:

Upplänning

Från Adelsvapen-Wiki

Upplänning är en medeltida frälseätt. Ättens vapensköld förde en halv lilja i ett rött fält emot ett till vänster varande blått fält.

OBS! Släktutredningen är under bearbetning och är ej komplett. Sambandet mellan tidskillnad och person stämmer inte överens med de uppgifter som finns i boken: Historiskt geografiskt lexikon vol. 5 s.138.. Att Peder Mattsson Upplänning som levde 1510 skulle vara ättling i tredje led till Jon Östensson Upplänning som levde cirka 1300-1380 är inte realistiskt. En medeltida frälseätt med tidstypiska oftast komplicerade släkttavlor, och som ännu idag har oklara släktband. Mycket beroende av ättens egenintresse av att bevara sin historia, vilken han ha hämmats av krig och att man arbetade hårt.

Jönis/Joan Östensson Upplänning. Troligen född ca 1300-1325, † ca 1380. Han förde den redan då gamla ätten Böljes vapen, fast han och hans efterkommande kallade sig Upplänning. Väpnare och underlagman 1371 i Östergötland på Herr Bo Jonsson Grips vägnar när han utgav ett dombrev för Linköpings domkyrka. Han dömde 1356-1367 i olika ekonomiska rättegångar i Uppland och Östergötlands län. Han köpte även upp diverse gårdar och gods. Hans vapenritning: 3 spetsar mot dexter i sköld. Källa: Svenskt diplomatorium 1369-08-19, SDHK nr 9507. År 1379 kallas han lagman i samband med Ingeborg Jonsdotters själagift till Vadstena kloster på godset Ramsjö. Källa: Svea och Göta höfdingaminne vol.1 s.277.

Barn:

 • Dotter Johansdotter/Joensdotter/Jönsdotter Upplänning född ca 1350-talet. Gift med Pädher Baenasson/Bengtsson Upplänning som levde 1420. Se Tab. 5.
 • En son Johansson Upplänning född ca 1350-talet.
 • En son Johansson Upplänning.

TAB 1

Stamfader till denna släkt uppges vara Carl Ragvaldsson som levde åtminstone år 1280-1300. Gift. Källor: Biografiskt lexikon över namnkunnige vol.15, s.365. Örnbergs samlingar vol

Barn:

 • Peter Carlsson Upplänning.
 • Johan Carlsson Upplänning.
 • Magnus Carlsson Upplänning. Se Tab. 2.
 • Anders Carlsson Upplänning.

TAB 2

Magnus Carlsson Upplänning. Dokument finns 1310,1330. Gift.

Barn:

 • Carl Magnusson Upplänning.
 • Magnus Magnusson Upplänning. Se Tab. 3.
 • Arvid Magnusson Upplänning.
 • Peter Magnusson Upplänning.

TAB 3

Magnus Magnusson Upplänning. Dokument finns 1340, 1360. Gift.

Barn:

 • Ingegärd Magnusson Upplänning.
 • Bengt Magnusson Upplänning. Se Tab. 4.

TAB 4

Bengt Magnusson Upplänning. Dokument finns 1370,1399. Gift.

Barn:

 • Peder Bengtsson Upplänning. Se Tab. 5.
 • Sigrid Bengtsdotter Upplänning. Gift 1420 med Per Haraldsson.

TAB 5

Peder Bengtsson Upplänning. Dokument finns 1400,1420. Underlagman i Östergötland till Bo Jonsson. Gift med en dotter till Joan Upplänning.

Barn:

TAB 6

Joen Pedersson Upplänning.

Barn:

 • Torsten Joensson Upplänning i Björnareboda. Häradshövding i Bälinge. Dokument finns 1470,1479.

TAB 7

Nils Pedersson Upplänning. Häradshövding i Göstrings härad. Dokument fuínns 1450,1458,1462,1468. Gift med Brita Jonsdotter dotter till Jon Tykosson till Wäsby.

Barn:

 • Peder Nilsson Upplänning Se Tab. 8.
 • Olof Nilsson Djäkne Upplänning. Dokument finns 1482,1492.

TAB 8

Peder Nilsson Upplänning till Mörby i Skuttunge/C. Dokument finns för 1480,1490,1500,1510. Gift 1:o med Christina Puke, dotter till lagmannen i Östergötland Ragvald Pettersson Puke. Gift 2:o med Christina Joensdotter, dotter till Joen Månsson till Domstada.

Barn:

TAB 9

Mats Persson Upplänning, † ca 1552-1554. Bodde i Uppsala 1548. Fick häradshövdingräntan av Tierp sn 1530, och året efter fogde i Tierp och Norunda socknar, men fick en efterträdare redan år 1533. Slottsfogde i Stockholm 1530-1531. Häradshövding 1532 i Vendel och Tegelsmora/C och uppges varit det ännu 1550, Norunda 1538 och ännu 1541 och samma ämbete i Bälinge 1550. År 1535 fick han som förläning Österlövsta sn i Olands hd/C och hade det fram till sin död (ÄSF). År 1537 förlänar Gustav I "på behaglig tid" en gård Myrby i Skuttunge sn, troligen inklusive gården Östensbo till Mats Persson Upplänning. Gården Gryttjom i Dannemora sn år 1542 (DMS). Gift senast 1531 med Birgitta Kristiernsdotter Vasa född omkring 1485 eller före, † tidigast 1566. Änka efter Didrik Myntmästare, † någon gång mellan 13 juni och 29 september 1527. De fick dottern Elisabeth Didriksdotter i äktenskapet med Didrik Myntmästare, förlovad 1531 med Phase Lars Petri Nericus. Åter änka ca 1552-1554, efter Mats Upplänning. Brita innehade jord i Bälinge, Lyhundra, Norunda, Närdinghundra, Trögds, Ulleråkers och Örbyhus i Frötuna och Länna skepplag, samt i städerna Stockholm och Uppsala (ÄSF). År 1536 köpte Brita förmånligt en gård i Uppland av sin kusin Gustaf Vasa (FrG.).

Not: SDHK-nr: 38998: SDHK-nr: 38998 Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven Datering 1531 september 29 Utfärdandeort: Stockholms slott Innehåll: Kung Gustav av Sverige förordnar riksråden Lars Siggesson, Sveriges marsk, herr Holger Karlsson, hrr Ivar Fleming m.fl. samt borgmästare och råd i Stockholm till att döma i en arvstvist mellan konungens tjänare Matts Persson, befallningsman på Stockholms slott, och Gudmund Persson på Ekenäs på deras hustrurs vägnar. Enär saken ej var fullt tydlig, kom de båda tvistande i godo överens om att Matts Persson skulle vederlägga Gudmund Persson och dennes hustru till 2 läster årlig kornränta, varefter Mats Perssons brev, med vilka han skulle bevisa sin rätt, sönderrevs i rätten. (Gudmund Persson var gift med Märta Vasa, syster till Brita Vasa)

Barn:

 • Peder Mattsson Upplänning född ca 1528-1530, † efter 1564. Se Tab. 10.
 • Lars Mattsson Upplänning. Gift med Cecilia Ericsdotter dotter till Eric Mickelsson i Husaby.

TAB 10

Peder Mattsson Upplänning (son av Mats Persson Upplänning Tab 9) född ca 1528-1530, levde ännu 1564 i Söderköping. Borgare i Söderköping/E. Gift med Christina Eriksdotter Puke som hade sina gods inte långt från Mora stenar/C (UUB se Oljeqvist). Hon ska ha varit sondotter till riksrådet Per Ragvaldsson till Hedensö och Erstavik. Källor: Historiskt geografiskt lexikon vol. 5 s.138.

Barn:

 • Mattias Petri Upplänning född ca 1550, † 1611. Se Tab. 11.
 • Margareta Persdotter Upplänning, † 1617 Gift på 1570-talet med Jacob Grönberg född i Schleisen av en där adlig ätt Grimberg, ihjälslog där olyckligen sitt syskonbarn och kom 1571 till Sverige. Borgare och handlande i Söderköping, † 1598-09-18.
 • Anna Upplänning. Gift med Ericus Holm Laxman, † 1581. Kyrkoherde i Styrestads pastorat, Linköping år 1560, prost där 1576. Farfar till Eric Pedersson Holm, adlad Rosenholm.
 • Magnus Upplänning. Se Tab. 12.
 • Mårten Persson Upplänning. Hertig Karls landbofogde eller kamrer omkring 1570-1580. Se Tab. 13.

TAB 11

Mattias Petri Upplänning (son till Peder Mattson Upplänning Tab 10) född ca 1550, † 1610. Begravd i Västra Husby kyrka, Linköpings stift, där han verkat som kyrkoherde sedan år 1567. Gift 1565 med Anna Danielsdotter Grubbe med vilken han fick 11 söner och 4 döttrar (Åkerstein).

Barn:

 • Johannes Matthiae Upplänning född 1592, † 1670. Se adliga ätten: Oljeqvist.
 • Peder Mattsson Upplänning född 1568, † 1639. Se: Stiernfelt.
 • Hans Matthiae Mattsson Upplänning född 1580, † 1637. Se Tab. 14.
 • Anders Mattsson Upplänning född ca 1590, † 1642. Se Tab. 15.
 • Knut Mattsson, † 1643. Se Tab. 16.
 • Elisabet Mattsdotter Upplänning, † 1637-08-11. Gift 1598-08-03 med prosten i Söderköping Hans Prytz född 1550, † 1637-11-07.
 • Joen Mattsson Upplänning antog efternamnet Steeg. Länsman.
 • En son Upplänning
 • En son Upplänning
 • En son Upplänning
 • En son Upplänning
 • En son Upplänning
 • Kerstin Matsdotter Upplänning. Gift med slottsskrivaren Gudmund Gudmundsson (Tre korsstavar) född ca 1580 i Strömshult och Arnhult i Slätthög socken, † ca 1654. (Se mer uppgifter om honom TAB. 16 här).
 • En dotter Upplänning
 • En dotter Upplänning, † 1617.

TAB 12

Magnus Upplänning. Gift.

Barn:

 • Margta Månsdotter Upplänning. Gift med Pål Mattsson. Känd son: Matts Pålsson gift med Margta.

TAB 13

Mårten Persson Upplänning. Hertig Karls landbofogde eller kamrer omkring 1570-1580.

TAB 14

Hans Matthiae Mattsson Upplänning född 1570-02-28 i Västra Husby/E, † 1637-07-12 i Norrköping S:t Olai/E. Inskriven vid Rostock universitet 1588-11 och i Greifwald. Undervisade vid Stettins pedagogi och höll där flera disputationer. Följde år 1597 Fabers söner till Wittenberg och själv inskriven där 1597-03-04, magister där 1597-03-15. Rektor i Söderköping. Under en period informator åt barnen till den pommerske generalsuperintendenten Jacobus Faber. Under den perioden blev han bekant med Wittenbergsteologen Daniel Cramerus. Hovpredikant hos hertig Karl. Kyrkoherde 1599-1637 i S:t Olai i Norrköping. Gift 1599 med borgmästardottern Brita Evertsdotter Holm född 1582-02-03 i Söderköping/E. Paret fick tillsammans tjugo barn, av vilka de barn som uppnådde vuxen ålder antog moderns flicknamn Holm. Källor: Edward Ringborg: Till Norrköpingskrönikan volym 4 s46. Lkpg. herdaminne volym III, s90 och s.638.)

Barn:

 • Ingrid Hansdotter Holm född 1603, levde som änka 1654-03-25. Gift med köpmannen från Norrköping/E och köpman där samt i Jönköping Johan Haneman † före 1651-04-16. I handlingar från 1650-03 kallas han Evert Haneman. Paret hade sex barn.
 • Kerstin el. Kristina Hansdotter Holm född 1604-10-28, † 1661. Gift 1:o 1624 med kyrkoherden i Vallerstad Johan Wallerius född 1592, † 1653. Gift 2:o 1654 med kyrkoherden i Vallerstad Johannes Laurenius född 1624, † 1672. Fick i 1:a giftet med Wallerius 12 barn.
 • Ingrid Hansdotter född 1601-04-01, † 1603-07-25.
 • Anna Hansdotter Holm född 1602-09-14, † 1648-03-00. Gift 1620 med slottskronofogden Nils Jönsson (Lindsbrosläkten) född 1575 på gården Lindsbro, † 1644 på Haddorp, Slaka/E. (Se även Hadorph)". Paret hade sju barn.
 • Margareta Hansdotter född 1606-03-18, † 1606. Tvilling.
 • Malin Hansdotter född 1606-03-18, † 1606. Tvilling.
 • Malin el. Magdalena Hansdotter Holm född 1607-07-02, levde 1650-06-17 men inte 1661-05-20. Gift 1:o 1634-02-28 med assessorn vid Svea hovrätt David Höijer † 1635-05-08. Gift 2:o 1638-07-06 med skolmästaren i Stockholm Johan Leuchovius som överlevde hustrun. Malin fick två barn med Hadorph och en son med Leuchovius.
 • Johan Hansson Holm född 1618, levde 1651-09-06. Ogift. Student i Uppsala 1632, disputerade 1635
 • Margareta Hansdotter Holm född 1609, † före 1649-10-24. Gift 1632-12-02 med kyrkoherden i Värnamo Johan Dryander. Paret hade fem barn.
 • Elisabet Hansdotter född 1610-10-16, † s.å.
 • Lisbet el. Elisabet Hansdotter Holm född 1611-07-02, † 1647-11-14. Gift med rådmannen i Norrköping Lars Månsson Dahl , † före 1650-03-02. Paret hade tre barn.
 • Brita Hansdotter Holm född 1612, levde 1650-06-17. Gift med statssekreteraren i Norrköping Anders Nilsson Svart begravd 1650-09-18 i Norrköping Olai. Paret hade två söner.
 • Mattias Hansson Holm född 1613-11-09, † 1633 i Tyskland. Gav sig under militien 1627.
 • Karin el. Katarina Maria Hansdotter född 1615-03-28, † 1615. Tvilling.
 • Per Hansson född 1615-03-28, † 1615. Tvilling.
 • Karin Hansdotter Holm född 1617-02-12, begravd 1654-12-17 i Norrköping Olai. Gift 1640-04-23 med kyrkoherden i Norrköping Claudius Prytz född 1585-05-18, † 1658-08-18.
 • Evert Hansson Holm född 1619-09-21. Sjökapten. Student i Uppsala år 1633, orerade om Norrköping 1635. Gift 1650-11-21 i Stockholm med Maria Hansdotter. Paret hade tre barn. Se Tab. 17.
 • Sara Hansdotter Holm född 1620-10-08, † före 1665-08-20 och hade då alldeles nyligen dött. Gift med assessorn vid Göta Hovrätt Håkan Kejman Cederqvist född i Mjölby 1615, † 1655-12-12 i Jönköping och begravd inne i Västerlösa kyrka.
 • Eva Hansdotter Holm född 1623, † ca 1630.
 • Maria Hansdotter född 1625, † 1630-11-23.

TAB 15

Anders Mattsson Upplänning född ca 1590, † 1642 och förd till grav Nr. 16 inne i S:t Olai kyrka i Norrköping. Borgmästare i Norrköping för stadens intrader och byggnader. Tog förmodligen avsked 1640. Han var den siste medlemmen av Norrköpings borgerskap utnämnde borgmästare. Kungl. Maj:t utnämnde därefter alla efterkommande borgmästare. Gift med Anna Stigh, dotter till kyrkoherden i Styrestad/E Jonas Stigh. Källor: Edward Ringborg: Till Norrköpingskrönikan volym 4 s46.

Barn:

 • Ingrid Andersdotter Upplänning, † 1659-08-26. Gift 1653 med Petrus Dieterici Ahrenbechius Stierneroos född 1620 i Närke, † 1673-05-03 i Stockholm. Hans 2:a gifte 1661 med Margareta Meissner, i hans 3:e gifte 1671 med Maria Hobe i hennes 1:a gifte, hennes 2:a gifte 1674-12 med Johan Berelis Stierneroos. Hans döttrar adlades Stierneroos tillsammans med hans efterlevande änkas nye make.
 • Anna Andersdotter Upplänning, † 1694-12-13 i Uppsala. Gift 1648-10-01 med Laurentz Fredrik Peringer Lillieblad född 1613-07-08 i Weissenstadt, Culmbach i Tyskland, † 1687-04-22 i Strängnäs.
 • Jonas Andersson. Se: Österling.

TAB 16

Knut Mattsson Upplänning, † 1643. Fogde i Konga och Uppvidinge härader 1620 och arrenderade samma härader 1624–1630. Deltog jämväl i Gudmund Gudmundssons arrende av Allbo, Kinnevald och Norrvidinge härader 1628 och övertog själv desamma 1629–1630, då han således innehade hela Kronobergs län och halva Njudungen. Slutligen fogde i endast Konga och Uppvidinge härad 1635. Gift 1631-05 i Hallaryd med Elisabet Eriksdotter (Dryandra) dotter till kh i Gårdsby pastorat, Växjö stift Eric Jonae Dryander.

Barn:

 • Mattias Canuti född på 1630-talet. Se adliga ätten: Törnecrantz.
 • Erik Knutsson.

TAB 17

Evert Hansson Holm född 1619-09-21. Sjökapten. Student i Uppsala år 1633. Gift med Maria Hansdotter.

Barn:

 • Erik Evertsson Holm eller Upplänning. Okänt öde.
 • Maria Evertsson Holm eller Upplänning. Gift med sekreterare Reinhold Greber.
 • Lisken Evertsdotter Holm eller Upplänning, troligen † ung.

Av okänd härledning:

 • Ragvald Upplänning Sigill: Sju-uddig stjärna. Säljer år 1401 gården 0:2 i Tjusta i Håtuna sn/C till Olof Haraldsson Lossaätten. Källa:[1] Svenskt diplomatarium, SDHK nr: 15545.]]
 • Ephraim Upplänning född 1787. Dräng i Bromma. Källa: Bromma AI:3 s.3: Finne, förstår litet svenska. Arbetar för dagpenning. Är antecknad vid sjömanshuset. Flyttar med modern år 1812 till Värmdö.
 • Maria Hindricsdotter Upplänning född 1750. Källa: Bromma AI:3 s.3: Moder till Ephraim Upplänning.
 • Lars Upplenning dragon i Jämtland. Trolig hemort Mörsil. † i Sunne sn år 1762-04-04. Källa: Mörsil C:1 s279, "afskedade dragon dog av håll och styng 47 år gammal. Begrofs d. 11e wäster om kyrkan, lefvat qristligt"; Undersåkers tingslags HR arkiv F:1:20.
 • Per Upläning och hans hustru Kerstin. Källa: Mörsil AI:1 år 1751-03-23--1757-11-27 s202.
 • Erik Larsson Upplänning, tjänstedräng. Källa: Mörsil AI:1 s248 1765-12-01--1769-07-09.
 • Nils Upplänning i Tjälve och hans bror Magnus Upplänning i Krokesta. Är testamentsvittnen 1316-02-02 till Nils Jonsson och hans hustru Kristina i Rickeby sn. Källa: Svenskt diplomatarium, SDHK nr: 2715.
 • Nils Upplänning är sigillant 1356-07-21 när Bengta Nilsdotter i Hästeryd säljer mark. Källa: Svenskt diplomatarium, SDHK nr: 7043; och 1358-11-11 köper han själv all egendom av Peter Bonde i Haddetorp, Heda sn. Källa: Svenskt diplomatarium, SDHK nr: 7479; Sigillant vid ett arvsskrifte 1368-07-25, där han tillsammans med sigillanterna Staffan Stangenberg och Magnus Virde omnämns som "...utfärdarna och wälborna männen...". Källor: Svenskt diplomatarium, SDHK nr: 9295 och 9296.
 • Lars Upplänning omnämnes 1404-03-14 som fader till Elsebe gift med Hans Michelsson som säljer sin hustrus fädernesgård i Oynala by, Pemar sn i Finland. Källa: Svenskt diplomatarium, SDHK nr: 16257.
 • Anders Eriksson Upplänning † 1699. Länsman i Stockholm? Gift med Kerstin Bengtsdotter. Barn: Peter, Anders, Erik, Bengt och Anna. Källa: Stockholms RR o Mag bou reg 1699:1058.
 • Erik Andersson Upplänning, orgeltrampare i Kungsholmen, † april 1752. Källa: Stockholms RR o Mag bou reg 1701-1750 s.5796(197). Se 1749/1:345 Gyllso, se även 1753/1/1:326, 1754/1:274 bou efter Brita Christina Berg, hans senaste hustru m.fl. Troligen son till länsman Anders Eriksson Upplänning † 1699. Hans fem barn omnämnda i hans bou år 1753 i sitt föreående gifte med hustru Anna Catharina Gyllso, vilka alla verkat ha antagit efternamnet Holmberg: Anna Catharina Holmberg, 38 år; Christina Holmberg gm garnbykare Erik Lundberg; Jockim Holmberg, glasbruksmästare i Limmared; Åkare Carl Holmberg; musketerare Johan Holmberg.
 • Ryttaren Pehr Uplänning död någon gång mellan 1722-1730. Källa Krigskoll. Krigsmanshuskontoret 1680-1779 vol. D:14 bild (AD) 107.

Källor och litteratur

 • Elgenstierna, se adliga ätterna Oljeqvist, Stiernfelt, Törnecrantz och Österling.
 • Örnbergs genealogiska samling blad 660: Stamtavla över frälseätten Upplänning.
 • Riksarkivets diplomatarium.
 • DMS: Uppland s95 + 135.
 • Hans Gillingstam: ÄSF Vol. II:1 s112.
 • GIR: Förläningar av gårdar.
 • Göta hovrätts presidenter, ledamöter och betjäning s.34-35.
 • Kyrkböcker.
 • Bouppteckningsregister.
 • Westerlund: Linköpings stifts herdaminne s638-639.
 • Hülphers genealogier.
 • PHT 1976, Svenska studenter i Wittenberg av Christian Callmer s1-147: Johannes (eg. Hans) Matthiae Gothus elev nr 185.
 • PHT 1988 häfte 1-2: Svenska studenter i Rostock 1419-1828 av Christian Callmer s3-98: Johannes (eg. Hans) Matthiae Gothus elev nr 526.

: