:

Gyllenspång nr 1018

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenspång nr 1018 †

Adlad 1682-05-30, introd. s. å. Utdöd 1719.


1KrAB. 2At (KrA). 3Lk. 4At (L). 5At (Sch).

TAB 1

Peter Spång, adlad Gyllenspång, född 1620-02-21 i Spångenäs i Småland. Fänrik vid Albrekt Ritters dragonskvadron i Finland 1648-12-04. Löjtnant vid karelska dragonregementet 1656-09-22. Kapten därst. 1657-07-01. Kapten vid Kexholmska koloniregementet 1662-04-22. Adlad 1682-05-30 (introd. s. å. under nr 1018). Död 1683-03-22 och begraven i Kexholms kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han kämpade med beröm under kriget i Polen, varunder han blev fången, samt deltog, jämte sina sju söner, i kriget mot Danmark på 1670-talet'. Gift med Agneta Boisman, som levde änka 1696.

Barn:

 • Albrekt Johan, född 1650 i Kexholm5. Hantlangare vid artilleriet 1670. Styckjunkare vid artilleriet i Reval. Fänrik vid artilleriet i Nöteborg 1689-05-18. Löjtnant vid artilleriet i Narva 1704-05-10. Död barnlös s. å. i aug. under stormningen av Narva. Gift med Margareta2 Lind, dotter av stadsmajoren Lind i Narva.
 • Gustaf, född 1652-09-26 på Elakalahof5 i Ingermanland. Musketerare vid livgardet. Förare vid Schultz' regemente 1673-07-14. Fänrik vid ingermanländska ridderskapsdragonerna 1675-09-28. Löjtnant därst. Regementskvartermästare 1678-04-27. Regementskvartermästare vid Creutz' finska dragoner s. å. 30/12. Kapten vid Savolaks' och Nyslotts läns infanteriregemente 1682-11-18. Major därst. 1700-07-30. Konfirm.fullm. s. å. 22/10. Död barnlös 1705-08-26 i Dünamünde5 och begraven i Toresunds kyrka Södermanlands län, varest hans vapen uppsattes. Gift med Christina Charlotta Örnfelt, född 1675-06-29, död 1747-04-24 i Stockholm, dotter av överkrigskommissarien Henrik Schultz, adlad Örnfelt, och hans 1:a fru Margareta Johansdotter, adlad Appelberg.
 • Beata Christina, levde änka 1736. Gift med löjtnanten vid ingermanländska dragonregementet Anders Spöler, död 1720-06-13 i Ovansjö socken, Gävleborgs län.1
 • Reinhold. Mönsterskrivare vid H. R. Horns regemente i Keksholm 1679. Musketerare vid livgardet 1685. Pikenerare därst. Avsked 1686-08-14. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente s. å. Fältväbel vid Pistolekors' regemente i Keksholm. Avsked 1693-12-16. Fänrik vid garnisonsregementet i Narva 1694-09-17. Löjtnant därst. 1698-03-16. Regementskvartermästare 1703-05-00. Kapten 1704-05-00. Stupade ogift s. å. 10/8 vid Narva.
 • Peter. Styckjunkare vid artilleriet i Stralsund. Regementskvartermästare. Död ogift.
 • Catharina.
 • Gertrud Christina, död änka 1753-07-12 i Stockholm. Gift med kaptenen vid ingermanländska dragonregementet Lorentz Orbinski, död 1708-11-15 i Viborg.3

TAB 2

Henrik (son av Peter Spång, adlad Gyllenspång, Tab. 1). Mönsterskrivare vid Kexholmska koloniregementet 1677. Lärkonstapel vid artilleriet i Narva 1681. Avsked 1682-05-20. Musketerare vid gardet. Avsked 1683. Fänrik vid Kexholmska koloniregementet s. å. 19/4. Löjtnant vid C. G. Skyttes livländska infanteriregemente 1700-09-10. Kapten därst. 1709-11-29. Kapten vid Gyllenströms finska infanteribataljon 1710. Fången vid Pälkäne 1713-10-00 och förd till Kostroma. Död 1719-12-00 i Moskva under fångenskapen och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1684 (efter 13/2) med Sofia Palm, adlad Lillieborg, levde 1741-05-30 i Willmanstrand, fosterdotter till revisionssekreteraren Henrik Henriksson Fattenborg, adlad Lillieborg.

Barn:

 • Henrik Johan. Fänrik vid Skyttes livländska infanteriregemente 1709-11-20. Fänrik vid Gyllenströms finska infanteribataljon 1711. Löjtnant vid Viborgs infanteriregemente s. å. 20/11. Stupade ogift 1713-10-16 vid Pälkäne.
 • Agneta Maria, född på Kexholm5, död 1782-06-22 i Kumo socken, i Björneborgs län, den sista av namnet. Gift 1698 med löjtnanten vid Gyllenströms finska infanteribataljon Otto Reinhold Brusin, som stupade 1714-02-19 vid Storkyro.
 • Helena Sofia. Gift med fänriken vid Gyllenströms finska infanteribataljon Zakarias Johan Mentscher, som stupade 1714-02-19 i slaget vid Storkyro.
 • Catharina Elisabet, född 1692, död änka 1767-10-29 i S:t Michels socken, i Finland. Gift med fänriken vid Wattrangs finska infanteribataljon Bernt Anton Linback, född omkr. 1677 på Ösel (avsked 1722-06-05)3, död före 1738.4
 • ? Anna Maria (el. Margareta), död före 1741. Gift med kaptenen Casper Henrik von Kræmer, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1761.

TAB 3

Fabian Fredrik (son av Peter Spång, adlad Gyllenspång, Tab.1). Mönsterskrivare vid Kexholmska koloniregementet 1665-10-09. Musketerare vid livgardet 1673. Pikenerare därst. s. å. Furir därst. 1675-11-11. Sergeant 1677. Fältväbel s. å. Löjtnant 1680-02-20. Avsked s. å. 5/3. Kapten vid Kexholmska koloniregementet 1683-04-19. Död 1709-11-16 i Kexholm.

Barn:

 • Maria Magdalena, levde änka 1738. Gift med kaptenlöjtnanten vid Ingermanlands infanteriregemente Nils Bure, född 1680 i Ingermanland, död före 1738.3

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: