:

Rosenhoff nr 845

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosenhoff nr 845 †

Adlad 1673-05-10, introd. 1675. Utdöd troligen 1709.


  • Hans Tiesen, född i Bubteb på ön Nordstrand i Slesvig och var bosatt i Bubteb, liksom hans fader före honom.

Barn:

  • Hans Hansson Tiesen, född i Bubteb. Innehade en av sina förfäder ärvd lantegendom. Gift 1599 med Christina Jacobs, som dog i sonens yngre år före sin man.

Barn:

  • Peter Hanssen, född 1600-08-25 i Bubteb. Kom 1619 från Husum i Holstein till Stockholm. Klädeshandlander i Stockholm 1628. Död 1662-09-28 i Stockholm och ligger jämte sin hustru begraven i Storkyrkan, där över dem lades en sirligt uthuggen sten. 'Han förärade 1660 den med marmor och ebenholts väl prydda predikstolen i Tyska kyrkan i Stockholm, om vilken kyrka jämte skola, hospital och fattiga han, såsom varande en av samma församlings äldste, drog mycken försorg.' Gift 1631-01-09 med Anna Hansdotter Stecker, född 1612-02-01 i Västerås, död 1672-03-15 i Stockholm, dotter av rådmannen i Västerås Hans Gertsson Stecker och Cecilia Hansdotter Dober.

Barn:

  • Johan Hansson, adlad Rosenhoff, till Graneberg i Litslena socken, Uppsala län och Råcksta i Ångarns socken, Stockholms län. Född 1640-12-09. Extra ordinarie kommissarie i kommerskollegium (Ak.) 1668 (7/8). Adlad 1673-05-10 (introd. 1675 under nr 845). Assessor i nämnda kollegium 1675-01-21. Avsked (Ak.) 1679-06-23. Död 1681-07-11 i Stockholm och begraven i Storkyrkan, där hans vapen uppsattes. Gift med Elisabet Prytz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1685-09-09, i Stockholm, Kungsholmen, med landshövdingen Carl Gustaf Gyllencreutz, född 1637, död 1720), född 1652-04-02, död 1732-06-00 Alby och begraven i Rotkyrka kyrka, dotter av kanslirådet Johan Claesson Prytz, adlad Prytz, och Margareta Grundel.

Barn:

  • En son, död 1676 och begraven 1676-08-30 i Tyska församlingen, Stockholm.
  • Peter Johan. Soldat vid malmöska regementet 1684-11-00. Förare vid malmöska regementet 1686. Sergeant 1688. Fältväbel 1689-07-21. Fänrik 1691-08-29. Dömdes 1697-05-04, av generalkrigsrätten från liv, ära och gods, för det han sålt sex kronans vedträd och därför köpt ljus till corps de gardet i Malmö, då han var på vakt, men erhöll nåd. Avsked 1700. Död barnlös 1709 och slöt troligen ätten. Gift 1701-05-05 i Nikolai församling, Stockholm med Margareta Johanna Wattrang, som levde änka 1714 (At (Sch), dotter av assessorn och häradshövdingen Johan Wattrang, adlad Wattrang, och hans 1:a fru Brita Barckman.
  • Johan Adolf, döpt 1678-07-24 i Kungsholms församling, Stockholm.
  • Simon, döpt 1680-04-04 i Kungsholms församling, Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: