:

Tigerstierna nr 731

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Tigerstierna nr 731 †

Adlad 1664-05-05, introd. s. å. Utdöd 1729-01-09.


1Storkyrkans i Stockholm arkiv. 2Wn. 3Öä XII, sid. 499. 4At (Sch). 5Sv.

TAB 1

Jakob Skottswinckel. Handlande i Stockholm. Begraven 1651-03-11 i Storkyrkan därst.1. Gift 1614-05-01 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm2 med Gudelina Elofsdotter, född omkr. 1599, begraven 1658-02-21 i Storkyrkan 1, dotter av3 prosten och kyrkoherden i Leksand Elof Terserus och hans 1:a fru Anna Danielsdotter (Svinhufvud i Västergötland, nr 199) samt syster till biskopen Jöns Terserus, vars barn blevo adlade Tersér eller Terschére, nr 1048.

Barn:

  • Jakob Skottswinckel, adlad Tigerstierna, född 1625-03-15 i Stockholm. Först anställd vid länsstyrelsen och slottsstaten i Västerås. Uppgives varit anställd i kammarkollegium, innan han anställdes såsom drottning Christinas guvernementskamrerare 1657. Adlad 1664-05-05 'på drottningens förbön' (introd. s. å. under nr 731). Kamrerare i kammarkollegium 1665-05-05. Avsatt 1670-04-20. Död 1673-11-17 och begraven i Romfartuna socken, Västmanlands län. 'Han sändes 1656 av konung Carl X Gustaf till Polen, där han utstod mycken fara.' Gift 1:o 1655-09-23 med Elisabet Furubom, född 1638-01-17, dotter av rådmannen i Stockholm Johan Eriksson Furubom och hans 1:a hustru Carin Eriksdotter samt syster till Erik Johansson Furubom, adlad Furumarck, och halvsyster till Samuel Johansson Furubom, adlad Furubom. Gift 2:o 1659-03-08 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm2 med Susanna Schmidt, död kort före 1693-10-18, dotter av hovapotekaren Filip Magnus Schmidt och hans 2:a hustru Catharina Johannesdotter Reijter, samt faster till herrarna Schmidt, adlade von Wulffschmidt.

Barn:

  • 2. Catharina, född 1660 i Stockholm, död 1731. Gift med löjtnanten Isak Svinhufvud af Qvalstad, född 1671, död 1707.
  • 2. Carl, född 1665. Kapten. Död 1729. Se Tab. 3.
  • 2. Magnus. Sergeant vid livgardet. Begraven 1699-04-14 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.4

TAB 2

Johan (son av Jakob Skottswinckel, adlad Tigerstierna, Tab. 1). Var fänrik vid bergsregementet (sedan malmöska regementet) 1677 och löjtnant vid riksänkedrottningens regemente 1679. Löjtnant därst. 1680. Död 1686. Gift med Christina Eriksdotter Dahl, som levde änka.

Barn:

  • Jakob, döpt 1684-04-29 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. i Stockholm.
  • Ett barn.

TAB 3

Carl (son av Jakob Skottswinckel, adlad Tigerstierna, Tab. 1), född 1665 i Stockholm. Musketerare vid livgardet 1685-09-14. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1686-07-23. Furir därst. 1688-07-29. Förare 1691-02-25. Sergeant 1695-02-00. Fältväbel 1696-12-30. Fänrik 1701-03-28. Konfirm.fullm. s. å. 8/4. Sekundlöjtnant 1707-07-11. Premiärlöjtnant 1709-04-02. Fången vid Perevolotjna s. å. 1/7 och förd till Saransk, varifrån han hemkom 1722-05-18. Avsked med kaptens karaktär s. å. 5/6. Död 1729-01-09 i Stockholm.[5] Med honom skall ätten hava utdött. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o efter 1708-03-03 med sin systers svägerska Maria Svinhufvud af Qvalstad, död 1712 och begraven på Johannes kyrkogård i Stockholm, dotter av Per Svinhufvud af Qvalstad, och Elsa Nisbeth. Gift 3:o 1722-11-20 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm med Maria Sommar, född i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.

Barn:

  • 1. Jakob, född 1689-07-31 Julpa
  • 1. Carl Gustaf, född 1691-06-221 Romfartuna socken.
  • 1. Vilhelm, född 1698-06-11, död s. å. 8/8 på Ulleråker i Simtuna socken, Västmanlands län. [4]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: