:

Hufvudsköld nr 498

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hufvudsköld nr 498 †

Adlad 1650-09-10, introd. s. å. Utdöd i början av 1800-talet.


TAB 1.1

1Rf. 2Lå. 3At (P), 4Sagu kyrkoarkiv. 5Al.

 • Henrik Tasainen, i Kerttula i Reso socken i Finland. Gift 1:o före 1532 med Marta. Gift 2:o med Agnes Henriksdotter, levde änka 1560 på sin egendom Judikkala i Sääksmäki socken, dotter av fogden Henrik Jönsson, av en finsk frälsesläkt, som blivit kallad Voltis-släkten.

Barn:

 • Göran Henriksson Stråbock, till Judikkala. Fogde i Hattula härad 1556-10-30–1562 och i Vemo härad 1567–15685. Fick 1582-11-03 frihet på ödesjorden Retula i Kulsiala socken, emedan han dessförinnan varit brukad i ryska kriget under Mårten Boijes fana. Ryttare under Axel Kurcks fana 1584. Gift med Malin Henriksdotter, levde änka 1604 på Judikkala, dotter av slottsfogden Henrik Jakobsson (Tawast) och Cecilia (?Andersdotter).

Barn:

 • Cecilia, levde 1626, gift 1605 14/4 på Judikkala i Sääksmäki sn med Carl Beck, adl. ätten Bäck i Finland, † 1616.
 • Henrik Göransson, till Judikkala. Fick frälsefrihet på Kankais by i Kalvola socken 1617-04-30 och frihet för alla de frälsegods som voro hans eget och hans hustrus arv 1619-06-20 ägde genom sitt gifte Frillans eller Viborgs gård i Bjärnå socken. Död 1619. Gift omkr. 1613 med Margareta Frille i hennes i:a gifte (gift 2:o 1620 med majoren Johan Christersson Gyllenhierta, död 1662), född omkr. 1590, död omkr. 1670, dotter av kvartermästaren Pavel Frille och Carin Svärd, båda av finska frälsesläkter.

Barn:

 • Göran Henriksson, adlad Hulvudsköld, till Judikkala och Frillans samt Raitniemi i Sagu socken, som han ärvde efter sin mors moster Valborg Svärd. Född 1614-03-16. Ryttare 1637. Korpral vid Nylands läns kavalleriregemente 1638-07-12. Kornett 1640. Löjtnant 1647. Adlad 1650-09-10 »eftersom hans fader och farfader varit av adel» (introd. s. å. under nr 498). Erhöll Aitolaks i Bjärnå socken i förläning 1650-10-28. Kaptenlöjtnant 1650. Avsked för sjuklighet 1655-10-28. Hemförlovad från Willona, sedan han så väl i tyska som i polska krigen utstått »svåra travaljer och blessyrer». Död 1678-12-06 och begraven4 1679-09-21 i Sagu kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1652-08-08 Vias ätt.

Barn:

 • Henrik. Student i Åbo 16652. Död ogift 1682-06-04 och begraven 1683-07-08 i Sagu kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Göran, född 1660. Löjtnant. Död 1704. Se Tab. 5
 • Margareta, död på Frillans och begraven 1713-05-19 i Bjärnå kyrka. Gift 1:o med Hans Klick, född 1611, död omkr. 1670, ryttmästare vid Viborgs kav- reg, i hans 2:a gifte (g. l:o m. N.N.). Gift 2:o med ryttmästaren Gustaf Falkenfelt, i hans 2:a gifte, död 1704.
 • Catharina, död omkr. 1698. Gift 1680 med löjtnanten Erik Blåfield, i hans 1:a gifte, född 1654, död 1700.

TAB 2

Erik (son av Göran Henriksson, adlad Hufvudsköld.

 • TAB. 1), till Judikkala. Student i Åbo 16652. Hovjunkare. Ägde Rölaks i Sagu socken. Han sålde 1726 stamgodset Judikkala till. Gift J. von Birckholtz med villkor att under sin och sin hustrus livstid ärligen därifrån erhålla femton tunnor skarpsäd. Gift 1:o, efter k. tillstånd 1680-10-30, med Christina Gordon, död 1709-12-16, dotter av hovmästaren William Gordon, av skotsk adel, och Margareta Carstenia. Gift 2:o med N. N., som levde 1726.

Barn:

 • 1. Erik, född 1682. Kvartermästare. Död 1744. Se Tab. 3
 • 1. Christina Margareta. Gift efter 1699 med löjtnanten Carl Starck, i hans 2:a gifte, död 1708.

TAB 3

Erik (son av Erik, Tab. 2), född 1682-08-26. Kvartermästare. Död 1744-05-31. Gift 1718 med friherrinnan Margareta Grass, död 1744, dotter av häradshövdingen och majoren, friherre Henning Johan Grass, och hans 3:e fru Sofia Margareta Boije af Gennäs.

Barn:

 • Gustaf Erik, född 1719-08-01, död 1722.
 • Christer Vilhelm, född 1721. Fältväbel. Död 1759. Se Tab. 4.
 • Sofia Margareta, född 1725-11-23, död 1764. Gift 1752-08-15 med löjtnanten Carl Johan von Dellwig, född 1719-03-09 i Tobolsk, död 1764-09-17, av samma släkt som adl. och frih. ätterna von Dellwig och 176.

TAB 4

Christer Vilhelm (son av Erik, Tab. 3), född 1721-04-03. Fältväbel vid livgardet. Död 1759-03-27 under kriget i Pommern. Gift 1748-09-28 i Stockholm med Christina Holm, född 1737, död 1764-03-11.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1749-12-29, död 1750-09-13.
 • Gustaf Erik, född 1752-10-16, död 1753-08-20.
 • Anna Christina, född 1753, död 1821-05-08 på Sonasund i Ingo socken i Finland. Gift med löjtnanten Mauritz Johan Rennerfelt, i hans 3:e gifte, född 1737, död 1802.
 • Christer Vilhelm, född 1755-02-01, död s. å. 17/3.

TAB 5

Göran (son av Göran Henriksson, adlad Hufvudsköld, Tab. 1), till Raitniemi i Sagu socken. Född 1660-11-14. Student i Åbo 16662. Fältväbel vid Björneborgs regemente 1684-08-00. Fänrik därst. 1690-09-18. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1697-07-13. Löjtnant därst. 1700-07-30. Konfirm.fullm. 1701-02-25. Död 1704-04-26 i Riga. Gift 1696 med Christina von Rohr, född 1664, död 1736-07-29 på Raitniemi, dotter av överstelöjtnanten Joakim von Rohr, natural. von Rohr, och hans 1:a fru Christina Cronman.

Barn:

 • Göran Christoffer, född 1697, död 1716 i Sverige, dit han avrest 1714.
 • Sofia Christina, född 1698-05-14, död 1745-07-22. Gift 1718-06-12 i Ovansjö med löjtnanten Bernt Johan Starck, född 1698, död 1739.
 • Henrik Gustaf, född 1700. Fänrik. Död 1750. Se Tab. 6

TAB 6

Henrik Gustaf (son av Göran, Tab. 5), till Raitniemi i Sagu socken. Född 1700-03-27 Sagu socken4. Cvancerade 1718 7/4 från andre till förste sergeant vid Färnebo kompani, men transporterades s.å. 2/7 till Arbrå kompani (emedan Sergean­ ten af dett Compagnie utur sitt Fängelse ifrån Dannemarck hemkom). Fänrik vid Helsinge regemente. Död 1750-04-27 på Raitniemi och ligger jämte sin fru begraven i Sagu kyrka. Han förtros under tåget över norska fjällen 1718 bägge fötterna och var lam för sin återstående livstid. Gift 1:o 1728-06-16 med sin syssling Anna Margareta Carpelan, född 1697-08-03 på Grelsby på Åland, död 1731-12-06 på Raitniemi, dotter av häradshövdingen Carl Carpelan, och hans 2:a fru Ingeborg Margareta von Torcken. Gift 2:o 1734-08-25 med Johanna Elisabet Teppati, född 1695, död 1742-06-22 på Raitniemi och begraven s. å. 25/6 i Sagu kyrka, dotter av assessorn i Åbo hovrätt Carl Teppati och friherrinnan Sidonia Stiernstedt.

Barn:

 • 1. Carl Göran, född 1729-08-06. Sergeant vid Österbottens regemente. Död ogift 1757-03-05.
 • 1. Ingeborg Christina, född 1730-10-23, död s. å. 1/11 i Sagu socken.
 • 1. Henrik Vilhelm, född 1731. Löjtnant. Död 1757. Se Tab. 7.
 • 2. Gustaf Johan, född 1735-10-10 i Sagu socken4. Rustmästare vid Åbo läns infanteriregemente. Död ogift 1757-07-17 i nämnda socken.4
 • 2. Christina Sidonia, född 1738-03-23 i Sagu socken4, död s. å.

TAB 7

Henrik Vilhelm (son av Henrik Gustaf, Tab. 6), till Raitniemi. Född 1731-11-29. Fältväbel vid Österbottens inf-reg. med sergeants indelning, avsked 1754 3/8, benå­dad med löjtnants karaktär 1754 29/8. Död 1757-11-26 på Raitniemi.4 Gift 1752-03-26 med Catharina Elisabet Paulin, född 1727, död 1767-05-20 på Raitniemi,. Dotter av kyrkoherden i Halikko Arvid Paulin och Maria Bäck i Finland.

Barn:

 • Carl Vilhelm, till Raitniemi. Född 1753-04-29 i S:t Bertils socken, liksom syskonen. Student i Åbo 17652. Auskultant i Åbo hovrätt 1770-05-29. Ägde förutom Raitniemi även Liesniemi säteri. Död 1823 6/3 i Åbo som den siste av sin ätt. Gift 1775-11-21 i Sankt Karin sn med Johanna Ulrika Mondelin, född 17583, död 1795-07-16 i Åbo3, dotter av hovsekreteraren Anders-Mondolin och Ulrika Forsman.
 • Gustaf, född 1755-03-09, död s. å. 1/5.
 • Maria Charlotta, född tvilling 1756-03-10, död s. å. 9/5.
 • Catharina Elisabet, född tvilling 1756-03-10, död s. å. 29/5.

Utan känt samband:

Ingeborg Hufvudskjöld, gift med Anders Skog, kapten vid Burghausens dragoner. [GentFi:V:l981 s55]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: