:

Rising, Botvid Borgmästares släkt

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Botvid. Borgmästare i Norrköping i början av 1500-talet, levde ännu 1524.

Söner:

 • Hans Botvidsson. Borgmästare. Se Tab. 2.
 • Claudius Bothvidi, f. 1524 i Norrköping. Magister i Wittenberg 1551; blev slutligen kyrkoherde i Risinge församling 1559, † 1564 8/11. Gift med Anna Andersdotter i hennes 1:a gifte.

TAB 2

Hans Botvidsson (son av Botvid, Tab. 1). Var borgmästare i Norrköping på 1530-talet.

Söner:

 • Claudius Johannis, f. 1534. Kyrkoherde, † 1579. Se Tab. 3.
 • Botvid Hansson. Stadsskrifvare. Se Tab. 8.


TAB 8

Botvid Hansson (son af Hans Botvidsson, Tab. 2). Stadsskrivare i Norrköping 1563-1600. Gift med Ingrid Göransdotter, dotter av befallningsmannen över Bråborg och Bråbo härader Göran Sunesson.

Barn:

 • Claudius Botvidi, f. 1573. Prost; † 1646. Se Tab. 9.
 • Johannes Botvidi, f. 1575. Biskop; † 1635. Se Tab. 13.
 • Anna Botvidsdotter. Gift 1:o med kyrkoherden i Nykils församling Mattias Cuprimontanus; gift 2:o med kyrkoherden i nämnda församling Jonas Åkerlund

TAB 9

Claudius Botvidi (son av Botvid Hansson, Tab. 8), f. 1573 i Norrköping. Kyrkoherde i Risinge församling 1607 och prost 1625; † 1646. – Gift 1:o med Elisabet Johansdotter, dotter av bokhållaren på Vadstena slott Johan Arvidsson. Gift 2:o med Kristina Larsdotter, dotter av en assessor i Göta hovrätt (Lars / Larsson).

Barn i gift 1:o med Elisabeth Johansdotter:

 • Botvidus Risingius, f. 1608. Prost; † 1684. Se Tab. 10.
 • Georgius Risingius, f. i Risinge socken i Östergötlands län, liksom syskonen. Amanuens i riksarkivet.
 • Johan, f. 1611 22/3 i Risinge prästgård. Guvernör i Nya Sverige 1654; assessor i sjörätten 1660; adlad 1653 12/10 med namnet Rising; † 1672 28/4 i Stettin. Stamfader för adliga ätten Rising nr 600.
 • En dotter. – Gift med kyrkoherden i Risinge församling Benediktus

Bruzæus i hans 1. gifte

Barn i gift 2:o med Kristina Larsdotter:

 • Olof, som intogs i Linköpings skola 1637 9/11.
 • Johan Rising, f. 1630. Auditör 1654; blev slutligen rådman i Göteborg 1677. Gift 1675 3/7 i nämnda stad med Metta Braun, dotter av handelsmanen Lorentz Braun och hans andra hustru Margareta Seth.
 • Måns, döpt 1635 27/12.
 • Elisabet, döpt 1639 8/12.

TAB 10

Botvidus Risingius (son av Botvid Hansson, Tab. 9), f. 1608 i Risinge socken. Magister i Dorpat; kyrkoherde i Hällestads församling; prost 1674; † 1684 5/4. – Gift 1:o i Risinge socken med Margareta Prytz i hennes 3. gifte, dotter av kyrkoherden, prosten Johannes Prytz och hans första hustru Margareta Persdotter Upplänning. Gift 2:o 1638 med Anna Palumbus i hennes 1. gifte, dotter af kyrkoherden Nikolaus Palumbus och Ragnhild Larsdotter Laurin.

Barn i gifte 1:o med Margareta Prytz:

 • Nils Rising, född 1636. Kyrkoherde; † 1683. Se Tab. 11.
 • Johanna, begraven 1637 6/4.
 • Kerstin, döpt 1637 12/4.

Barn i gifte 2:o med Anna Palumbus:

 • Rakel, begraven 1639 18/4.

TAB 11

Nils Rising (son af Botvidus Risingius, Tab. 10), f. 1636 i Hällestads socken. Kollega i Linköping 1664; kyrkoherde i Åsbo församling 1673; † 1683. Gift 1673 i Åsbo socken med Magdalena Eosander i hennes 2. gifte, dotter av kyrkoherden Johannes Eosander och Elisabet Trana.

Barn:

 • Elisabet, döpt 1674 18/3 i Åsbo socken.
 • Botvid, f. 1676. Kyrkoherde och lektor; † 1742. Se Tab. 12.
 • Petrus, döpt 1678 25/5 i Åsbo socken, begrafven s. å. 6/10.
 • Magdalena, döpt 1679 22/10. Gift 1698 i oktober med inspektören på Ingemarstorp i Åsbo socken Jonas Persson Dahlgren.

TAB 12

Botvid (son av Nils Rising, Tab. 11), f. 1676 5/3 i Åsbo socken. Rektor i Vimmerby 1709; kyrkoherde i Skeda församling 1724; förste teologie lektor i Linköping 1728; † 1742 1/9. Gift 1:o 1708 med Anna Cecilia Stjernman, † i Norrköping; dotter av borgmästaren i Nyen Olof Stjernman och Maria Blix; gift 2:o 1716 med Margareta Fahlsten från Falun.

Barn:

 • Nils, f. 1709 8/4 i Åsbo socken. Student i Uppsala 1731; + 1733 i april i Linköping.
 • Maria Magdalena, f. 1710 3/2 i Vimmerby, † där 1712 25/11.
 • Maria Margareta, f. 1713 9/3 i Vimmerby. Gift 1:o 1739 5/7 i Linköping med kyrkoherden i Tryserums församling Henrik Jakob von Sivers, från vilken hon blev skild 1739, i hans 2. gifte; gift 2:o 1745 med apotekaren i Vimmerby Liborius Stockfisch
 • Anna Katarina, f. i Norrköping, † 1770 22/11 i Linköping. Gift där 1739 3/7 med domkyrkosysslomannen Knut Wahlberg.

TAB 13

Johannes Botvidi (son af Botvid Hansson, Tab. 8), f. 1575 7/10 i Norrköping. Prästvigdes 1604; hovpredikant 1616 och slutligen biskop i Linköping 1630; † 1635 24/10. Gift 1618 med Katarina Nilsdotter i hennes 1: gifte (gift 2:o 1648 med historiografen Arnold Johan Messenius i hans 2:a gifte), dotter av rådmannen Nils Jönsson och Brita Benktsdotter (riksrådet friherre Johan Bengtsson Skyttes syster, se Skytte af Duderhof nr 8).

Barn:

 • Maria, † före 1675. Gift 1:o 1638 med sekreteraren i Göta hovrätt Lars Larsson Bohm, f. 1609 18/8, † 1645 14/9; 2:o med burggreven i Göteborg Israël Johannis Noræus, adlad Norfelt, i hans 2. gifte.
 • Samuel, f. 1623 29/8 i Stockholm. Tygmästare i Stockholm; faktor öfver alla kronans faktorier; adlad 1650 18/7 med namnet Örn; † 1693 17/5; begraven i Maria kyrka i Stockholm. Stamfader för adliga ätten Örn nr 493.
 • Noak, f. på 1620-talet. Adlad jämte sin äldre broder.
 • En dotter, † vid späd ålder.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. K. K:son Leijonhufvud, Botvid Borgmästarens släkt (Rising) i Personhist. Tidskrift för 1906.


: