:

Le Febure nr 1989

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten le Febure nr 1989 †

Adlad 1762-04-05, introd. 1773. Utdöd 1805-04-07,.


Jean le Febure erhöll 1803-03-05 rättighet såsom innehavare av Liljenäs fideikommiss att skriva sig le Febure-Lillienberg.


TAB 1

André le Febure, född i Saumur i Frankrike. Måste för religionsförföljelses skull övergiva Frankrike och nedsatte sig omkring 1645 i Stockholm, varest han blev hovskräddare hos greve Magnus Gabriel De la Gardie. Gift 1655-02-04 i nämnda stad med Barbro Paradis, levde änka 1686.

Barn:

  • Henry le Febure, döpt 1663-12-13 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm. Grosshandlare därst. Död 17141. Gift 1707 i nämnda stad med Maria Bedoire, född 1685-10-18 i Stockholm, död där 1725 1, dotter av grosshandlaren Jean Bedoire (stamfader för adl. ätten de Bedoire) och Maria Carré.

Barn:

  • Jean Henry le Febure, adlad le Febure, född 1708-01-15 i Stockholm. Grosshandlare därst. 1730. Brukspatron. Ledamot av direktionen över frimurarbarnhuset. Ledamot av konvojkommissariatet och assekuransrätten. Fullmäktig i generaltullarrendesocieteten och jernkontoret 1748–1763 samt direktör vid sjöförsäkringskontoret och Ostindiska kompaniet. Adlad 1762-04-05 (sonen introd. 1773 under nr 1989). Död 1767-10-27 i Stockholm och begraven s. å. 30/10 i Maria kyrka. 'Han anlade sockerbruk och flera fabriker, tillhandlade sig mässingsbruket i Norrköping, varest han inrättade ett förut i Sverige okänt konstgjuteri, där, bland annat, tillverkades fingerborgar, vilka tillförene utdragit betydliga summor ur riket. Var ledamot av borgarståndet vid 1751 och 1762 års riksdagar. Ålades av riksens ständer vid 1766 års riksdag att, oaktat erhållen decharge såsom associerad i åtskilliga växelkontor, utbetala 6 millioner daler kopparmynt eller 20 tunnor guld, varuti dock hans arvingar vid 1770 års riksdag fingo 3 tunnor gulds avkortning. Hans stora och rumrika hus vid Stora Nygatan blev av sonen försålt till vetenskapsakademien.'. Gift 1736-03-04 med sin kusin Charlotta Bedoire, född 1712-12-18 död 1773-02-19 i Stockholm, dotter av grosshandlaren och brukspatronen Jean Bedoire och Maria Juliana Paradis samt kusin till landshövdingen Jean Bedoire, adlad de Bedoire.

Barn:

  • Jean, född 1736. Bergsråd. Död 1805 Se Tab. 2
  • Marie Juliane, född 1743-08-09, död sju veckor gammal.
  • Charlotte, född 1745-08-02, död 1746-06-05.
  • Henry, död ung.

TAB 2

Jean (son av Jean Henry le Febure, adlad le Febure, Tab. 1), till Rånäs och Gimo bruksegendomar i Fasterna socken Stockholms län, Skefthammars socken Uppsala län m. fl. snr samt Liljenäs fideikommiss i Torskinge socken Jönköpings län, vilket han fick med sin fru. Född 1736-12-11 i Stockholm. Brukspatron 1767. Bergsråds titel 1780. Ledamot av patriotiska sällskapet. Död 1805-04-07 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan samt begraven s. å. 13/4 i Klara kyrka, varvid vapnet krossades av kanslirådet Gudm. Gör. Adlerbeth. Han fick 1803 den 3 maj K. Maj:ts tillstånd att, i anledning av svärfaderns testamente av den 15 mars 1771 och såsom innehavare av det honom och hans fru tilldelade fideikommiss, Liljenäs, kalla och skriva sig Le Febure-Lillienberg. Gift 1780-02-24 i Stockholm med sin kusins dotter, grevinnan Margareta Charlotta Lillienberg, född 1753-05-03, död 1829-05-15 i Stockholm, dotter av presidenten Johan Georg Lillienberg, friherre och greve Lillienberg, och Maria Juliana Jennings.

Barn:

  • Johan Henrik, född 1781-01-17. Livdrabant. Död 1785-01-27.
  • Julia Charlotta, född 1784-07-17, död 1846-05-04 på Edeby i Helgarö socken Södermanlands län. Gift 1:o 1803-01-09 i Stockholm med sin moders kusin, majoren Filip Jennings, född 1774, död 1803. Gift 2:o 1806-10-21, också i Stockholm, med hovmarskalken Lars Gabriel Silfverstolpe, född 1773, död 1832.
  • Maria Gustava, född 1786-09-16, död 1813-10-10. Gift 1804-04-22 i Stockholm med hovmarskalken Axel Didrik Reuterskiöld, friherre Reuterskiöld, i hans 1:a gifte, född 1779, död 1834.

Källor

1.Öä.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: