:

Retzius

Från Adelsvapen-Wiki

Namnet Retzius togs av sönerna till kyrkoherden i Odensvi Bengt Nilsson Cornukindius, efter sjön Retsen vid Odensvi Prästgård. Namnet förekommer tidigast i källor från 1620-talet. Släkten har gemensamt ursprung med släkterna Hiller, Retzman, Trybom, Reetz, Reitz, adelssläkterna Reutervall och Rosenstolpe, samt prästsläkterna Hornerus, Cornæus och Cornukindius.

TAB 1

Nils (Bengtsson?), enl uppgift bonde i Bränntorp, Horns sn på 1500-talet, men någon Nils finns inte på denna gård under aktuell period(1). Gift med Karin.

Barn:

 • Bengt Nilsson Cornukindius, född 1555; kyrkoherde; † 1611. se Tab 2.

TAB 2

Bengt Nilsson Cornukindius, (son till Nils (Bengtsson?) Tab 1), född 1555, möjligen i Bränntorp, Horns sn; student i Uppsala 1576; prästvigd 1577; komminister i Norrköping 1580; kyrkoherde i Odensvi 1590; underskrev Uppsala mötes beslut 1593; † 1611 i Odensvi sn. Gift med Margareta Larsdotter, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kyrkoherden i Odensvi Nicolaus Erici Seladius, † 1653), född 1674 (åu), † 1652 i Odensvi, begr där s å 31/10(2), dotter till kyrkherden i Kvillinge Laurentius Matthiæ.

Barn:

 • Zacharias Benedicti, född ca 1586; kyrkoherde; † 1653. se Tab 3.
 • Giärtrud Bengtsdotter, † 1669-12-09, begr s å 17/12. Gift 1:o med fogden i Tjust härad Anders Torstensson, † 1622. Gift 2:o 1633 med kyrkoherden Olaus Simonis Claravallensis Luth, i hans 3:e gifte, född 1560, † 1639. Gift 3:o med sin styvdotters änkeman, kyrkoherden Jonas Magni Planander, i hans 3:e gifte, † 1655.
 • Nicolaus Benedicti Retzius, född 1594; kyrkoherde; † 1653. se Tab 4.
 • Beata Bengtsdotter Retzia, född 1596.
 • Matts Bengtsson Retzius, född 1599; hauptman; † 1652. se Tab 15.
 • Karin Bengtsdotter, född omkr 1601. Gift med Johan Frietz från Västervik.
 • Valborg Bengtsdotter, född 1604. Gift 1:o 1634-06-15 i Odensvi med kyrkoherden i Västra Steneby i Värmland Birgerus Skiärping, född 1607, † 1647. Gift 2:o 1648-12-28 med kyrkoherden i Västra Stenby Petrus Canuti Ostrogothus, † 1661.
 • Marina Bengtsdotter, född 1606, † efter 1645. Troligen gift 1:o med häradsskrivaren i Kinds och Ydre häraders fögderi Johan Jönsson, som levde 1645, bosatt i Gumhem, Horns sn. Gift 2:o(2) omkr 1658 med drängen Mattias Jonsson.
 • Erici Benedicti Retzius, född 1608; kyrkoherde; † 1675. se Tab 18.
 • Josef Bengtsson Retzius, tullnär; † efter 1665. se Tab 22.

TAB 3

Zacharias Benedicti, son till Bengt Nilsson Cornukindius Tab 1), född ca 1586 i Norrköping. Prästvigd 1608; huskaplan hos fru Anna Trolle; kyrkoherde i Gladhammar 1612; † 1653. Gift 1:o ? med Anna Andersdotter, † 1621 i pestilentia, tillsammans med sina sex barn, dotter till makens företrädare, kyrkoherden Anders Olavi. Gift 2:o ? med Christina Olofsdotter, dotter till kyrkoherden i Horn Olaus Simonis Claravallensis Luth, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Margareta Eriksdotter, † 1618, som enligt en gammal tradition var dotter till kung Erik XIV Gustavsson Vasa; gift 3:o med Gertrud Bengtsdotter, † 1669), född 1560, † 1639. Git 3:o ? med Kerstin Olofsdotter i hennes 2:a gifte. Gifte 1:o med häradsskrivare Lars Jonsson, begravd 1632 6/3 i Karshult, Motala. Lars Jonsson nämns som Kerstin Olofsdotters 1:a man i Kinda härads dombok 1680 13/2, (Härna, "där hon också bodde o brukade med sin förste man Lars Jonsson") två döttrar Anna och Elisabet Zachrisdöttrar försäljer då Härna. Dessa 2 systrar ar de enda arvsberättigade i Härna.) , dotter till Olof, Skattebonde i Härna.

Barn 1:o ?:

 • Bengt Zachrisson, † 1621.
 • Anders Zachrisson, † 1621.
 • Karin Zachrisdotter, † 1621.
 • Märta Zachrisdotter, † 1621.
 • Anna Zachrisdotter, † 1621.
 • Margareta Zachrisdotter, † 1621.

Barn 2:o ?:

 • Samuel Zachrisson Hiller, född 1628; student i Uppsala 1644; prästvigd 1652; † barnlös 1657. Gift med Rakel Jonsdotter, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med kyrkoherden i Kristberg Magnus Axelsson, född 1622, † 1688. Deras barn kallade sig Törling), dotter till kyrkoherden i Horn Jonas Magni Planander och hans 1:a hustru Katarina Palumbus.

Barn i gifte 3:o med Kerstin Olofsdotter

 • Anna Zachrisdotter Retzia. Gift 1:o med krigsprästen Jöns Humble. Gift 2:o med magistern Esbernus Gothovius, född 1626, † 1665. Gift 3:o med kyrkoherden i Kristberg och Mörlunda Joel Laurentii Laurbeckius Becchius, född 1621, † 1692.
 • Elisabet Zachrisdotter Brytzenia (Retzia), † 1678 4/3 i Linderås. Gift med kyrkoherden i Linderås och Frinnaryd Elias Hwal, född 1620, † 1672.

TAB 15

Matts Bengtsson Retzius, (son till Bengt Nilsson Cornukindius Tab 1), född 1599 i Odensvi sn; student i Uppsala 1621; inskrevs 1622 i Greitswald, 1623 i Wittenberg och avslutade sin studier med disputation i Greifswald 1633. Han blev efter studierna hauptman över Torpa i Länghems socken, tillhörande greve Fredrik Stenbock. † 1652. Gift senast 1629 med Birgitta Persdotter. Hennes härkomst är inte belagd.

Barn:

 • Gustaf Mattsson, född 1629; rådman; † 1686. se Tab 16.
 • Bengt Reethz, adlad Reutervall, född 1634; ryttmästare; † 1687. Se adliga ätten Reutervall.
 • Margareta Månsdotter Retz, † 1659-06-20 i barnsäng. Gift med kyrkoherden i Tranemo Erik Bengtsson Tranander.
 • Sven Retz, skogvaktare på Torpa, nämnd 1662.
 • Nils Reetz, levde 1701; gårdsskrivare på Torpa.
 • Beata Reetz, änka 1666.
 • Samuel Reetz, fänrik 1675; bosatt i Dalstorps sn.
 • Erik Reetz. Gav pengar till Länghems kyrka 1675.
 • Petter Reetz, född omkr 1643; landsfiskal och inspektör; † 1709. se Tab 17.
 • Christina Matsdotter Reetz, † 1709 på Åsen, Voxtorps sn. Gift med fogden Israel Håkansson Liljewalch, som levde 1685.

TAB 18

Erici Benedicti Retzius, (son till Bengt Nilsson Cornukindius Tab 1), född 1608 i Odensvi; student i Uppsala 1624; prästvigd 1626-04-11; komminister i Odensvi 1640-1653; kyrkoherde där 1653-1657; kyrkoherde i Rumskulla 1658-1675; † 1675-12-20 i Rumskulla. Gift 1:o med Catharina Clasdotter, † 1649-02-? i Odensvi sn, dotter till handelsmannen och rådmannen i Norrköping Clas Jacobsson. Gift 2:o med Karin Jönsdotter Hircinia (Bock), i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1678-12-14 i Rumskulla med kyrkoherden i Flisby Lars Caroli Wallenius, † 1701), dotter till hans företrädare, kyrkoherden Johannes Benedicti Hircinius (Bock) och Ingeborg Gudmundsdotter.

Barn 1:o:

 • Brijtha Reitz, möjligen född före 1633 i Gladhammars sn. Gift med officeren Erik Philipsson, som var student i Uppsala i nov 1649; † barnlös 1656 i Polen. Stupade i krig. Eriks äldste bror Edvard adlades Ehrensteen.
 • Bengt Reitz, född 1633, dp 14/4.
 • Erik Reitz, född 1634; bruksbokhållare; † 1699. se Tab 20.
 • Jöns Reitz, född 1636, dp 13/3; skeppslöjtnant.
 • Claes Reitz, född 1637, dp 26/8, † 1637, begr 1638-01-01.
 • Lars Reitz, född 1639; hattmakare; † 1718. se Tab 21.
 • Abraham Reitz, född 1642-03-27 i Odensvi sn.

Barn i 2:o äktenskapet:

 • Margareta Reitz, född 1654-01-01 i Odensvi sn, † 1722-06-03 i Rumskulla. Gift 1675-07-21 med kyrkoherden i Rumskulla Petrus Esberni Wijkman, född ca 1640, † 1709.
 • Elisabet Reitz, född 1656-04-20 i Odensvi sn. Gift med majoren Georg Berchman, född ca 1647, † 1713-10-03 på Kabbarb, Gränna landsfs.

Fotnot

1. Källa: Släktforskaren Bo Persson.

2. Uppgiften om hennes födelseår är inte belagd i begravningslängden samt stämmer inte överens med uppgifter om de äldsta barnens födelsetid.

3. Uppgiften är inte belagd utan grundar sig på ett ärende som är omnämnt i R Nicolais handskriva (Linköpings stifts chrönika", enligt vilket pastor i Horn 1658 förfrågade sig hos domkapitlet om äktenskap borde tillåtas mellan änkan hustru Marina i Gumhem och en väl ung dräng Mattias Jonsson. Pastor tillhölls att avråda. Tydligen kom äktenskapet ändå till stånd och makarna kom att bo på Möckelhult, Odensvi sn. I Odensvi doplängd förekommer Mattias i Möckelhult, liksom hustru Marina i Möckelhult som dopvittnen 1661.

Källor

Släkt och Hävd nr 3-4: 1999 samt nr 1: 2000 - Några anteckningar kring släkten Retzius äldre led av Sune Lindquist; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

: