Af Darelli nr 2068

Från Adelsvapen-Wiki

2068.jpg

Adlig †

Adlad 1770-01-23, introducerad 1776, utdöd 1834-12-16. Kluven sköld vilken är ginstyckad i silver, blått, guld och rött.

TAB 1

Anders Nilsson, levde 1657. Kronobonde. Bonde i Torkelsryd i Brandstorps socken (Daretorps pastorat) Skaraborgs län [Hm]. Gift med Märta Andersdotter, levde 1644.

Barn:

 • Johan Andersson Darelius född omkring 1632, † 1694. Se Tab 2
 • Nicolaus Darelius född 1629, † 1684. Se: Darelius

TAB 2

Johan Andersson Darelius född omkring 1632, † 1694 i Alboga sn. Var under 1660-talet lagläsare i Vartofta härad Skaraborgs län [1]. Lagläsare och hemmansägare i Älvastorp, Alboga sn. Gift med Kerstin Andersdotter Högman, † 1720 i Alboga sn.

Barn:

 • Anders Darelius född 1680-11-02, † 1735-09-19. Se Tab 3
 • Karin Darelia född 1688 i Alboga sn/P. Alboga C:1 s224: Dopvittnen: Hustru Annika Omenia, löjtnant Jonas Loo, Anders Darelius, Daniel Kornman, jungfru Tolla Odelia, jungfru Brita Högdman(?).
 • Sven Darelius född 1691 i Alboga sn. Alboga C:1 s226: Elfastorp, efter födseln blev död (?).
 • Gustaf Darelius född 1692 i Alboga sn. Alboga C:1 s226: Elfvastorp, dopvittnen var hustru Annicka i Ulfstorp, hustru Karin i h...., föraren(?) Sven Jöransson , Erik i Alboga, pigan Rangild i Övre torp(?)
 • Kerstin Darelia född 1692 i Alboga sn. Alboga C:1 s226: Elfvastorp, dopvittnen var hustru Annicka i Ulfstorp, hustru Karin i h...., föraren(?) Sven Jöransson , Erik i Alboga, pigan Rangild i Övre torp(?)

TAB 3

Anders Darelius född 1680-11-02 i Alboga socken/P, † 1735-09-19. Student i Uppsala 1702. Pastorsadjunkt i Ods pastorat av Skara stift 17102, kyrkoherde där efter svärfadern 1714. Tillträdde 1716. Gift 1716-06-22 med Carin Rhyzelius född 1689 i Od sn, † 1735. Dotter till kyrkoherden i Ods pastorat av Skara stift Olaus Andreae Rhyzelius och hans 1:a hustru Sigrid Andersdotter, och syster till biskopen i Linköpings stift doktor Andreas Olai Rhyzelius vilkas barn blev adlade med namnet Odencrantz.

Barn:

 • Johan Anders Darelius adlad af Darelli född 1718-11-12 Se Tab 4
 • Sigrid Darelius född 1717, † 1778. Gift 1:o 1742-06-08 med lantjägmästaren Lorentz Bergendahl född 1704-01-11, † 1765-06-12. Gift 2:o med kyrkoherden i Tuns pastorat i Skara stift Daniel Fogelin i hans 1:a gifte.
 • Tullia Darelius född 1720, † 1790. Gift 1:o med faderns efterträdare magister Anders Winge född 1698-05-02 i Rångedal, † 1738-05-30. Gift 2:o 1739 med 1:a makens efterträdare Sven Brun född 1701-01-16 i Mariestad, † 1747-06-05. Gift 3:o med kronobefälhavaren Tore Sundler.
 • Anna Christina Darelius född 1722, † ogift 1743.
 • Olof Darelius född 1724-08-09 i Södra Ving/P, † 1798 el. 1799 i Fänneslunda sn/P. Mönsterskrivare och hemmansägare i Gårdabo, Fänneslunda sn. Gift 1746 i Upphärads sn/P med Ingeborg Davidsdotter född 1719 i Upphärads sn, † 1796 i Fänneslunda. Dotter till landsgevaldigern Josef Davidsson i Stora Boda, Upphärads sn och Annika Arvidsdotter Ekeberg.
 • Erik Darelius född 1728, † 1808. Sterbhuskamrer i Uppland.
 • Maria Darelius. Gift med rustmästare J. Lejon.
 • Isak Darelius. Gift med Johanna Maria Nentvig född 1764-07-23 i Stockholm.
 • Fredrika Darelius, † i Gustavi/O.

TAB 4

Johan Anders Darelius adlad af Darelli född 1718-11-12 i Ods prästgård. Student i Uppsala3 1737-07-28. Biträdande läkare vid Sätra hälsobrunn i Kila socken, Västmanlands län 1745. Intendent därst. 1748. Med. doktor 1749-04-27. Praktiserande läkare i Stockholm 1750. Assessor i kollegium medicum 1755-10-04. Överläkare vid Serafimerlasarettet 1758-05-13. Avsked därifrån 1772-03-07. Adlad 1770-01-23, men sköldebrevet utskrevs icke förrän 1773 (introd. 1776 under nr 2068). Ledamot av k. patriotiska sällskapet 1775. Avsked från assessorstjänsten 1780-01-19. Död s. d. och begraven i Gottröra kyrka i Uppland. Har av trycket utgivit Socken-Apothek (1760). Gjorde 1779-05-11 sin förvärvade egendom Vängsjöberg i Gottröra socken, Stockholms län till fideikommiss för sin ätt [SB]. Gift 1752-06-14 med Johanna Margareta Faggot, född 1732-10-03, död 1762-12-29 och begraven i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, dotter av advokatfiskalen Isak Faggot och hans 1:a hustru Margareta Carré.

Barn:

 • Johannes Darelius född 1753-03-18 i Stockholm, † s. å.
 • Andreas Darelius född 1754-03-21 i Stockholm, † s. å.
 • Johanna af Darelli född 1755-04-22 i Stockholm.
 • Isak af Darelli till Vängsjöberg född 1756-04-19, † barnlös 1834-12-16 på Vängsjöberg, nedlagd i familjegraven i Gottröra kyrka. Ätten utgick med honom på svärdssidan, varvid vapnet krossades av kammarherren friherre Carl Samuel Hermelin. Lanthushållare. RVO 1805-03-01. LVA 1812-10-28. Gift 1783-05-01 i Stockholm med Johanna Maria Nentvig född 1763, † 1828-10-06 på Vängsjöberg. Dotter till grosshandlaren Johan Christoffer Nentvig och Maria Elisabet Rachel.
 • Catharina Maria af Darelli född 1757-05-01 på Drottningholm, † 1838-04-12 på Vängsjöberg. Kallades Af Darelli till Vängsjöberg efter broderns död. Gift 1780-03-28 i Stockholm efter kungligt tillstånd 3 med kungliga bibliotekarien Adolf Fredrik Ristell född 1744-07-27 i Uppsala, † 18294.
 • Andreas Darelius född 1758-12-19 i Stockholm, † 1759 och begraven s. å. 8/7 i Jakob/A.
 • Fredrika af Darelli född 1761-03-06, † 1829-05-16 i Göteborg. Gift 1777-09-14 i Gottröra kyrka med biskopen i Göteborgs stift, doktor Johan Wingård född 1738, † 1818, vars barn blevo adlade med namnet af Wingård.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • 1 C. J. Ljungström, Vartofta härad och staden Falköping, s. 111. 2 Hm. 3 Um. 4 Pt VIII, s. 106–107.