:

Enefelt nr 671

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Enefelt nr 671 †

Adlad 1660-03-01, introducerad 1660. Utdöd 1680.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Gyllenadler, Enhielm, Silfverstråle, och Enanderhielm.


Isak Nilsson Enander, adlad Enefelt (son av Nicolaus Petri, se adliga ätten Gyllenadler, tab. 1), till Bjälbo, Bjälbo socken och Degerhov, Skällviks socken, båda i Östergötlandslän samt Ytterby, Bohuslän, varå han erhöll donation 1667-10-19 med konfirmation 1670-03-17. Född 1627 i Västra Eneby socken, Östergötlands län. Student i Uppsala (Um.). 1644-09-17, och i Greifswald (de Brun, Holmiana et Alia.) 1649-09-05. Sekreterare hos hertig Adolf Johan på Stegeborg, sedermera hans hauptman på Vadstena och ståthållare över hans gods i Sverige. Adlad 1660-03-01 (introducerad 1660 under nr 671). Politikommissarie i kommerskollegium 1665-03-16. Assessor i kommerskollegium (Ak.) 1666-12-07. Ledamot av en kommission rörande sillfisket i Bohuslän 1666 (Ak.). Återtog sin assessorsbefattning 1669 (Ak.). Ledamot av kommissionen rörande allmogens oro i Östergötland (Ak.) 1677-06-20. Död 1678-11-00 (före d. 27) och begraven 1681-11-01 i Skällviks kyrka. Gift 1665-07-00 med Catharina Prytz, född 163(7), död 1716-06-04 på Bjälbo, dotter av biskopen i Linköpings stift Andreas Johannis Prytz (av samma släkt som adlade ätten Prytz) och Catharina Stiernfelt.

Barn:

  • Nils, född 166(6). Student i Uppsala (Um.) 1674-01-21. Fänrik vid bergsregementet (KrAB.) 1674-12-17. Död 1680 på Bjälbo, och utgick ätten med honom på svärdssidan.
  • Catharina, död 1671-10-00 (själaringning ägde rum efter henne i Tyska kyrkan, Stockholm 1671-10-06).
  • Helena, död ogift 1725 och begraven 1726-04-10 i Bjälbo kyrka.
  • Barbro, begraven 1689-03-17 i Bjälbo kyrka

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: