:

Sölfverberg nr 1111

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sölfverberg nr 1111 †

 • Adlad 1687-05-13, introd. 1689. Utdöd 1852-11-01.

TAB 1

Lars Svensson. Borgare och handelsman i Nyköping.

Barn:

 • Sven Larsson, adlad Sölfverberg, född 1653-04-12 i Nyköping. Var först i engelsk, holländsk och fransk tjänst. Hemkallades 1682. Ingenjörkapten i svensk tjänst s. å. Kaptenmekanikus vid fortifikationskontoret 1683-06-11. Adlad 1687-05-13 (introd. 1689 under nr 1111). Överstelöjtnants avsked 1719-11-00. Död 1727-08-07 och begraven i Rö kyrka Stockholms län, där hans vapen uppsattes. 'Han reste först till Kristiania, där han i fem år studerade styckgjutarkonsten, fullföljande samma studier några år uti danska konungens styckehus i Köpenhamn. For därifrån till England och gick i prins Roberts tjänst samt utförde under sex års tid åtskilliga egna påfund och konster i de mekaniska vetenskaperna. Begav sig sedan i holländsk tjänst och kallades av konung Ludvig XIV till Frankrike för att leda vatten ur gravar och andra sanka ställen. Omnämnes av greve Dahlbergh såsom den där vid infallande krig kunde förfärdiga flygande bryggor samt andra nyttiga saker.' Gift 1:o 1685-09-24 i Stockholm med Elsa Küpper, död barnlös 1686-04-27, dotter av köpmannen Engel Küpper. Gift 2:o 1689-02-12 med Beata Elisabet Ruuth, född 1672-09-28, död 1749-11-01 i Rö socken och begraven s. å. 10/11 i Ro kyrka, dotter av kammarrådet Barthold Ruuth, adlad Ruuth, och Anna Rosenblad.

Barn:

 • 2. Barthold, född 1689-11-19, död 1691-05-17 och begraven i Rö kyrka
 • 2. Sven, född 1690-11-08. Kanslist. Död ogift 1715-07-11 och begraven i Rö kyrka
 • 2. Carl, född 1692. Kapten. Död 1756. Se Tab. 2.
 • 2. Anna Christina, född 1693-06-08, död ogift 1758-09-21 Hersby
 • 2. Peter, född 1694-08-08. Musketerare vid livgardet 1711-05-11. Rustmästare därst. 1712-01-02. Förare s. å. 23/6. Fänrik 1713-06-20 med fullmakt daterad Bender 1711-11-10. Löjtnant 1717-06-20. Död ogift 1732-06-13 på Hersby. Han var med vid Fredrikshall 1718.

TAB 2

Carl (son av Sven Larsson, adlad Sölfverberg, Tab. 1), född 1692-04-04. Musketerare vid livgardet 1707 i jan. Förare därst. 1709 2 26/9. Sergeant s. å. Fänrik 1712-03-31. Avsked 1713-06-23. Volontär vid armén i Bohuslän 1716-06-00. Löjtnant vid äntergastregementet 1718-02-15 och vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1719-07-13. Regementskvartermästare därst. 1721-01-19 och vid livgardet 1723. Kaptenlöjtnant vid adelsfaneregementet 1728-07-06. Kapten över livregementets vargeringsmanskap i Stockholms län 1742-07-30. Regementskvartermästares indelning vid adelsfaneregementet 1749-06-20. Död 1756-04-21 Lindberga och begraven s. å. 30/4 i Rö kyrka. Gift 1733-07-01 med Anna Catharina von Gardemein, född 1704-01-06, död 1776-01-17 på Gottröra i likan. socken Stockholms län, dotter av ryttmästaren Frans Jakob Gardemein, adlad von Gardemein, och Catharina Skeckta.

Barn:

 • Beata Christina, född 1734-05-21, död 1765-09-07 i Stockholm. Gift 1762-06-06 i Rö socken med livdrabanten Carl Magnus Starck, född 1735, död 1784.
 • Margareta Charlotta, född 1735-04-27, död 1780-04-04 i Stockholm. Gift 1767-10-11 Edeby med hovjägmästaren Gustaf Magnus Lilliesvärd, i hans 2:a gifte, född 1720, död 1779.
 • Carl Fredrik, född 1736-05-11. Var 1760 kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet och 1761 vid Östgöta kavalleriregemente. Livdrabant 1761-12-22. Kornett. Avsked. Död ogift 1762-12-29 Hersby
 • Eleonora Christina, född 1737-08-07, död 1808-05-12 Didriksdal hos sin broder Svante Didrik. Gift 1775-05-14 i Ytterjärna socken Stockholms län, efter k. tillstånd s. å. 4/5 med landskamreraren Daniel Müller i hans 2:a gifte (gift 1:o 1741 med Anna Elisabet Schultz, dotter av kronobefallningsmannen Johan Schultz och Elisabet Ljungquist), född 1715, död 1786-10-16 på sin egendom Helleby i Hölö socken Södermanlands län.
 • Svante Didrik, född 1739-02-06 i Rimbo socken Stockholms län., Volontär vid livgardet 1756. Adjutant därst. 1760-10-07. Löjtnant 1767-06-22. Major i armén 1772-09-13. Avsked 1773-01-27. Död ogift 1808-07-08 på sin egendom Didriksdal. Han gav i testamente 1,000 rdr b:ko till Värmdö sns fattiga och det mesta av sin övriga kvarlåtenskap till sin brorson Magnus Didrik.
 • Ebba Sofia, född 1740-06-08, död ogift 1797-01-27 i Stockholm.
 • Gustaviana, död 1742-03-18 Säby
 • Per Gustaf, född 1745-02-02. Kadett vid amiralitetets kadettkår i Karlskrona 1757-01-00. Lärstyrman 1760. Fänrik vid arméns flotta 1761-07-30 (1762-12-14). Löjtnant 1771-10-23. Avsked 1773-01-13. Död utrikes före 1797.
 • Otto Magnus, född 1747. Kofferdikapten. Död 1822. Se Tab. 3.

TAB 3

Otto Magnus (son av Carl, Tab. 2), född 1747-04-11 Jakobsberg. Underofficer vid arméns flotta. Konstit. fänrik under finska kriget 1788–90. Kofferdikapten. Död 1822-03-15 i Stockholm. Gift 1771-11-10 med sin systers svägerska Helena Sofia Starck, född 1748-01-17, död 1828-11-13 i Stockholm, dotter av löjtnanten Gustaf Starck, och hans 2:a fru Margareta Wirzenia.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1771-11-20 i Stockholm. Kadett. Död 1789-09-21 i Karlskrona.
 • Magnus Didrik, född 1786-01-15. Handelsbokhållare i Stockholm. Grosshandlare därst. före 1822 och blev mycket förmögen. Död barnlös 1852-11-01 i nämnda stad och slöt ätten på svärdssidan. Han gav till riddarhuset en fond till pensioner åt fattiga. Gift 1817-12-13 med Sofia Gustava Widman, född 1797, död 1877-06-20 i Stockholm, dotter av hovrättsrådet Johan Adam Widman och Anna Ulrika Biron.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: