift 1:o med sin syssling Ebba Catharina Schillerfelt, dotter av assessoren Samuel Schillerus, adlad Schillerfelt, och Elisabet Buræa. Gift 2:o med Christina Margareta Klingspor, död 1704-03-29 i Kalmar, dotter av jägmästaren Johan Gustaf Klingspor, och Margareta Helena Reuter af Skälboö. Gift 3:o 1704 med Elisabet Stråle af Ekna i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Hans Mörner, i hans 2:a gifte, född 1670, död 1720. Gift 3:o med kaptenen Georg Soltner, död 1755-09-28), född 1686, död 1761-10-06 på Gårdveda eller Gottfridsdal i Gårdveda socken, Kalmar län, dotter av kornetten Magnus Stråle af Ekna, och Catharina Zelow.

Barn:

 • 1. Carl, född 1684-12-00. Arklimästare vid artilleriet. Dödsslagen 1703-11-00 av ett block på skeppet Marstrand och begraven i Kalmar domkyrka
 • 1. Abraham, född 1686. Amiral. Död 1752. Se Tab. 6
 • 1. Maria Elisabet, född 1688, död 1758-11-28 i Tuna socken, Kalmar län. Gift med inspektören Hans Funman.
 • 2. Margareta Ebba, född 1700 och döpt 1700-08-26 på Earyd i Fryele socken, Jönköpings län, död i Fryele socken 1795-02-07. Gift 1:o 1714 med löjtnanten Erik Gustaf von Hirscheit, död 1714-07-28. Gift 2:o 1725-05-06 med kaptenen vid Kalmar regemente Josua von Volschow, född 1693 i Greifswald, död 1732-09-27 i Kalmar. Gift 3:o 1735-08-17 med prosten och kyrkoherden i Fryele pastorat av Växjö stift Andreas Hök, född 1679-03-25 i Högabråten i Åkers socken, Jönköpings län, död 1766-09-03 i Fryele prästgård.
 • 2. Ulrika Christina, död 1704-03-18 i Kalmar.

TAB 6

Abraham (son av Christoffer, Tab. 5), född 1686-06-06 i Bohuslän. Volontär vid amiralitetet 1701. Konstapelmat vid amiralitetet 1704-02-20. Konstapel 1708-12-30. Extra ordinarie underlöjtnant 1710-05-06. Underlöjtnant 1711-07-30. Konfirmationsfullmakt 1712-12-02. Överlöjtnant 1716-01-11. Skeppskapten 1717-07-03. Placerad vid Ölands sjögasteregemente 1717-09-18. Amiralitetskapten 1729-01-14. Varvsmajor 1735. Ekipagemästare 1741-04-17. Schoutbynacht 1742. Vice amiral 1743-02-28. RSO 1748-09-26. Amiral och amiralitetsråd (At (P).) 1749-05-31. KSO 1750-04-17. Död 1752-11-03 i Karlskrona och begraven i stadskyrkan, Karlskrona. 'Han blev 1720 vid Fliseburg efter en skarp träffning och flere äntringar fången av ryssarna.' Gift 1718-04-02 med Christina Hammar, död 1752-06-19 i Karlskrona, dotter av handlanden i Göteborg N. N. Hammar.

Barn:

 • Ebba Catharina, född 1719-10-04 död 1762-04-03 i Karlskrona. (At (P).) Gift i Karlskrona 1739-10-23 med schoutbynachten Claudius Stauden, adlad von Stauden, i hans 2:a gifte, född 1684, död 1753.
 • Christoffer, friherre Falkengréen, född 1722, död 1789. Se friherrliga ätten Falkengréen, Tab. 5.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: