:

Von Jordan nr 914

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten VON Jordan nr 914 †

Naturaliserad 1680-11-08, introducerad 1680. Utdöd i Sverige.

Ätten utdog på svärdssidan efter 1755, då densamma senast, genom fullmäktig, representerades på riddarhuset. Någon genealogi för ätten inlämnades ej vid 1764 års riksdag.


TAB 1

Edvard Jordan. Härstammade från en skotsk adlig ätt. Överstelöjtnant. Fick 1623-12-20 70 obser jord i Ingermanland i Koporie län, där han uppförde Solkova och Kousala säterier. Stadfästad i besittningen av dessa gods 1647-10-20. Var överstelöjtnant 1641 och överste 1649 . Död före 1660. Gift med Gertrud Kubick eller Krumbeck, som levde 1681, måhända dotter av Jörgen Krumbeck, som 1612 fick förläning i Padasjoki socken i Finland.

Barn:

 • Edvard Bernt Jordan, natural. von Jordan, till Solkova och Kousala. Värvade under Carl X:s krig ett dragonkompani, med vilket han deltog i kriget mot Norge 1659–1660 och sedan kommenderades till Finland, där kompaniet 1661 reducerades. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1662. Major vid Åbo läns kavalleriregemente 1679-06-18. Avsked med pension 1680-11-26. Naturaliserad svensk adelsman 1680-11-08 (introducerad 1680 under nr 914). Död 1680-11-26 i Stockholm och begraven 1685 i Bjärnå kyrka. Hans vapen uppsattes i Tenala kyrka. Han fick 1667-11-15 rätt att besitta sin avlidne svärfaders gods Hongisto i Kisko socken och Jordansby i Tenala socken. Gift 1659 med Anna Magdalena von Liebstorff, begraven 1724-05-16 i Tenala kyrka, dotter av mantalskommissarien Joakim von Liebstorff, adlad Liebstorff, nr 667, och Elisabet Helena Klick. Hon erhöll 1681 Solkova såsom förläningpå livstid. (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.)

Barn:

 • Evert Joakim. Överstelöjtnant. Död 1703. se Tab. 2.
 • Johan, död 1663-07-04 och begraven i Tenala kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Bernt Johan. Kapten vid ett dragonregemente. Död ogift 1702 på Hongisto och begraven 1702-09-27 i Tenala kyrka
 • Gertrud Elisabet, begraven 1736-12-21 i Bjärnå kyrka. Gift 1697-10-28 på Pääris rusthåll i Bjärnå socken med majoren Maximilian von Torcken, av en kurländsk adlig ätt, i hans 2:a gifte, född 1635, död 1719.
 • Anna Magdalena, död 1733-03-08. Gift 1708 med majoren Johan Köhnn, adlad von Köhnnigstedt, i hans 2:a gifte, död 1711.
 • Helena Margareta, begraven 1713-02-04 i Tenala kyrka. Gift före 1700 (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med kaptenen vid Nylands infanteriregemente, Johan von Helmersen, av en adlad, men ej introducerad ätt , död 1708.
 • Beata Catharina, död späd, begraven 1676-07-15 i Tenala kyrka.
 • Erik Gustaf. Korpral. Död ogift.
 • Hedvig Maria, döpt 1677-12-14 i Hapsal i Estland, död 1755-12-00 och begraven 1756-01-29 i Åbo domkyrka. (Åbo.) Gift 1:o 1702-05-20 med kaptenen Otto Henrik Sabelhierta, från vilken hon blev skild, död 1711. Gift 2:o med stadsmajoren i Helsingfors Bengt Stigman, född 1680-10-05 i Småland, död 17(27?). Gift 3:o 1736 med majoren vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente Johan Albrekt von Schleicher, levde 1745.
 • Brita Charlotta. Sannolikt den dotter som begraven på samma gång som fadern 1685.

TAB 2

Evert Joakim (son av Edvard Bernt Jordan, naturaliserad von Jordan, Tab. 1), född sannolikt 1660. Gemen vid amiralitetet 1674-06-00. Lärkonstapel 1676. Reform, kvartermästare vid Åbo läns kavallerirekryter 1677-05-28. Kornett vid Åbo läns kavallerirekryter 1677-08-02. Löjtnant vid finska dragonregementet 1688-02-18. Jägmästare i Finland 1688-10-19. Fick 1688-12-08 livstidsfrälse på sin farfaders indragna donation Solkova i Ingermanland. Kapten vid Grotenfelts (sedan Zöges) finska dragonskvadron 1695-10-04. Överstelöjtnant vid von Beckerns livländska infanteriregemente 1704-03-00. Stupade 1708-04-00. Gift med Maria Elisabet Rigeman, född omkring 1653, begraven 1719-11-09 i Stockholm, dotter av Adam Johan Rigeman och Gertrud Burmeister.

Barn:

 • Evert Bernt, död ung.
 • Didrik Johan, död ung.
 • Gertrud, död ung.
 • Anna Lisken, född 1682-07-14 på Ruotsila (Tyrvis kyrkoarkiv.) i Tyrvis socken, död ung.
 • Nils, död ung.
 • Jakob, död ung.

TAB 3

Nils (son av Edvard Bernt Jordan, naturaliserad von Jordan, Tab. 1). Tjänstgjorde vid artilleriet och fortifikationen. Livdrabant 1700. Avsked 1705-10-14, emedan han duellerat med en kamrat, livdrabanten Klingenberg. Av konung Stanislaus av Polen utnämnd till överstelöjtnant vid ett tyskt livregemente 1711-06-08, men platsen drogs in efter 2 år. Brukades av Stenbock under holsteinska fälttåget och sändes av honom kort före Tönningens tall till Hamburg. Majors avsked 1738-09-12. Död 1740-06-27 i Stockholm. Gift (1:o) 1710 i Truchtenberg i Schlesien med Maria Charlotta Unruhe, från vilken han 1719 bortreste, lämnande henne i Hamburg. Gift 2:o(?) med Elisabet Svinhufvud af Qvalstad i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1752-06-22 med löjtnanten Gustaf Starck, i hans 3:e gifte, född 1700, död 1760), född 1704, död 1773-04-28, som 1725 sökte bliva förklarad för hans äkta hustru, vilket då icke kunde ske, emedan om hans förra hustrus död utredning ej stod att få, dotter av kaptenen Isak Svinhufvud af Qvalstad, och Catharina Tigerstierna.

Barn:

 • 1. Bernt död ung, före 1719.
 • 1. Nils död ung, före 1719.
 • 1. En dotter död ung, före 1719.
 • 2. Ulrika Charlotta, född 1724-04-25 i Stockholm, död följande sommar Aimontappo

TAB 4

Carl Gustaf (son av Edvard Bernt Jordan, naturaliserad von Jordan, Tab. 1), född 1680. Rotmästare vid Skyttes infanteriregemente 1698-05-00. Kapten vid von Beckerns livländska infanteriregemente 1704-07-15. Konfirmations fullmakt 1707-06-07. Fången 1710 vid Riga. Kvarblev i Livland utan att hylla tsaren. Avsked 1722-10-27. Gift med Charlotta Natthoff.

Barn:

 • Anna Margareta. Gift med majoren Henrik Johan von Huden.
 • Evert Joakim. Major i rysk tjänst. Död ogift 1782. Ägde Ullila i Cavelechts socken i Livland [Rf ].
 • Henrik Johan.
 • Jakobina.
 • 1 Rf. (Fotnot finns ej i texten?)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: