:

Hackersköld nr 1086

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Hackersköld nr 1086 †

Ätten lär ha samma ursprung som den engelska adliga ätten Hacker.


TAB 1

'NN Hacker. Gift med Gertrud, † 1658 i Göteborg och begravd s.å. 16 maj i Tyska kyrkan där.

Barn:

TAB 2

Tomas Hacker född 1615 i Wismar, † 1685 i Göteborg och begravd s.å. den 9 augusti i Kristine kyrka. Kom till Sverige och blev informator till sin blivande svärfar rådmannen Hans Spalding Predikant vid Tyska församlingen i Göteborg år 1642 och kyrkoherde där år 1663. År 1669, efter flera års sjukdom, blev han uppkallad till Consitorium och där tillfrågad om han trodde att hustrun var orsaken till hans sjukdom. Han svarade undvikande att "han haft de presumtioner att genom trolldom är kommet honom ont uppå". Uppenbart hade hans olyckliga äktenskap och främst hustrun blivit föremål för förhör i en trollmåls- och häxeri utredning. Han lade därefter "frivilligt" ner sitt ämbete 1669-04-15, på grund av oenighet med sin hustru som rymt från honom samma år. Därefter levde han som emeritus. Gift 1:o 1644-09-08 i Kristine församling/O med Catharina Spalding, † 1667 och begravd s.å 27/2 i Göteborg. Dotter till kommerspresident Hans Spalding ch hans 1:a fru Johanna Kenerdt. Gift 2:o 1667-11-12 i Kristine församling med Anna Wiesenhoff, begravd 1669-03-13 i Kristine församling/O. Hennes 1:a gifte 1652-09-12 i Göteborg med barberaren Daniel Paulsson Lund.

Barn i gifte 1:o:

 • Johan Hacker född 1645-05-21, begravd i Göteborg 1675-05-15, strax före sin 30-års dag. Handelsman till yrket. Gift 1:o 1667-06-04 med Maria van Egmont född 1647 † 1673. Dotter till Olivier Peterson von Egmont, † 1694 och Catharina Charey, † 1694. Gift 2:o med Christina Ysing född 1647 i Örebro/T, † 1707. Hennes 2:a gifte med rådmannen och medicine doktor Olof Östring född ca 1625, † 1682-04-25. Östrings första gifte 1670 med Maria von Akern, † 1675. Christina Östring står i 1694 år mantalslängd skriven på Hagby Hammar i Nora sn/T. Bruket inköptes av henne och brodern Johan år 1684. Ett par år före sin död flyttade Christina till brodern Johan och hans familj på Valåsen och avled där hösten 1707. Källa: W. Berg Gbg-släkter I F-L: Hacker s133. Se Hacker.
 • Thomas Hacker adlad Hackersköld. Se Tab. 3.
 • Christian Hacker. † ca 1674 i Pernau, Livland.
 • Catharina Hacker. Gift 1672-05-14 med guldsmeden Dietrich Stech född 1639, † 1691 och begravd s.å. 21 juni.
 • Regina Hacker. Gift 1:o 1671-12-03 med borgaren i Göteborg Cornelius van der Flieht född 1634, † 1680-11-12 av slag i Göteborgs Kristine/O. Han erhöll burskap i samma stad 1672-06-11. Gift 2:o 1681-10-02 med Lorentz Ekelund, var † 1696 och begravd s.å 12 maj.

TAB 3

Thomas Hacker adlad Hackersköld född i Göteborg, † 1706-04-23 Begravd i Hackerska graven i Södertälje. Han fick i samband med brodern Christians död år 1674 resa till Pernau i Livland för att ta reda på kvarlåtenskaperna efter den avlidne brodern. Inspektör över Sveriges alla kruthus och dessutom faktor vid Åkers (Råcksta) krutbruk i Södermanland. Inspektor över Sveriges krutbruk 1682. Gift 1686-06-20 i Stockholm med Christina Catharina Cronberg, † 1705 på Åkers bruk och begraven s.å. 6/8. Dotter till kungliga räntmästaren Börje Olofsson Cronberg och hans 2:a fru Anna Maria Gyldenklou.

Barn:

 • Börje Hackersköld född 1688, † ogift 1739. Löjtnant. Volontär vid svenska livregementet till fot 1708-05-04. Rustmästare därst. s. å. Sergeant 1709. Fänrik s. å. Löjtnant vid Västgöta stånddragonregemente i Bohuslän 1711-12-11. Löjtnant vid livdragonregementet 1712-05-02. Konfirm.fullm. 1716-02-10, pension 1718.
 • Tomas Hackersköld. Död ung.
 • Gustaf Hackersköld, död 1703 och begravd s.å. 27/1.
 • Maria Hackersköld. Gift före maj 1714 med inspektorn vid Ekolsund Christoffer Haubert. Hans 1:a gifte 1702-09-16 på Kista, Spånga sn/AB med Helena von Porat döpt 1675-11-14 i Riddaholmen/A, † 1707 på Ekolsund.
 • Anna Catharina Hackersköld född 1696, † 1732 på Stenby i Adelsö/B och begraven s.å. 28/11. Gift med löjtnant Johan de Faggot.
 • Christina Hackersköld född 1696. Gift 1714-06-08 i Nikolai, Stockholm med kyrkoherden i Strängnäs stift Samuel Aurelius född 1669, † 1742-10-xx.

Källor och litteratur

 • Elgenstierna, den introducerade adelns svenska ättartavlor.
 • Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807. Hemsida: Göteborgstomter.
 • Ulf Persson: Uppsats om släkten Ysing under 1600-talet.
 • Wilhelm Berg: Samlingar till Göteborgs historia Vol. I.

: