Nordenheim nr 1699

Från Adelsvapen-Wiki

1699.jpg


Adliga ätten Nordenheim nr 1699 †

Adlad 1719-12-05, introd. 1720. Utdöd 1801-06-04.

Överdirektören för generallantmäterikontoret i Finland och landshövdingen i S:t Michels län Abraham Joakim Molander adlades i Finland 1833 med namnet Nordenheim och introducerades på därvarande riddarhus under nr 195, men ätten utgick på svärdssidan 1875. Den var av rent finskt ursprung och har intet samband med den svenska adliga ätten Nordenheim


1Um. 2At (P.).

TAB 1

Mikael Heyn, född i Königsberg. Kom som fältskårsgesäll till Stockholm 1675. Mästerfältskär därst. genom k. resolution 1679-04-29 ledamot av barberareämbetet 1681-01-30, liv- och hovbarberare 1684. Död i Stockholm. Gift 1681-03-01 med Maria Emmerich, dotter av amiralitetskirurgen Joakim Valentin Emmerich och Susanna Lovisa de Merle.

Barn:

  • Johan Christoffer Heyn, adlad Nordenheim, född 1681-12-15 i Stockholm. Student i Uppsala1 1696-12-22. Medikus och kirurg vid svenska armén 1700. Promoverad med. doktor i Harderwyk 1704. Fältmedikus vid svenska armén i Kurland 1706. Ledamot av medicinska kollegiet i Stockholm 1707. Pestmedikus i Stockholm 1710. Assessor i nämnda kollegium 1719-06-15. Adlad s. å. 5/12 (introd. 1720 under nr 1699). Informator i barnmorskekonsten 1724-10-31. Livmedikus 1731. Död 1740-05-28 i Stockholm och begraven i Jakobs församl. 'Han följde svenska armén till Seland samt i fältslagen vid Narva och Dünaströmmen. Upptog 1708 Vårby hälsobrunn samt var såväl vid denna som vid Viborgs och Kila hälsobrunnar några år läkare. Utgav från trycket åtskilliga skrifter, bl. a. 1722 en avhandling om Barnamesslingens eftersjukdomar.'. Gift 1711 med Ingrid Helding, född 1695-01-18, död 1763-12-28, dotter av k. upphandlingskommissarien Samuel Helding och Ingrid Persdotter Pikenhielm samt syster till generalkrigskommissarien Hans Helding, adlad Cederstolpe, och skeppskaptenen Samuel Helding, adlad Heldenhielm.

Barn:

TAB 2

Samuel (son av Johan Christoffer Heyn, adlad Nordenheim, Tab. 1). Född 1723-06-15 i Stockholm. Student i Uppsala1 1735-02-11. Kapten vid artilleriet. Gick i rysk tjänst före 1747. Avsked ur svenska tjänsten 1756-08-02. Död 1759 i slaget vid Zorndorff. Gift 1751-10-20 Stigared med Ulrika Emerentia Prytz, född 1727-03-06 på Stigared, dotter av löjtnanten Gustaf Adolf Prytz, och Brita Ekelund.

Barn:

  • Inga Juliana Gustava, född 1753-10-20 på Stigared, död där s. å. 16/12.
  • Johan Gustaf Adolf, född 1754. Major. Död 1801. Se Tab. 3.
  • Beata Charlotta, född 1758-01-17 på Stigared.

TAB 3

Johan Gustaf Adolf (son av Samuel, Tab. 2), född 1754-12-03 i Stockholm. Kadett på ett svensk-ostindiska kompaniets skepp 1767. Arklimästare vid arméns flotta 1770-12-31. Fänrik därst. 1778-04-29. Löjtnant 1785-05-18. Kaptens fullm. 1790-04-06. Major i armén 1794-05-19. Chef för hovjaktvarvet s. d. Död 1801-06-04 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan samt begraven s. å. 10/6 i Ulrika Eleonora kyrka, varvid vapnet sönderslogs av Samuel Rosenstein. 'Major Nordenheim upptogs och uppfostrades efter faderns tidiga död och i anseende till moderns medellöshet i hovrättsrådet, sedermera riksrådet, friherre Carl Ridderstolpes hus.'. Gift 1792-11-29 med Margareta Gustava Eichhorn, född 1774-04-26, död 1852-06-17 i Kungsholms förs., Stockholm, dotter av saffiansfabrikören i Stockholm Melker Johan Eichhorn och Maria Elisabet Westerberg.

Barn:

  • Maria Catharina, född 1793-09-01 i Stockholm, död ogift 1846-08-13 i nämnda stad.
  • Gustaf Adolf, född 1795-02-17, död s. å. 27/9.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.