:

Liljensparre nr 2142

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Liljensparre nr 2142 †

Adlad 1786-06-25, introd. 1787. Utdöd 1896-04-21.


1Hm. 2LS. 3As.

 • . 'Härstammar av en utländsk adlig ätt, von Sivers, varav är känd Erik von Sivers, som var överste löjtnant i svensk tjänst och dog 1651 i Westfalen. Han förde i sitt vapen tre sexuddiga stjärnor av silver i blått fält och på hjälmen tre vita rosor eller liljor.'

TAB 1

Henrik Sivers. Rektor musices och kantor i Lübeck. Gift med Regina Catharina Pagendarm.1

Barn:

 • Henrik Jakob Sivers, född 1709-04-08 i Lübeck. Student i Kiel 17261, i Rostock 17271. Filosofie magister därst. 1728-09-21. LVA i Berlin 17311. Compastor vid tyska församlingen i Norrköping 1735-04-04, sedan han blivit prästvigd i Linköping s. å. 1/4. Hovpredikant 1746. Kyrkoherde i Tryserums pastorat av Linköpings stift s. å. Prost 1748. Kontraktsprost 17501. Teol. doktor i Greifswald 1756-10-19. Död 1758-08-08 i Tryserums prästgård och begraven s. å. 30/8. 'Han förde lika vapen med den i historiken härovan nämnde Erik von Sivers, som var hans farfars far'. Har av trycket utgivit bl. a. Westerviks stads historia och beskrifning (1758). Gift 1:o 1737-09-22 med Anna Maria Aschania, född 1714-07-28 i Örtomta prästgård, död 1738-08-29 i Norrköping, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Örtomta pastorat av Linköpings stift Nikolaus Aschanius och hans 1:a fru Elisabet Bergius. Gift 2:o 1739-07-05 med Maria Magdalena Rising, från vilken han efter två månaders äktenskap blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1745-06-00 med apotekaren i Vimmerby Liborius Stockfisch, född 1704, död 1792-08-04 Böta )2, född 1713-03-09 i Vimmerby, död 1758 troligen i Långemåla socken, dotter av teol. lektorn i Linköping, kyrkoherden i Skeda pastorat av Linköpings stift Botvid Rising och Anna Cecilia Stjernman. Gift 3:o 1740-10-08 med Helena Retzius i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Zedritz), född 1714-03-03, död 1799-03-24, dotter av kyrkoherden i Gammalkils pastorat av nämnda stift Nils Retzius och Helena Broms.

Barn:

 • 1. Henrik von Sivers, adlad Liljensparre, född 1738-07-22 i Norrköping. Student i Uppsala 1754-09-06. Auskultant i Svea hovrätt 1762. E. kanslist därst. 1763. E. notarie 1764. Notarie i slottskansliet 1765. Sekreterares fullm. 1772. Polismästare i Stockholm 1776-03-26. Sekreterare i nämnda kansli 1781. Lagmans titel 1784-09-07. Adlad 1786-06-25 (introd. 1787-06-02 under nr 2142). RNO 1788-06-23. Underståthållares n. h. o. v. 1792-07-16. Konstit. att förestå överståthållarämbetet s. å. Avsked därifrån 1793. Förordnad att i svenska Pommern biträda regeringen därst. s. å. 9/1. Ledamot i tulldirektionen 1799-11-00. Kronans ombud därst. 1802-09-07. Död 1814-01-05 i Stockholm. 'Han bringade polisinrättningen i Stockholm till en förut okänd höjd, och är den under och kort efter konung Gustaf III:s regering så bekante polismästaren Liljensparre.'. Gift 1:o 1766-01-01 Sätra med Hedvig Christina Reuterswärd, född 1738-03-19 Styvinge, död 1801-01-16 i Stockholm, dotter av översten Lorentz Peter Reuterswärd, och hans 1:a fru Catharina Beata Bagge. Gift 2:o 1802-07-06 med den 1:a fruns systerdotter Catharina Charlotta Sjöstéen, född 1779, död 1861-06-15, dotter av kaptenen Ernst Fredrik Sjöstéen och Ulrika Juliana Reutersvärd, nr 1210.

Barn:

 • 1. Per Henrik Achatius, född 1767-05-17. Student i Uppsala 1780. Filosofie magister 1788. Docent i juridik vid Uppsala universitetet 1789. Polit. Adjunkt i Åbo 1790. Jur. adjunkt i Uppsala 1791. Vice polismästare i Stockholm 1792. Polismästare därst. s. å. 16/7. Assessor i Svea hovrätt 1793-01-09. Ledamot av nummerlotteridirektionen s. å. Död barnlös 1795-05-09 [Ash]. Gift 1792-12-13 i Stockholm med Charlotta Maria Meurling, född 1755-01-02 i Askeryds prästgård3 Jönköpings län, död 1821-12-09 Aranäs 3, dotter av prosten och kyrkoherden magister Jöns Meurling och hans 2:a fru, friherrinnan Elisabet Wrangel af Lindeberg.
 • 1. Christian Adolf Axel, född 1768. Major. Död 1821. Se Tab. 2
 • 1. Carl Gustaf Fredrik, född 1770-09-23 i Stockholm, död ogift 1808-01-25, drunknade i sjön vid Blasieholmen i Stockholm.
 • 1. Agata Christina Henrietta, född 1773-02-15 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1842-04-23 i Söderköping.
 • 1. Carl Ulrik, född 1774-06-05 i Stockholm. Fänrik vid Tornérhjelms lätta infanteribataljon 1789-05-23. Placerad vid änkedrottningens livregemente 1791-04-13. Löjtnant därst. s. å. 20/12. Kapten 1796-10-10. Major i armén 1807-12-19 och vid regementet 1813-04-23. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1814-05-22 och i armén s. å. 7/12. Fanjunkare vid livdrabantkåren s. d. RSO 1816-01-28. Major och bataljonschef vid livbeväringsregementet 1821-05-08. Överste i armén 1828-08-21. Överste vid nyssn. regemente 1832-12-22. Avsked ur krigstjänsten 1848-06-15. Död ogift 1851-07-16 i Stockholm.

TAB 2

Christian Adolf Axel (son av Henrik von Sivers, adlad Liljensparre, Tab. 1), född 1768-12-05 i Stockholm. Sergeant vid arméns flottas svenska eskader 1780-05-23. Fänrik därst. s. å. 27/5. Löjtnant 1789-05-08. RSO 1790-07-22. Svensksundsmedaljen i guld 1791-02-13. Kapten i armén och stabsadjutant hos konungen 1792-05-15. Kapten vid stockholmseskadern 1796-07-31. Major därst. 1809-06-29. Död 1821-02-10 i Stockholm. Bevistade slaget vid Svensksund 1790. Gift 1810-06-14 med Anna Gustava Moræus, född 1775-12-05, död 1823-04-07, dotter av kassören vid Stora Kopparbergs bergslag i Falun Isak Moræus och Christina Elisabet Uggla.

Barn:

 • Christina Charlotta Gustava, född 1811-05-08 på Mjölsefall i Kisa socken Östergötlands län. Stiftsjungfru. Död ogift 1830-12-27 på nämnda egendom.
 • Henrik Adolf Ulrik, född 1815. Kapten och postmästare. Död 1896. Se Tab. 3.

TAB 3

Henrik Adolf Ulrik (son av Christian Adolf Axel, Tab. 2), född 1815-05-12 i Stockholm. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1833-02-02. Officersexamen i Örebro 1834-04-29. Avsked från nämnda regemente s. å. 31/12. Bataljonsadjutant vid Västmanlands regemente 1835-01-02. Underlöjtnant därst. s. å. 28/3. Löjtnant 1840-07-03. Kapten 1854-09-05. RSO 1864-01-28. Postmästare i Simrishamn 1866-03-28. Avsked ur krigstjänsten s. å. Avsked från postverkets tjänst 1883-07-20. Död 1896-04-21 i Stockholm och slöt ätten på manssidan. Gift 1:o 1848-11-02 i Gävle med Sofia Isabella Murén, född 1827-12-15 i nämnda stad, död 1857-08-27 Näs, dotter av grosshandlaren Lars Murén och E. Ulrika Norin. Gift 2:o 1860-10-23 i Stockholm med grevinnan Sofia Sparre af Söfdeborg, född 1823-06-04 Tunarp, död 1907-08-10 Gustafsberg, dotter av majoren, greve Fredrik Vilhelm Sparre af Söfdeborg, och grevinnan Beata Ulrika Lagerberg.

Barn:

 • 1. Adéle Sofie Charlotte, född 1850-08-21 Malma. Död 1930 13/12 i S:t Görans församling, Stockholm. Gift 1879-09-29 i Simrishamn med provinsialläkaren, RVO, med. licentiat, Moritz Jakob Simon, född 1847-08-08 i Göteborg, död 1903-06-27 i Simrishamn.
 • 1. Alma Henriette, född 1852-05-29 på Malma, död ogift 1878-05-06 i Karlskrona.
 • 1. Ernst Henrik Laurentius, född 1857-08-29, död 1859-09-24 i Dingtuna socken Västmanlands län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: