:

Von Kathen nr 1301

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Kathen nr 1301

Adlad 1692-11-03, introducerad 1697. Litteratur: Gothaisches Geneal. Taschenbuch der briefadel. Häuser 1914 och 1922.


Kathen%20A130100.jpg

TAB 1

Gottfrid Kathe, adlad von Kathen, född i Stralsund. Borgare och handelsman i Stralsund. Borgarlöjtnant. Ålderman för krämarkompaniet i Stralsund. Adlad 1692-11-03 (introducerad 1697 under nr 1301). Död 1698-03-19 i Stralsund och begraven i S:t Maria kyrka i Stralsund 'Under det år 1675 av Brandenburg mot Sverige påbegynta krig förskrev han till Stralsund och inskaffade på egen risk allehanda matvaror till svenska krigsmaktens och landets underhåll.' Gift 1666-06-19, med Margareta Resoppen, död 1716-02-19, dotter av en köpman i Stralsund.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1669-06-27. Gift med en handelsman Sillméer, som flyttade utrikes.
 • Gottfrid, född 1672-04-02 i Stralsund. Kom i tjänst vid artilleriet. Överfyrverkare i Stralsund 1693. Fänrik 1698-04-30. Löjtnant vid artilleriet i Jönköping 1700-04-07. Stupade ogift 170(3) i Livland.
 • Benedikta, född 1674-06-13. Gift med en doktor Schütte, som flyttade till Sverige.
 • Johan Erdvig, född 1677-03-25. Amtman i svenska Pommern. Död ogift 1716-02-09 och begraven i S:t Maria kyrka i Stralsund.
 • Bernhard Erik, född 1680-03-03. Levde utan tjänst. Död ogift 1750-06-22 och begraven i S:t Maria kyrka i Stralsund.
 • Ernst Ludvig Martin, född 1688. Major. Död 1744. Se Tab. 2

TAB 2

Ernst Ludvig Martin (son av Gottfrid Kathe, adlad von Kathen, Tab. 1), till Dramdorf och Brusen på Rügen. Född 1688-11-11. Fänrik vid Elbingska infanteriregementet 1709-09-18. Löjtnant vid Bremiska dragonregementet 1710-09-22. Kapten vid Niesterska dragonregementet 1713-02-01. Konfirmationsfullmakt 1715-10-10). Fången 1713-05-16 vid Tönningen. Hemkom 1714-01-00. Fången 1715-12-23 vid Stralsund. Hemkom 1717 och placerad vid norra skånska kavalleriregementet 1717-05-28. Ryttmästare vid Urbanowicz' polska kavalleriregemente 1719-06-01. Majors avsked 1719-09-30. Ryttmästare vid Västgöta tremänningsregemente 1720-08-19. Avsked 1721-10-11. Major vid Bohusläns dragonregemente. Död 1744-04-15. Gift 1:o 1724-03-23 med Anna Catharina Jarmer, död 1739-08-00. Gift 2:o med Catharina Maria Schmiterlow, född 1698, död 1763, dotter av löjtnanten Georg Christian Schmiterlow och Anna Ilsabe von Krassow samt syster till herrarna Schmiterlow, adlade Schmiterlöw.

Barn:

 • 1. Charlotta Lovisa, född 1724-07-21. Död 1788-02-24 i Bergen på Rügen. Gift med sin styvmoders broder löjtnanten Nikolaus Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, nr 1768, född 1694, död 1756.
 • 1. Amalia, född 1725-11-18, död ogift 1762-11-24.
 • 1. Ernst Ludvig, född 1726-12-10, död 1729-09-00.
 • 1. Carl Fredrik, född 1728-02-07, död 1729-08-00.
 • 1. Carl Emanuel, född 1730. Löjtnant. Död 1795. Se Tab. 3
 • 1. Anna Eleonora, född 1735-06-12. Gift med löjtnanten i holländsk tjänst Baltzar Moritz von Kalden.
 • 1. Barbara Christina Ulrika, född 1737-07-13, död 1785-02-15 Binga. Gift 1:o 1763-11-25 med löjtnanten Carl August Fabritius, född 1738, död 1766. Gift 2:o med lagmannen Bengt Carl Ekerman, född 1736, död 1785-02-18 på Binga.

TAB 3

Carl Emanuel (son av Ernst Ludvig Martin, Tab. 2), född 1730-05-11 på Varbelvitz på Rügen. Volontär vid drottningens livregemente 1748-05-31. Förare på Varbelvitz på Rügen 1749-10-04. Fänrik 1749-10-24. Löjtnant 1757-09-16. Avsked 1765-02-28. Död 1795-01-28 Götemitz Gift 1761-09-15 med Christina Teodora von Platen, död 1813.

Barn:

 • Catharina Amalia Agate Louise, född 1762-11-25, död 1764-12-13.
 • Carl Ludvig Bogislaus Christoffer, född 1763-12-27, död 1764-12-13.
 • Christina Eleonora Ernestine, född 1766-02-24, död 1766-09-03.
 • Carl Ludvig Emanuel, född 1767. Löjtnant. Död 1842. Se Tab. 4.
 • Ernst Philip, född 1768-12-20. Kapten vid drottningens af Preussen dragonregemente. Stupade ogift 1806-10-14 i slaget vid Auerstädt.
 • John Christian Gottlieb, född 1770. Kapten. Död 1853. Se Tab. 11.

TAB 4

Carl Ludvig Emanuel (son av Carl Emanuel, Tab. 3), arv- och länsherre till Götemitz samt tertialherre till Varbelvitz. Född 1767-06-27 på Götemitz. Fänrik vid Åbo läns lätta infanteriregemente 1785-05-18. RSO 1790-05-15. Sedermera löjtnant i preussisk tjänst. Död 1842-05-08 på Götemitz. Gift med Charlotta Juliana von Mühlenfels, född 1778-04-15, på Tissow på Rügen, död 1850-02-08 i Putbus, dotter av preussiska överstelöjtnanten Fredrik Gottlieb von Mühlenfels och N. N. von Campagne.

 • Barn.
 • Christina Juliana, född 1797-02-27 på Götemitz, liksom syskonen, född 1859-08-08. Gift med preussiska skolrådet och pastorn i Stralsund N. N. Furchau.
 • Charlotta Paulina, född 1798-01-07, på Götemitz död ogift 1881-02-08 i Putbus.
 • Maria Sibylla Carolina, född 1799-01-24, på Götemitz död 1834-09-02, i Berlin. Gift 1825-07-01 på Götemitz med preussiska överstelöjtnanten, friherre Alexander von Forstner, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1837-08-03 i Putzar med grevinnan Vilhelmine von Schwerin, född 1813-05-15 på Schwerinsburg, död 1852-07-11 i Berlin), född 1798-03-13, I Potsdam, död 1871-10-31 i Berlin.
 • Carl Filip, född 1800 på Götemitz. Regeringsråd. Död 1871. Se Tab. 5.
 • Ernst Fredrik, född 1802-08-07 på Götemitz. Preussisk överjägmästare. Död barnlös 1864-08-09. Gift med Hulda Roskowius.
 • Gottlieb Ferdinand, född 1804-05-23, på Götemitz död ogift 1854 på Varbelvitz.
 • Fredrika Amalia, född 1806-03-04 på Götemitz, död i Putbus. Gift med Moritz Friederichs.
 • Fredrik, född 1807 på Götemitz. Pastor. Död 1861. Se Tab. 9.
 • Julius Ludvig Vilhelm Adolf, född 1809 på Götemitz. Löjtnant. Död 1872. Se Tab. 10.

TAB 5

Carl Filip (son av Carl Ludvig Emanuel, Tab. 4), till Varbelvitz. Född 1800-08-08 på Götemitz. Preussiskt regeringsråd. Medlem av staden Berlins råd. Död 1871-02-05 i Berlin. Gift med Antonia von Benda, född 1820-08-20, död 1895-09-12, på Eldena vid Stralsund, dotter av furstliga thurn- und taxiska hof- och domänrådet August Henrik Vilhelm Ferdinand von Benda och hans 2:a fru Luise von Mühlenfels.

Barn:

 • Carl Ludvig Emanuel, född 1839. Löjtnant. Död 1911. Se Tab. 6.

TAB 6

Carl Ludvig Emanuel (son av Carl Filip, Tab. 5), till Varbelvitz. Född 1839-03-01 i Stralsund. Löjtnant vid preussiska lantvärnet. Död 1911-01-20 i Greifswald. Han sålde familjegodset Varbelvitz. Gift 1869-11-26 på Kessin i kretsen Greifswald med Emma Kray, född 1851-10-03 på Kessin.

Barn:

 • Antonia Charlotta Rosalie Johanna, född 1870-12-24 på Varbelvitz.
 • Ernst Carl, född 1872 på Varbelvitz. Godsägare. Se Tab. 7
 • Walter Kurt, född 1874 på Varbelvitz. Överstelöjtnant. Se Tab. 8.
 • Hildegard, född 1878 på Varbelvitz, död 1878.

TAB 7

Ernst Carl (son av Carl Ludvig Emanuel, Tab. 6), född 1872-09-18 på Varbelvitz. Ägare Gönne vid Bärwalde i kretsen Neustettin, Pommern. Gift 1906-06-06 i Meiningen med Elisabet Höfling, född 1886-06-12 i Salzungen.

Barn:

 • Carl Ludvig Emanuel Kurt Rikard Hans, född 1907-08-03 i Walsleben, Pommern.
 • Charlotte Antonia Hedvig Lydia Augusta, född 1908-08-20 i Walsleben.
 • Ernst Carl, född 1912-05-12 på Gönne.

TAB 8

Walter Kurt (son av Carl Ludvig Emanuel, Tab. 6), född 1874-01-13 på Varbelvitz. Preussisk överstelöjtnant. Före detta generalstabsofticer. Ägare Beulwitz vida Saalfeld i Thüringen. Gift 1905-08-26 på Borkau med Vilma Anna Maria von Hertzberg, född 1881-07-31 på Alt-Nursie, dotter av godsägaren Vilhelm von Hertzberg, till Borkau, och Erna von Roth.

Barn:

 • Helmut Carl Ernst, född 1906-05-22, i Strassburg i E.
 • Berta Vilma Vanda, född 1907-10-08 i Strassburg i E.
 • Hans Valter, född 1912-08-20 i Trier.
 • Harald Vilhelm, född 1916-07-01 i Berlin.

TAB 9

Fredrik (son av Carl Ludvig Emanuel, Tab. 4), född 1807-02-22 Götemitz Pastor. Född 1861-02-03. Gift med Charlotta Wellmann, död 1898.

Barn:

 • Maria, född 1841-09-01. Gift med pastor N.N. Kornstädt.
 • Elisabet, född 1855-03-27. Gift med professor Albert Gottschick.
 • Dorotea, född 1859-07-30.

TAB 10

Julius Ludvig Vilhelm Adolf (son av Carl Ludvig Emanuel, Tab. 4), född 1809-02-25 på Götemitz. Preussisk löjtnant. Död 1872-09-09 på Götemitz. Gift 1853-01-19 i Hamburg med Carolina Elisabet Justine Gorrissen, född 1828-03-18 i Hamburg, död 1909-06-02, på Burg Friesack, kretsen Westhavelland.

Barn:

 • Olga, född 1854-03-28, på Götemitz, död på Götemitz 1857-09-07.
 • Vilhelm, född 1855-05-09 på Götemitz, död där 1857-09-03.
 • Alice, född 1856-09-20 på Götemitz, död på Götemitz 1857-08-09.
 • Georg Christian Fredrik Bertold, född 1863-02-07 i Stralsund. Före detta preussisk ryttmästare. Ägde efter faderns död familjeegendomen Götemitz, som han sålde 1902.
 • Marta Georgina Clara Anna, född 1865-01-15 i Stralsund, död 1917-06-07 på Burg Friesack. Gift 1891-02-24 i Stralsund med preussiska ryttmästaren greve Carl Georg Gotthard Fredrik Sigfrid von Bredow, till Burg Friesack, född 1850-08-27 på Burg Friesack, död på Burg Friesack 1919-04-12.

TAB 11

John Christian Gottlieb (son av Carl Emanuel, Tab. 3), född 1770-11-30 på Götemitz. Kapten i preussisk tjänst. RPrOPlemér. Död 1853-01-13 i staden Schievelbein i Pommern. Ägde en tid Breitenfelde i Pommern. Gift 1798-08-20 på Wussow i kretsen Naugard i Brandenburg med Sofie Johanne Vilhelmine Franciska von Dewitz, född 1777-01-23 på Wussow, död 1846-11-19 i Schievelbein. Dotter av mecklenburgska landdrotset Carl Henrik Fredrik von Dewitz, till Wussow, och Johanna Henriette Louise von Huyssen.

Barn:

 • Edvard Carl Henrik Teodor, född 1799. Överstelöjtnant. Död 1882. Se Tab. 12.
 • Otto, född 1801. Överstelöjtnant. Död 1868. Se Tab. 15
 • August, född 1807. Godsägare. Död 1871. Se Tab. 19
 • Henrietta, född 1809-02-14, död 1855-07-14. Gift med med. doktorn N. N. Lüdden.
 • Johanna, född 1812-04-19, död 1891-10-01. Gift med preussiska majoren N N. Brewing.

TAB 12

Edvard Carl Henrik Teodor (son av Johan Christian Gottlieb, Tab. 11), född 1799-05-12 i Naugard. Preussisk överstelöjtnant. Död 1882-09-18 i Merseburg. Gift med Berta von Dewitz, född 1810-07-08 på Rattey, död 1870-02-02 i Merseburg, dotter av löjtnanten Carl Albrekt Lukas Gottlieb Fredrik von Dewitz, av huset Meesow, och Elisabet Juliana Henrietta Adolfina Lucie von Oertzen, av huset Rattey.

Barn:

 • Sofia, född 1842-04-12 i Merseburg, liksom syskonen, död 1856-07-10 i Stettin.
 • Elisabet, född 1843-08-13, död. Gift med superintendenten Vilhelm Rothe.
 • Hildegard, född 1845-04-19. Stiftsdam i jungfrustiftet Bergen på Rügen. Död ogift 1911-02-06 i Merseburg.
 • Berta, född 1846-07-15, död 1855-10-02 i Stettin.
 • Carl Edvard Gottlieb, född 1848-04-14. Före detta preussisk major. Gift 1878-06-14 i Greifswald med Marie Louise von Rodbertus, född 1850-01-24 på Gransebrieth i kretsen Grimmen i Pommern, dotter av godsägaren Christian von Rodbertus, till Gransebrieth, och hans 2:a fru Maria Fredrika Louise (von) Sodenstierna.
 • Herman Alexander Gottlieb, född 1850. Tullråd. Se Tab. 13

TAB 13

Herman Alexander Gottlieb (son av Edvard Carl Henrik Teodor, Tab. 12), född 1850-05-16 i Merseburg. Överstelöjtnant. Preussiskt tullråd. Gift 1878 med Susanna Tekla Ina Christiane von Zschüschen född 1861-03-12 på Knoop vid Kiel, dotter av kaptenen Leo von Zschüschen och grevinnan Augusta Isabella Christiane Peträa von Baudissin.

Barn:

 • Henrik Edvard Carl, född 1881-02-05, i Aachen. Löjtnant vid preussiska infanteriregementet nr 156. Död före 1922.
 • Hans Ernst Carl, född 1882-01-15, på Nippes vid Köln. Löjtnant vid preussiska infanteriregementet nr 31. Död före 1922.
 • Maria Ina Christiane, född 1883-01-01 i Ürdingen. Gift 1909-03-30 i Frankfurt a. O. med praktiserande läkaren i Frankfurt, med. doktor Kurt Hochheim.
 • Joakim, född 1886-02-14, och död 1886-02-14, på Klingebeutel i kretsen Ratibor, Schlesien.
 • Hedvig Louise Agnes, född 1891-07-27, i Potsdam. Gift 1919-06-16, i Frankfurt a. O. med Kurt Hiiger.
 • Elisabet Tekla Hedvig Susanna, född 1893-10-11 i Berlin.
 • Eberhard Hans Martin, född 1894-11-10 i Zittau. Preussisk löjtnant.
 • Irmgard Maria Anna, född 1896-03-03 i Zittau.
 • Ulrik, född 1899-01-21 i Neustadt, död före 1922.
 • Renata Leonie Harriet Johanna Maria, född 1902-09-24 i Neustadt i Ober-Schlesien.
 • Rut Hedvig Elisabet, född 1904-12-27 i Frankfurt a. O.

TAB 14

Leo August Herman (son av Herman Alexander Gottlieb, Tab. 13), född 1879-05-10 i Berlin. Löjtnant i preussiska lantvärnsfältartilleriet. Godsförvaltare. Gift 1907-08-29, i staden Kranichfeld i Sachsen med Helena Augusta Maria Rabiger, född 1880-12-18 på Alt-Lomnitz i kretsen Habelschwerdt, Preussen.

Barn:

 • Ursula Agnes Hedvig, född 1908-07-12, Kochelsdort
 • Ingeborg Augusta Hildegard Maria, född 1909-06-26 på Kochelsdort.
 • Hans Jürgen Carl Ernst Gottlieb, född 1910-04-07 på Kochelsdorf.
 • Joakim Robert Paul Kurt Gottlieb, född 1913-12-18 på Kochelsdorf.
 • Hans Henrik Frans Carl Eberhard Gottlieb, född 1918-12-31 på Langenbielau i distriktet Breslau, Schlesien.

TAB 15

Otto (son av Johan Christian Gottlieb, Tab. 11), född 1801-11-12. Preussisk överstelöjtnant. Död 1868-06-09. Gift med Dorotea Schellbach, född 1814-05-11, död 1889-03-27.

Barn:

 • Anna, född 1849-09-27 i staden Wernigerode i Preussen, liksom syskonen.
 • Maria, född 1851-04-05, död 1920 i Wernigerode. Gift med överstelöjtnanten N. N. Schreiner, död 1894.
 • Olga, född 1852-06-05.
 • Clara, född 1855-08-20.

TAB 16

Otto (son av Otto, Tab. 15), född 1857-08-12, i Wernigerode. Före detta preussisk överste. Gift med Johanna Laura Augusta Bucher, född 1872-01-11.

Barn:

 • Otto Carl Hugo, född 1896-04-06, död före 1922.

TAB 17

Carl (son av Johan Christian Gottlieb, Tab. 11), född 1803-02-09. Preussisk major. Död 1876-02-04. Gift med Agnes Schumann, född 1825-07-03 död 1895-09-07.

Barn:

 • Anna, född 1851-03-04, död ogift 1904-04-19.
 • Emma, född 1853-01-06, död ogift 1880.
 • Paul, född 1858-11-14 Reetz Preussen, död ogift.
 • Max, född 1861-05-13, död 1862 12-00.

TAB 18

Hugo Carl Gottlieb (son av Carl, Tab. 17), född 1855-08-27 i staden Freienwalde i Preussen. Preussisk infanterigeneral. Gift 1884-09-27, i Berlin med Susanna Adelgunda Augusta von Dechend, född 1859-08-28 i Berlin, dotter av preussiska statsrådet Herman Alexander Fredrik von Dechend och Adelgunda Wilke.

Barn:

 • Hans, född 1885-09-29 i Berlin, liksom syskonen. Död i Berlin 1886-02-13.
 • Walter, född 1886-11-13, död före 1922.
 • Margareta Agnes Adelgunda Susanna, född 1887-11-26.
 • Gerhard, född 1889-09-10. Kapten i preussiska grenadjärregementet nr 2.
 • Herta, född 1895-03-16. Gift 1917-12-15 i Mainz med kaptenen Heinz Sartorius.

TAB 19

August (son av Johan Christian Gottlieb, Tab. 11), född 1807-08-30. Ägde Reetz i Neumark, Preussen. Död 1871-06-04. Gift med Carolina Müller, död.

Barn:

 • Maria, född 1850-06-15, död 1895-01-27. Gift med köpmannen Emil Berndt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: