:

Sundewall

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Isak Sundewall, född 1716 (källa: Genline ID 401.3.50900); borgmästare i Vadstena. Gift 1:o 1746-07-17: i Vadstena (källa: Genline ID 401.35.66100) med högäreborna jungfrun Brita Sophia Roland, född 1719, † 1762-01-28 i Vadstena (Guds nåd, såsom Guds barnas ädlaste tröst, under alt theras bekymmer: förestäldt i anledning af texten psalm. 94. v. 19. Uti en christelig lik-predikan öfwer ... nu hos Gud saliga fru Brita Sophia Roland, kongl. maj:ts trotjenares och : borgmästarens här i Wadstena ... Isaac M. Sundwalls, för thetta, högtälskada kära maka och husära, som efter en 43 åra lofwärd lefnad, slöt sin jordiska wandel den 28 januar. 1762, kl. half 11 för middagen, och blef med christloflige : cerimonier, under mycket och förnämt folcks närwaro, til sitt hwilorum i Wadstena stads kyrcko den 1. febr. beledsagad, af Jonas Wadsberg. Linköping, källa: Genline ID 401.35.85900), dotter till löjtnanten Gustaf Roland och Helena Catharina Göthe; 2:o med Hedvig Ekman, född 1733 (källa: Genline ID 401.3.50900).

Barn 1:o:

  • Adolf Sundewall, född 1749; fänrik; † 1803. se Tab 2.
  • Helena Sophia Sundewall, född 1750 (källa: Genline ID 401.3.50900). Gift 1768-08-15 i Vadstena (källa: Genline ID 401.35.66800) med handelsmannen Jonas Lundström, född 1728 (källa: Genline ID 401.45.49300).

Son 2:o:

  • Mattias Sundewall, född 1763; kyrkoherde; kontraktsprost; teol dr; † 1847. se Tab 3.
  • Jakob Sundewall, född 1769 i Vadstena; inspektor; hovrättsauskultant; † 1846 i Stockholm. Gift 1799 i Sövestads sn med Inga Catharina Öhrström, född 1779 i Ystad, † 1832 i Högestads sn, dotter till Johannes Öhrström och Inga Christina Hermanner.

TAB 2

Adolf Sundewall, (son till Isak Sundewall, Tab 1), född 1749-01-24 i Vadstena, dpt 25/1 (källa: Genline ID 401.35.75700); student i Uppsala 1767; förare; förares indelning 1771; fänrik i reg:tet 1790-03-24; avsked 1791; fänrik vid Kajana bataljon; † 1803 i Kuopio, Finland. Gift 1:o 1770-11-27 i Vadstena (källa: Genline ID 401.35.66900) med mademoiselle Margareta Johanna Öhrlin, född 1748, † 1784. 2:o 1791 med sin 1:a hustrus syster Maria Elisabet Öhrlin i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1771-09-03 i Vadstena (källa: Genline ID 401.35.66900) med furiren Anders Thalén, född 1750 i Vadstena, † 1790-05-10 i Finland, av sår han fått s å 4/5), född 1754, † 1833.

Dotter 1:o:

  • Beata Maria Sundewall, född 1778, † 1858-03-10. Gift 1798 med livdrabanten Carl Fredrik Key, född 1772-02-13 på Vindö, Eds kapellfs, † där 1817. Paret blev farföräldrar till den världsberömda författarinnan Ellen Key.

TAB 3

Mattias Sundewall, (son till Isak Sundewall, Tab 1), född 1763-07-09 i Vadstena (källa: Genline ID 267.17.84000); student i Uppsala 1780-10-02; fil kand i Uppsala 1787-05-30; fil mag i Uppsala 1788-06-16; handsekreterare hos hertig Carl av Södermanland 1789-06-20; prästvigd i Linköping 1792-07-14; kyrkoherde i Asby pastorat 1794-10-19; prost 1795-08-12; kontraktsprost över Ydre kontrakt 1798-04-04; fullmäktig vid riksdagen i Norrköping 1800; professors namn, heder och värdighet 1802-12-12; kyrkoherde i Skänninge pastorat 1807-12-20, tillträdde 1809; vice prost över Göstrings kontrakt 1811; fullmäktig vid riksdagen i Örebro 1812; ledamot av Kungl. Nordstjerneordern 1816-04-29; teol dr 1818-05-11; ordinarie prost över Göstrings härad 1822-03-30; jubelmagister 1839; kyrkoherde i Allhelgona och Bjälbo pastorat; † 1847-11-09 på Örnsnäs, Allhelgona sn, begr 19/11 (slag, 84 år gammal, källa: Genline ID 267.17.84000). Gift 1795-09-13 på Fårebo säteri, Misterhults sn (källa: Genline ID 109.23.52700) med grevinnan, högvälborna fröken Charlotta Eleonora Wrangel af Sauss, född 1772 på Valinge herrgård, Stigtomta sn, † 1848 i Linköping, dotter till översten och riddaren, greve Johan Reinhold Wrangel af Sauss och friherrinnan Charlotta Wachtmeister af Björkö.

Barn:

  • Reinhold Sundewall, född 1799; major vid livbeväringsreg:tet; R S O; †
  • Henrik Sundewall, född 1801; kompanichef; postmästare; R S ; R D D O; † 1876. se Tab 4.
  • Sophie Louise Sundewall, född 1806-08-22 i Asby sn (källa: Genline ID 333.94.63000), † 1891. Gift 1832 i Allhelgona sn med kaptenen och regementskvartermästaren vid Kungl. Första livgrenadjärreg:tet, banktjänstemannen, R S O Johan Gustaf Jungquist, född 1798-12-28 i Stockholm (källa: Genline ID 333.94.63000), † 1874-03-17 i Linköping.

TAB 4

Henrik Sundewall, (son till Mattias Sundewall, Tab 3), född 1801-10-02 i Asby prästgård, Asby sn; fanjunkare vid Östgöta kavallerireg:te 1816; fänrik utan lön 1817-12-09; fänriks lön 1823; löjtnant i reg:te 1828; 2:e löjtnant 1832; 1:e löjtnant 1834; kapten i reg:te 1837; 2:e kapten 1839; 1:e kapten 1844; 3:e major 1848; 2:e major 1853; överstelöjtnant 1859; avsked 1866; tjänstgjorde vid fältmätningskåren 1822-23; kompaniofficer 1833-35 vid Krigsakademin; adjutant 1836-37 och kompanichef 1838-42; chef för fältbataljonen i Schlesvig 1849-50; R S O; R D D O; postmästare i Norrköping 1866 till sin död; ägde Örnsnäs i Allhelgona sn; † 1876-01-09 i Norrköping. Gift 1842 med sin kusin Klara Vilhelmina Sundewall, född 1819, † 1902.

Barn:

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia. Del 5, Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar 1619-1927. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: