:

Af Huss nr 2075

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af Huss nr 2075 †

Adlad 1772-09-13, introd. 1776. Adlad och adopt. 1802-12-09. Avskrevs från riddarhuset såsom utgången 1893.

Den Björnerska ättegrenen har gemensamt ursprung med adliga ätten Ridderstorm.

Huss'ska ättegrenen.


1O. C. Ahlström, Norrländska slägter (1890). 2MS. 3At (P).

TAB 1

Nils Ersson Tecklo eller Talo. Bonde i Hussjö by i Hässjö socken Västernorrlands län.[1]

Barn:

 • Erik Nilsson Huss, född 1590 i Hussjö by. Komminister i Sköns församl. Västernorrlands län 1620. Kyrkoherde i Torps pastorat av Härnösands stift 1637 lämnade pastoratet till sin son Olof 1669. Gift med Marta Stigzelia, dotter av kyrkoherden Mattias Helgonis och Elisabet Mårtensdotter samt syster till ärkebiskopen Lars Stigzelius, vars barn blevo adlade Lilliemarck.[1]

Barn:

 • Olof Huss, född 1636 i Sköns prästgård. Student i Uppsala 1656. Prästvigd och adjunkt bos fadern 1660. Kyrkoherde i Torp 1669, medan fadern ännu levde. Lämnade pastoratet till sin måg Johan Kenzelius 1694. Död 1701. Gift med Elisabet Bremming, dotter av kyrkoherden i Njurunda pastorat av Härnösands stift Joan Petri Njurenius och Anna Mattsdotter Gammal.[1]

Barn:

 • Magnus Huss, född omkr. 1680. Student i Uppsala 1691-02-04. Auskultant vid domstolarna i Stockholm. Notarie i byggnings- och ämbetskollegium därst. 1708 civilnotarie vid Norrmalms kämnärsrätt 1715-11-11. Stadsfiskal i Stockholm 1720-09-22. Rådman därst. 1727-04-27. Död 1731-04-11. Gift med Anna Maria Petre, född 1762 i Stockholm, dotter av bruksägaren Vilhelm Petre och Christina Tibelia.

Barn:

 • Olof Hasa, adlad af Huss, född 1714-05-01 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1734 livdrabant 1737-02-16. Placerad på Västmanlands regemente 1741-12-15. Löjtnant därst. 1742-04-00. Kapten i fransk tjänst 1745. Vice korpral vid livdrabantkåren 1755-04-18 RSO 1759-04-28. Korpral vid nämnda kår 1762-10-27. RFrOPlemér. Överstelöjtnant i armén och adjutant vid livdrabantkåren 1772-09-13. Adlad s. å. 13/9 och med honom kaptenen Clemens Björner (introd. 1776 under nr 2075). Avsked från livdrabantkåren 1777-04-23. Överste i armén 1777-06-06. Död ogift 1795-01-12 i Stockholm och slöt själv sin ättegren.

Björnerska ättegrenen.


TAB 2

Laurentius Olavi Bergius, född i Kärr i Öglunda socken Skaraborgs län. Student i Uppsala 1645. Först komminister, sedan 1668 kyrkoherde i Björsäters pastorat av Skara stift. Död 1670. Gift med en dotter till kyrkoherden i nämnda pastorat Mauritius Laurentii [Hm].

Barn:

 • Mauritz Björner. Häradshövding i Medelpad. Assessors avsked 1730. Gift 1694-01-04. Anna Catharina Teet, född 1676-03-05, död 1731-04-11, dotter av vice lagmannen Erik Teet, och Maria Rudbeckia.

Barn:

 • Fredrik Björner. Student i Uppsala 1715-11-05. Auditör vid Jämtlands regemente 1719-09-07. Assessor. Död 1770. Gift 3 1724-05-24 i Ovikens prästgård Jämtlands län med Brita Eurenia, född 1707, dotter av kyrkoherden i Ovikens pastorat av Härnösands stift Peter Eurenius och hans 2:a hustru Catharina Rudin [Öä].

Barn:

 • Clemens Björner, adlad af Huss, född 1735-08-20 i Ovikens socken volontär vid Jämtlands regemente 1746-09-12. Korpral därst. 1747-05-02. Sergeant 1749-06-04. Student i Uppsala2 1753-01-23. Underkonduktör vid fortifikationen 1761 underlöjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1762-03-26. Löjtnant därst. 1767-04-12. Löjtnant i svenska armén 1771-06-21. Adlad 1772-09-13 och intagen på korpralen vid livdrabanterna Olof Huss' adl. diplom, adl. namn och nummer (introd. 1776 under nr 2075). Kapten vid regementet Royal Suédois 1772-11-09. Placerad vid Österbottens regemente s. å. i dec. Avsked ur franska tjänsten 1773 kapten i armén 1774-11-16. Major vid regementet 1776. Död 1794-03-19 Kramfors. Gift 1772-09-13 med Sara Christina Sellström, född 1748 i Härnösand, död 1803, dotter av råd- och handelsmannen därst. Johan Sellström och Sara Selander.

Barn:

 • Fredrik Johan, född 1773. Ryttmästare. Död 1820. Se Tab. 3.
 • Brita Vendela, född 1776-02-11, död s. å. 10/5.
 • Catharina Margareta, född 1777-08-18. Stiftsjungfru. Död 1824-03-25. Gift 1:o 1800-01-31 på Kramfors med kaptenen Samuel Melander, adlad och adopt. af Huss (se tab 5), född 1751, död 1802. Gift 2:o med sågverksdelägaren Nils Feltström i Gudmundrå.
 • Olof Clemens, född 1783 major. Död 1865. Se Tab. 4

TAB 3

Fredrik Johan (son av Clemens Björner, adlad af Huss, tab 2), född 1773-08-23 i Härnösand. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente 1785-04-16 livdrabant s. å. 20/5. Ryttmästare i armén 1794-03-14. Död 1820-03-13 Ljungå. Gift 1799-11-01 på Kramfors i Gudmundrå socken, Västernorrlands län med Regina Elisabet Berndtsson, död 1815-11-04, dotter av bergshauptmannen Bernhard Berndtsson.

Barn:

 • Johan Clemens, född 1799, död före 1816.
 • Clemens Bernhard, född 1800, död 1801-04-02 på Ljungå.
 • Christina Fredrika, född 1802-02-23. Stiftsjungfru. Död 1818-08-24 (15/8).
 • Olof Mauritz, född 1806-12-16. Student i Uppsala 1822. Hovrättsexamen 1826. Vice häradshövding (?). Fotograf i Härnösand på 1860-talet. Död ogift 1872-09-30 i sistnämnda stad och slöt Björnerska ättegrenen på svärdssidan.

TAB 4

Olof Clemens (son av Clemens Björner, adlad af Huss, tab 2), född 1783-04-30 i Härnösand. Fänrik vid Jämtlands infanteriregemente 1785-08-15. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1786-09-21. Kadett vid Karlberg 1798-11-18. Utexaminerad 1802-09-24. Kornett vid livregementets husarkår s. å. 6/10. Löjtnant därst. 1808-02-19. GMtf 1809-09-06. Ryttmästare 1810-09-06. Majors avsked 1815-09-05. RSO 1853-04-28. Död 1865-07-24 i Härnösand. Gift 1823-11-27 med Brita Christina Nordquist, född 1801-01-03, död 1865-08-26 i Stockholm.

Barn:

 • Olof Leonard, född 1824-02-24, död s. å. 15/6.
 • Christina Clementina, född 1825-03-16, död 1886-02-07 i Stockholm. Gift 1847-07-18 i Gudmundrå kyrka Västernorrlands län med generaldirektören Anders Emanuel Ros, adlad Ros, född 1806, död 1887.

Melanderska ättegrenen.


TAB 5

Sven Persson Molander (bondson från Malexanders socken, Ög.). Student i Åbo 1666. Collega scholae i Västervik 1671 prästvigd s. å. till huspredikant hos Hampus Mörner regementspastor vid Kalmar regemente 1680. Kyrkoherde i Vena pastorat av Linköpings stift 1686. Död 1706-03-01 [Hm]. Gift med Margareta Sundia, död 1708-09-20 i Vena socken, dotter av kyrkoherden i Asby pastorat av Linköpings stift Magnus Sundius och Brita Torpadius [Hm].

Barn:

 • Per Melander, född 1678-03-26 i Asby socken Östergötlands län. Student i Uppsala 1699-10-05. Prästvigd 1704-08-10. Komminister i Skeda församl. i Östergötland 1712. Död 1719-02-12 [Hm]. Gift 1717-11-03 med Maria Älf i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1720 med kyrkoherden i Kimstads pastorat av Linköpings stift Germund Askelöf, född 1691-03-24 i Slaka socken, Ög., död 1732-12-21. Gift 3:o 1735-09-29 med inspektoren på Norsholm Jonas Bergqvist. Gift 4:o 1738-04-29 med hovrättskommissarien Jon Hertzberg), född 1698-07-16, död 1782-05-19, dotter av prosten och kyrkoherden i Kvillinge pastorat av Linköpings stift Samuel Älf och Brita Jönsdotter Wallenström [Hm].

Barn:

 • Samuel Melander, född 1718-12-19 i Skeda prästgård. Student i Lund 1736 inspektor först Norsholm s socken Östergötlands län, sedan Krusenberg. Död 1790-02-05. Gift 1749 med Christina Maria Könsberg, dotter av kyrkoherden i Högby pastorat av Linköpings stift Johan Könsberg och Catharina Christina Rosinia.

Barn:

 • Samuel Melander, adlad och adopt. af Huss, född 1751-04-14 i Kimstads socken Östergötlands län. Student i Uppsala 1758. Kom i tjänst 1770-04-09. Lärstyrman vid amiralitetet 1772-10-25. Medelstyrman 1774-09-09. Fänrik vid arméns flotta i Stockholm 1778-08-10. Löjtnant därst. 1789-05-08. Erhöll lilla Svensksundsmedaljen i guld 1790-07-09. Kapten vid arméns flotta 1793-02-25. Chef för Norrlands 1. roteringsbåtsmanskompani. RSO 1790-07-22. Adlad 1802-12-09 och adopt. på sin avl. svärfaders adl. namn och nummer (introd. 1804). Död 1806-02-27. Gift 1800-01-31 på Kramfors i Gudmundrå socken, Västernorrlands län med stiftsjungfrun Catharina Margareta af Huss i hennes 1:a gifte (gift 2:o med sågverksdelägaren i Gudmundrå Nils Feltström), född 1777-03-18, död 1824-03-25. Dotter av majoren Clemens Björner, adlad af Huss (se tab 2) och Sara Christina Sellström.

Barn:

 • Johan Clemens, född 1800-10-17 i Stockholm. Reste 1826 till sjös och lät sedermera ej höra av sig, varför ätten avskrevs från riddarhuset såsom utgången 1893.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: