:

Af Ekström nr 2304

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Ekström nr 2304

Adlad 1827-10-08 enligt 37 § R.F., introducerad 1830.

TAB 1

Olof. (översikts tab. 1) Ryttare i Lilla Tryserum, Tryserums socken, Kalmar län.

Barn:

 • Torsten Olofsson Bråttom, född 1695-03-20. Båtsman. Avsked. Död 1769-11-22. Gift 1717-10-27 med pigan Elisabet Eriksdotter i Sjöända, Dalhems socken, Kalmar län, född 1683, död 1761-01-15 på torpet Ekhult.

Barn:

 • Nils Ekström, född 1732-10-18. Inspektor hos riksrådet friherre Ehrenkrona på Hulterstad, Mjölby socken, Östergötlands län samt kungsladugården Bisp-Motala, Motala socken, Östergötlands län. Bodde sedan på kronoskattehemmanet Kvissberg i S:t Pers socken, Östergötlands län. Död 1791-01-23. Gift 1770-11-25 med Lovisa Ulrika Köhler, född (Hm.) 1736-07-11, död 1805-04-05, dotter av prosten och kyrkoherden i Vånga pastorat av Linköpings stift magister Johan Köhler och Catharina Retzius.

Barn:

 • Johan Israel Ekström, (översikts tab. 2) adlad af Ekström, född 1773-12-03 på Kvissberg. Student i Uppsala 1791-10-00. Antog först kondition i Askersund och gav privat information i Askersund i tvenne år. Sedan 1795 informator för greve Douglas på Stjärnorp. Kir. studiosus 1801-01-19. Examen i kemi samt med. kandidat examen 1801-05-00. Med. licentiat examen 1802. Kir. magister 1803-04-22. Med. doktor 1804-05-24. Stadskirurg i Kristinehamn 1804-10-15. Livmedikus hos prinsessan Sofia Albertina 1805-03-01. Regementsläkare vid Svea livgarde 1812-06-16. Överläkare vid invalidinrättningen på Ulriksdal 1822-05-00 (KrAB). Överläkare vid Serafimerlasarettet 1824-09-25. RNO 1825-10-09. Adlad 1827-10-08 enligt 37 § R.F. (introducerad 1830-02-17 under nr 2304). LVA 1830-01-20. Död 1831-08-02 i Stockholm. Gift 1816-05-16 med hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina, grevinnan Juliana Charlotta von Rosen, född 1786-08-23, död 1855-09-22, dotter av landshövdingen, greve Gustaf Fredrik von Rosen, och Maria Juliana Wahrendorff.

Barn:

 • Charlotta Albertina, född 1817-02-21 i Stockholm, död 1891-04-15 i Skövde. Gift 1848-12-30 på Tidaholm, Agnetorps socken, Skaraborgs län med översten Carl Otto Stellan Mörner, född 1810, död 1876.
 • Gustaf Fredrik Nils, född 1818-04-21 i Stockholm, död 1822-11-14 i Stockholm.
 • Mariana Juliana Lovisa (Julie), född 1819-11-27 i Stockholm, död ogift 1903-03-07 i Lovö socken, Stockholms län.
 • Johan Carl, adelsman vid faderns död 1831, född 1821 i Stockholm. Se Tab. 2.
 • Magnus Adolf, född 1826-09-19 i Stockholm. Sekundlöjtnant vid Kungl Majts flotta 1846-01-21. Premiärlöjtnant 1853-08-11. Kaptenlöjtnant 1861-01-22. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866-10-01. Död ogift 1873-08-12 i Stockholm.

TAB 2

Johan Carl (översikts tab. 2 son av Johan Isarel Ekström, adlad af Ekström, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1831, född 1821-09-08 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1835-12-07. Avgången från Karlberg 1836-08-18. Bruksägare. Död 1874-06-16 i Köpenhamn. Gift 1:o 1848-09-08 på Åkershult, Korsberga socken, Jönköpings län med Vilhelmina Johanna Reuterswärd, född 1823-03-25 på Ramkvilla, Korsberga socken, Jönköpings län, död 1854-02-28 på Bergby, Riala socken, Stockholms län, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Anders Reuterswärd, och Hebbla Carolina Ridderborg. Gift 2:o 1857-08-11 på Rumma, Kalmar län med Emma Eleonora Charlotta Fagerlin, född 1832-08-11 i Gullhanetorp, Kristdala socken, Kalmar län, död 1858-03-27 på Helgerum, Gladhammars socken, Kalmar län, dotter av godsägaren och sergeanten Göran Peter Fagerlin och Elisabet Catharina Sjöberg.

Barn:

 • 1. Karl Adolf Johan Patrik, adelsman vid faderns död 1874, född 1850. Se Tab. 3.
 • 1. Fredrik Magnus Constans, född 1852. Se Tab. 4.
 • 1. Juliana Anna Vilhelmina, född 1853-12-19 och död 1854-01-27 på Bergby, Riala socken, Stockholms län.

TAB 3

Karl Adolf Johan Patrik (översiktstab. 3 son av Johan Carl, Tab. 2), adelsman vid faderns död 1874, född 1850-08-27 på Drottningholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1871. Elev vid Flögfors kopparverk, Örebro län 1871–1872. Extra elev vid teknologiska institutet 1872. Specialelev i metallurgi och hyttkonst vid teknologiska institutet 1872– 1875. Kassör och verkmästare vid Älvkarleö bruk och sågverk, Uppsala län 1875–1877. Stipendiat på järnkontorets metallurgiska stat 1877–1878. Bruksingenjör vid Älvsbacka bruk, Värmlands län 1878– 1880. Bruksförvaltare vid Niklasdams bruk, Värmlands län 1880–1882. Delägare i och disponent för Niklasdams bruk, Värmlands län 1882–1886. Disponent för Forshaga aktiebolag i Grava socken, Värmlands län 1886–1903 och för Brattfors aktiebolag 1906–1909. Ordförande i svenska cellulosaföreningen 1897–1911 och i älvstyrelsen å Klarälven 1889–1909. Ledamot av Värmlands läns landsting. RVO 1900-12-01. Biogr. i Väd. Död 1925-04-01 i Monte Carlo (Brännkyrka församling, Stockholm db) och gravsatt 1925-05-07 i familjegraven å Lofö kyrkogård. Han arrenderade Cathrinebergs jordbruksdomäner, Nedre Ulleruds socken, Värmlands län 1886–1900. Gift 1:o 1880-10-17 på Cathrinebergs jordbruksdomäner, Nedre Ulleruds socken, Värmlands län med Beda Elvira Kolthoff, född 1858-03-08 Torsgården ]] , död 1907-04-01 på Forshaga, dotter av kommissionslantmätaren i Skaraborgs län Johan Henrik Kolthoff och Sara Gustava Friberger. Gift 2:o 1907-10-21 i Malmö med Anna Funder, född 1871-01-06 i Malmö, dotter av grosshandlaren Jens Peder Funder och Dorotea Louise Hansen.

Barn:

 • 1. Beda Julie Gunilda, född 1881-08-26 på Niklasdam, Varnums socken, Värmlands län. Gift 1902-06-02 på Forshaga med grosshandlaren och norske vice konsuln i Karlstad Herman Vilhelm Geijer, född 1874-07-15 på Bosjö bruk, Sunnemo socken, Värmlands län.
 • 1. Signe Marika Charlotta, född 1883-08-31 på Niklasdam. Konstnärinna. Gift 1:o 1906-06-26 i Karlstad med ingenjören Einar Gelertsen från vilken hon blev skild, född 1877-07-27. Gift 2:o 1914-04-20 i Engelbrekts församling, Stockholm ]] med lantmäteriauskultanten, filosofie licentiat Ludvig Rosenbaum, från vilken hon 1921-11-02 blev skild, född 1889-01-06.
 • 1. Ebba Vilhelmina Josefina, född 1885-10-31 på Niklasdam. Gift 1:o 1907-09-26 på Forshaga med diplomingenjören Adalbert Ernst Rudolf Jung från vilken hon blev skild, född 1878-12-15. Gift 2:o 1912-10-28 med överingenjören vid Illinois Steel Co, Chicago, filosofie doktor Walther Emil Ludwig Mathesius, född 1866-08-20 i Hoerde, Westfalen, Tyskland.
 • 1. Karl Johan (Kaj), adelsman vid faderns död 1925, född 1899-03-24 på Forshaga. En tid anställd vid Ice Palace, Manchester, England. Antikvariatsbokhandlare i Stockholm. Gift 1:o 1924-11-01 i Oscars församling, Stockholm med Elna Maria Ulrika Henrikson, från vilken han blev skild 1926-07-14 i hennes 1:a gifte, född 1897-02-04 (gift 2:o 1932-10-22 i Oscars församling, Stockholm vb nr 221 med kamrer Bror Rudolf Kolmodin, född 1907-07-14.). Gift 2:o 1926-10-26 i Paris med Beatrice Gladys Olivá Henderson, född 1901-03-10 i Nottingham, dotter av överingenjören Andrew Henderson och Nellie Richardson. Gift 3:o 1933-07-01 i Kalmar socken, Uppsala län (vb nr 3) med Sylvia Mabel Clark, född 1908-06-01. Gift 4:o 1937-07-11 i Oscars församling, Stockholm med Elsa Katarina (Karin) Gustavsson, ( 2:o 1946-11-02 i Oscars församling, Stockholm (vb 608) med förman Ernst Viktor Emanuel Eriksson i hans 2:a gifte, född 1905-08-03). Skilsmässa 1948. Född 1908-01-23 i Köping (fb och dopb.), dotter av Emma Vilhelmina Gustavsson.

TAB 4

Fredrik Magnus Constans (översiktstab. 3 son av Johan Carl, Tab. 2), född 1852-08-16 på Bergby, Riala socken, Stockholms län. Kadett vid Karlberg 1871-06-05. Utexaminerad 1874-11-30. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1874-12-11. Löjtnant 1882-06-02. TOO4kl 1890. PersLSO3kl 1891. Kapten 1894-03-09. RSO 1897-09-18. Avsked 1905-04-26. Direktör i Grafiska aktiebolaget Kliché 1906-08-06. Styrelseledamot i Brattfors aktiebolag 1907. Död 1915-01-02 i Lovö församling, Stockholms län. Har gjort sig känd såsom porträttmålare. Gift 1882-04-04 på Flemingsberg, Huddinge socken, Stockholms län med Sigrid Maria Landberg, född 1849-12-06 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Carl Teodor Landberg och Catharina Laura Medin.

Barn:

 • Rolf Fredrik Adolf, född 1884-05-22 på Norsta, Balingsta socken, Uppsala län, död på Norsta, Balingsta socken, Uppsala län 1884-06-06.
 • Ingeborg Fredriksdotter, född 1885-05-16 i Stockholm (Engelbrekt enl DAFA), (Balingsta församling, Uppsala län fb). Gift 1:o 1907-10-18 i Oskarskyrkan, Stockholm med agronomen Herman Teodor Odelberg, från vilken hon 1914 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1920-06-15 med Sigrid Carolina Fredrika Mollstadius, född 1891-06-07), född 1880-08-12. Gift 2:o 1914-12-06 i Stockholm med ingenjören Cai Hjelm Tvermoes, född 1881-09-20 i Köpenhamn.

TAB 5

Carl Sigurd Fredriksson, (son av Fredrik Magnus Constans, Tab. 4), född 1882-12-13 på Norsta, Balingsta socken, Uppsala län. Mogenhetsexamen 1901-05-20. Volontär vid Upplands regemente 1901-05-31. Sergeant. Kadett vid Karlberg 1902. Fanjunkare vid Karlberg 1903. Utexaminerad 1903-12-02. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1903-12-11. Löjtnant 1907-01-18. Examen vid Gymnastiska centralinstitutet (instruktionskursen) 1908-05-00. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1912-12-07. GV:sO1M 1912. RPrRÖO4kl 1913. Löjtnant i Göta livgardes reserv 1915-03-21. Annonschef för teknisk tidskrift 1915-1918. Kapten i Göta livgardes reserv 1917-07-06. RVO 1918-06-06. Transportchef och byggmästare vid aktiebolaget Dalsbruk, Finland, 1918-1922. FFrK3kl m sv 1918. RPrRÖO4kl m sv 1919. FMM. Annonschef för pappers- och trävarutidskrift i Finland, Helsingfors 1922-1925. Annonschef för Svensk motortidning 1925-1926. Direktörsassistent och distributionschef vid Stockholms Dagblad 1926-1931. SkmG Uppl.sfbGM. Upps.skytteg.GM. Gift 1:o 1908-10-20 i München med Maria Emilie (Emmy) Pemsel, från vilken han 1915 blev skild, född 1880-02-11 i München, dotter av tyska geheimerådet Herman Pemsel och Sofia Helbig. Gift 2:o 1916-06-09 i Klara församling, Stockholm ]] med Anna Josefina Carolina (Netta) Clarino, från vilken han blev skild, född 1883-09-03. Gift 3:o 1919-07-14 på Bromarv i Finland med Hjördis Edotti Sandell, från Finland, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1926-05-11, född 1892-10-13 i Helsingfors, FFrK4kl, GMfbg, FMM, dotter av med. licentiat Gustaf Emil Tobias Sandell och Eva Maria Bredenberg. Gift 4:o 1929-03-30 i S:t Matteus församling, (vb nr 63) med Elsa Gudrun Gernandt, född 1904-06-24 i Örebro län, dotter av bandirektören vid Statens järnvägar, kaptenen vid Väg- och vattenbyggnadskåren Johan Axel Emil Gernandt och Kerstin Larsson.

Barn:

 • 1. Rolf Fredrik Sigurdsson,
 • 1. Björn Fredrik Sigurdsson
 • 3. Fredrik Sigurdsson
 • 3. Sigrid Sigurdsdotter


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: