:

Edelfelt nr 1129

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Edelfelt nr 1129

Adlad 1688-03-29, introducerad 1689.

En gren av ätten naturaliserades i Finland och introducerades på därvarande riddarhus 1864-10-03, men utdog därstädes 1910.

TAB 1

Johan Palm, adlad Edelfelt, (översiktstab. 1) till Distorp i Rystads socken, Östergötlands län. Född 1637 på Fästad i Järstads socken, Östergötlands län. Volontär vid Västgöta kavalleriregementet 1655. Korpral vid adelsfanan 1659. Korpral vid konungens av Polen livregemente 1660. Avsked 1666-08-30. Reformerad kornett vid Östgöta kavalleriregementet 1667. Medföljde svenska ambassaden till Polen 1674. Kornett vid Östgöta kavalleriregementet 1675-11-00. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregementet 1677-12-08. Regementskvartermästare 1678-12-03. Ryttmästare 1680. Adlad 1688-03-29 (introducerad 1689 under nr 1129). Avsked 1689-12-17. Död 1700-10-05 på Distorp och begraven i Rystads kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1691-01-04 i Slaka socken, Östergötlands län med Margareta Sofia Prytz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1706-04-22 med majoren Anders Hof, adlad Reuterswärd, i hans 2:a gifte, född 1651, död 1714), dotter av sekreteraren Peter Andersson Prytz till Distorp (kusin till kanslirådet Håkan Claesson Prytz, adlad Prytz) och Anna de Palma.

Barn:

 • Brita Sofia, född 1692-10-15 i Slaka socken, död 1704 på Distorp och begraven 1704-05-13.
 • Johan Gustaf, född 1695. Ryttmästare. Död 1749. Se Tab. 2
 • Margareta Sofia, född 1700-05-12, död 1712.

TAB 2

Johan Gustaf, (son av Johan Palm, adlad Edelfelt, Tab. 1), till Distorp samt Ökna i Kimstads socken, Östergötlands län. Född 1695-10-12 Röby. Student i Uppsala 1708-05-29. Volontär vid Östgöta kavalleriregementet 1717. Furir vid Östgöta kavalleriregementet 1718. Kornett 1719-05-26. Ryttmästare i armén. Död 1749-07-09 i Medevi i Västra Ny socken, Östergötlands län och begraven i Rystads kyrka. Gift 1732 med Anna Christina Eck, född 1704, död 1770-04-25 på Rösten i Grebo socken, Östergötlands län, dotter av handelsmannen i Nyköping Peter Eck och Helena Margareta Schalenia.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1734. Bergmästare. Död 1791. Se Tab. 3
 • Anna Margareta, född 1736-08-05 på Distorp, död 1787-05-31 i bergmästaregården i Norberg. Gift 1762-06-15 på Distorp med majoren vid Östgöta kavalleriregementet Carl Fredrik von Feilitzen.
 • Eva Christina, född 1738-01-01 på Distorp. Gift på Distorp 1762-09-21 med kaptenen Gustaf Adolf Svanhals Danskebo i hans 2:a gifte, född 1722-06-28 Brostorp, död 1770-11-05 på Danskebo, broder till översten Fredrik Svanhals, adlad Gyllensvaan.
 • Per Axel, född 1739. Ryttmästare. Död 1799. Se Tab. 4
 • Carl Adolf, född 1740. Löjtnant. Död 1781. Se Tab. 5
 • Claes Henrik, född 1742. Kvartermästare. Se Tab. 6

TAB 3

Johan Gustaf, (son av Johan Gustaf, Tab. 2), född 1734-09-03 Distorp s socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1749-09-12. Bergsexamen. 1753 (Ab.). Auskultant i bergskollegium 1754-03-27. Extra ordinarie kanslist i bergskollegium 1757-10-11. Vice notarie 1759-10-18. Geschvorner i Jämtland 1765-04-30. Bergmästares titel 1777-04-30. Bergmästare i Öster och Väster Bergslagen 1780-01-19. Död 1791-01-19 i Norberg Västmanlands län. Gift 1770-05-01 i Stockholm med sin systers svägerska Lovisa Eufrosyne von Feilitzen, född 1738-10-31 Minsjö, död 1784-05-30 i Norberg, dotter av kaptenen vid Västmanlands regemente Carl Gustaf von Feilitzen och Sofia Maria von Unge.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1771-07-12, död 1772-07-26.
 • Hedvig Eleonora, född 1772-08-14, död 1772-08-24 i Stockholm.
 • Johan Gustaf, född 1775-08-28, död 1776-05-02.
 • Eufrosyne Lovisa, född 1777-01-12, död 1778-05-24.

TAB 4

Per Axel, (son av Johan Gustaf, Tab. 2), född 1739-05-09 Distorp s socken, Östergötlands län. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1754. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1757-08-12. Stabskornett 1758-10-13. Kornett 1766. Stabslöjtnant 1770-06-16. Löjtnant 1771-06-05. Stabsryttmästare 1774-07-13. RSO 1779-01-24. Avsked 1780-04-03. Död 1799-09-02 i Söderköping. Gift 1777-01-28 på Hall i Östertälje socken, Stockholms län med stiftsjungfrun Eva Maria Råfelt, född 1749-03-05, i Stockholm, död 1813-01-01, dotter av landshövdingen Johan Råfelt, och Maria Christina Gyllenram.

Barn:

 • Anna Maria, född 1780-05-25 i Skällviks socken, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Död ogift 1861-10-19 i Söderköping.
 • Johan Axel, född 1781-11-29 i Skällviks socken. Sekundkornett vid Östgöta kavalleriregemente 1789-04-28. Trädde i tjänst 1801-03-26. 1. adjutant 1803-10-06. Död 1809-08-02 i Stralsund av förgift, som han av misstag fått i mandelmjölk.
 • Göran Gustaf, född 1785-01-05 i Skällviks socken. Kadett vid Karlberg 1802-09-28. Utexaminerad 1805-09-20. Fänrik vid Upplands regemente 1805-10-08. GMtf 1809-03-01. Löjtnant vid regementet 1810-05-15. 2. kapten i regementet 1813-06-28. RSO. Avsked 1817-10-10. Död 1834-09-19 på invalidinrättningen på Ulriksdal [Bu].
 • Eva Petronella, född 1790-12-21 i Skällviks socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1813-01-10.

TAB 5

Carl Adolf, (son av Johan Gustaf, Tab. 2), född 1740-09-12 Distorp s socken, Östergötlands län. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1757-07-20. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1758-11-01. Kvartermästare 1762-03-15. Stabskornett 1766-12-19. Kornett (KrAB) 1773-05-10. Stabslöjtnant 1775-10-26. Död 1781-04-11 på Östra Eldslösa i Mjölby socken, Östergötlands län. Gift 1777-12-10 i Mjölby socken, med sin broders svägerska, stiftsjungfrun Anna Lovisa Råfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1783-06-24 på Östra Eldslösa med kaptenen Anders Silfverlåås, född 1749, död 1802), född 1752-09-10 i Stockholm, död 1792-12-12 Snipa, dotter av landshövdingen Johan Råfelt, och Maria Christina Gyllenram.

Barn:

 • Christina Lovisa, född 1779-04-05 på Östra Eldslösa, död 1838-04-01. Gift 1807-07-07 med torparen Lars Eriksson på Hamra.
 • Carl Gustaf, född 1780-06-01 på Östra Eldslösa, död ogift.
 • Helena, död ogift.

TAB 6

Claes Henrik, (son av Johan Gustaf, Tab. 2), född 1742-08-20 Distorp s socken, Östergötlands län. Kvartermästare. Gift 1772-10-17 med Mariana Gustava Wetter, född 1749, död 1821-02-20 på Tofta Västergård i Tävelsås socken, Kronobergs län, 71 år 9 månad gammal, dotter av en fänrik Wetter.

Barn:

 • Adolf Fredrik, född 1776-04-04 i Säby socken, Jönköpings län, död ung.
 • Johan Magnus, född 1779-09-02 i Täby socken.
 • Gustaf Mauritz, född 1780. Kapten. Död 1840. Se Tab. 7
 • Carl Axel, född 1787. Handlande. Död 1830. Se Tab. 8

TAB 7

Gustaf Mauritz, (son av Claes Henrik, Tab. 6), född 1780-08-25. Furir vid Kronobergs regemente 1795. Fältväbel vid Kronobergs regemente 1797. Fänrik 1805-03-25. Premiäradjutant 1806-09-11. Brigadadjutant 1808-03-18. GMtf 1809-06-30. Fänriks lön 1809-07-10. Löjtnant i armén 1810-05-01. 2. löjtnant vid regementet 1812-05-09. 1. löjtnant 1812-07-28. Kapten i armén 1814-05-22. 2. kapten vid regementet 1815-04-18. RSO 1823-07-04. Stabskapten 1823-08-26. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i armén 1826-07-05. Postmästare i Ödeshög 1839. Död 1840-09-02 på Stora Åby Östergötlands län. Han bevistade kriget i Pommern, reträtten från Åland, expeditionen till Västerbotten och 1814 års fälttåg i Norge. Gift 1810-04-02, Ålshult med Anna Catharina Bergqvist, född 1782-05-13, död 1834-04-27, dotter av bruksägaren Magnus Bergqvist och Margareta Sofia Bergius.

Barn:

 • Anna Sofia Albertina, född 1810-12-06 på Billa Norregård i Hemmesjö socken, Kronobergs län, död på Billa Norregård i Hemmesjö socken, Kronobergs län, 1812-01-27.
 • Fredrika Charlotta, född 1812-02-29 på Billa Norregård, död 1814-05-19 Tegnaholm
 • Elof Gustaf, född 1813-08-13 Torsjö. Volontär vid Kronobergs regemente 1822-10-22. Förare vid Kronobergs regemente 1825-10-24. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1833-07-27. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1841-05-24. Kapten 1848-07-05. RSO 1860-01-28. Avsked 1878-04-24. Död ogift 1894-03-31 Svaneholm
 • Carl Johan Eberhard, född 1815-08-18 på Tegnaholm. Volontär vid Kronobergs regemente 1822-05-10. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1828-05-14. Kommenderad vid Göta kanal 1832. Furir 1833-11-20. Linjeofficersexamen. 1839-12-20. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1840-07-31. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1846-04-29. Kapten 1855-10-03. Överbefälhavare för Västra Göinge härads frivilliga skarpskytteförening 1864-01-05. RSO 1865-01-28. Avsked 1878-02-01. RVO 1902-12-01. Död ogift 1907-11-10 på sin egendom Gårdarp i Gudmundtorps socken, Malmöhus län.
 • Fredrika Sofia, född 1816-08-01 Blidingsholm
 • Algot Ehrenfried, född 1818-03-28 och död 1818-05-10 i Urshults socken, Kronobergs län.
 • Claes Viktor, född 1819-07-13 på Tofta Västergård. Kronolänsman i Oppmanna distrikt svenska Kristianstads län 1847-09-24. Avsked 1868-09-23. Död 1877-03-14 i Kristianstad. Gift i Kristianstad 1852-10-01 med sin kusin Axelina Catharina Edelfelt, född 1816-09-30, död 1869-02-07 i Oppmanna socken, Kristianstads län, dotter av handlanden Carl Axel Edelfelt och Johanna Catharina Benzelstierna B.
 • Erland Salomon Mauritz, född 1820-09-17 på Tofta Västergård. Volontär vid Kronobergs regemente 1837-01-01. Furir vid Kronobergs regemente 1838-07-30. Sergeant 1848-05-15. Död ogift 1866-10-21 i Virestads socken, Kronobergs län.
 • Mariana Gustava, född 1822-09-09 på Tofta Västergård, död ogift 1905-02-03 i Tingsryd, i Tingsås socken, Kronobergs län.
 • Knut Julius, född 1825-08-11, död 1825-12-07.

TAB 8

Carl Axel, (son av Claes Henrik, Tab. 6), född 1787-03-10 Ekeberg. Handlande i Karlshamn. Kustuppsyningsman. Död 1830-10-20 i Hälsingborg. Gift 1815-11-18 på Karlshamns kastell med Johanna Catharina Benzelstierna, född 1794-05-19, död 1841-10-24 i Ronneby, dotter av kaptenen Jesper Albrekt Benzelstierna B, och hans 1:a fru Catharina Dorotea Wettergren.

Barn:

 • Axelina Catharina, född 1816-08-30 i Karlshamn, död 1869-02-07 i Oppmanna socken, Kristianstads län. Gift 1852-10-01 i Kristianstad med sin kusin kronolänsmannen Claes Viktor Edelfelt, född 1819, död 1877.
 • Josefina Hildegard, född 1817-09-06 i Karlshamn, död ogift 1889-09-09 i Stockholm.
 • Carl Albert, född 1818. Överdirektör. Död 1869. Se Tab. 9.
 • Anna Mariana, född 1820-05-20 i Karlshamn, död ogift 1861-10-19.
 • Claes Mauritz, född 1822-10-28 i Karlshamn. Volontär vid skånska husarregementet 1840-01-29. Avsked 1840-11-04. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1841-07-02. Officersexamen 1843-04-28. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1844-09-03. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1851-03-26. Avsked 1855-03-16. Död ogift 1861-10-11 i Solna socken, Stockholms län.
 • Margareta Helena Albertina, född 1823-08-11 i Karlshamn, död 1831-12-19 i Kristianstad.
 • Jesper Axel, född 1824-10-27, död på 1870-talet.
 • Sofia Dorotea, född 1826-03-31 i Karlshamn, död 1843-01-22 i Kristianstad.
 • Erik Gustaf, född 1827. Direktör. Död 1894. Se Tab. 11
 • Hermania Carolina Christina Fredrika, född 1829-08-04, död ogift 1911-05-09.

TAB 9

Carl Albert, (son av Carl Axel, Tab. 8), född 1818-09-27 i Karlshamn. Student i Helsingfors 1838-05-05. Kartritare vid generallantmäterikontoret i Finland 1843-04-15. Elev vid intendentskontoret för allmänna byggnaderna i Finland 1844-09-23. 2. konduktör vid intendentskontoret för allmänna byggnaderna i Finland 1849-10-14 och 1. konduktör 1851-04-09. Länsarkitekt i Tavastehus län 1855-02-17. RRS:t StO3kl 1856-09-07 och S:tAO3kl 1862-08-27. Erhöll genom kejserlig resolution 1864-01-14 naturalisation såsom finsk adelsman och introducerad på riddarhuset i Finland under nr 237 bland adelsmän 1864-10-03. RRS:tStO2kl 1867-04-28. Överarkitekt vid överstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland 1867-06-20. Överdirektör 1867-12-12. Död 1869-03-05 i Helsingfors. Gift 1852-06-08 Kiala

Barn:

 • Albert Gustaf Aristides, född 1854. Historie- och genremålare. Död 1905. Se Tab. 10.
 • Ellen Augusta Johanna, född 1859-05-25 på Kiala, död 1876-10-05 i Helsingfors.
 • Alexandra (Annie) Elisabet Adelaide, född 1866-05-25 i Helsingfors. Småbarnsskolelärarinna i Helsingfors.
 • Berta Carolina, född 1869-03-07 i Helsingfors. Småbarnsskolelärarinna i Helsingfors. OffFrd'A 1899. Kulturhistorisk författarinna.

TAB 10

Albert Gustaf Aristides, (son av Carl Albert, Tab. 9), född 1854-07-21 på Kiala gård i Borgå socken. Student i Helsingfors 1871-05-17. Ägnade sig därefter åt målarkonsten. Erhöll »prix d'excellence» av konstakademien i Antwerpen 1873. Elev vid école des beaux-arts i Paris hos J. L. Gérôme 1874. SilverM vid Allmänna finska utställningen i Helsingfors 1876. Erhöll finska statspriset för figurmålning 1878. Fri hedersledamot av Konstakademien i S:t Petersburg 1878. GM3kl på salongen i Paris 1880 och av 2kl 1882. Ledamot av konstakademierna i Stockholm och Köpenhamn 1884. GM1kl vid finska expositionen 1885. RFrHL 1886. Medlem av konstnärsklubben »Cercle des Mirlitons» i Paris 1887. Erhöll »Grand prix d'honneur» vid världsutställningen i Paris 1889. OffFrHL 1889. Medlem av »Société national des Beaux-arts» 1890. RBajS:t MikO3kl 1892. Ledamot av den ombildade konstakademien i S:t Petersburg 1893. RNO 1894. Ordförande i Konstnärsgillet i Helsingfors 1895–1904. RRS:tStO2kl 1896-05-26. KFrHL 1901. Ordförande i Finska konstföreningen 1903. Död 1905-08-18 på sin villa i Haikå i Borgå socken och begraven i Helsingfors. Framstående historie- och genremålare. Bland hans tavlor märkas Drottning Blanka (1877), Hertig Carl vid Claes Flemings lik (1878), Gudstjänst i finska skärgården (1881) och Björneborgarnes marsch (1892) samt dessutom ett flertal porträtt och teckningarna till Fänrik Ståls sägner. Gift i finska skärgården 1888-01-19 med (finska friherrinnan) Anna Elise de la Chapelle i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1908-12-06 i Helsingfors med godsägaren (finske friherren) Viktor Magnus von Born, i hans 3:e gifte, född 1851, död 1917), född 1857-01-15 i Helsingfors, död i Helsingfors 1921-12-21, dotter av finska statsrådet (finska friherren) Carl Viktor de la Chapelle, och Julia Josefina Elisabet Lepsen.

Barn:

 • Albert Johan Erik, född 1888-11-23 på Gumtäckts gård i Helsinge socken. Student i Helsingfors 1906-05-14. Död ogift 1910-05-29 i Montpellier i Frankrike och begraven i Helsingfors.

TAB 11

Erik Gustaf, (son av Carl Axel, Tab. 8), född 1827-05-03 Hölje. Kapten i handelsflottan. Verkställande direktör i sjöförsäkringsaktiebolag Ocean i Göteborg 1873. RVO 1887-05-14. Död 1894-09-29 i Göteborg. Gift 1864-06-17 med Clara Adelina Grischotti, född 1843-01-06 i Gävle, Hel. Trefaldighets förs.. Död 1912-05-23 i Stockholm, Oscars förs. ]], dotter av Christian Grischotti och Chartrina de Capritz.

Barn:

 • Axelina Catharina, född 1865-03-29 i Lännäs socken, Västernorrlands län. Död 1938-01-05 i Stockholm. Gift 1889-03-18 i Göteborg med bankiren och grosshandlanden i Stockholm, RNO, RVO, m.m. Emrik Öhman, född 1863-09-11 i Klara församling, Stockholm, död 1933-07-29 i Stockholm.
 • Christian Claes Gustaf, född 1866-06-12 i Gävle, död 1888-04-19 i Göteborg.
 • Robert, född 1868-09-06 i Lima i Sydamerika. Mogenhetsexamen i Göteborg 1888. Utexaminerad från Göteborgs handelsinstitut 1889. Anställd hos försäkringsbolag i utlandet 1889–1890. Tjänsteman i sjöförsäkringsaktiebolag Ocean 1891–1911. Verkställande direktör i sjöförsäkringsaktiebolag Ägir 1911-04-10. RVO 1921-06-06. Biogr. i Väd? Död 1933-01-15 i Stockholm (Jakobs förs, db). Gift 1:o 1902-11-27 i Göteborg med Berta Josefina Arvidson född 1878-12-11, död 1921-10-19 i Stockholm, Jacobs förs. ]] och jordfäst 1921-10-24 i Solna kyrka. Gift 2:o 1927-12-29 i Paris (Sth Engelbr. vb nr 292) med Agneta Cecilia Johanna Andersson i hennes 1:a gifte, direktör, f hans 2. g), född 1890-01-08.
 • Erik, född tvilling 1872-04-25 och död 1872-05-20 i Göteborg.
 • Nina, född tvilling 1872-04-25 och död 1872-05-13 i Göteborg.
 • Anna, född 1873-08-24 i Göteborg. Stiftsjungfru. Död i Göteborg 1890-01-03.
 • Erik, född 1876-02-10 i Göteborg. Elev vid sjökrigsskolan 1890-10-01. Officersexamen 1897-10-27. Underlöjtnant i flottans reserv 1897-10-29. WaldFM 1897. Löjtnant vid flottan 1900-12-31. Löjtnant vid kustartilleriet 1901-12-30. Död ogift 1904-04-16 i Karlskrona.
 • Clara Margareta (Greta), född 1880-11-12 i Göteborg. Stiftsjungfru. Kassörska.

TAB 12

Albert, (son av Erik Gustaf, Tab. 11), född 1870-06-24 i Göteborg, Gustavi Domkyrkoförs. ]] Mogenhetsexamen i Göteborg 1888. Student vid Uppsala universitet 1888. Kontorist i London 1890, sedan i Paris. Köpman i Paris under firma Albert Edelfelt. Delägare i firman Rytzell & Edelfelt i Paris 1904. RVO 1913-04-16. RFrHL. RNO 1935-06-25. Gift 1905-12-20 i Paris med Marie-Louise Gabrielle Olympe Diot född 1877-06-12 i Paris, dotter av ingenjören Louis Diot.

Barn:

 • Yvonne Marie, född 1908-08-15 i Paris. Stiftsjungfru. Död 1928-03-08 i Paris.
 • Jacques Albert, född tvilling 1912-04-26 i Paris.
 • Robert Edouard, född tvilling 1912-04-26 i Paris.

TAB 12A

Eric Louis, (son av Albert tab. 12), född 1906-09-18 i Paris. Anställd i firman Rytzell & Edelfelt i Paris. Gift 1929-10-10 i Stockholm (Engelbr. förs. vb nr 188) med Yvonne Dagmar Tollstén''' född 1902-09-26. Dotter av kaptenen vid Flottan Hugo Magnus Tollstén och Anna Maria Brodin.

Barn:

 • Anne-Marie Gunilla Margaretha
 • Margaretha Yvonne Madeleine Katinka
 • Eric Bertil Albert Gustaf Magnus

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: